Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of External Affairs, Canada

Naam archiefvormer Department of External Affairs, Canada
Periode van bestaan 1909-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Department of External Affairs werd opgericht in 1909. Tot 1946 viel het departement onder directe verantwoordelijkheid van de Prime Minister, vanaf dat jaar werd er een aparte Secretary of State for External Affairs aangesteld. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de departementale organisatie sterk, evenals het aantal taken en overzeese posten.

Het departement had naast de Under-Secretary of State for External Affairs een aantal Assistant-Under-Secretaries. Het kende een gemengde functionele en geografische onderverdeling met de divisies als de American and Far Eastern Division; European Division; Protocol Division; Information Division; Political Division; Legal Division.

 

Tot 1981 vielen de overzeese Immigration Offices officieel onder supervisie van het departement dat verantwoordelijk was voor het immigratieprogramma. Meestal waren de Immigration Offices fysiek gevestigd in de ambassades. Tussen 1981-1992 was External Affairs officieel verantwoordelijk voor de overzeese Immigration Offices.

 

Secretaries of State for External Affairs:

23-01-1935 - 03-09-1946 William Lyon Mackenzie King

04-09-1946 - 09-09-1948 Louis Stephen St-Laurent

10-09-1948 - 21-06-1957 Lester Bowles Pearson

21-06-1957 - 12-09-1957 John George Diefenbaker

13-09-1957 - 17-03-1959 Sydney Earle Smith

19-03-1957 - 03-06-1959 John George Diefenbaker (acting)

04-06-1959 - 22-04-1963 Howard Charles Green

22-04-1963 - 20-04-1968 Paul Joseph James Martin

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tot de taken van het departement behoorden de verantwoordelijkheid voor het Canadese buitenlandse beleid in het algemeen (inclusief Commonwealth relaties en veiligheids-, handels-, internationale rechts- en culturele aspecten van de Canadese internationale betrekkingen).

Voorloper

Office of the Governor General

Opvolger

Department of External Affairs and International Trade

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

National Archives Canada, Unpublished Guides, Canadian Immigration Since Confederation and the Department of External Affairs [historische introductie, zoektips en literatuurverwijzingen]

 

Foreign Affairs and International Trade Canada, Documents on Canadian External Relations [vol. 12-26, 1946-1959, afzonderlijke delen bevatten ca. 618 gepubliceerde documenten betreffende het Canadese immigratiebeleid]

 

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of External Affairs fonds. RG 25

Het fonds bestaat uit 55 sous-fonds en series en een aantal losse dossiers. Onder de series bevinden zich een aantal postenarchieven. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van het departementale archief, dat bewaard is gebleven in de series:

 

- 1939 central registry

- 1940 central registry

- 1963 central registry

- Office of t he Under-Secretary of State for External Affairs 1908-1952

- Consular Division 1891-1963

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

2067,8 m.; 59 microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

Routinevernietiging door departement; de meeste postenarchieven worden vernietigd.

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 25; f.a. 25-1 t/m 25-101

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het Department of External Affairs fonds kent drie opeenvolgende archiveringssystemen, naar het jaar van introductie respectievelijk aangeduid met de '39-series'; '40-series (A-3-b en G-2)' en de '63-series (A-3-c)'. Daarnaast werden er twee subsystemen aangelegd: 'small 's'-series en top secret-series, met name bedoeld voor veiligheidskwesties; NATO-dossiers etc. Alle systemen worden beschreven in ArchiviaNet, General Inventory.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

1940 central registry

Beschrijving algemeen*

 

- RG 25, vol. 6342, file 939-F-3-40 (part. 1) Holland - Departmental immigration policy 1953

- RG 25, series A-3-b, vol. 2219, file 9901-AB-40 (parts 1-2) CBC/IS Radio Broadcasting & Transcription Services to the Netherlands 1945-1963*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-40 (part 1) CBC/IS Dutch Language Service - Correspondence and Scripts (1953-1955)*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-1-40 (part 1), CBC/IS Dutch Service - Weekly Program Reports 1955-1958*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2491, file 10463-M-40 Annual Review of Political and Other Events in Netherlands compiled by Canadian Ambassador - The Hague 1948-1962

- RG 25, series A-3-b, vol. 2626 file 10-CL-40 Netherlands passport and visa regulations 1928-1961

- RG 25, series A-3-b, vol. 2684, file 10929-40 Diplomatic relations between the Netherlands and Canada - General file 1938-1959*

 

- RG 25, series G-2 vol. 3370, file 48-GU-40 Netherlands-Canada Customs arrangements 1949

- RG 25, series G-2, vol. 3986, file 9908-CH-40 Visitors to Canada from Dutch East Indies 1948

