Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Governor-General of Australia

Naam archiefvormer Governor-General of Australia
Periode van bestaan 1900-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Governor-General is de vertegenwoordiger van de koning(in) van Engeland. Hij wordt aangewezen door de vorst, op advies van de Australische Prime Minister. Officiële daden van de Governor-General vallen onder ministeriële verantwoordelijkheid van de Australische (niet de Britse) regering.

 

Governors-General

1945-1947 Henry, Duke of Gloucester, Earl of Ulster and Baron Culloden

1947-1953 McKell, Rt Hon Sir William John

1953-1960 Slim, Field Marshal Sir William Joseph

1960-1961 Morrison, Rt Hon William Shepherd, 1st Viscount Dunrossil

1961-1965 De L'Isle, Rt Hon William Phillip Sidney, lst Viscount De L'Isle

1965-1969 Casey, Rt Hon Richard Gardiner, Baron Casey

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Governor-General heeft constitutionele, officiële en ceremoniële taken te verrichten. Hij/zij wordt geadviseerd door de Federal Executive Council en is in naam opperbevelhebber van de Australische strijdkrachten. Hij/zij stelt de Prime Minister aan en benoemt andere ministers na verkiezingen. Hij/zij kan wetten en uitvoerende besluiten bekrachtigen nadat ze door beide kamers van het Parliament (Senate en House of Representatives) zijn aangenomen. Hij/zij benoemt en ontvangt de geloofsbrieven van diplomatieke vertegenwoordigers. De Governor-General wordt voor een beperkte termijn aangesteld.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hughes, Colin A. and Graham, B.A., A Handbook of Australian Government and Politics, 1890-1964 (Canberra 1968).

Doorgenomen archieven / series

Governor-General of Australia. CA 1

De Governor-General heeft 158 series gevormd in de National Archives. Daarvan zijn de algemene 'Correspondence files' die betrekking hebben op de onderzoeksperiode doorgenomen op aanwezigheid van dossiers inzake immigratie.

 

A2880 Correspondence files 1912-1997

Periode archief

1912-1997

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

12089 items

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

 

Inhoud overig

A2880 Correspondence files 1912-1997

- S30/12 Countries - Holland and Dutch East-Indies - General Correspondence 1931-1968 (omvang 0,005 m.)

- 28/1/241 Miscellaneous correspondence - [Translations- Immigration Matters] 1959

- 28/2/5 Miscellaneous correspondence - [Immigration] 1948

- 28/1/270 Miscellaneous correspondence - [Chaplains on Migrant ships] 1962

- 28/2/28 Miscellaneous correspondence -[Migrant Information Service] 1963

Bestemmingslanden

Algemeen

Organisatie en inrichting

De Governor-General is de vertegenwoordiger van de koning(in) van Engeland. Hij wordt aangewezen door de vorst, op advies van de Australische Prime Minister. Officiële daden van de Governor-General vallen onder ministeriële verantwoordelijkheid van de Australische (niet de Britse) regering.

 

Governors-General

1945-1947 Henry, Duke of Gloucester, Earl of Ulster and Baron Culloden

1947-1953 McKell, Rt Hon Sir William John

1953-1960 Slim, Field Marshal Sir William Joseph

1960-1961 Morrison, Rt Hon William Shepherd, 1st Viscount Dunrossil

1961-1965 De L'Isle, Rt Hon William Phillip Sidney, lst Viscount De L'Isle

1965-1969 Casey, Rt Hon Richard Gardiner, Baron Casey

Taak, activiteiten

De Governor-General heeft constitutionele, officiële en ceremoniële taken te verrichten. Hij/zij wordt geadviseerd door de Federal Executive Council en is in naam opperbevelhebber van de Australische strijdkrachten. Hij/zij stelt de Prime Minister aan en benoemt andere ministers na verkiezingen. Hij/zij kan wetten en uitvoerende besluiten bekrachtigen nadat ze door beide kamers van het Parliament (Senate en House of Representatives) zijn aangenomen. Hij/zij benoemt en ontvangt de geloofsbrieven van diplomatieke vertegenwoordigers. De Governor-General wordt voor een beperkte termijn aangesteld.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hughes, Colin A. and Graham, B.A., A Handbook of Australian Government and Politics, 1890-1964 (Canberra 1968).

Doorgenomen archieven / series

Governor-General of Australia. CA 1

De Governor-General heeft 158 series gevormd in de National Archives. Daarvan zijn de algemene 'Correspondence files' die betrekking hebben op de onderzoeksperiode doorgenomen op aanwezigheid van dossiers inzake immigratie.

 

A2880 Correspondence files 1912-1997

Periode archief

1912-1997

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

12089 items

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

 

Inhoud overig

A2880 Correspondence files 1912-1997

- S30/12 Countries - Holland and Dutch East-Indies - General Correspondence 1931-1968 (omvang 0,005 m.)

- 28/1/241 Miscellaneous correspondence - [Translations- Immigration Matters] 1959

- 28/2/5 Miscellaneous correspondence - [Immigration] 1948

- 28/1/270 Miscellaneous correspondence - [Chaplains on Migrant ships] 1962

- 28/2/28 Miscellaneous correspondence -[Migrant Information Service] 1963

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Governor-General of Australia. CA 1

De Governor-General heeft 158 series gevormd in de National Archives. Daarvan zijn de algemene 'Correspondence files' die betrekking hebben op de onderzoeksperiode doorgenomen op aanwezigheid van dossiers inzake immigratie.

 

A2880 Correspondence files 1912-1997

Periode archief

1912-1997

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

12089 items

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

 

Inhoud overig

A2880 Correspondence files 1912-1997

- S30/12 Countries - Holland and Dutch East-Indies - General Correspondence 1931-1968 (omvang 0,005 m.)

- 28/1/241 Miscellaneous correspondence - [Translations- Immigration Matters] 1959

- 28/2/5 Miscellaneous correspondence - [Immigration] 1948

- 28/1/270 Miscellaneous correspondence - [Chaplains on Migrant ships] 1962

- 28/2/28 Miscellaneous correspondence -[Migrant Information Service] 1963

Bestemmingslanden

Analyse archivalia