Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Privy Council Office

Naam archiefvormer Privy Council Office
Periode van bestaan 1867-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Privy Council vormt van oudsher de adviesraad van het formele hoofd van de regering, de Governor-General. De werkelijke uitvoerende macht berustte voor 1848 niet bij de Privy Council zelf, maar bij de Governor-in-Council (raad, voorgezeten door de Governor-General). Na 1848 is de werkelijke uitvoerende, politieke macht steeds meer verschoven naar het Cabinet (dat zichzelf voor formele handelingen 'omvormt' tot een zogenaamde Committee of Council en concept-notulen en besluiten ter tekening voorlegt aan de Governor-General). Voorzitter van de Privy Council is de Prime Minister. Leden van de Privy Council worden benoemd voor het leven.

 

Oorspronkelijk was de Privy Council Office de centrale plaats waar de besluiten van de Governor-in-Council werden geadministreerd en bewaard, de zogenaamde Orders in Council. Dit waren feitelijk de enige 'kabinetsbesluiten' die systematisch werden bewaard. Voor de oprichting van het Department of External Affairs in 1909 was de Privy Council Office ook verantwoordelijk voor de archivering van de depêches van de Colonial Office. De voorzitter van de Privy Council Office was meestal een minister zonder portefeuille; de (kleine permanente) staf stond onder leiding van de Clerk of the Privy Council Office.

 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog werden de functies van de Privy Council Office aanzienlijk uitgebreid. In 1940 vervulde de toenmalige Clerk of the Privy Council Office ook voor het eerst de functie van Secretary to the Cabinet en werden de notulen en besluiten van het Cabinet War Committee voor het eerst volledig vastgelegd. Vanaf 1945 is het kabinetssecretariaat een permanente commissie binnen de Privy Council Office en fungeert de Privy Council Office als departement van de Prime Minister. Na 1968 heeft de Privy Council Office op specifieke gebieden zelfs beleidsinitiërende functies gekregen (m.n. op gebied van Federal Provincial Relations). Hoewel het voorzitterschap tussen 1954-1962 vacant is geweest, is de Prime Minister in principe verantwoordelijk voor de Privy Council Office, ook indien een aparte portefeuille voor de President of the Privy Council Office wordt gecreëerd.

 

Zie ook: Prime Minister's Office

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Privy Council Office levert secretariële ondersteuning, coördinatie en advisering van het kabinet als geheel en van permanente en ad hoc kabinetscommissies en verzorgt de vastlegging van notulen, (kabinets)besluiten en Orders-in-Council.

Voorloper

Executive Council of the United Provinces of Canada

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hodgetts, J.E., The Canadian public service. A physiology of government 1867-1970 (Toronto 1973).

 

Lenz, Karl, Kanada. Geographie, Geschichte, Witschaft, Politik (Wissenschaftliche Länderkunden) (Darmstadt 2001).

 

Mallory, J.R., The structure of Canadian Government (New York 1971), 41-68.

Doorgenomen archieven / series

Privy Council Office fonds. RG 2

Het Privy Council Office fonds bestaat uit een groot aantal sous-fonds en series. Voor de onderzoeksgids zijn doorgenomen:

- Central registry files 1938-1973

- Cabinet Conclusions 1944-1973

Periode archief

1867-1986

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

736,45 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, maar onbekend in welke mate

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 2; f.a. 2-1 t/m 2-65

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De zogenaamde diplomatic despatches van het Colonial Office tot 1909 zijn door de Privy Council Office gearchiveerd. (Voor onderzoek naar emigratie voor 1909 kan dit van belang zijn)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Cabinet Conclusions 1944-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

Central Registry files 1938-1973

Neerlandica

- RG2, Series A-5-a, vol. 2651, reel T-2368 Immigration; agreement with the Netherlands; consultation with representatives of interested bodies in Canada 17-09-1952

- RG2, Series A-5-a, vol. 2645, reel T-2366 Immigration; admission of Dutch workers 08-02-1950

- RG2, Series A-5-a, vol. 2645, reel T-2366 Immigration; admission of Dutch artisans and additional agricultural workers 23-02-1950

