Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of National Health and Welfare

Naam archiefvormer Department of National Health and Welfare
Periode van bestaan 1919-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De wortels van het Department of National Health and Welfare gaan terug tot het midden van de 19e eeuw, met de instelling van een temporary Central Board of Health, ter bestrijding van (de gevolgen van) een cholera epidemie. Vanaf 1868 verordonneerde de Quarantine Act de inspectie van alle zeelieden en passagiers (vnl. immigranten), die Canada binnenkwamen. Aanvankelijk viel de implementatie van deze wet toe aan het Department of Agriculture (1868-1892); het Department of the Interior (1892-1917) en het Department of Immigration and Colonization (1917-1919). Na 1919 werd de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid in het algemeen, inclusief zeelieden en immigranten overgedragen aan het nieuw opgerichte Department of Health. In 1928 ontstond uit de samenvoeging van twee departementen het Department of Pensions and National Health; in 1944 werden de twee hoofdtaken gesplitst en ontstond een departement met een andere dubbelfunctie: het Department of National Health and Welfare. In 1993 volgde een opnieuw een splitsing: volksgezondheid bleef de verantwoordelijkheid van het nieuwe Department of Health, de verantwoordelijkheid voor het welzijn kwam bij het nieuw opgerichte Department of Human Resources te berusten.

 

In 1945 bestond het departement uit drie branches: Health; Welfare en Administration. In 1953 waren dit er twee: Health en Welfare, elk met een eigen Deputy Minister. De Health-branch werd gedurende de twee naoorlogse decennia verscheidene malen onderverdeeld: in 1949 bestond het uit 4 directorates: Health Services; Health Insurance Studies; Food and Drugs; Indian Health Services. In 1953 werd de Health Branch onderverdeeld in Health Directorate en de Health Services Directorate, dat de Medical Advisory Services als onderdirectie had. Deze MAS is de voorloper van de Medical Services Branch en was onderverdeeld in drie hoofdafdelingen: Civil Aviation Medicine; Civil Service Health en Quarantine, Immigration Medicine en Sick Mariners. Na een serie reorganisaties in de jaren 60 zou in 1972 de Medical Services Branch ontstaan, de directie die o.a. verantwoordelijk voor was voor de medische aspecten inzake Canada's immigratiebeleid.

 

Het department had vier regionale kantoren en lokale posten in de havens van aankomst; voor de medische onderzoeken van aspirant-emigranten werden artsen toegevoegd aan de overzeese posten.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Department of Health and National Welfare was verantwoordelijk voor de (bevordering van) de volksgezondheid, sociale zekerheid en welzijn van de Canadese bevolking. De belangrijkste taken bestonden uit inventarisatie en (statistisch) onderzoek van de volksgezondheid in het algemeen; inspectie en administratie van de medische zorg voor zeelieden en immigranten; toezicht op de gezondheidsaspecten van water- en spoorwegen en andere vormen van transport; provinciaal en internationaal overleg inzake volksgezondheid en sociale zekerheid.

Voorloper

Department of Pensions and National Health

Opvolger

Department of Health;

Department of Human Resources

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of National Health and Welfare fonds. RG 29

Het fonds bestaat uit zestien sous-fonds en 20 series. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van:

 

- Medical Services Branch sous-fonds (central registry files; Quarantine Division) 1867-1991

- Health Services and Promotions Branch sous-fonds (Mental Health Division) 1946-1974

- Office of the Deputy Minister of National Health and Welfare

General departmental records 1944-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 29; f.a. 29-1 t/m 29-263

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

In principe zijn de archivalia van alle departementen, verantwoordelijk voor de implementatie van de Quarantine-act bijeengehouden in het het Department of National Health and Welfare fonds, Medical Services Branch sous-fonds

opmerkingen structuur archief

Voor archivalia inzake immigratie is vooral het Medical Services Branch sous-fonds van belang (periode 1867-1991; omvang 168,2 m.).