- RG 25, series G-2, vol. 3591, file 2727-AB-40 Canadian publicity in the Netherlands (part 1) 1945-1948*

- RG 25, series G-2, vol. 3592, file 2727-AB-40 (part 2-3) Canadian publicity in the Netherlands 1948-1954

- RG 25, series G-2, vol. 3592, file 2727-AB-1-40 Canadian publicity in the Netherlands by Miss M. Bocker and Netherlands Women's Institute 1949-1950

- RG 25, series G-2, vol. 3722, file 5710-R-40 Reports re: organizations of and personalities of diplomatic representation in The Netherlands 1947-1961

- RG 25, series G-2, vol. 3727, file 5872-AB-40 Press in The Netherlands - Reports re 1945-1963

- RG 25, series G-2 vol. 3732, file 5983-A-40 Wheat from Canada for Belgium, Netherlands and Luxembourg - Proposals re. 1947-1949

- RG 25, series G-2, vol. 3848, file 9108-40 Wheat from Canada for Netherlands - Proposals re: wheat agreement 1946-1948

- RG 25, series G-2, vol. 3749, file 7116-AB-40 Information and cultural services of the Government of the Netherlands - Reports re. 1946-1959

- RG 25, series G-2, vol. 3765, file 7633-A-40 Desertion, bigamy and illegitimacy cases in the Netherlands involving Canadians service personnel - General file 1945-1957*

- RG 25, series G-2, vol. 3766, file 7652-40 (part 1 1-FP), Netherlands-Canada Society Organization and activities 1945-1956*

- RG 25, series G-2 vol. 3782, file 8064-40 Netherlands overseas institute - Establishment and activities re 1945-1946*

- RG 25, series G-2, vol. 3793, file 8219-40 Canadian army in the Netherlands - Relations with local population 1945

- RG 25, series G-2 vol. 3796, file 8260-AB-40 Exchanges of students between Canada and the Netherlands 1946-1956

- RG 25, series G-2, vol. 3824, file 8780-40 Radio broadcasting in the Netherlands - General file 1946*

- RG 25, series G-2, vol. 3939, file 9495-40 Netherlands - Labour situation - Legislation and reports 1947-1963

- RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-40 Visit to Canada of H.E. W.H. Fockema-Andreae, Secretary of State of War of the Netherlands 1947-1950

- RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-1-40 Visit of Prince Bernhard of the Netherlands to Canada 1949-1950

- RG 25, series G-2, vol. 6744, file 232-BK-40 (part 1-2) Immigration to Canada from the Netherlands and Indonesia 1957-1963

 

1963 central registry

- RG 25, series, A-3-c, vol. 10054, file 20-1-2-NETH Political affairs-Policy and background-Canada's foreign policytrends and relations- Netherlands 1963-1968

- RG 25, series A-3-c, vol. 10504, file 55-7-3-MTL-2-NETH Cultural Affairs-Fairs and Exhibitions- World exhibitions-Montreal-Invitation to attend and participation-Netherlands 1964-1967

- RG 25, series A-3-c, vol. 11032, file 22-10-NETH-1 Diplomatic representation- Foreign representatives in Canada- Heads of posts-Netherlands 1967-1973

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het postarchief uit Den Haag berust niet bij de National Archives Canada en is vermoedelijk niet bewaard gebleven (mededeling archivaris RG 25 Paulette Dozier, september 2005).

 

2) Op grond van de inventarisomschrijvingen lijken de series 1939 central registry; Office of the Under-Secretary of State for External Affairs en Consular Division geen zaken te bevatten met betrekking tot (Canadees beleid ten opzichte van) immigratie vanuit Nederland.

 

3) Veel van de dossiers van het departement inzake Nederland betreffen (de situatie in) Nederlands-Indië; Nieuw-Guinea. Deze dossiers zijn niet beschreven.

 

4) NB: na.v. RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-1-40 Visit of Prince Bernhard of the Netherlands to Canada 1949-1950. In de National Archives bevindt zich een Canadian Broadcasting Corporation (CBC)-interview met Prins Bernhard inzake immigratie van Nederlanders naar Canada dd.10-3-1950. Zie ook Canadian Broadcasting Corporation

Titel Dossierbeschrijving Department of External Affairs fonds. RG 25
Inventaristekst

1940 central registry

Omvang 1159,1 m.; Openbaarheid verschilt per dossier

De algemene dossiers inzake immigratie betreffen een breed scala aan onderwerpen: Canadees immigratiebeleid in het algemeen; immigratiebeleid van andere landen; internationaal overleg inzake migratie in internationale gremia als de Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM); de Permanent Migration Committee of the International Labour Organization e.d., benodigde documentatie (visa, paspoorten, permits); immigratiepubliciteit; nationaliteitskwestie; retourmigratie; belangenbehartiging voor de provinciale regeringen (m.n. op het gebied van arbeid); uitzetting; immigratie van specifieke etnische groepen etc. Een aantal van de beleidsdocumenten zijn uitgegeven (en on-line raadpleegbaar) in de serie Documents on Canadian External Affairs. Zij worden hier niet apart beschreven.