- RG2, Series A-5-a, vol. 2637, reel T-2364 Evacuees from Netherlands East Indies 19-12-1945

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Central Registry files 1938-1973

Neerlandica

- RG2, series B-2, vol. 164, file I-20-3 Important visitors - Queen Juliana from the Netherlands 1951*

- RG2, series B-2, vol. 222, file I-20-3J Important visitors - Queen Juliana from the Netherlands 1952 [beperkt openbaar]

- RG2, series B-2, vol. 166, file I-50-7 Immigration - Dutch Immigration 1948-1950*

- RG2, series B-2, vol. 130, file N-20 Netherlands 1942-1948*

- RG2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 1) Netherlands 1949-1951*

- RG2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 4) Netherlands - Correspondence with Members of Parliament 1951*

- RG2, series B-2, vol. 226, file N-20 Netherlands 1952 [beperkt openbaar]

 

dossiers algemeen

- RG2, series B-2, vol. 158; 219 file: E-40-7 Europe -European Migration 1951; 1952 [beperkt openbaar]

- RG2, series B-2, vol. 165, file : I-50 Immigration - tripartite meeting of experts on European Migration 1950

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

RG 29, vol. 230, file 323-12-13 Narcotics: Drug Traffic and Smuggling - Smuggling of narcotics in bulbs from Holland 1928-1929 (openbaar: het betreft een omvangrijk dossier met aan de buitenzijde van de omslag: 'Destroy?')

Titel Dossierbeschrijving Privy Council Office fonds. RG 2
Inventaristekst

Cabinet Conclusions 1944-1973

Omvang 9,25 m, Openbaarheid: volledig

Samenvattingen zijn via de 'associated images' geheel of gedeeltelijk digitaal beschikbaar.

 

De serie bestaat uit een agenda, datum en plaats van bijeenkomst, presentielijst, samenvatting van het besprokene, gevolgd door het besluit met verwijzing naar ev. Order in Council of bijbehorende stukken (op microfilm / fotokopie, deels digitaal beschikbaar).

 

Trefwoorden: bijv. "Immigr$ Program" en "Immigr$ policy" voor het jaarlijks vaststellen van het algemene federale beleid door volledige Cabinet en Cabinet Committee for Immigration etc. (via deze trefwoorden komen ook specifieke aspecten zoals Canadese jaarplanning; veiligheidsscreening; groepsmigratie, speciale besluiten ten aanzien van diverse landen tot uitdrukking).

Trefwoorden: "Neth$"; "Dutch" etc. voor specifieke Nederlandse aangelegenheden.

 


Central registry files 1938-1973

Omvang 74 m.; Openbaarheid: beperkt.

De serie bestaat uit de correspondentiedossiers; notulenseries van diverse kabinetscommissies en subcommissies die in principe het gehele werkveld van de Privy Council Office beslaan.

 

RG 2, series B-2, vol. 164, file I-20-3 Important visitors - Queen Juliana from the Netherlands 1951

Openbaar

Het weinig omvangrijke dossier bestaat uit uittreksels van de Record of Cabinet Decisions inzake het staatsbezoek van koningin Juliana aan de Verenigde Staten en Canada 1952, afschriften van External Affairs correspondentie re; staatsbezoek en interne memoranda van de Secretary of de Privy Council aan de Prime Minister.

 

RG 2, series B-2, vol. 166, file I-50-7 Immigration - Dutch Immigration 1948-1950

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Secretary of the Privy Council en bestaat uit doorslagen / kopieën van de briefwisseling tussen het Department of Labour en Mines & Resources over de taakverdeling en het competentieconflict ten aanzien van de plaatsing van Nederlandse agrarische immigranten. Daarnaast bevat het dossier enkele telefoonnotities t.b.v. de Prime Minister. (Vgl. RG 26, vol. 129)

 

RG 2, series B-2, vol. 130, file N-20 Netherlands 1942-1948

Openbaar na vernietiging materiaal 1942-1945

Het dossier is gevormd door de Privy Council Office en bevat Records of Cabinet Decisions (uittreksels van de agendapunten ten aanzien van Nederland-algemeen); memoranda voor het kabinet / Prime Minister. Geen immigratiekwesties.

