Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Rooms-katholieke Kerk, parochies

Naam archiefvormer Rooms-katholieke Kerk, parochies
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Aartsbisdom Utrecht

 

Een parochie is een gemeenschap van gelovigen. De herderlijke zorg is in handen van een pastoor, hierin eventueel bijgestaan door een kapelaan.

 

Het vermogensbeheer van de parochie is in handen van een parochiebestuur, dat bestaat uit de pastoor, bijgestaan door enkele door de bisschop benoemde leken.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

zielzorg

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Pius-almanak. Jaarboek van Katholiek Nederland 1875-1992. [samengegaan met Adresboek Katholiek Nederland onder de titel Pius jaarboek]

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 641 Archief Parochie Werkhoven 1630-1975, archief van de pastoor

 

b) nr. 0526-01 Archief Parochie van de Heilige Gerardus Majella 1921-1990

 

c) nr. 2332 Archief van de R.K. Parochie H. Bernardus te Made 1671-1975

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Het Utrechts Archief, Utrecht

b) Haags Gemeentearchief, Den Haag

c) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

Openbaarheid

a) beperkt

b) beperkt

c) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 6,14 m.

b) 12,5 m.

c) 16,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

a-c) onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijsten of inventarissen [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het Utrechts Archief

Archief Parochie Werkhoven 1630-1975, archief van de pastoor

- Documentum ecclesiasticum emigrantis, blanco modellen van bewijs van kerkelijke staat bij emigratie (inv.nr. 37)

 

 

Haags Gemeentearchief

Archief Parochie van de Heilige Gerardus Majella 1921-1990

- Circulaire van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting betreffende de voorbereiding van parochianen die het voornemen hebben te emigreren ca. 1950 (inv.nr. 152)

 

 

Regionaal Archief Tilburg

Archief van de R.K. Parochie H. Bernardus te Made 1671-1975

- Knipsels, stukken en aantekeningen betreffende emigratie 1950-1952 (inv.nr. 35)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van parochies kan worden aangetroffen.

 

NB: Groninger Archieven, Bisdom Groningen, parochies:

Per parochie kan op trefwoord worden gezocht. Er is geen trefwoord 'emigratie' of 'migratie' toegekend. Eventuele andere relevante trefwoorden voor emigratieonderzoek zijn: 'bestuursactiviteiten'; 'zielzorg' of 'overige onderwerpen particulieren'. Hiervoor is wel autopsie van de stukken vereist.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Aartsbisdom Utrecht

 

Een parochie is een gemeenschap van gelovigen. De herderlijke zorg is in handen van een pastoor, hierin eventueel bijgestaan door een kapelaan.

 

Het vermogensbeheer van de parochie is in handen van een parochiebestuur, dat bestaat uit de pastoor, bijgestaan door enkele door de bisschop benoemde leken.

Taak, activiteiten

zielzorg

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Pius-almanak. Jaarboek van Katholiek Nederland 1875-1992. [samengegaan met Adresboek Katholiek Nederland onder de titel Pius jaarboek]

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 641 Archief Parochie Werkhoven 1630-1975, archief van de pastoor

 

b) nr. 0526-01 Archief Parochie van de Heilige Gerardus Majella 1921-1990

 

c) nr. 2332 Archief van de R.K. Parochie H. Bernardus te Made 1671-1975

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Het Utrechts Archief, Utrecht

b) Haags Gemeentearchief, Den Haag

c) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

Openbaarheid

a) beperkt

b) beperkt

c) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 6,14 m.

b) 12,5 m.

c) 16,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

a-c) onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijsten of inventarissen [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het Utrechts Archief

Archief Parochie Werkhoven 1630-1975, archief van de pastoor

- Documentum ecclesiasticum emigrantis, blanco modellen van bewijs van kerkelijke staat bij emigratie (inv.nr. 37)

 

 

Haags Gemeentearchief

Archief Parochie van de Heilige Gerardus Majella 1921-1990

- Circulaire van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting betreffende de voorbereiding van parochianen die het voornemen hebben te emigreren ca. 1950 (inv.nr. 152)

 

 

Regionaal Archief Tilburg

Archief van de R.K. Parochie H. Bernardus te Made 1671-1975

- Knipsels, stukken en aantekeningen betreffende emigratie 1950-1952 (inv.nr. 35)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van parochies kan worden aangetroffen.

 

NB: Groninger Archieven, Bisdom Groningen, parochies:

Per parochie kan op trefwoord worden gezocht. Er is geen trefwoord 'emigratie' of 'migratie' toegekend. Eventuele andere relevante trefwoorden voor emigratieonderzoek zijn: 'bestuursactiviteiten'; 'zielzorg' of 'overige onderwerpen particulieren'. Hiervoor is wel autopsie van de stukken vereist.


Doorgenomen archieven / series

a) nr. 641 Archief Parochie Werkhoven 1630-1975, archief van de pastoor

 

b) nr. 0526-01 Archief Parochie van de Heilige Gerardus Majella 1921-1990

 

c) nr. 2332 Archief van de R.K. Parochie H. Bernardus te Made 1671-1975

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Het Utrechts Archief, Utrecht

b) Haags Gemeentearchief, Den Haag

c) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

Openbaarheid

a) beperkt

b) beperkt

c) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 6,14 m.

b) 12,5 m.

c) 16,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

a-c) onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijsten of inventarissen [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het Utrechts Archief

Archief Parochie Werkhoven 1630-1975, archief van de pastoor

- Documentum ecclesiasticum emigrantis, blanco modellen van bewijs van kerkelijke staat bij emigratie (inv.nr. 37)

 

 

Haags Gemeentearchief

Archief Parochie van de Heilige Gerardus Majella 1921-1990

- Circulaire van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting betreffende de voorbereiding van parochianen die het voornemen hebben te emigreren ca. 1950 (inv.nr. 152)

 

 

Regionaal Archief Tilburg

Archief van de R.K. Parochie H. Bernardus te Made 1671-1975

- Knipsels, stukken en aantekeningen betreffende emigratie 1950-1952 (inv.nr. 35)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van parochies kan worden aangetroffen.

 

NB: Groninger Archieven, Bisdom Groningen, parochies:

Per parochie kan op trefwoord worden gezocht. Er is geen trefwoord 'emigratie' of 'migratie' toegekend. Eventuele andere relevante trefwoorden voor emigratieonderzoek zijn: 'bestuursactiviteiten'; 'zielzorg' of 'overige onderwerpen particulieren'. Hiervoor is wel autopsie van de stukken vereist.


Analyse archivalia