Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Stoomvaart Maatschappij Nederland

Naam archiefvormer Stoomvaart Maatschappij Nederland
Periode van bestaan 1869-1970
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Stoomvaart Maatschappij "Nederland"; SMN

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Nederlandse rederij, gevestigd te Amsterdam. Opgericht op 13 mei 1870; in 1970 volgde een fusie met enkele andere rederijen tot de Nederlandse Scheepvaart Unie.

 

De samenwerking met de Rotterdamsche Lloyd leidde in 1888 tot de oprichting van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) voor interinsulair vervoer in Indië.

 

Na 1968 volgde meer samenwerking met de Koninklijke Java-China Pakketvaartlijnen (KJCP).

 

De Stoomvaart Maatschappij Nederland was een van de beheerders van de door de Nederlandse regering geexploiteerde emigrantenschepen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Vervoer van passagiers, post en vracht vanuit Noordwest Europa naar Nederlands-Indië / Indonesië

Voorloper

geen

Opvolger

Nederlandse Scheepvaart Unie, vanaf 1977 Nedlloyd

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Mulder, A.J.J. e.a., De eeuw van de "Nederland" Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' 1870-1970 (Zierikzee 2003).

Doorgenomen archieven / series

Stoomvaart Maatschappij Nederland

 

Periode archief

1869-1972

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1060 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Stoomvaartmaatschappij Nederland over de jaren (1853) 1869-1972 [oorspronkelijk verschenen als plaatsingslijst door H.M.P. Bolder en W.J. Reintjes (1979), in 1990 herzien door J.A.A. Bervoets, met beknopte archivalische inleiding]

Kenmerk toegang

2.20.23

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

archief is onvolledig, met aanvullingen

Seriële bescheiden

- Jaarverslagen 1920-1968, Jaarstukken 1946-1957 (inv.nr. 397, 738-749)

- Passagierslijsten van uitreizen 1954-1960 (inv.nrs. 947-956)

- Passagierslijsten m.s. "Oranje" 1961-1964 (inv.nrs. 972-993)

- Passagierslijsten m.s. "V.S." 1961 (inv.nr. 994)

- Passagierslijsten m.s. "Johan van Oldenbarnevelt" 1961-1963 (inv.nrs. 995-1005)

- Passagierslijsten m.s. N.V. Trans Ocean 1961-1963 (inv.nrs. 1006-1008)

- Passagierslijsten m.s. "Borneo" 1962 (inv.nr. 1009)

Statistische gegevens

- Statistiek van passagiersvervoer 1946-1961 (inv.nrs. 1029-1031)

Inhoud overig

- Dossiers onderhoud en verkoop ms. "Oranje" 1964 (inv.nrs. 362, 919)

- Folders, brochures "Oranje", "Nederland", "Johan van Oldenbarnevelt", "Groote Beer", "Waterman", "Zuiderkruis" etc. (inv.nr. 425-427)

- Een gedicht op de "Johan van Oldenbarnevelt" door Mw. Ans Dregmans [NB: de familie J. Dregmans arriveerde in 1953 op de J. van Oldenbarneveldt in Australië, gegevens Database emigrantenkaarten Nationaal Archief] (inv.nr. 594)

- Gebruiksvergoeding voor vervoer ten behoeve van Nederlandse regering 1946-1948 (inv.nr. 878)

- Australiëreis "Johan van Oldenbarnevelt" en "Oranje" 1958 (inv.nr. 1052)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook Nationaal Archief:

2.20.35 Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen

De toegangsnummers 2.20.21 en 2.20.22 vormen de decimale classificaties voor toegangnummer 2.20.35. In dit laatste toegangsnummer kunnen uiteindelijk de doosnummers worden gevonden, die nodig zijn om documenten uit de archieven van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij en de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen op te vragen.

 

Materiaal ten behoeve van emigratieonderzoek kan voor beide archieven worden verwacht onder classificatienummer 8 Bedrijf, economische betekenis, lijnenstelsel, passagiers (vooral onder 812.xxx-822.xxx).

Het archief van de KPM noemt in de classificatie 822.xxx emigranten niet als specifieke categorie passagiers; de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen wel, onder classificatienummer 822.242.8 (doosnr. 1791). Deze doos bevat onder meer correspondentie tussen de diverse kantoren betreffende Nederlandse emigrantenvervoer naar Australië, Brazilië etc.