 

RG 2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 1) Netherlands 1949-1951

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Privy Council Office en bevat Records of Cabinet Decisions (uittreksels van de agendapunten ten aanzien van Nederland-algemeen); memoranda voor het kabinet / Prime Minister; kopieën van correspondentie van de Canadese ambassadeur te Den Haag met External Affairs met begeleidende aantekeningen van de Secretary aan de PM. Onderwerpen: m.n. Europese integratie; Defensie en veiligheidskwesties; immigratie (conferentie te Brussel 1951; invoer prefab. huizen in Canada).

 

RG 2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 4) Netherlands - Correspondence with Members of Parliament 1951

Openbaar

Het dossier bevat 1 stuk inzake import van Nederlandse aardbeien. Geen immigratie.

Algemeen

Organisatie en inrichting

De Privy Council vormt van oudsher de adviesraad van het formele hoofd van de regering, de Governor-General. De werkelijke uitvoerende macht berustte voor 1848 niet bij de Privy Council zelf, maar bij de Governor-in-Council (raad, voorgezeten door de Governor-General). Na 1848 is de werkelijke uitvoerende, politieke macht steeds meer verschoven naar het Cabinet (dat zichzelf voor formele handelingen 'omvormt' tot een zogenaamde Committee of Council en concept-notulen en besluiten ter tekening voorlegt aan de Governor-General). Voorzitter van de Privy Council is de Prime Minister. Leden van de Privy Council worden benoemd voor het leven.

 

Oorspronkelijk was de Privy Council Office de centrale plaats waar de besluiten van de Governor-in-Council werden geadministreerd en bewaard, de zogenaamde Orders in Council. Dit waren feitelijk de enige 'kabinetsbesluiten' die systematisch werden bewaard. Voor de oprichting van het Department of External Affairs in 1909 was de Privy Council Office ook verantwoordelijk voor de archivering van de depêches van de Colonial Office. De voorzitter van de Privy Council Office was meestal een minister zonder portefeuille; de (kleine permanente) staf stond onder leiding van de Clerk of the Privy Council Office.

 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog werden de functies van de Privy Council Office aanzienlijk uitgebreid. In 1940 vervulde de toenmalige Clerk of the Privy Council Office ook voor het eerst de functie van Secretary to the Cabinet en werden de notulen en besluiten van het Cabinet War Committee voor het eerst volledig vastgelegd. Vanaf 1945 is het kabinetssecretariaat een permanente commissie binnen de Privy Council Office en fungeert de Privy Council Office als departement van de Prime Minister. Na 1968 heeft de Privy Council Office op specifieke gebieden zelfs beleidsinitiërende functies gekregen (m.n. op gebied van Federal Provincial Relations). Hoewel het voorzitterschap tussen 1954-1962 vacant is geweest, is de Prime Minister in principe verantwoordelijk voor de Privy Council Office, ook indien een aparte portefeuille voor de President of the Privy Council Office wordt gecreëerd.

 

Zie ook: Prime Minister's Office

Taak, activiteiten

De Privy Council Office levert secretariële ondersteuning, coördinatie en advisering van het kabinet als geheel en van permanente en ad hoc kabinetscommissies en verzorgt de vastlegging van notulen, (kabinets)besluiten en Orders-in-Council.

Voorloper

Executive Council of the United Provinces of Canada

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hodgetts, J.E., The Canadian public service. A physiology of government 1867-1970 (Toronto 1973).

 

Lenz, Karl, Kanada. Geographie, Geschichte, Witschaft, Politik (Wissenschaftliche Länderkunden) (Darmstadt 2001).

 

Mallory, J.R., The structure of Canadian Government (New York 1971), 41-68.