 

 

RG 25, series A-3-b, vol. 2219, file 9901-AB-40 (parts 1-2) CBC/IS Radio Broadcasting & Transcription Services to the Netherlands 1945-1963

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Information Division, en bevat tevens originele inkomende correspondentie bij de Under-Secretary en de Assistant Under-Secretary.

- Prt 1 beslaat 1945 en bevat vertalingen van de CBS-International Service-afdeling van thema's uitgezonden in het Nederlands. (Geen immigratie)

- Prt. 2 1946-1963: als boven; v.a. 1947 bevat de omslag vertalingen van de zgn. Dutch Audience Mail, reacties van Nederlandse luisteraars (of indirecte luisteraars via reeds geëmigreerde verwanten) die willen emigreren en trachten via de CBC in contact te komen met potentiële werkgevers. De reacties bevatten naam en adres en vaak korte beschrijvingen van de gezins/werksituatie (omslag bevat ca. 100 reacties). Daarnaast bevat de omslag correspondentie tussen CBC en External Affairs inzake de contacten met Nederlandse radio en televisieomroepen en de Nederlandse particuliere emigratieorganisaties. Zie ook: Canadian Broadcasting Corporation (CBC) Fonds.

 

RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-40 (part 1) CBC/IS Dutch Language Service - Correspondence and Scripts 1953-1955

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Political Coordination Section (van de Information Division en bevat Nederlandse scripten van de CBC Internationale Service uitzendingen in Nederland (o.a. i.z. Gouzenko-affaire) en enige interne departementale correspondentie tussen de diverse divisies; tevens immigratie-onderwerpen.

 

RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-1-40 (part 1), CBC/IS Dutch Service - Weekly Program Reports 1955-1958

Openbaar

De omslag bevat afschriften van de wekelijkse programmering met onderwerpsaanduidingen; vermeldingen van namen van eventuele geïnterviewden, regelmatig onderwerpen over immigratie; interviews met immigranten.

 

RG 25, series A-3-b, vol. 2684, file 10929-40 Diplomatic relations between the Netherlands and Canada - General file 1938-1959

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Under-Secretary of State for External Affairs. Het bevat inkomende correspondentie bij de Under-Secretary en minuten van uitgaande correspondentie. Een enkele maal bevat het correpondentie direct gericht aan de minister. Correspondenten zijn de Canadese ambassadeur te Den Haag.

Onderwerpen: internationale betrekkingen; Indonesië; oorlogsbruiden; immigratie (zeer algemeen); bezoek Prins Bernhard; onderhandelingen tussen Nederland en de provincie Nova Scotia inzake kredietgaranties voor immigranten; programma's van bezoeken van Canadese Prime Ministers aan Nederland; voorbereiding bezoek J. de Quay 1959. Daarnaast bevat het interne beleidsmemoranda gewisseld tussen de Under-Secretary en met name de European Division en van de afdelingen onderling en memoranda van de Under-Secretary aan de minister. Tevens bevat het gespreksverslagen, bijvoorbeeld van gesprekken met de Nederlandse ambassadeur.

 

RG 25, series G-2, vol. 3591, file 2727-AB-40 Canadian publicity in the Netherlands (part 1) 1945-1948

Openbaar

Dossier is gevormd door de Information Division en bevat tevens originele inkomende correspondentie bij de Under-Secretary of State en minuten van uitgaande correspondentie. Correspondenten zijn veelal departement Mines & Resources en de Canadese ambassadeur te Den Haag; onderwerpen Canada-promotie in Nederland.

 

RG 25, series G-2, vol. 3765, file 7633-A-40 Desertion, bigamy and illegitimacy cases in the Netherlands involving Canadians service personnel - General file 1945-1957

Openbaar

Het dossier is gevormd door Political Division II en bevat inkomende correspondentie van de Canadese ambassade te Den Haag en het Department of National Defence bij de Secretary / Under-Secretary of State of External Affairs en minuten van uitgaande correspondentie. Tevens bevat het dossier beleidsmemoranda gewisseld tussen de Legal Division en Political Division II, inzake de juridische consequenties en mogelijkheden tot emigratie naar Canada voor zogenaamde 'oorlogsbruiden'.

