Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of the Treasury, Australia

Naam archiefvormer Department of the Treasury, Australia
Periode van bestaan 1901-1976
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het ministerie van Financiën is als één van de oorspronkelijke Commonwealth departementen opgericht op 1 januari 1901. Het Central Office was voor de Tweede Wereldoorlog onderverdeeld in drie afdelingen: Finance, Loans en Correspondence. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het takenpakket verruimd met oorlogsgerelateerde zaken, die werden uitgevoerd door elf secties binnen de Central Office in Canberra. Daarnaast werd in elk van de staten (inclusief Northern Territory) een Sub-Treasury gevestigd. In 1947 werden de elf secties van het Central Office teruggebracht tot vijf permanente afdelingen: Loans and General Services; Budget and Accounting; Banking Trade and Industry; Social Services; General Financial and Economic Policy. Deze structuur werd tot 1969 gehandhaafd.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De oorspronkelijke taken betroffen het toezichthouden op en de controle van de financiën op federaal niveau, naast advisering van de minister van Financiën op het gebied van de algemene monetaire en economische politiek. Daarnaast had het departement wetgevende taken (betreffende belastingen, loonpolitiek, verzekeringen, pensioenen, hypotheekverstrekking en dergelijke).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het takenpakket verbreed (nationale veiligheidskwesties, Lend-Lease kwesties, oorlogsleningen, transportkwesties en dergelijke) en was het departement medeverantwoordelijk voor de financiële aspecten van de oorlogsactiviteiten van de andere ministeries. Tevens had het departement een vertegenwoordiger in het Interdepartmental Committee on Migration.

Zie: Interdepartmental Committee on Migration

 

Na de Tweede Wereldoorlog lag de verantwoordelijkheid van de Treasury op het gebied van het zeker stellen van het door de federale overheid beoogde niveau van economische activiteit, werkgelegenheid en sociale zekerheid.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Department of the Treasury [II], Central Office; Department of Finance, Central Office

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of the Treasury, General Office 1901-1976. CA 11

 

Het departement heeft 339 series gevormd, waarvan 109 zogenaamde correspondence files. A571 wordt getypeerd als de belangrijkste hiervan.

 

- A571 Correspondence files, annual single number series 1901-1978

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A571 Correspondence files, annual single number series 1901-1978

Seriebeschrijving algemeen*

-1953/1200 Migation Interest Trust A/C 1939-1951*

-1932/3841 Migration Agreement - Land Settlement Agreement 1923-1937

-1960/2802 Approvals section 46 Immigration (1954-1964)

-1952/461 National Security Resources Board - Immigration Programme (1951-1952)*

 

-1943/3292 PART 4(sic) Immigration 1943-1946

-1943/3292 PART 2 Immigration 1946

-1943/3292 PART 3 Immigration 1943 to 1946 (1943-1951)

-1943/3292 PART 4 Immigration 1943 to1946 (1947-1949)

-1943/3292 PART 5 Immigration 1943 to 1946 (1950-1951)

-1943/3292 PART 6 Immigration 1943 to 1946 (1950-1951)

 

-1946/2788 PART 1 Shipping for Migrants 1946-1952

-1946/2788 PART 2 Shipping for Migrants 1949-1952

 

-1947/3833A PART 1 Immigration Holding Centres appointment of Collectors of public monies etc. 1947-1949*

-1947/3833A PART 2 Immigration-Holding Centres appointment of Collectors authorizing and certifying officers opening Bank A/C 1949-1951

 

-1947/894 Australian brides of Dutch servicemen - Assistance to 1947-1950*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De merkwaardige nummering in het blok 'Immigration 1943-1946' volgt de opgave van de database.

Titel Dossierbeschrijving Department of the Treasury [I], Central Office
Inventaristekst

A571, Correspondence files, annual single number series

Omvang serie: 535,34 m., Aantal dossiers: 3554, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bevat dossiers betreffende diverse onderwerpen, onder andere over het Australische immigratiebeleid. De dossiers over Nederland betreffen over het algemeen financiële overeenkomsten inzake Nederlands-Indië; Nederlandse troepen.

