Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Partij van de Arbeid

Naam archiefvormer Partij van de Arbeid
Periode van bestaan 1946-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

P.v.d.A.; PvdA

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1946 opgericht als voortzetting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU) in het streven naar een politieke doorbraak. De belangrijkste organen van de partij waren het Dagelijks Bestuur, het Partijbestuur, de Partijraad en het Congres; daarnaast werden voor speciale onderwerpen vele commissies en werkgroepen ingesteld.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering.

Voorloper

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verslagen en beschrijvingsbrief ... congres Partij van de Arbeid 1947-1965. [Ook onder de titel: Verslagen en beschrijvingsbrief voor het congres van de Partij van de Arbeid en Verslag van het ... congres van de Partij van de Arbeid]

 

literatuur

Bleich, A., Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid, 1946-1986 (Amsterdam 1986).

 

Brinkman, M., Honderd jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift, bibliografie van de geschiedenis van de SDAP en de PvdA, 1894-1994 (Amsterdam 1994).

 

Brinkman, M., M. de Keizer, M. van Rossem, Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland, 1894-1994 (Amsterdam 1994).

 

Ruitenbeek, H.M., Het ontstaan van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 1955).

 

Tromp, Bart, Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma's van de SDB, SDAP en PvdA 1878-1977 (Amsterdam 2002).

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Partijbureau van de Partij van de Arbeid

Periode archief

1946- (1967)

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor de raadpleging van het archief is schriftelijke toestemming van de secretaris van de Partij van de Arbeid nodig; aanvragen om toestemming lopen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

83,24 m.; 1309 inv.nrs. (voor bovenstaande periode)

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen en een aantal brochures en periodieken

Toegang(en)

Leendertse, Wim en Erhan Tuskan, Inventaris van een deel van het archief van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 2007) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

documentatie is afgescheiden en geschonken aan de Wiardi Beckmanstichting

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief was geordend volgens een coderingssysteem, waarbij elke belangrijke activiteit van de PvdA een letter kreeg. De gegevens werden per boekjaar opgeslagen.

De codes werden zoveel mogelijk gehandhaafd, maar zijn nu bij elkaar gevoegd zodat lopende series ontstonden. Stukken zonder code zijn zoveel mogelijk binnen de bestaande codering toegevoegd. De digitale inventaris beslaat de periode tot ca 1966-1967 en bevat circa de helft van de omvang van het totale archief.

 

Vanaf 1946 werd code E3 gereserveerd voor emigratieaangelegenheden. Bij de inventarisatie bleek dat er geen stukken onder E3 zijn gearchiveerd.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende Dagelijks Bestuur (inv.nrs. 1-4)

- Stukken betreffende Partijbestuur (inv.nrs. 5-22)

- Stukken betreffende de Partijraad (inv.nrs. 23-29)

- Verslag van het oprichtingscongres, 1946 (inv.nr. 30)

- Congresverslagen 1947-1966 (inv.nrs. 31-111)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

doorgenomen:

-Coderingslijsten (inv.nrs. 290-291)

 

Ter signalering:

- Correspondentie met de Vrouwenbond Partij van de Arbeid (inv.nrs. 552-553)*

 

- Correspondentie met het NVV 1946-1966 (inv.nrs. 1068-1069)*

 

- Stukken van het werkcomité van de nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (inv.nrs. 592-594)*

 

- Correspondentie met agrarische club 1948-1952 (inv.nr. 708)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Algemene seriële bescheiden, zoals notulen van vergaderingen van het bestuur en congresverslagen kunnen informatie over het onderwerp emigratie bevatten. Ze zijn niet ingezien.

Titel Dossierbeschrijving Partij van de Arbeid
Inventaristekst

- inv.nrs. 552-553 Correspondentie met de Vrouwenbond Partij van de Arbeid

De omslagen bevatten circulaires, jaarverslagen, exemplaren van het maandblad van de Vrouwenbond Wij Vrouwen (zie beschrijving bij Vrouwenbond). Het materiaal bevat geen specifieke verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

- inv.nrs. 1068-1069 Correspondentie met het NVV 1946-1966

De omslagen bevatten o.m. uitnodigingen om vergaderingen/bijeenkomsten van het NVV bij te wonen; vertegenwoordigers aan te wijzen etc. Sporadisch betreft het onderwerp emigratie (1953-1954), het betreft geen substantiële inhoudelijke correspondentie.