 

Archivianet, General Inventory verwijst voor de finding aids naar de Government of Canada files. Daaruit valt echter niet op te maken welke finding aids bij deze archiefvormer behoren. Uit controle in de papieren General Inventory Series blijkt dat de volgende finding-aids toegang geven tot archivalia o.a. voortgebracht door de MAS: f.a.'s 29-1 (digitaal, Central Registry subject files, ook van Agriculture etc.); 29-4; (papier, Central Registry subject files); 26-6 (digitaal, Quarantine Division, Immigration Medical Services); 29-11 (papier, Mental Health series; Dental-Healthseries); 29-14 (onderwerpindex op kaartsysteem voor de Central Registry files); 29-33 (digitaal, Deputy Minister's Office); 29-53 (papier, Medical Services Branch); 29-100 (digitaal, Assistant-Deputy Minister's Office); 29-143 (digitaal, Medical Services Branch, Central Registry). Deze inventarissen / finding aids zijn doorgenomen.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Neerlandica

Medical Services Branch sous-fonds (central registry files) 1870-1991

- RG 29, vol. 3399, file 822-1-D042 Medical and Dental Arrangements - General - The Hague, Netherlands Immigration Medical Office 1946-1969 [niet openbaar]

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlandse immigranten bevatten:

 

Medical Services Branch sous-fonds (Quarantine Division) 1867-1957

- RG 29, vol. 759, Reel T-12591 Quarantine Service, Hospital Register, giving names of vessel, immigrant, disease etc. This register is most incompleet and who was responsible for its preparation was not determined 1921-1945

- RG 29, vol. 759, Reel T-12594, Quarantine - Administration - General - Quarantine and Immigration Laboratories 1910-1947

 

Medical Services Branch sous-fonds (central registry files) 1870-1991

- RG 29, vol. 2632, file 8000-6-9 Immigration Act and Regulations (prt 1-3) 1922-1970

- RG 29, vol. 2655, file 800-20-10 Immigration Manual 1951-1979

- RG 29, vol. 2456, file 213-2-2 Fitness and Amateur Sport - Co-operation with Manpower and Immigration 1960-1971

- RG 29, vol. 2667, file 801-2-C19 Canada Immigration Division - Medical Services Branch Meetings 1966-1973

- RG 29, vol. 2841, file 850-1-39 Quarantine & Immigration - Medical Clearances Procedures -At Ports of Entry 1950-1966

- RG 29, vol. 3073, file 854-1-1 Immigration Medical Services - General 1943-1975

- RG 29, vol. 3074, file 854-1-4 Medical Examiniation of Immigrants - Applicants for the Mining Industry 1947-1967

- RG 29, vol. 3078, file 854-1-14 Medical Assessments of Immigrants - General 1967-1986

- RG 29, vol. 3079, file 854-1-14A-Z Medical Assessments of Immigrants Alphabet-A - Alphabet-Z 1965-[variërend]

- RG 29, vol. 3084, file 854-3-1 (prt.1-3a) Medical Examination of Immigrants - General 1920-1949

- RG 29, vol. 3085, file 854-3-1 (prt.3b-7) Medical Examination of Immigrants - General 1949-1976

- RG 29, vol. 3091, file 854-4-1 Miscellaneous diseases in Immigrants 1949-1974

- RG 29, vol. 3091, file 854-4-300 Mental diseases in Immigrants 1925-1964

- RG 26, vol. 3092, file 854-4-001 Tuberculosis in immigrants (prt.1-2) 1947-1977

 

Health Services and Promotions Branch sous-fonds (Mental Health Division) 1946-1974

- RG 29, vol. 333, file 436-3-3 Mental Health - Administration: consultant services, Canadian Immigration Service 1920-1953

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor persoonsdossiers inzake immigranten, zie ook dossierbeschrijving RG 76 Series B 3 a, Headquarter case & subject files (deportation case files, concerning mental problems)