 

Daarnaast is in laatstgenoemd archief nog een verwijzing naar emigratie te vinden onder classificatienr. 911.1 Buitenland, Maatregelen en bepalingen ter bescherming en versterking van de Staat enz. (Emigratie, immigratie, transmigratie, stemplicht, dossiers per land: 911.1(212) Nederland; 911.1(43) Australië etc.) (dozen 1848 en 1849).

 

2) Gemeentearchief Rotterdam: archieven Holland-Amerika Lijn (3.18.01-3.18.20) en archieven Koninklijke Rotterdamse Lloyd N.V. (454.01-4.5407).

Algemeen

Naam, varianten

Stoomvaart Maatschappij "Nederland"; SMN

Organisatie en inrichting

Nederlandse rederij, gevestigd te Amsterdam. Opgericht op 13 mei 1870; in 1970 volgde een fusie met enkele andere rederijen tot de Nederlandse Scheepvaart Unie.

 

De samenwerking met de Rotterdamsche Lloyd leidde in 1888 tot de oprichting van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) voor interinsulair vervoer in Indië.

 

Na 1968 volgde meer samenwerking met de Koninklijke Java-China Pakketvaartlijnen (KJCP).

 

De Stoomvaart Maatschappij Nederland was een van de beheerders van de door de Nederlandse regering geexploiteerde emigrantenschepen.

Taak, activiteiten

Vervoer van passagiers, post en vracht vanuit Noordwest Europa naar Nederlands-Indië / Indonesië

Voorloper

geen

Opvolger

Nederlandse Scheepvaart Unie, vanaf 1977 Nedlloyd

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Mulder, A.J.J. e.a., De eeuw van de "Nederland" Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' 1870-1970 (Zierikzee 2003).

Doorgenomen archieven / series

Stoomvaart Maatschappij Nederland

 

Periode archief

1869-1972

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1060 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Stoomvaartmaatschappij Nederland over de jaren (1853) 1869-1972 [oorspronkelijk verschenen als plaatsingslijst door H.M.P. Bolder en W.J. Reintjes (1979), in 1990 herzien door J.A.A. Bervoets, met beknopte archivalische inleiding]

Kenmerk toegang

2.20.23

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

archief is onvolledig, met aanvullingen

Seriële bescheiden

- Jaarverslagen 1920-1968, Jaarstukken 1946-1957 (inv.nr. 397, 738-749)

- Passagierslijsten van uitreizen 1954-1960 (inv.nrs. 947-956)

- Passagierslijsten m.s. "Oranje" 1961-1964 (inv.nrs. 972-993)

- Passagierslijsten m.s. "V.S." 1961 (inv.nr. 994)

- Passagierslijsten m.s. "Johan van Oldenbarnevelt" 1961-1963 (inv.nrs. 995-1005)

- Passagierslijsten m.s. N.V. Trans Ocean 1961-1963 (inv.nrs. 1006-1008)

- Passagierslijsten m.s. "Borneo" 1962 (inv.nr. 1009)

Statistische gegevens

- Statistiek van passagiersvervoer 1946-1961 (inv.nrs. 1029-1031)

Inhoud overig

- Dossiers onderhoud en verkoop ms. "Oranje" 1964 (inv.nrs. 362, 919)

- Folders, brochures "Oranje", "Nederland", "Johan van Oldenbarnevelt", "Groote Beer", "Waterman", "Zuiderkruis" etc. (inv.nr. 425-427)

- Een gedicht op de "Johan van Oldenbarnevelt" door Mw. Ans Dregmans [NB: de familie J. Dregmans arriveerde in 1953 op de J. van Oldenbarneveldt in Australië, gegevens Database emigrantenkaarten Nationaal Archief] (inv.nr. 594)

- Gebruiksvergoeding voor vervoer ten behoeve van Nederlandse regering 1946-1948 (inv.nr. 878)

- Australiëreis "Johan van Oldenbarnevelt" en "Oranje" 1958 (inv.nr. 1052)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook Nationaal Archief:

2.20.35 Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen

De toegangsnummers 2.20.21 en 2.20.22 vormen de decimale classificaties voor toegangnummer 2.20.35. In dit laatste toegangsnummer kunnen uiteindelijk de doosnummers worden gevonden, die nodig zijn om documenten uit de archieven van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij en de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen op te vragen.

 

Materiaal ten behoeve van emigratieonderzoek kan voor beide archieven worden verwacht onder classificatienummer 8 Bedrijf, economische betekenis, lijnenstelsel, passagiers (vooral onder 812.xxx-822.xxx).

Het archief van de KPM noemt in de classificatie 822.xxx emigranten niet als specifieke categorie passagiers; de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen wel, onder classificatienummer 822.242.8 (doosnr. 1791). Deze doos bevat onder meer correspondentie tussen de diverse kantoren betreffende Nederlandse emigrantenvervoer naar Australië, Brazilië etc.

