Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Lokale Emigratievereniging 'Drayton', Christian Reformed Church

Naam archiefvormer Lokale Emigratievereniging 'Drayton', Christian Reformed Church
Periode van bestaan 1950-?
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Lokale Emigratiegroep Drayton; Christelijke Emigratievereniging, afdeling Drayton

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De lokale emigratievereniging Drayton werd op 27 januari 1950 opgericht als 'onderafdeling van de Provinciale Emigratieafdeling der Christian Reformed Church, Ontario.' (vermoedelijk is bedoeld Immigration Committee, Christian Reformed Church). Doelstelling was om op christelijke grondslag gezamenlijk emigratie te bevorderen, plaatsing van emigranten in Drayton te bewerkstelligen evenals (vrijwillige) toetreding tot de aldaar in 1950 opgerichte Christian Reformed Church. Lid van de vereniging kon ieder worden die doelstelling en grondslag onderschreef. De vereniging vergaderde naar omstandigheden en behoefte. Het bestuur werd rechtstreeks door de algemene vergadering gekozen. De vereniging stelde een fieldman aan, die verantwoording schuldig was aan het bestuur.

 

voorzitter

1950-? Frank Visscher (tevens fieldman)

 

Zie ook: Drayton Christian Reformed Church

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De belangrijkste taak was het bieden van ondersteuning aan 'het hoofdbestuur' (vermoedelijk van het Immigration Committee, Christian Reformed Church, afd. Ontario) door het zoeken van sponsors in omgeving Drayton en het eventueel hulp bieden aan nieuw aangekomen immigranten. In de praktijk zorgde de fieldman voor de ontvangst van de immigranten en de plaatsing of eventuele herplaatsing.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Frank Visscher Papers

Periode archief

1927-1976

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-127 Frank Visscher Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Lokale Emigratievereniging Drayton staan bekend onder de naam van de schenker als Frank Visscher Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9418.15 Minutes & Correspondence*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Alle documenten betreffen fotokopieën van vrij slechte kwaliteit.

Frank Visscher is geïnterviewd op 9 mei 1978 (4 banden van 1 uur MHSO)

Titel Dossierbeschrijving Lokale Emigratievereniging 'Drayton', Christian Reformed Church, Frank Visscher Papers
Inventaristekst

MU 9418.15 Minutes & Correspondence

De omslag bevat handgeschreven conceptstatuten van de lokale emigratievereniging; notulen; retrospectieve aantekeningen van Visscher betreffende de oprichting van de Christian Reformed Church in Drayton (1950), kerkbouw (1952 en 1964) en ledenaantallen en persoonlijke herinneringen 25 jaar Christian Reformed Church Drayton; persoonlijke (emigratie-)documenten (1949); correspondentie met het Immigration Committee for Canada of the Christian Reformed Church en de Christelijke Emigratie Centrale, Afdeling Drenthe; enige krantenknipsels en een exemplaar van het mededelingenblad van de Christelijke Emigratie Centrale 1949.

 

De notulen van de lokale emigratiegroep Drayton zijn in het Nederlands gesteld, 1950-1960. Ze geven zicht op onderwerpen van discussie zoals de start van een begrafenisfonds, ziektekostenverzekering en planning voor de oprichting van een christelijke standsorganisatie, alsmede de contacten met het Immigration Committee; landbouw-attaché A.S. Tuinman.

Algemeen

Naam, varianten

Lokale Emigratiegroep Drayton; Christelijke Emigratievereniging, afdeling Drayton

Organisatie en inrichting

De lokale emigratievereniging Drayton werd op 27 januari 1950 opgericht als 'onderafdeling van de Provinciale Emigratieafdeling der Christian Reformed Church, Ontario.' (vermoedelijk is bedoeld Immigration Committee, Christian Reformed Church). Doelstelling was om op christelijke grondslag gezamenlijk emigratie te bevorderen, plaatsing van emigranten in Drayton te bewerkstelligen evenals (vrijwillige) toetreding tot de aldaar in 1950 opgerichte Christian Reformed Church. Lid van de vereniging kon ieder worden die doelstelling en grondslag onderschreef. De vereniging vergaderde naar omstandigheden en behoefte. Het bestuur werd rechtstreeks door de algemene vergadering gekozen. De vereniging stelde een fieldman aan, die verantwoording schuldig was aan het bestuur.

 

voorzitter

1950-? Frank Visscher (tevens fieldman)

 

Zie ook: Drayton Christian Reformed Church

Taak, activiteiten

De belangrijkste taak was het bieden van ondersteuning aan 'het hoofdbestuur' (vermoedelijk van het Immigration Committee, Christian Reformed Church, afd. Ontario) door het zoeken van sponsors in omgeving Drayton en het eventueel hulp bieden aan nieuw aangekomen immigranten. In de praktijk zorgde de fieldman voor de ontvangst van de immigranten en de plaatsing of eventuele herplaatsing.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Frank Visscher Papers

Periode archief

1927-1976

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-127 Frank Visscher Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Lokale Emigratievereniging Drayton staan bekend onder de naam van de schenker als Frank Visscher Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9418.15 Minutes & Correspondence*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Alle documenten betreffen fotokopieën van vrij slechte kwaliteit.

Frank Visscher is geïnterviewd op 9 mei 1978 (4 banden van 1 uur MHSO)


Doorgenomen archieven / series

Frank Visscher Papers

Periode archief

1927-1976

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-127 Frank Visscher Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Lokale Emigratievereniging Drayton staan bekend onder de naam van de schenker als Frank Visscher Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9418.15 Minutes & Correspondence*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Alle documenten betreffen fotokopieën van vrij slechte kwaliteit.

Frank Visscher is geïnterviewd op 9 mei 1978 (4 banden van 1 uur MHSO)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Lokale Emigratievereniging 'Drayton', Christian Reformed Church, Frank Visscher Papers
Inventaristekst

MU 9418.15 Minutes & Correspondence

De omslag bevat handgeschreven conceptstatuten van de lokale emigratievereniging; notulen; retrospectieve aantekeningen van Visscher betreffende de oprichting van de Christian Reformed Church in Drayton (1950), kerkbouw (1952 en 1964) en ledenaantallen en persoonlijke herinneringen 25 jaar Christian Reformed Church Drayton; persoonlijke (emigratie-)documenten (1949); correspondentie met het Immigration Committee for Canada of the Christian Reformed Church en de Christelijke Emigratie Centrale, Afdeling Drenthe; enige krantenknipsels en een exemplaar van het mededelingenblad van de Christelijke Emigratie Centrale 1949.

 

De notulen van de lokale emigratiegroep Drayton zijn in het Nederlands gesteld, 1950-1960. Ze geven zicht op onderwerpen van discussie zoals de start van een begrafenisfonds, ziektekostenverzekering en planning voor de oprichting van een christelijke standsorganisatie, alsmede de contacten met het Immigration Committee; landbouw-attaché A.S. Tuinman.