Algemeen

Organisatie en inrichting

De wortels van het Department of National Health and Welfare gaan terug tot het midden van de 19e eeuw, met de instelling van een temporary Central Board of Health, ter bestrijding van (de gevolgen van) een cholera epidemie. Vanaf 1868 verordonneerde de Quarantine Act de inspectie van alle zeelieden en passagiers (vnl. immigranten), die Canada binnenkwamen. Aanvankelijk viel de implementatie van deze wet toe aan het Department of Agriculture (1868-1892); het Department of the Interior (1892-1917) en het Department of Immigration and Colonization (1917-1919). Na 1919 werd de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid in het algemeen, inclusief zeelieden en immigranten overgedragen aan het nieuw opgerichte Department of Health. In 1928 ontstond uit de samenvoeging van twee departementen het Department of Pensions and National Health; in 1944 werden de twee hoofdtaken gesplitst en ontstond een departement met een andere dubbelfunctie: het Department of National Health and Welfare. In 1993 volgde een opnieuw een splitsing: volksgezondheid bleef de verantwoordelijkheid van het nieuwe Department of Health, de verantwoordelijkheid voor het welzijn kwam bij het nieuw opgerichte Department of Human Resources te berusten.

 

In 1945 bestond het departement uit drie branches: Health; Welfare en Administration. In 1953 waren dit er twee: Health en Welfare, elk met een eigen Deputy Minister. De Health-branch werd gedurende de twee naoorlogse decennia verscheidene malen onderverdeeld: in 1949 bestond het uit 4 directorates: Health Services; Health Insurance Studies; Food and Drugs; Indian Health Services. In 1953 werd de Health Branch onderverdeeld in Health Directorate en de Health Services Directorate, dat de Medical Advisory Services als onderdirectie had. Deze MAS is de voorloper van de Medical Services Branch en was onderverdeeld in drie hoofdafdelingen: Civil Aviation Medicine; Civil Service Health en Quarantine, Immigration Medicine en Sick Mariners. Na een serie reorganisaties in de jaren 60 zou in 1972 de Medical Services Branch ontstaan, de directie die o.a. verantwoordelijk voor was voor de medische aspecten inzake Canada's immigratiebeleid.

 

Het department had vier regionale kantoren en lokale posten in de havens van aankomst; voor de medische onderzoeken van aspirant-emigranten werden artsen toegevoegd aan de overzeese posten.

Taak, activiteiten

Het Department of Health and National Welfare was verantwoordelijk voor de (bevordering van) de volksgezondheid, sociale zekerheid en welzijn van de Canadese bevolking. De belangrijkste taken bestonden uit inventarisatie en (statistisch) onderzoek van de volksgezondheid in het algemeen; inspectie en administratie van de medische zorg voor zeelieden en immigranten; toezicht op de gezondheidsaspecten van water- en spoorwegen en andere vormen van transport; provinciaal en internationaal overleg inzake volksgezondheid en sociale zekerheid.

Voorloper

Department of Pensions and National Health

Opvolger

Department of Health;

Department of Human Resources

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of National Health and Welfare fonds. RG 29

Het fonds bestaat uit zestien sous-fonds en 20 series. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van:

 

- Medical Services Branch sous-fonds (central registry files; Quarantine Division) 1867-1991

- Health Services and Promotions Branch sous-fonds (Mental Health Division) 1946-1974

- Office of the Deputy Minister of National Health and Welfare

General departmental records 1944-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 29; f.a. 29-1 t/m 29-263

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

In principe zijn de archivalia van alle departementen, verantwoordelijk voor de implementatie van de Quarantine-act bijeengehouden in het het Department of National Health and Welfare fonds, Medical Services Branch sous-fonds

opmerkingen structuur archief

Voor archivalia inzake immigratie is vooral het Medical Services Branch sous-fonds van belang (periode 1867-1991; omvang 168,2 m.).