 

Daarnaast is in laatstgenoemd archief nog een verwijzing naar emigratie te vinden onder classificatienr. 911.1 Buitenland, Maatregelen en bepalingen ter bescherming en versterking van de Staat enz. (Emigratie, immigratie, transmigratie, stemplicht, dossiers per land: 911.1(212) Nederland; 911.1(43) Australië etc.) (dozen 1848 en 1849).

 

2) Gemeentearchief Rotterdam: archieven Holland-Amerika Lijn (3.18.01-3.18.20) en archieven Koninklijke Rotterdamse Lloyd N.V. (454.01-4.5407).


Doorgenomen archieven / series

Stoomvaart Maatschappij Nederland

 

Periode archief

1869-1972

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1060 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Stoomvaartmaatschappij Nederland over de jaren (1853) 1869-1972 [oorspronkelijk verschenen als plaatsingslijst door H.M.P. Bolder en W.J. Reintjes (1979), in 1990 herzien door J.A.A. Bervoets, met beknopte archivalische inleiding]

Kenmerk toegang

2.20.23

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

archief is onvolledig, met aanvullingen

Seriële bescheiden

- Jaarverslagen 1920-1968, Jaarstukken 1946-1957 (inv.nr. 397, 738-749)

- Passagierslijsten van uitreizen 1954-1960 (inv.nrs. 947-956)

- Passagierslijsten m.s. "Oranje" 1961-1964 (inv.nrs. 972-993)

- Passagierslijsten m.s. "V.S." 1961 (inv.nr. 994)

- Passagierslijsten m.s. "Johan van Oldenbarnevelt" 1961-1963 (inv.nrs. 995-1005)

- Passagierslijsten m.s. N.V. Trans Ocean 1961-1963 (inv.nrs. 1006-1008)

- Passagierslijsten m.s. "Borneo" 1962 (inv.nr. 1009)

Statistische gegevens

- Statistiek van passagiersvervoer 1946-1961 (inv.nrs. 1029-1031)

Inhoud overig

- Dossiers onderhoud en verkoop ms. "Oranje" 1964 (inv.nrs. 362, 919)

- Folders, brochures "Oranje", "Nederland", "Johan van Oldenbarnevelt", "Groote Beer", "Waterman", "Zuiderkruis" etc. (inv.nr. 425-427)

- Een gedicht op de "Johan van Oldenbarnevelt" door Mw. Ans Dregmans [NB: de familie J. Dregmans arriveerde in 1953 op de J. van Oldenbarneveldt in Australië, gegevens Database emigrantenkaarten Nationaal Archief] (inv.nr. 594)

- Gebruiksvergoeding voor vervoer ten behoeve van Nederlandse regering 1946-1948 (inv.nr. 878)

- Australiëreis "Johan van Oldenbarnevelt" en "Oranje" 1958 (inv.nr. 1052)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook Nationaal Archief:

2.20.35 Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen

De toegangsnummers 2.20.21 en 2.20.22 vormen de decimale classificaties voor toegangnummer 2.20.35. In dit laatste toegangsnummer kunnen uiteindelijk de doosnummers worden gevonden, die nodig zijn om documenten uit de archieven van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij en de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen op te vragen.

 

Materiaal ten behoeve van emigratieonderzoek kan voor beide archieven worden verwacht onder classificatienummer 8 Bedrijf, economische betekenis, lijnenstelsel, passagiers (vooral onder 812.xxx-822.xxx).

Het archief van de KPM noemt in de classificatie 822.xxx emigranten niet als specifieke categorie passagiers; de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen wel, onder classificatienummer 822.242.8 (doosnr. 1791). Deze doos bevat onder meer correspondentie tussen de diverse kantoren betreffende Nederlandse emigrantenvervoer naar Australië, Brazilië etc.

 

Daarnaast is in laatstgenoemd archief nog een verwijzing naar emigratie te vinden onder classificatienr. 911.1 Buitenland, Maatregelen en bepalingen ter bescherming en versterking van de Staat enz. (Emigratie, immigratie, transmigratie, stemplicht, dossiers per land: 911.1(212) Nederland; 911.1(43) Australië etc.) (dozen 1848 en 1849).

 

2) Gemeentearchief Rotterdam: archieven Holland-Amerika Lijn (3.18.01-3.18.20) en archieven Koninklijke Rotterdamse Lloyd N.V. (454.01-4.5407).


Analyse archivalia