 

RG 25, series G-2, vol. 3766, file 7652-40 (part 1 1-FP), Netherlands-Canada Society organization and activities 1945-1956

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Information Division en bevat afschriften van correspondentie van de in 1945 opgerichte Vereniging Nederland-Canada (bevordering culturele contacten) met de Canadese ambasade in Den Haag en correspondentie van laatstgenoemde aan de Information Division (Under-Secretary / Assistant-Under Secretary of State) van External Affairs. Daarnaast bevat het dossier correspondentie van de Information Division met CBC International Service en het Department of Trade and Commerce. Tevens bevat het dossier nummers van het Orgaan van de Vereniging, getiteld Nederland-Canada.

 

RG 25, series G-2 vol. 3782, file 8064-40 Netherlands overseas institute - Establishment and activities re 1945-1946

Openbaar

Het dossier betreft de oprichting in 1945 van het Nederlands overzee Instituut (Rotterdam): doel informatieuitwisseling inzake import-export Nederland-Canada; geen verwijzing naar emigratie-immigratie, dossier is fragmentarisch en weinig omvangrijk.

 

RG 25, series G-2, vol. 3824, file 8780-40 Radio broadcasting in the Netherlands - General file 1946

Openbaar

Het dossier bevat 1 stuk: rapportage Canadese Chargé d'Affaires aan Secretary of State for External Affairs inzake oprichting Radio Nederland in Overgangstijd.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Department of External Affairs werd opgericht in 1909. Tot 1946 viel het departement onder directe verantwoordelijkheid van de Prime Minister, vanaf dat jaar werd er een aparte Secretary of State for External Affairs aangesteld. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de departementale organisatie sterk, evenals het aantal taken en overzeese posten.

Het departement had naast de Under-Secretary of State for External Affairs een aantal Assistant-Under-Secretaries. Het kende een gemengde functionele en geografische onderverdeling met de divisies als de American and Far Eastern Division; European Division; Protocol Division; Information Division; Political Division; Legal Division.

 

Tot 1981 vielen de overzeese Immigration Offices officieel onder supervisie van het departement dat verantwoordelijk was voor het immigratieprogramma. Meestal waren de Immigration Offices fysiek gevestigd in de ambassades. Tussen 1981-1992 was External Affairs officieel verantwoordelijk voor de overzeese Immigration Offices.

 

Secretaries of State for External Affairs:

23-01-1935 - 03-09-1946 William Lyon Mackenzie King

04-09-1946 - 09-09-1948 Louis Stephen St-Laurent

10-09-1948 - 21-06-1957 Lester Bowles Pearson

21-06-1957 - 12-09-1957 John George Diefenbaker

13-09-1957 - 17-03-1959 Sydney Earle Smith

19-03-1957 - 03-06-1959 John George Diefenbaker (acting)

04-06-1959 - 22-04-1963 Howard Charles Green

22-04-1963 - 20-04-1968 Paul Joseph James Martin

Taak, activiteiten

Tot de taken van het departement behoorden de verantwoordelijkheid voor het Canadese buitenlandse beleid in het algemeen (inclusief Commonwealth relaties en veiligheids-, handels-, internationale rechts- en culturele aspecten van de Canadese internationale betrekkingen).

Voorloper

Office of the Governor General

Opvolger

Department of External Affairs and International Trade

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

National Archives Canada, Unpublished Guides, Canadian Immigration Since Confederation and the Department of External Affairs [historische introductie, zoektips en literatuurverwijzingen]

 

Foreign Affairs and International Trade Canada, Documents on Canadian External Relations [vol. 12-26, 1946-1959, afzonderlijke delen bevatten ca. 618 gepubliceerde documenten betreffende het Canadese immigratiebeleid]

 

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of External Affairs fonds. RG 25

Het fonds bestaat uit 55 sous-fonds en series en een aantal losse dossiers. Onder de series bevinden zich een aantal postenarchieven. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van het departementale archief, dat bewaard is gebleven in de series:

 

- 1939 central registry

- 1940 central registry

- 1963 central registry

- Office of t he Under-Secretary of State for External Affairs 1908-1952

- Consular Division 1891-1963

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

2067,8 m.; 59 microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

Routinevernietiging door departement; de meeste postenarchieven worden vernietigd.