 

Archivianet, General Inventory verwijst voor de finding aids naar de Government of Canada files. Daaruit valt echter niet op te maken welke finding aids bij deze archiefvormer behoren. Uit controle in de papieren General Inventory Series blijkt dat de volgende finding-aids toegang geven tot archivalia o.a. voortgebracht door de MAS: f.a.'s 29-1 (digitaal, Central Registry subject files, ook van Agriculture etc.); 29-4; (papier, Central Registry subject files); 26-6 (digitaal, Quarantine Division, Immigration Medical Services); 29-11 (papier, Mental Health series; Dental-Healthseries); 29-14 (onderwerpindex op kaartsysteem voor de Central Registry files); 29-33 (digitaal, Deputy Minister's Office); 29-53 (papier, Medical Services Branch); 29-100 (digitaal, Assistant-Deputy Minister's Office); 29-143 (digitaal, Medical Services Branch, Central Registry). Deze inventarissen / finding aids zijn doorgenomen.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Neerlandica

Medical Services Branch sous-fonds (central registry files) 1870-1991

- RG 29, vol. 3399, file 822-1-D042 Medical and Dental Arrangements - General - The Hague, Netherlands Immigration Medical Office 1946-1969 [niet openbaar]

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlandse immigranten bevatten:

 

Medical Services Branch sous-fonds (Quarantine Division) 1867-1957

- RG 29, vol. 759, Reel T-12591 Quarantine Service, Hospital Register, giving names of vessel, immigrant, disease etc. This register is most incompleet and who was responsible for its preparation was not determined 1921-1945

- RG 29, vol. 759, Reel T-12594, Quarantine - Administration - General - Quarantine and Immigration Laboratories 1910-1947

 

Medical Services Branch sous-fonds (central registry files) 1870-1991

- RG 29, vol. 2632, file 8000-6-9 Immigration Act and Regulations (prt 1-3) 1922-1970

- RG 29, vol. 2655, file 800-20-10 Immigration Manual 1951-1979

- RG 29, vol. 2456, file 213-2-2 Fitness and Amateur Sport - Co-operation with Manpower and Immigration 1960-1971

- RG 29, vol. 2667, file 801-2-C19 Canada Immigration Division - Medical Services Branch Meetings 1966-1973

- RG 29, vol. 2841, file 850-1-39 Quarantine & Immigration - Medical Clearances Procedures -At Ports of Entry 1950-1966

- RG 29, vol. 3073, file 854-1-1 Immigration Medical Services - General 1943-1975

- RG 29, vol. 3074, file 854-1-4 Medical Examiniation of Immigrants - Applicants for the Mining Industry 1947-1967

- RG 29, vol. 3078, file 854-1-14 Medical Assessments of Immigrants - General 1967-1986

- RG 29, vol. 3079, file 854-1-14A-Z Medical Assessments of Immigrants Alphabet-A - Alphabet-Z 1965-[variërend]

- RG 29, vol. 3084, file 854-3-1 (prt.1-3a) Medical Examination of Immigrants - General 1920-1949

- RG 29, vol. 3085, file 854-3-1 (prt.3b-7) Medical Examination of Immigrants - General 1949-1976

- RG 29, vol. 3091, file 854-4-1 Miscellaneous diseases in Immigrants 1949-1974

- RG 29, vol. 3091, file 854-4-300 Mental diseases in Immigrants 1925-1964

- RG 26, vol. 3092, file 854-4-001 Tuberculosis in immigrants (prt.1-2) 1947-1977

 

Health Services and Promotions Branch sous-fonds (Mental Health Division) 1946-1974

- RG 29, vol. 333, file 436-3-3 Mental Health - Administration: consultant services, Canadian Immigration Service 1920-1953

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor persoonsdossiers inzake immigranten, zie ook dossierbeschrijving RG 76 Series B 3 a, Headquarter case & subject files (deportation case files, concerning mental problems)


Doorgenomen archieven / series

Department of National Health and Welfare fonds. RG 29

Het fonds bestaat uit zestien sous-fonds en 20 series. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van:

 

- Medical Services Branch sous-fonds (central registry files; Quarantine Division) 1867-1991

- Health Services and Promotions Branch sous-fonds (Mental Health Division) 1946-1974

- Office of the Deputy Minister of National Health and Welfare

General departmental records 1944-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 29; f.a. 29-1 t/m 29-263

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

In principe zijn de archivalia van alle departementen, verantwoordelijk voor de implementatie van de Quarantine-act bijeengehouden in het het Department of National Health and Welfare fonds, Medical Services Branch sous-fonds

opmerkingen structuur archief

Voor archivalia inzake immigratie is vooral het Medical Services Branch sous-fonds van belang (periode 1867-1991; omvang 168,2 m.).

