Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Beeld en Geluid Canada

Naam archiefvormer Beeld en Geluid Canada
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Beeld- en geluidsarchief National Archives: Film, Video and Sound

 

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Veel van de grotere archiefbewaarplaatsen in Canada hebben digitaal ontsloten foto- en beeld- en geluidscollecties. Deze zijn niet systematisch onderzocht. Waar zich beeld- of geluidsmateriaal bevindt in voor deze gids doorzochte en beschreven collecties, is dit gesignaleerd.

 

Hieronder volgen verwijzingen naar voorbeelden van beeld- en geluidsmateriaal van de National Film Board en de CBC m.b.t. Nederlandse emigranten zoals te vinden in het Beeld- en geluidsarchief van de National Archives: Film, Video and Sound.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

bewaarplaats van beeld- en geluidsarchieven van diverse producenten en productiemaatschappijen

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Beeld- en geluidsarchief National Archives. Film, Video and Sound

 

National Film Board of Canada

Canadian Broadcasting Corporation (en voorgangers)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

afzonderlijke beschrijving

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

Beeld- en geluidsarchief National Archives. Film, Video and Sound

In het Beeld- en geluidsarchief van de National Archives Canada, Ottawa bevindt zich veel materiaal geproduceerd door de NFB en de CBC. Een deel van de collectie is ontsloten via een database; daarnaast staan er in de referenceroom van de National Archives Canada, Ottawa grijze kaartenbakken, geordend op onderwerp. In dit systeem is gezocht op de trefwoorden 'Netherlands' (m.n. oorlogsgerelateerde beeldfragmenten); 'Dutch' (Indonesia, m.n 1959-1960); 'Holland' (m.n. Holland Marsh) en 'Emigration & Immigration' (dit trefwoord is niet systematisch doorzoekbaar op etnische groepen. Het bevat m.n. veel verwijzingen naar algemene beschrijvingen van de naoorlogse immigratiegolf naar Canada).

 

Voor de Photothèque wordt geen speciale finding aid vermeld; het beeldarchief is doorzoekbaar via de database Photographs, Archives Search, http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

afzonderlijke beschrijving

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor een wereldwijd overzicht van Public Moving Image Archives and Research Centers: zie de pagina met externe links van Library of Congress (USA), Audio-Visual Conservation, National Film Preservation Board

Algemeen

Naam, varianten

Beeld- en geluidsarchief National Archives: Film, Video and Sound

 

Organisatie en inrichting

Veel van de grotere archiefbewaarplaatsen in Canada hebben digitaal ontsloten foto- en beeld- en geluidscollecties. Deze zijn niet systematisch onderzocht. Waar zich beeld- of geluidsmateriaal bevindt in voor deze gids doorzochte en beschreven collecties, is dit gesignaleerd.

 

Hieronder volgen verwijzingen naar voorbeelden van beeld- en geluidsmateriaal van de National Film Board en de CBC m.b.t. Nederlandse emigranten zoals te vinden in het Beeld- en geluidsarchief van de National Archives: Film, Video and Sound.

Taak, activiteiten

bewaarplaats van beeld- en geluidsarchieven van diverse producenten en productiemaatschappijen

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Beeld- en geluidsarchief National Archives. Film, Video and Sound

 

National Film Board of Canada

Canadian Broadcasting Corporation (en voorgangers)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

afzonderlijke beschrijving

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

Beeld- en geluidsarchief National Archives. Film, Video and Sound

In het Beeld- en geluidsarchief van de National Archives Canada, Ottawa bevindt zich veel materiaal geproduceerd door de NFB en de CBC. Een deel van de collectie is ontsloten via een database; daarnaast staan er in de referenceroom van de National Archives Canada, Ottawa grijze kaartenbakken, geordend op onderwerp. In dit systeem is gezocht op de trefwoorden 'Netherlands' (m.n. oorlogsgerelateerde beeldfragmenten); 'Dutch' (Indonesia, m.n 1959-1960); 'Holland' (m.n. Holland Marsh) en 'Emigration & Immigration' (dit trefwoord is niet systematisch doorzoekbaar op etnische groepen. Het bevat m.n. veel verwijzingen naar algemene beschrijvingen van de naoorlogse immigratiegolf naar Canada).

 

Voor de Photothèque wordt geen speciale finding aid vermeld; het beeldarchief is doorzoekbaar via de database Photographs, Archives Search, http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

afzonderlijke beschrijving

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor een wereldwijd overzicht van Public Moving Image Archives and Research Centers: zie de pagina met externe links van Library of Congress (USA), Audio-Visual Conservation, National Film Preservation Board


Doorgenomen archieven / series

Beeld- en geluidsarchief National Archives. Film, Video and Sound

 

National Film Board of Canada

Canadian Broadcasting Corporation (en voorgangers)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

afzonderlijke beschrijving

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

Beeld- en geluidsarchief National Archives. Film, Video and Sound

In het Beeld- en geluidsarchief van de National Archives Canada, Ottawa bevindt zich veel materiaal geproduceerd door de NFB en de CBC. Een deel van de collectie is ontsloten via een database; daarnaast staan er in de referenceroom van de National Archives Canada, Ottawa grijze kaartenbakken, geordend op onderwerp. In dit systeem is gezocht op de trefwoorden 'Netherlands' (m.n. oorlogsgerelateerde beeldfragmenten); 'Dutch' (Indonesia, m.n 1959-1960); 'Holland' (m.n. Holland Marsh) en 'Emigration & Immigration' (dit trefwoord is niet systematisch doorzoekbaar op etnische groepen. Het bevat m.n. veel verwijzingen naar algemene beschrijvingen van de naoorlogse immigratiegolf naar Canada).

 

Voor de Photothèque wordt geen speciale finding aid vermeld; het beeldarchief is doorzoekbaar via de database Photographs, Archives Search, http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

afzonderlijke beschrijving

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor een wereldwijd overzicht van Public Moving Image Archives and Research Centers: zie de pagina met externe links van Library of Congress (USA), Audio-Visual Conservation, National Film Preservation Board


Analyse archivalia