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 25; f.a. 25-1 t/m 25-101

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het Department of External Affairs fonds kent drie opeenvolgende archiveringssystemen, naar het jaar van introductie respectievelijk aangeduid met de '39-series'; '40-series (A-3-b en G-2)' en de '63-series (A-3-c)'. Daarnaast werden er twee subsystemen aangelegd: 'small 's'-series en top secret-series, met name bedoeld voor veiligheidskwesties; NATO-dossiers etc. Alle systemen worden beschreven in ArchiviaNet, General Inventory.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

1940 central registry

Beschrijving algemeen*

 

- RG 25, vol. 6342, file 939-F-3-40 (part. 1) Holland - Departmental immigration policy 1953

- RG 25, series A-3-b, vol. 2219, file 9901-AB-40 (parts 1-2) CBC/IS Radio Broadcasting & Transcription Services to the Netherlands 1945-1963*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-40 (part 1) CBC/IS Dutch Language Service - Correspondence and Scripts (1953-1955)*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-1-40 (part 1), CBC/IS Dutch Service - Weekly Program Reports 1955-1958*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2491, file 10463-M-40 Annual Review of Political and Other Events in Netherlands compiled by Canadian Ambassador - The Hague 1948-1962

- RG 25, series A-3-b, vol. 2626 file 10-CL-40 Netherlands passport and visa regulations 1928-1961

- RG 25, series A-3-b, vol. 2684, file 10929-40 Diplomatic relations between the Netherlands and Canada - General file 1938-1959*

 

- RG 25, series G-2 vol. 3370, file 48-GU-40 Netherlands-Canada Customs arrangements 1949

- RG 25, series G-2, vol. 3986, file 9908-CH-40 Visitors to Canada from Dutch East Indies 1948

- RG 25, series G-2, vol. 3591, file 2727-AB-40 Canadian publicity in the Netherlands (part 1) 1945-1948*

- RG 25, series G-2, vol. 3592, file 2727-AB-40 (part 2-3) Canadian publicity in the Netherlands 1948-1954

- RG 25, series G-2, vol. 3592, file 2727-AB-1-40 Canadian publicity in the Netherlands by Miss M. Bocker and Netherlands Women's Institute 1949-1950

- RG 25, series G-2, vol. 3722, file 5710-R-40 Reports re: organizations of and personalities of diplomatic representation in The Netherlands 1947-1961

- RG 25, series G-2, vol. 3727, file 5872-AB-40 Press in The Netherlands - Reports re 1945-1963

- RG 25, series G-2 vol. 3732, file 5983-A-40 Wheat from Canada for Belgium, Netherlands and Luxembourg - Proposals re. 1947-1949

- RG 25, series G-2, vol. 3848, file 9108-40 Wheat from Canada for Netherlands - Proposals re: wheat agreement 1946-1948

- RG 25, series G-2, vol. 3749, file 7116-AB-40 Information and cultural services of the Government of the Netherlands - Reports re. 1946-1959

- RG 25, series G-2, vol. 3765, file 7633-A-40 Desertion, bigamy and illegitimacy cases in the Netherlands involving Canadians service personnel - General file 1945-1957*

- RG 25, series G-2, vol. 3766, file 7652-40 (part 1 1-FP), Netherlands-Canada Society Organization and activities 1945-1956*

- RG 25, series G-2 vol. 3782, file 8064-40 Netherlands overseas institute - Establishment and activities re 1945-1946*

- RG 25, series G-2, vol. 3793, file 8219-40 Canadian army in the Netherlands - Relations with local population 1945

- RG 25, series G-2 vol. 3796, file 8260-AB-40 Exchanges of students between Canada and the Netherlands 1946-1956

- RG 25, series G-2, vol. 3824, file 8780-40 Radio broadcasting in the Netherlands - General file 1946*

- RG 25, series G-2, vol. 3939, file 9495-40 Netherlands - Labour situation - Legislation and reports 1947-1963

- RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-40 Visit to Canada of H.E. W.H. Fockema-Andreae, Secretary of State of War of the Netherlands 1947-1950

- RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-1-40 Visit of Prince Bernhard of the Netherlands to Canada 1949-1950

- RG 25, series G-2, vol. 6744, file 232-BK-40 (part 1-2) Immigration to Canada from the Netherlands and Indonesia 1957-1963

 

1963 central registry

- RG 25, series, A-3-c, vol. 10054, file 20-1-2-NETH Political affairs-Policy and background-Canada's foreign policytrends and relations- Netherlands 1963-1968

- RG 25, series A-3-c, vol. 10504, file 55-7-3-MTL-2-NETH Cultural Affairs-Fairs and Exhibitions- World exhibitions-Montreal-Invitation to attend and participation-Netherlands 1964-1967

- RG 25, series A-3-c, vol. 11032, file 22-10-NETH-1 Diplomatic representation- Foreign representatives in Canada- Heads of posts-Netherlands 1967-1973

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het postarchief uit Den Haag berust niet bij de National Archives Canada en is vermoedelijk niet bewaard gebleven (mededeling archivaris RG 25 Paulette Dozier, september 2005).