 

Archivianet, General Inventory verwijst voor de finding aids naar de Government of Canada files. Daaruit valt echter niet op te maken welke finding aids bij deze archiefvormer behoren. Uit controle in de papieren General Inventory Series blijkt dat de volgende finding-aids toegang geven tot archivalia o.a. voortgebracht door de MAS: f.a.'s 29-1 (digitaal, Central Registry subject files, ook van Agriculture etc.); 29-4; (papier, Central Registry subject files); 26-6 (digitaal, Quarantine Division, Immigration Medical Services); 29-11 (papier, Mental Health series; Dental-Healthseries); 29-14 (onderwerpindex op kaartsysteem voor de Central Registry files); 29-33 (digitaal, Deputy Minister's Office); 29-53 (papier, Medical Services Branch); 29-100 (digitaal, Assistant-Deputy Minister's Office); 29-143 (digitaal, Medical Services Branch, Central Registry). Deze inventarissen / finding aids zijn doorgenomen.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Neerlandica

Medical Services Branch sous-fonds (central registry files) 1870-1991

- RG 29, vol. 3399, file 822-1-D042 Medical and Dental Arrangements - General - The Hague, Netherlands Immigration Medical Office 1946-1969 [niet openbaar]

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlandse immigranten bevatten:

 

Medical Services Branch sous-fonds (Quarantine Division) 1867-1957

- RG 29, vol. 759, Reel T-12591 Quarantine Service, Hospital Register, giving names of vessel, immigrant, disease etc. This register is most incompleet and who was responsible for its preparation was not determined 1921-1945

- RG 29, vol. 759, Reel T-12594, Quarantine - Administration - General - Quarantine and Immigration Laboratories 1910-1947

 

Medical Services Branch sous-fonds (central registry files) 1870-1991

- RG 29, vol. 2632, file 8000-6-9 Immigration Act and Regulations (prt 1-3) 1922-1970

- RG 29, vol. 2655, file 800-20-10 Immigration Manual 1951-1979

- RG 29, vol. 2456, file 213-2-2 Fitness and Amateur Sport - Co-operation with Manpower and Immigration 1960-1971

- RG 29, vol. 2667, file 801-2-C19 Canada Immigration Division - Medical Services Branch Meetings 1966-1973

- RG 29, vol. 2841, file 850-1-39 Quarantine & Immigration - Medical Clearances Procedures -At Ports of Entry 1950-1966

- RG 29, vol. 3073, file 854-1-1 Immigration Medical Services - General 1943-1975

- RG 29, vol. 3074, file 854-1-4 Medical Examiniation of Immigrants - Applicants for the Mining Industry 1947-1967

- RG 29, vol. 3078, file 854-1-14 Medical Assessments of Immigrants - General 1967-1986

- RG 29, vol. 3079, file 854-1-14A-Z Medical Assessments of Immigrants Alphabet-A - Alphabet-Z 1965-[variërend]

- RG 29, vol. 3084, file 854-3-1 (prt.1-3a) Medical Examination of Immigrants - General 1920-1949

- RG 29, vol. 3085, file 854-3-1 (prt.3b-7) Medical Examination of Immigrants - General 1949-1976

- RG 29, vol. 3091, file 854-4-1 Miscellaneous diseases in Immigrants 1949-1974

- RG 29, vol. 3091, file 854-4-300 Mental diseases in Immigrants 1925-1964

- RG 26, vol. 3092, file 854-4-001 Tuberculosis in immigrants (prt.1-2) 1947-1977

 

Health Services and Promotions Branch sous-fonds (Mental Health Division) 1946-1974

- RG 29, vol. 333, file 436-3-3 Mental Health - Administration: consultant services, Canadian Immigration Service 1920-1953

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor persoonsdossiers inzake immigranten, zie ook dossierbeschrijving RG 76 Series B 3 a, Headquarter case & subject files (deportation case files, concerning mental problems)


Analyse archivalia