Doorgenomen archieven / series

Privy Council Office fonds. RG 2

Het Privy Council Office fonds bestaat uit een groot aantal sous-fonds en series. Voor de onderzoeksgids zijn doorgenomen:

- Central registry files 1938-1973

- Cabinet Conclusions 1944-1973

Periode archief

1867-1986

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

736,45 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, maar onbekend in welke mate

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 2; f.a. 2-1 t/m 2-65

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De zogenaamde diplomatic despatches van het Colonial Office tot 1909 zijn door de Privy Council Office gearchiveerd. (Voor onderzoek naar emigratie voor 1909 kan dit van belang zijn)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Cabinet Conclusions 1944-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

Central Registry files 1938-1973

Neerlandica

- RG2, Series A-5-a, vol. 2651, reel T-2368 Immigration; agreement with the Netherlands; consultation with representatives of interested bodies in Canada 17-09-1952

- RG2, Series A-5-a, vol. 2645, reel T-2366 Immigration; admission of Dutch workers 08-02-1950

- RG2, Series A-5-a, vol. 2645, reel T-2366 Immigration; admission of Dutch artisans and additional agricultural workers 23-02-1950

- RG2, Series A-5-a, vol. 2637, reel T-2364 Evacuees from Netherlands East Indies 19-12-1945

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Central Registry files 1938-1973

Neerlandica

- RG2, series B-2, vol. 164, file I-20-3 Important visitors - Queen Juliana from the Netherlands 1951*

- RG2, series B-2, vol. 222, file I-20-3J Important visitors - Queen Juliana from the Netherlands 1952 [beperkt openbaar]

- RG2, series B-2, vol. 166, file I-50-7 Immigration - Dutch Immigration 1948-1950*

- RG2, series B-2, vol. 130, file N-20 Netherlands 1942-1948*

- RG2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 1) Netherlands 1949-1951*

- RG2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 4) Netherlands - Correspondence with Members of Parliament 1951*

- RG2, series B-2, vol. 226, file N-20 Netherlands 1952 [beperkt openbaar]

 

dossiers algemeen

- RG2, series B-2, vol. 158; 219 file: E-40-7 Europe -European Migration 1951; 1952 [beperkt openbaar]

- RG2, series B-2, vol. 165, file : I-50 Immigration - tripartite meeting of experts on European Migration 1950

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

RG 29, vol. 230, file 323-12-13 Narcotics: Drug Traffic and Smuggling - Smuggling of narcotics in bulbs from Holland 1928-1929 (openbaar: het betreft een omvangrijk dossier met aan de buitenzijde van de omslag: 'Destroy?')


Doorgenomen archieven / series

Privy Council Office fonds. RG 2

Het Privy Council Office fonds bestaat uit een groot aantal sous-fonds en series. Voor de onderzoeksgids zijn doorgenomen:

- Central registry files 1938-1973

- Cabinet Conclusions 1944-1973

Periode archief

1867-1986

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

736,45 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, maar onbekend in welke mate

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 2; f.a. 2-1 t/m 2-65

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De zogenaamde diplomatic despatches van het Colonial Office tot 1909 zijn door de Privy Council Office gearchiveerd. (Voor onderzoek naar emigratie voor 1909 kan dit van belang zijn)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Cabinet Conclusions 1944-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

Central Registry files 1938-1973

Neerlandica

- RG2, Series A-5-a, vol. 2651, reel T-2368 Immigration; agreement with the Netherlands; consultation with representatives of interested bodies in Canada 17-09-1952

- RG2, Series A-5-a, vol. 2645, reel T-2366 Immigration; admission of Dutch workers 08-02-1950

- RG2, Series A-5-a, vol. 2645, reel T-2366 Immigration; admission of Dutch artisans and additional agricultural workers 23-02-1950

- RG2, Series A-5-a, vol. 2637, reel T-2364 Evacuees from Netherlands East Indies 19-12-1945

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Central Registry files 1938-1973

Neerlandica

- RG2, series B-2, vol. 164, file I-20-3 Important visitors - Queen Juliana from the Netherlands 1951*

- RG2, series B-2, vol. 222, file I-20-3J Important visitors - Queen Juliana from the Netherlands 1952 [beperkt openbaar]

- RG2, series B-2, vol. 166, file I-50-7 Immigration - Dutch Immigration 1948-1950*

- RG2, series B-2, vol. 130, file N-20 Netherlands 1942-1948*

- RG2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 1) Netherlands 1949-1951*

- RG2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 4) Netherlands - Correspondence with Members of Parliament 1951*

- RG2, series B-2, vol. 226, file N-20 Netherlands 1952 [beperkt openbaar]

 

dossiers algemeen

- RG2, series B-2, vol. 158; 219 file: E-40-7 Europe -European Migration 1951; 1952 [beperkt openbaar]

- RG2, series B-2, vol. 165, file : I-50 Immigration - tripartite meeting of experts on European Migration 1950

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

RG 29, vol. 230, file 323-12-13 Narcotics: Drug Traffic and Smuggling - Smuggling of narcotics in bulbs from Holland 1928-1929 (openbaar: het betreft een omvangrijk dossier met aan de buitenzijde van de omslag: 'Destroy?')


