Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Dutch Canadian Credit Union, Toronto

Naam archiefvormer Dutch Canadian Credit Union, Toronto
Periode van bestaan 1954-?
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

DUCA Toronto

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Dutch Canadian Credit Union Toronto verkreeg Provinciale goedkeuring in juni 1954. De Credit Union bestond uit een bestuur, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 2e secretaris en een penningmeester en elf leden. Daarnaast werden een kredietcommissie en een controlecommissie ingesteld en een manager en twee plaatsvervangende managers. Laatstgenoemden hadden de bevoegdheid namens de Union gelden in ontvangst te nemen en gelden uit te betalen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het verstrekken van leningen en het beheren van spaartegoeden van Nederlandse Canadese leden in Metropolitan Toronto

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Kruithof, B., Twenty years: Dutch (Toronto) Credit Union (Toronto 1974)

Doorgenomen archieven / series

Dutch Canadian Credit Union Papers, Toronto

Periode archief

1954-1977

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1 film, 2 p.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F1405, 58-021 Dutch Canadian Credit Union, Toronto

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Dutch Canadian Credit Union, Toronto vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MFN 17 Minutes & Papers*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Dutch Canadian Credit Union, Toronto
Inventaristekst

MFN 17 Minutes & Papers

 

De film bevat o.m. notulen van bestuursvergaderingen 1954-1956; 1959;

statuten, conceptverslagen van jaarvergaderingen 1957, 1961-1970; krantenknipsels.

Uit de notulen blijkt m.n in 1954 weinig belangstelling voor de Credit Union te hebben bestaan en is opheffing overwogen. Ook is overwogen een beroep te doen op kerkgenootschappen om de Credit Union een bredere basis/bekendheid te geven. Van dit laatste is afgezien omdat er geen succes van verwacht werd.

Algemeen

Naam, varianten

DUCA Toronto

Organisatie en inrichting

De Dutch Canadian Credit Union Toronto verkreeg Provinciale goedkeuring in juni 1954. De Credit Union bestond uit een bestuur, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 2e secretaris en een penningmeester en elf leden. Daarnaast werden een kredietcommissie en een controlecommissie ingesteld en een manager en twee plaatsvervangende managers. Laatstgenoemden hadden de bevoegdheid namens de Union gelden in ontvangst te nemen en gelden uit te betalen.

Taak, activiteiten

Het verstrekken van leningen en het beheren van spaartegoeden van Nederlandse Canadese leden in Metropolitan Toronto

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Kruithof, B., Twenty years: Dutch (Toronto) Credit Union (Toronto 1974)

Doorgenomen archieven / series

Dutch Canadian Credit Union Papers, Toronto

Periode archief

1954-1977

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1 film, 2 p.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F1405, 58-021 Dutch Canadian Credit Union, Toronto

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Dutch Canadian Credit Union, Toronto vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MFN 17 Minutes & Papers*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Dutch Canadian Credit Union Papers, Toronto

Periode archief

1954-1977

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1 film, 2 p.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F1405, 58-021 Dutch Canadian Credit Union, Toronto

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Dutch Canadian Credit Union, Toronto vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MFN 17 Minutes & Papers*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Dutch Canadian Credit Union, Toronto
Inventaristekst

MFN 17 Minutes & Papers

 

De film bevat o.m. notulen van bestuursvergaderingen 1954-1956; 1959;

statuten, conceptverslagen van jaarvergaderingen 1957, 1961-1970; krantenknipsels.

Uit de notulen blijkt m.n in 1954 weinig belangstelling voor de Credit Union te hebben bestaan en is opheffing overwogen. Ook is overwogen een beroep te doen op kerkgenootschappen om de Credit Union een bredere basis/bekendheid te geven. Van dit laatste is afgezien omdat er geen succes van verwacht werd.