Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Commonwealth Immigration Planning Council

Naam archiefvormer Commonwealth Immigration Planning Council
Periode van bestaan 1949-1975
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

IPC

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De IPC bestond in principe uit een aantal leden en buitengewone leden (12-19), die geen maatschappelijke organisaties vertegenwoordigden, maar op grond van hun functie en hun persoonlijke kwaliteiten expertise inbrachten. De meeste leden waren afkomstig uit de industrie (werkgevers en vakbonden), de wetenschap (m.n. economen) en het openbaar bestuur. Tussen 1962 en 1972 werden diverse werkgroepen ingesteld om over specifieke onderwerpen te rapporteren, o.m.:

 

- Standing Committee

- Committee on National Economic Enquiry

- Committee on Migration and the Professions

- Committee on Migration and Primary Industry

- Committee on the Future Financing of the Movement of Selected Migrants

- Committee on Long-Term Planning

- Program Committee

- Committee on the Extension of Assisted Passage Schemes for Dependent Wives and Children

- Economic Studies Committee

- Migrant Studies Committee

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De IPC was vooral op economische aspecten van immigratie en diende de minister van Immigration jaarlijks te adviseren over zaken aangaande de wijze waarop immigranten in het algemeen konden bijdragen aan een gewenste demografische en economische ontwikkeling van Australië; over het opnemen van immigranten in de industrie / industriële ontwikkelingsprojecten en de mogelijke problemen die zich voorkonden doen op het gebied van werkgelegenheid en huisvesting van de immigranten.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Australian Population and Immigration Council

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Jordens, Ann-Mari, Alien to citizen. Settling migrants in Australia, 1945-75 (Australia 1997). [Published in association with the Australian National Archives]

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Immigration Planning Council. CA 511

 

De IPC heeft 4 series gevormd. Twee daarvan zijn gevormd door leden van de IPC en bestaan grotendeels uit archivalia die ook in de onderstaande series zijn te vinden.

 

- A1820 Proceedings of Committees - Volumes of Agenda and Minutes 1962-1972

- A10875 P roceedings of Council - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1949-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A1820 Proceedings of Committees - Volumes of Agenda and Minutes 1962-1972

Seriebeschrijving algemeen*

A10875 Proceedings of Council - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1949-1975

Seriebeschrijving algemeen*

Statistische gegevens

geen [ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Commonwealth Immigration Planning Council. CA 511
Inventaristekst

A1820 Proceedings of Committees - Volumes of Agenda and Minutes 1962-1972

Omvang serie: 0,1 m., Aantal dossiers: 1, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat het agenda- en notulenboek (1965-1966) van de diverse door de IPC ingestelde werkgroepen. NB: Notulen van het zgn. Standing Committee 1966-1967 zijn ingebonden in de serie A10875.

 

A10875 Proceedings of Council - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1949-1975

Omvang serie: 1,08 m., Aantal dossiers: 18, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit gebonden delen, die elk de agenda, notulen en verslagen van de IPC voor een bepaald jaar bevatten. De delen betreffende de periode 1949-1958 zijn ontsloten door een zakenindex.

In de meeste delen zijn kwesties aangaande emigratie vanuit Nederland te vinden (voorstellen van Haveman etc.). De jaardelen 1958-1959; 1961-1965 zijn in digitale kopie beschikbaar.

Algemeen

Naam, varianten

IPC

Organisatie en inrichting

De IPC bestond in principe uit een aantal leden en buitengewone leden (12-19), die geen maatschappelijke organisaties vertegenwoordigden, maar op grond van hun functie en hun persoonlijke kwaliteiten expertise inbrachten. De meeste leden waren afkomstig uit de industrie (werkgevers en vakbonden), de wetenschap (m.n. economen) en het openbaar bestuur. Tussen 1962 en 1972 werden diverse werkgroepen ingesteld om over specifieke onderwerpen te rapporteren, o.m.:

 

- Standing Committee

- Committee on National Economic Enquiry

- Committee on Migration and the Professions

- Committee on Migration and Primary Industry

- Committee on the Future Financing of the Movement of Selected Migrants

- Committee on Long-Term Planning

- Program Committee

- Committee on the Extension of Assisted Passage Schemes for Dependent Wives and Children

- Economic Studies Committee

- Migrant Studies Committee

Taak, activiteiten

De IPC was vooral op economische aspecten van immigratie en diende de minister van Immigration jaarlijks te adviseren over zaken aangaande de wijze waarop immigranten in het algemeen konden bijdragen aan een gewenste demografische en economische ontwikkeling van Australië; over het opnemen van immigranten in de industrie / industriële ontwikkelingsprojecten en de mogelijke problemen die zich voorkonden doen op het gebied van werkgelegenheid en huisvesting van de immigranten.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Australian Population and Immigration Council

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Jordens, Ann-Mari, Alien to citizen. Settling migrants in Australia, 1945-75 (Australia 1997). [Published in association with the Australian National Archives]

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Immigration Planning Council. CA 511

 

De IPC heeft 4 series gevormd. Twee daarvan zijn gevormd door leden van de IPC en bestaan grotendeels uit archivalia die ook in de onderstaande series zijn te vinden.

 

- A1820 Proceedings of Committees - Volumes of Agenda and Minutes 1962-1972

- A10875 P roceedings of Council - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1949-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A1820 Proceedings of Committees - Volumes of Agenda and Minutes 1962-1972

Seriebeschrijving algemeen*

A10875 Proceedings of Council - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1949-1975

Seriebeschrijving algemeen*

Statistische gegevens

geen [ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Immigration Planning Council. CA 511

 

De IPC heeft 4 series gevormd. Twee daarvan zijn gevormd door leden van de IPC en bestaan grotendeels uit archivalia die ook in de onderstaande series zijn te vinden.

 

- A1820 Proceedings of Committees - Volumes of Agenda and Minutes 1962-1972

- A10875 P roceedings of Council - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1949-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A1820 Proceedings of Committees - Volumes of Agenda and Minutes 1962-1972

Seriebeschrijving algemeen*

A10875 Proceedings of Council - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1949-1975

Seriebeschrijving algemeen*

Statistische gegevens

geen [ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Commonwealth Immigration Planning Council. CA 511
Inventaristekst

A1820 Proceedings of Committees - Volumes of Agenda and Minutes 1962-1972

Omvang serie: 0,1 m., Aantal dossiers: 1, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat het agenda- en notulenboek (1965-1966) van de diverse door de IPC ingestelde werkgroepen. NB: Notulen van het zgn. Standing Committee 1966-1967 zijn ingebonden in de serie A10875.

 

A10875 Proceedings of Council - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1949-1975

Omvang serie: 1,08 m., Aantal dossiers: 18, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit gebonden delen, die elk de agenda, notulen en verslagen van de IPC voor een bepaald jaar bevatten. De delen betreffende de periode 1949-1958 zijn ontsloten door een zakenindex.

In de meeste delen zijn kwesties aangaande emigratie vanuit Nederland te vinden (voorstellen van Haveman etc.). De jaardelen 1958-1959; 1961-1965 zijn in digitale kopie beschikbaar.