 

- inv.nrs. 592-594 Stukken van het werkcomité van de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp

Het dossier is gevormd door J.S. Boetje, die als secretaris van de Commissie Internationaal Hulpwerk van de PvdA en NVV een van de betrokkenen was bij de oprichting van de Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp. Hierin waren het Refugee Service Committee (in 1952 aangewezen om een vertegenwoordiger naar de Raad voor de Emigratie af te vaardigen) en Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp vertegenwoordigd. De omslagen bevatten notulen van de Nationale Commissie en van gezamenlijke vergaderingen van Nationale Commissie en Refugee Service Committee in aanloop naar hun fusie tot Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp en inkomende en uitgaande correspondentie over te houden acties. Het dossier bevat geen archivalia betreffende de vertegenwoordiging in de Raad voor de emigratie, behoudens het vermelden ervan.

 

- inv.nr. 708 Correspondentie met agrarische club 1948-1952

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat geen verwijzingen naar emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

P.v.d.A.; PvdA

Organisatie en inrichting

In 1946 opgericht als voortzetting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU) in het streven naar een politieke doorbraak. De belangrijkste organen van de partij waren het Dagelijks Bestuur, het Partijbestuur, de Partijraad en het Congres; daarnaast werden voor speciale onderwerpen vele commissies en werkgroepen ingesteld.

Taak, activiteiten

Het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering.

Voorloper

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken

Verslagen en beschrijvingsbrief ... congres Partij van de Arbeid 1947-1965. [Ook onder de titel: Verslagen en beschrijvingsbrief voor het congres van de Partij van de Arbeid en Verslag van het ... congres van de Partij van de Arbeid]

 

literatuur

Bleich, A., Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid, 1946-1986 (Amsterdam 1986).

 

Brinkman, M., Honderd jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift, bibliografie van de geschiedenis van de SDAP en de PvdA, 1894-1994 (Amsterdam 1994).

 

Brinkman, M., M. de Keizer, M. van Rossem, Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland, 1894-1994 (Amsterdam 1994).

 

Ruitenbeek, H.M., Het ontstaan van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 1955).

 

Tromp, Bart, Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma's van de SDB, SDAP en PvdA 1878-1977 (Amsterdam 2002).

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Partijbureau van de Partij van de Arbeid

Periode archief

1946- (1967)

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor de raadpleging van het archief is schriftelijke toestemming van de secretaris van de Partij van de Arbeid nodig; aanvragen om toestemming lopen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

83,24 m.; 1309 inv.nrs. (voor bovenstaande periode)

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen en een aantal brochures en periodieken

Toegang(en)

Leendertse, Wim en Erhan Tuskan, Inventaris van een deel van het archief van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 2007) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

documentatie is afgescheiden en geschonken aan de Wiardi Beckmanstichting

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief was geordend volgens een coderingssysteem, waarbij elke belangrijke activiteit van de PvdA een letter kreeg. De gegevens werden per boekjaar opgeslagen.

De codes werden zoveel mogelijk gehandhaafd, maar zijn nu bij elkaar gevoegd zodat lopende series ontstonden. Stukken zonder code zijn zoveel mogelijk binnen de bestaande codering toegevoegd. De digitale inventaris beslaat de periode tot ca 1966-1967 en bevat circa de helft van de omvang van het totale archief.

 

Vanaf 1946 werd code E3 gereserveerd voor emigratieaangelegenheden. Bij de inventarisatie bleek dat er geen stukken onder E3 zijn gearchiveerd.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende Dagelijks Bestuur (inv.nrs. 1-4)

- Stukken betreffende Partijbestuur (inv.nrs. 5-22)

- Stukken betreffende de Partijraad (inv.nrs. 23-29)

- Verslag van het oprichtingscongres, 1946 (inv.nr. 30)

- Congresverslagen 1947-1966 (inv.nrs. 31-111)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

doorgenomen:

-Coderingslijsten (inv.nrs. 290-291)

 

Ter signalering:

- Correspondentie met de Vrouwenbond Partij van de Arbeid (inv.nrs. 552-553)*

 

- Correspondentie met het NVV 1946-1966 (inv.nrs. 1068-1069)*

 

- Stukken van het werkcomité van de nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (inv.nrs. 592-594)*

 

- Correspondentie met agrarische club 1948-1952 (inv.nr. 708)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Algemene seriële bescheiden, zoals notulen van vergaderingen van het bestuur en congresverslagen kunnen informatie over het onderwerp emigratie bevatten. Ze zijn niet ingezien.