 

-1953/1200 Migation Interest Trust A/C 1939-1951

Openbaar

Het dossier bevat geen algemeen beleid, het betreft geen bilaterale Australisch-Nederlandse emigratiekwesties.

 

-1952/461 National Security Resources Board - Immigration Programme (1951-1952)

Openbaar

Het dossier bevat beleidsadviezen over het Australische immigratieprogramma.

 

-1947/3833A PART 1 Immigration Holding Centres appointment of Collectors of public monies etc. 1947-1949

Openbaar

Het dossier bevat informatie over de Holding Centres, er zijn geen aanwijzingen voor zaken betreffende Nederlandse emigratie/ emigranten.

 

-1947/894 Australian brides of Dutch servicemen - Assistance to 1947-1950

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie met o.a. External Affairs over het verstrekken van ondersteuning aan Australische echtgenotes van Nederlandse militairen. Het betreft geen emigratiekwesties.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het ministerie van Financiën is als één van de oorspronkelijke Commonwealth departementen opgericht op 1 januari 1901. Het Central Office was voor de Tweede Wereldoorlog onderverdeeld in drie afdelingen: Finance, Loans en Correspondence. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het takenpakket verruimd met oorlogsgerelateerde zaken, die werden uitgevoerd door elf secties binnen de Central Office in Canberra. Daarnaast werd in elk van de staten (inclusief Northern Territory) een Sub-Treasury gevestigd. In 1947 werden de elf secties van het Central Office teruggebracht tot vijf permanente afdelingen: Loans and General Services; Budget and Accounting; Banking Trade and Industry; Social Services; General Financial and Economic Policy. Deze structuur werd tot 1969 gehandhaafd.

Taak, activiteiten

De oorspronkelijke taken betroffen het toezichthouden op en de controle van de financiën op federaal niveau, naast advisering van de minister van Financiën op het gebied van de algemene monetaire en economische politiek. Daarnaast had het departement wetgevende taken (betreffende belastingen, loonpolitiek, verzekeringen, pensioenen, hypotheekverstrekking en dergelijke).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het takenpakket verbreed (nationale veiligheidskwesties, Lend-Lease kwesties, oorlogsleningen, transportkwesties en dergelijke) en was het departement medeverantwoordelijk voor de financiële aspecten van de oorlogsactiviteiten van de andere ministeries. Tevens had het departement een vertegenwoordiger in het Interdepartmental Committee on Migration.

Zie: Interdepartmental Committee on Migration

 

Na de Tweede Wereldoorlog lag de verantwoordelijkheid van de Treasury op het gebied van het zeker stellen van het door de federale overheid beoogde niveau van economische activiteit, werkgelegenheid en sociale zekerheid.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Department of the Treasury [II], Central Office; Department of Finance, Central Office

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of the Treasury, General Office 1901-1976. CA 11

 

Het departement heeft 339 series gevormd, waarvan 109 zogenaamde correspondence files. A571 wordt getypeerd als de belangrijkste hiervan.

 

- A571 Correspondence files, annual single number series 1901-1978

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A571 Correspondence files, annual single number series 1901-1978

Seriebeschrijving algemeen*

-1953/1200 Migation Interest Trust A/C 1939-1951*

-1932/3841 Migration Agreement - Land Settlement Agreement 1923-1937

-1960/2802 Approvals section 46 Immigration (1954-1964)

-1952/461 National Security Resources Board - Immigration Programme (1951-1952)*

 

-1943/3292 PART 4(sic) Immigration 1943-1946

-1943/3292 PART 2 Immigration 1946

-1943/3292 PART 3 Immigration 1943 to 1946 (1943-1951)

