Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Colofon

Het programma 'De wederopbouw en de opkomst van de verzorgingsstaat, 1945-1967' is in eerste instantie geschreven door prof.dr. Bob de Graaff en verder vormgegeven door dr. Hans de Valk. Na de formele afloop van het programma in 2005, is het project ondergebracht bij het programma Vertegenwoordiging en Bestuur, ontwikkeld door prof.dr. Ida Nijenhuis.


Medewerkers

Het project ‘Naoorlogs emigratiebeleid’ is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van drs. Marijke van Faassen.

Onderzoeksassistentie is verleend door Marja Timmermans-Hornsveld (onderzoek en tekstcontrole invoerapplicatie, 2006-2010) en Maria Schouten (testen en controle raadpleegapplicatie, 2012-2014). Drs. Marielle Scherer nam een deel van de controle van het literatuuronderzoek op zich.


Technische realisatie

De invoer- en webapplicatie voor de onderzoeksgids is gemaakt door Bram van Dam, naar een ontwerp van dr. Rik Hoekstra. Drs. Frans Aussems maakte het grafisch ontwerp voor de Navigatiekaart.


Toestemming

Toestemming tot het publiceren van informatie uit beperkt of niet openbare collecties werd verkregen van alle betreffende archiefdiensten, instellingen en particulieren.


Woord van dank

Deze onderzoeksgids was niet tot stand gekomen zonder hulp van alle bovengenoemde collega’s en de vele medewerkers en vrijwilligers in de bezochte archiefinstellingen in Nederland, Australië en Canada. Han Nicolaas van het Centraal Bureau voor de Statistiek dank ik voor zijn adviezen en hulp bij het samenstellen van de migratietabellen. Een speciaal woord van dank geldt de medewerkers van het Consulaat-Generaal Sydney, het Dutch Australian Cultural Centre en de Presbyterian/Uniting Church Australia in New South Wales (in het bijzonder van de Dutch Congregation Sydney), die mij niet alleen met raad en daad ter zijde stonden, maar me gedurende enkele weken ook deel lieten zijn van hun gemeenschap.