Doorgenomen archieven / series

Archief van het Partijbureau van de Partij van de Arbeid

Periode archief

1946- (1967)

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor de raadpleging van het archief is schriftelijke toestemming van de secretaris van de Partij van de Arbeid nodig; aanvragen om toestemming lopen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

83,24 m.; 1309 inv.nrs. (voor bovenstaande periode)

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen en een aantal brochures en periodieken

Toegang(en)

Leendertse, Wim en Erhan Tuskan, Inventaris van een deel van het archief van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 2007) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

documentatie is afgescheiden en geschonken aan de Wiardi Beckmanstichting

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief was geordend volgens een coderingssysteem, waarbij elke belangrijke activiteit van de PvdA een letter kreeg. De gegevens werden per boekjaar opgeslagen.

De codes werden zoveel mogelijk gehandhaafd, maar zijn nu bij elkaar gevoegd zodat lopende series ontstonden. Stukken zonder code zijn zoveel mogelijk binnen de bestaande codering toegevoegd. De digitale inventaris beslaat de periode tot ca 1966-1967 en bevat circa de helft van de omvang van het totale archief.

 

Vanaf 1946 werd code E3 gereserveerd voor emigratieaangelegenheden. Bij de inventarisatie bleek dat er geen stukken onder E3 zijn gearchiveerd.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende Dagelijks Bestuur (inv.nrs. 1-4)

- Stukken betreffende Partijbestuur (inv.nrs. 5-22)

- Stukken betreffende de Partijraad (inv.nrs. 23-29)

- Verslag van het oprichtingscongres, 1946 (inv.nr. 30)

- Congresverslagen 1947-1966 (inv.nrs. 31-111)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

doorgenomen:

-Coderingslijsten (inv.nrs. 290-291)

 

Ter signalering:

- Correspondentie met de Vrouwenbond Partij van de Arbeid (inv.nrs. 552-553)*

 

- Correspondentie met het NVV 1946-1966 (inv.nrs. 1068-1069)*

 

- Stukken van het werkcomité van de nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (inv.nrs. 592-594)*

 

- Correspondentie met agrarische club 1948-1952 (inv.nr. 708)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Algemene seriële bescheiden, zoals notulen van vergaderingen van het bestuur en congresverslagen kunnen informatie over het onderwerp emigratie bevatten. Ze zijn niet ingezien.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Partij van de Arbeid
Inventaristekst

- inv.nrs. 552-553 Correspondentie met de Vrouwenbond Partij van de Arbeid

De omslagen bevatten circulaires, jaarverslagen, exemplaren van het maandblad van de Vrouwenbond Wij Vrouwen (zie beschrijving bij Vrouwenbond). Het materiaal bevat geen specifieke verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

- inv.nrs. 1068-1069 Correspondentie met het NVV 1946-1966

De omslagen bevatten o.m. uitnodigingen om vergaderingen/bijeenkomsten van het NVV bij te wonen; vertegenwoordigers aan te wijzen etc. Sporadisch betreft het onderwerp emigratie (1953-1954), het betreft geen substantiële inhoudelijke correspondentie.

 

- inv.nrs. 592-594 Stukken van het werkcomité van de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp

Het dossier is gevormd door J.S. Boetje, die als secretaris van de Commissie Internationaal Hulpwerk van de PvdA en NVV een van de betrokkenen was bij de oprichting van de Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp. Hierin waren het Refugee Service Committee (in 1952 aangewezen om een vertegenwoordiger naar de Raad voor de Emigratie af te vaardigen) en Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp vertegenwoordigd. De omslagen bevatten notulen van de Nationale Commissie en van gezamenlijke vergaderingen van Nationale Commissie en Refugee Service Committee in aanloop naar hun fusie tot Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp en inkomende en uitgaande correspondentie over te houden acties. Het dossier bevat geen archivalia betreffende de vertegenwoordiging in de Raad voor de emigratie, behoudens het vermelden ervan.

 

- inv.nr. 708 Correspondentie met agrarische club 1948-1952

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat geen verwijzingen naar emigratie.