-1943/3292 PART 4 Immigration 1943 to1946 (1947-1949)

-1943/3292 PART 5 Immigration 1943 to 1946 (1950-1951)

-1943/3292 PART 6 Immigration 1943 to 1946 (1950-1951)

 

-1946/2788 PART 1 Shipping for Migrants 1946-1952

-1946/2788 PART 2 Shipping for Migrants 1949-1952

 

-1947/3833A PART 1 Immigration Holding Centres appointment of Collectors of public monies etc. 1947-1949*

-1947/3833A PART 2 Immigration-Holding Centres appointment of Collectors authorizing and certifying officers opening Bank A/C 1949-1951

 

-1947/894 Australian brides of Dutch servicemen - Assistance to 1947-1950*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De merkwaardige nummering in het blok 'Immigration 1943-1946' volgt de opgave van de database.


Doorgenomen archieven / series

Department of the Treasury, General Office 1901-1976. CA 11

 

Het departement heeft 339 series gevormd, waarvan 109 zogenaamde correspondence files. A571 wordt getypeerd als de belangrijkste hiervan.

 

- A571 Correspondence files, annual single number series 1901-1978

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A571 Correspondence files, annual single number series 1901-1978

Seriebeschrijving algemeen*

-1953/1200 Migation Interest Trust A/C 1939-1951*

-1932/3841 Migration Agreement - Land Settlement Agreement 1923-1937

-1960/2802 Approvals section 46 Immigration (1954-1964)

-1952/461 National Security Resources Board - Immigration Programme (1951-1952)*

 

-1943/3292 PART 4(sic) Immigration 1943-1946

-1943/3292 PART 2 Immigration 1946

-1943/3292 PART 3 Immigration 1943 to 1946 (1943-1951)

-1943/3292 PART 4 Immigration 1943 to1946 (1947-1949)

-1943/3292 PART 5 Immigration 1943 to 1946 (1950-1951)

-1943/3292 PART 6 Immigration 1943 to 1946 (1950-1951)

 

-1946/2788 PART 1 Shipping for Migrants 1946-1952

-1946/2788 PART 2 Shipping for Migrants 1949-1952

 

-1947/3833A PART 1 Immigration Holding Centres appointment of Collectors of public monies etc. 1947-1949*

-1947/3833A PART 2 Immigration-Holding Centres appointment of Collectors authorizing and certifying officers opening Bank A/C 1949-1951

 

-1947/894 Australian brides of Dutch servicemen - Assistance to 1947-1950*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De merkwaardige nummering in het blok 'Immigration 1943-1946' volgt de opgave van de database.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of the Treasury [I], Central Office
Inventaristekst

A571, Correspondence files, annual single number series

Omvang serie: 535,34 m., Aantal dossiers: 3554, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bevat dossiers betreffende diverse onderwerpen, onder andere over het Australische immigratiebeleid. De dossiers over Nederland betreffen over het algemeen financiële overeenkomsten inzake Nederlands-Indië; Nederlandse troepen.

 

-1953/1200 Migation Interest Trust A/C 1939-1951

Openbaar

Het dossier bevat geen algemeen beleid, het betreft geen bilaterale Australisch-Nederlandse emigratiekwesties.

 

-1952/461 National Security Resources Board - Immigration Programme (1951-1952)

Openbaar

Het dossier bevat beleidsadviezen over het Australische immigratieprogramma.

 

-1947/3833A PART 1 Immigration Holding Centres appointment of Collectors of public monies etc. 1947-1949

Openbaar

Het dossier bevat informatie over de Holding Centres, er zijn geen aanwijzingen voor zaken betreffende Nederlandse emigratie/ emigranten.

 

-1947/894 Australian brides of Dutch servicemen - Assistance to 1947-1950

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie met o.a. External Affairs over het verstrekken van ondersteuning aan Australische echtgenotes van Nederlandse militairen. Het betreft geen emigratiekwesties.