 

2) Op grond van de inventarisomschrijvingen lijken de series 1939 central registry; Office of the Under-Secretary of State for External Affairs en Consular Division geen zaken te bevatten met betrekking tot (Canadees beleid ten opzichte van) immigratie vanuit Nederland.

 

3) Veel van de dossiers van het departement inzake Nederland betreffen (de situatie in) Nederlands-Indië; Nieuw-Guinea. Deze dossiers zijn niet beschreven.

 

4) NB: na.v. RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-1-40 Visit of Prince Bernhard of the Netherlands to Canada 1949-1950. In de National Archives bevindt zich een Canadian Broadcasting Corporation (CBC)-interview met Prins Bernhard inzake immigratie van Nederlanders naar Canada dd.10-3-1950. Zie ook Canadian Broadcasting Corporation


Doorgenomen archieven / series

Department of External Affairs fonds. RG 25

Het fonds bestaat uit 55 sous-fonds en series en een aantal losse dossiers. Onder de series bevinden zich een aantal postenarchieven. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van het departementale archief, dat bewaard is gebleven in de series:

 

- 1939 central registry

- 1940 central registry

- 1963 central registry

- Office of t he Under-Secretary of State for External Affairs 1908-1952

- Consular Division 1891-1963

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

2067,8 m.; 59 microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

Routinevernietiging door departement; de meeste postenarchieven worden vernietigd.

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 25; f.a. 25-1 t/m 25-101

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het Department of External Affairs fonds kent drie opeenvolgende archiveringssystemen, naar het jaar van introductie respectievelijk aangeduid met de '39-series'; '40-series (A-3-b en G-2)' en de '63-series (A-3-c)'. Daarnaast werden er twee subsystemen aangelegd: 'small 's'-series en top secret-series, met name bedoeld voor veiligheidskwesties; NATO-dossiers etc. Alle systemen worden beschreven in ArchiviaNet, General Inventory.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

1940 central registry

Beschrijving algemeen*

 

- RG 25, vol. 6342, file 939-F-3-40 (part. 1) Holland - Departmental immigration policy 1953

- RG 25, series A-3-b, vol. 2219, file 9901-AB-40 (parts 1-2) CBC/IS Radio Broadcasting & Transcription Services to the Netherlands 1945-1963*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-40 (part 1) CBC/IS Dutch Language Service - Correspondence and Scripts (1953-1955)*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-1-40 (part 1), CBC/IS Dutch Service - Weekly Program Reports 1955-1958*

- RG 25, series A-3-b, vol. 2491, file 10463-M-40 Annual Review of Political and Other Events in Netherlands compiled by Canadian Ambassador - The Hague 1948-1962

- RG 25, series A-3-b, vol. 2626 file 10-CL-40 Netherlands passport and visa regulations 1928-1961

- RG 25, series A-3-b, vol. 2684, file 10929-40 Diplomatic relations between the Netherlands and Canada - General file 1938-1959*

 

- RG 25, series G-2 vol. 3370, file 48-GU-40 Netherlands-Canada Customs arrangements 1949

- RG 25, series G-2, vol. 3986, file 9908-CH-40 Visitors to Canada from Dutch East Indies 1948

- RG 25, series G-2, vol. 3591, file 2727-AB-40 Canadian publicity in the Netherlands (part 1) 1945-1948*

- RG 25, series G-2, vol. 3592, file 2727-AB-40 (part 2-3) Canadian publicity in the Netherlands 1948-1954

- RG 25, series G-2, vol. 3592, file 2727-AB-1-40 Canadian publicity in the Netherlands by Miss M. Bocker and Netherlands Women's Institute 1949-1950

- RG 25, series G-2, vol. 3722, file 5710-R-40 Reports re: organizations of and personalities of diplomatic representation in The Netherlands 1947-1961

- RG 25, series G-2, vol. 3727, file 5872-AB-40 Press in The Netherlands - Reports re 1945-1963

- RG 25, series G-2 vol. 3732, file 5983-A-40 Wheat from Canada for Belgium, Netherlands and Luxembourg - Proposals re. 1947-1949

- RG 25, series G-2, vol. 3848, file 9108-40 Wheat from Canada for Netherlands - Proposals re: wheat agreement 1946-1948

- RG 25, series G-2, vol. 3749, file 7116-AB-40 Information and cultural services of the Government of the Netherlands - Reports re. 1946-1959

- RG 25, series G-2, vol. 3765, file 7633-A-40 Desertion, bigamy and illegitimacy cases in the Netherlands involving Canadians service personnel - General file 1945-1957*