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Privy Council Office fonds. RG 2
Inventaristekst

Cabinet Conclusions 1944-1973

Omvang 9,25 m, Openbaarheid: volledig

Samenvattingen zijn via de 'associated images' geheel of gedeeltelijk digitaal beschikbaar.

 

De serie bestaat uit een agenda, datum en plaats van bijeenkomst, presentielijst, samenvatting van het besprokene, gevolgd door het besluit met verwijzing naar ev. Order in Council of bijbehorende stukken (op microfilm / fotokopie, deels digitaal beschikbaar).

 

Trefwoorden: bijv. "Immigr$ Program" en "Immigr$ policy" voor het jaarlijks vaststellen van het algemene federale beleid door volledige Cabinet en Cabinet Committee for Immigration etc. (via deze trefwoorden komen ook specifieke aspecten zoals Canadese jaarplanning; veiligheidsscreening; groepsmigratie, speciale besluiten ten aanzien van diverse landen tot uitdrukking).

Trefwoorden: "Neth$"; "Dutch" etc. voor specifieke Nederlandse aangelegenheden.

 


Central registry files 1938-1973

Omvang 74 m.; Openbaarheid: beperkt.

De serie bestaat uit de correspondentiedossiers; notulenseries van diverse kabinetscommissies en subcommissies die in principe het gehele werkveld van de Privy Council Office beslaan.

 

RG 2, series B-2, vol. 164, file I-20-3 Important visitors - Queen Juliana from the Netherlands 1951

Openbaar

Het weinig omvangrijke dossier bestaat uit uittreksels van de Record of Cabinet Decisions inzake het staatsbezoek van koningin Juliana aan de Verenigde Staten en Canada 1952, afschriften van External Affairs correspondentie re; staatsbezoek en interne memoranda van de Secretary of de Privy Council aan de Prime Minister.

 

RG 2, series B-2, vol. 166, file I-50-7 Immigration - Dutch Immigration 1948-1950

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Secretary of the Privy Council en bestaat uit doorslagen / kopieën van de briefwisseling tussen het Department of Labour en Mines & Resources over de taakverdeling en het competentieconflict ten aanzien van de plaatsing van Nederlandse agrarische immigranten. Daarnaast bevat het dossier enkele telefoonnotities t.b.v. de Prime Minister. (Vgl. RG 26, vol. 129)

 

RG 2, series B-2, vol. 130, file N-20 Netherlands 1942-1948

Openbaar na vernietiging materiaal 1942-1945

Het dossier is gevormd door de Privy Council Office en bevat Records of Cabinet Decisions (uittreksels van de agendapunten ten aanzien van Nederland-algemeen); memoranda voor het kabinet / Prime Minister. Geen immigratiekwesties.

 

RG 2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 1) Netherlands 1949-1951

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Privy Council Office en bevat Records of Cabinet Decisions (uittreksels van de agendapunten ten aanzien van Nederland-algemeen); memoranda voor het kabinet / Prime Minister; kopieën van correspondentie van de Canadese ambassadeur te Den Haag met External Affairs met begeleidende aantekeningen van de Secretary aan de PM. Onderwerpen: m.n. Europese integratie; Defensie en veiligheidskwesties; immigratie (conferentie te Brussel 1951; invoer prefab. huizen in Canada).

 

RG 2, series B-2, vol. 173, file N-20 (prt. 4) Netherlands - Correspondence with Members of Parliament 1951

Openbaar

Het dossier bevat 1 stuk inzake import van Nederlandse aardbeien. Geen immigratie.