Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Netherlands Centre Charitable Foundation (Inc.)

Naam archiefvormer Netherlands Centre Charitable Foundation (Inc.)
Periode van bestaan 1958-?
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

NCCF

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De NCCF werd opgericht in 1958 met als doel behoeftige immigranten van Nederlandse afkomst te ondersteunen. De fondswerving zou plaatsvinden onder auspiciën van:

D.A. van Hamel, Consulaat-Generaal Toronto

R. Tjalsma, Manager Holland-America-Lijn

Mevrouw L. Schippers, Editor

C.H.J. Hibbeln, Sales Engineer

Mevrouw A. Braaksma, Housewife

W.J.B. Meyer, Sollicitor

Mevrouw H.J. de Bok, Secretary Emigration Service

(informatie dd. 1961 Application for Approval Charitable Organizations Department of National Revenu-Taxation Division).

 

In 1973 werd de NCCF een Naamloze Vennootschap. Vanaf dat moment bestond de NCCF uit leden en ereleden; een Board of Directors, bestaande uit drie personen; een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De NCCF kwam minimaal eenmaal per jaar bijeen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Fondsverwerving (verwachte hoeveelheid in 1961: $ 1500,- per jaar)

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Netherlands Centre Charitable Foundation Papers

Periode archief

1958-1977

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m., 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-085 Netherlands Centre Charitable Foundation

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Netherlands Centre Charitable Foundation vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9414.3 Financial Papers*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Netherlands Centre Charitable Foundation (Inc.)
Inventaristekst

MU 9414.3 Financial Papers

De omslag bevat kopieën van goedkeuring, statuten en huishoudelijk reglement uit 1973 met kopiën van retro-acta uit 1961. Daarnaast bevat de omslag een handgeschreven, geanonimiseerde opsomming van de financiële bijstand die per jaar tussen 1958-1977 is verleend, vermoedelijk retrospectief uit orgininele archivialia genoteerd door de secretaris Mevrouw H. de Bok.

 

Voorbeeld:

 

'58

$44.14 family needed food. Repaid 2 yrs later

$30.- same family. also repaid

 

'66

$ 10.- old gentlemen. gift

$ 15.- widow gift'

 

NB: Aangezien (kopieën van) de originele financiële archivalia ontbreken, valt er geen bronnenkritische beschouwing van de collectie te geven.

Algemeen

Naam, varianten

NCCF

Organisatie en inrichting

De NCCF werd opgericht in 1958 met als doel behoeftige immigranten van Nederlandse afkomst te ondersteunen. De fondswerving zou plaatsvinden onder auspiciën van:

D.A. van Hamel, Consulaat-Generaal Toronto

R. Tjalsma, Manager Holland-America-Lijn

Mevrouw L. Schippers, Editor

C.H.J. Hibbeln, Sales Engineer

Mevrouw A. Braaksma, Housewife

W.J.B. Meyer, Sollicitor

Mevrouw H.J. de Bok, Secretary Emigration Service

(informatie dd. 1961 Application for Approval Charitable Organizations Department of National Revenu-Taxation Division).

 

In 1973 werd de NCCF een Naamloze Vennootschap. Vanaf dat moment bestond de NCCF uit leden en ereleden; een Board of Directors, bestaande uit drie personen; een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De NCCF kwam minimaal eenmaal per jaar bijeen.

Taak, activiteiten

Fondsverwerving (verwachte hoeveelheid in 1961: $ 1500,- per jaar)

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Netherlands Centre Charitable Foundation Papers

Periode archief

1958-1977

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m., 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-085 Netherlands Centre Charitable Foundation

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Netherlands Centre Charitable Foundation vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9414.3 Financial Papers*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Netherlands Centre Charitable Foundation Papers

Periode archief

1958-1977

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m., 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-085 Netherlands Centre Charitable Foundation

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Netherlands Centre Charitable Foundation vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9414.3 Financial Papers*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Netherlands Centre Charitable Foundation (Inc.)
Inventaristekst

MU 9414.3 Financial Papers

De omslag bevat kopieën van goedkeuring, statuten en huishoudelijk reglement uit 1973 met kopiën van retro-acta uit 1961. Daarnaast bevat de omslag een handgeschreven, geanonimiseerde opsomming van de financiële bijstand die per jaar tussen 1958-1977 is verleend, vermoedelijk retrospectief uit orgininele archivialia genoteerd door de secretaris Mevrouw H. de Bok.

 

Voorbeeld:

 

'58

$44.14 family needed food. Repaid 2 yrs later

$30.- same family. also repaid

 

'66

$ 10.- old gentlemen. gift

$ 15.- widow gift'

 

NB: Aangezien (kopieën van) de originele financiële archivalia ontbreken, valt er geen bronnenkritische beschouwing van de collectie te geven.