- RG 25, series G-2, vol. 3766, file 7652-40 (part 1 1-FP), Netherlands-Canada Society Organization and activities 1945-1956*

- RG 25, series G-2 vol. 3782, file 8064-40 Netherlands overseas institute - Establishment and activities re 1945-1946*

- RG 25, series G-2, vol. 3793, file 8219-40 Canadian army in the Netherlands - Relations with local population 1945

- RG 25, series G-2 vol. 3796, file 8260-AB-40 Exchanges of students between Canada and the Netherlands 1946-1956

- RG 25, series G-2, vol. 3824, file 8780-40 Radio broadcasting in the Netherlands - General file 1946*

- RG 25, series G-2, vol. 3939, file 9495-40 Netherlands - Labour situation - Legislation and reports 1947-1963

- RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-40 Visit to Canada of H.E. W.H. Fockema-Andreae, Secretary of State of War of the Netherlands 1947-1950

- RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-1-40 Visit of Prince Bernhard of the Netherlands to Canada 1949-1950

- RG 25, series G-2, vol. 6744, file 232-BK-40 (part 1-2) Immigration to Canada from the Netherlands and Indonesia 1957-1963

 

1963 central registry

- RG 25, series, A-3-c, vol. 10054, file 20-1-2-NETH Political affairs-Policy and background-Canada's foreign policytrends and relations- Netherlands 1963-1968

- RG 25, series A-3-c, vol. 10504, file 55-7-3-MTL-2-NETH Cultural Affairs-Fairs and Exhibitions- World exhibitions-Montreal-Invitation to attend and participation-Netherlands 1964-1967

- RG 25, series A-3-c, vol. 11032, file 22-10-NETH-1 Diplomatic representation- Foreign representatives in Canada- Heads of posts-Netherlands 1967-1973

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het postarchief uit Den Haag berust niet bij de National Archives Canada en is vermoedelijk niet bewaard gebleven (mededeling archivaris RG 25 Paulette Dozier, september 2005).

 

2) Op grond van de inventarisomschrijvingen lijken de series 1939 central registry; Office of the Under-Secretary of State for External Affairs en Consular Division geen zaken te bevatten met betrekking tot (Canadees beleid ten opzichte van) immigratie vanuit Nederland.

 

3) Veel van de dossiers van het departement inzake Nederland betreffen (de situatie in) Nederlands-Indië; Nieuw-Guinea. Deze dossiers zijn niet beschreven.

 

4) NB: na.v. RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-1-40 Visit of Prince Bernhard of the Netherlands to Canada 1949-1950. In de National Archives bevindt zich een Canadian Broadcasting Corporation (CBC)-interview met Prins Bernhard inzake immigratie van Nederlanders naar Canada dd.10-3-1950. Zie ook Canadian Broadcasting Corporation


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of External Affairs fonds. RG 25
Inventaristekst

1940 central registry

Omvang 1159,1 m.; Openbaarheid verschilt per dossier

De algemene dossiers inzake immigratie betreffen een breed scala aan onderwerpen: Canadees immigratiebeleid in het algemeen; immigratiebeleid van andere landen; internationaal overleg inzake migratie in internationale gremia als de Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM); de Permanent Migration Committee of the International Labour Organization e.d., benodigde documentatie (visa, paspoorten, permits); immigratiepubliciteit; nationaliteitskwestie; retourmigratie; belangenbehartiging voor de provinciale regeringen (m.n. op het gebied van arbeid); uitzetting; immigratie van specifieke etnische groepen etc. Een aantal van de beleidsdocumenten zijn uitgegeven (en on-line raadpleegbaar) in de serie Documents on Canadian External Affairs. Zij worden hier niet apart beschreven.

 

 

RG 25, series A-3-b, vol. 2219, file 9901-AB-40 (parts 1-2) CBC/IS Radio Broadcasting & Transcription Services to the Netherlands 1945-1963

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Information Division, en bevat tevens originele inkomende correspondentie bij de Under-Secretary en de Assistant Under-Secretary.

- Prt 1 beslaat 1945 en bevat vertalingen van de CBS-International Service-afdeling van thema's uitgezonden in het Nederlands. (Geen immigratie)

- Prt. 2 1946-1963: als boven; v.a. 1947 bevat de omslag vertalingen van de zgn. Dutch Audience Mail, reacties van Nederlandse luisteraars (of indirecte luisteraars via reeds geëmigreerde verwanten) die willen emigreren en trachten via de CBC in contact te komen met potentiële werkgevers. De reacties bevatten naam en adres en vaak korte beschrijvingen van de gezins/werksituatie (omslag bevat ca. 100 reacties). Daarnaast bevat de omslag correspondentie tussen CBC en External Affairs inzake de contacten met Nederlandse radio en televisieomroepen en de Nederlandse particuliere emigratieorganisaties. Zie ook: Canadian Broadcasting Corporation (CBC) Fonds.

 

RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-40 (part 1) CBC/IS Dutch Language Service - Correspondence and Scripts 1953-1955

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Political Coordination Section (van de Information Division en bevat Nederlandse scripten van de CBC Internationale Service uitzendingen in Nederland (o.a. i.z. Gouzenko-affaire) en enige interne departementale correspondentie tussen de diverse divisies; tevens immigratie-onderwerpen.

 

RG 25, series A-3-b, vol. 2227, file 11747-G-1-40 (part 1), CBC/IS Dutch Service - Weekly Program Reports 1955-1958

Openbaar

De omslag bevat afschriften van de wekelijkse programmering met onderwerpsaanduidingen; vermeldingen van namen van eventuele geïnterviewden, regelmatig onderwerpen over immigratie; interviews met immigranten.

 

RG 25, series A-3-b, vol. 2684, file 10929-40 Diplomatic relations between the Netherlands and Canada - General file 1938-1959

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Under-Secretary of State for External Affairs. Het bevat inkomende correspondentie bij de Under-Secretary en minuten van uitgaande correspondentie. Een enkele maal bevat het correpondentie direct gericht aan de minister. Correspondenten zijn de Canadese ambassadeur te Den Haag.

Onderwerpen: internationale betrekkingen; Indonesië; oorlogsbruiden; immigratie (zeer algemeen); bezoek Prins Bernhard; onderhandelingen tussen Nederland en de provincie Nova Scotia inzake kredietgaranties voor immigranten; programma's van bezoeken van Canadese Prime Ministers aan Nederland; voorbereiding bezoek J. de Quay 1959. Daarnaast bevat het interne beleidsmemoranda gewisseld tussen de Under-Secretary en met name de European Division en van de afdelingen onderling en memoranda van de Under-Secretary aan de minister. Tevens bevat het gespreksverslagen, bijvoorbeeld van gesprekken met de Nederlandse ambassadeur.

 

RG 25, series G-2, vol. 3591, file 2727-AB-40 Canadian publicity in the Netherlands (part 1) 1945-1948

Openbaar

Dossier is gevormd door de Information Division en bevat tevens originele inkomende correspondentie bij de Under-Secretary of State en minuten van uitgaande correspondentie. Correspondenten zijn veelal departement Mines & Resources en de Canadese ambassadeur te Den Haag; onderwerpen Canada-promotie in Nederland.

 

RG 25, series G-2, vol. 3765, file 7633-A-40 Desertion, bigamy and illegitimacy cases in the Netherlands involving Canadians service personnel - General file 1945-1957

Openbaar

Het dossier is gevormd door Political Division II en bevat inkomende correspondentie van de Canadese ambassade te Den Haag en het Department of National Defence bij de Secretary / Under-Secretary of State of External Affairs en minuten van uitgaande correspondentie. Tevens bevat het dossier beleidsmemoranda gewisseld tussen de Legal Division en Political Division II, inzake de juridische consequenties en mogelijkheden tot emigratie naar Canada voor zogenaamde 'oorlogsbruiden'.

 

RG 25, series G-2, vol. 3766, file 7652-40 (part 1 1-FP), Netherlands-Canada Society organization and activities 1945-1956

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Information Division en bevat afschriften van correspondentie van de in 1945 opgerichte Vereniging Nederland-Canada (bevordering culturele contacten) met de Canadese ambasade in Den Haag en correspondentie van laatstgenoemde aan de Information Division (Under-Secretary / Assistant-Under Secretary of State) van External Affairs. Daarnaast bevat het dossier correspondentie van de Information Division met CBC International Service en het Department of Trade and Commerce. Tevens bevat het dossier nummers van het Orgaan van de Vereniging, getiteld Nederland-Canada.

 

RG 25, series G-2 vol. 3782, file 8064-40 Netherlands overseas institute - Establishment and activities re 1945-1946

Openbaar

Het dossier betreft de oprichting in 1945 van het Nederlands overzee Instituut (Rotterdam): doel informatieuitwisseling inzake import-export Nederland-Canada; geen verwijzing naar emigratie-immigratie, dossier is fragmentarisch en weinig omvangrijk.

 

RG 25, series G-2, vol. 3824, file 8780-40 Radio broadcasting in the Netherlands - General file 1946

Openbaar

Het dossier bevat 1 stuk: rapportage Canadese Chargé d'Affaires aan Secretary of State for External Affairs inzake oprichting Radio Nederland in Overgangstijd.