Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Attorney-General's Department, Security Service, Central Office

Naam archiefvormer Attorney-General's Department, Security Service, Central Office
Periode van bestaan 1941-1945
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Zie: Attorney's-General's Department, General Office

 

De Security Service viel onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie, maar werd grotendeels bemand door militairen. Aanvankelijk behoorden uitsluitend onderzoek en rapportage tot de bevoegdheden van de dienst, vanaf 1942 kreeg de directeur-generaal van de veiligheidsdienst ook uitvoerende bevoegdheden. Van de Security Service maakten o.a. vertegenwoordigers van het Britse MI-5, de Amerikaanse FBI en Amerikaanse militaire strijdkrachten in Australië deel uit. In 1945 bestond de dienst uit diverse secties, w.o. de zogenaamde Aliens Control Section (vreemdelingenregistratie) en de Seaport and Airport Control Section (controle van inkomende en uitgaande personen). Na opheffing van de dienst werd een deel van de taken overgedragen aan de Security Section van de in 1919 opgerichte Commonwealth Investigation Branch (CA 747). De vreemdelingenregistratie ging over naar het Department of Immigration.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tot de taken van de dienst behoorden het waarborgen van de nationale veiligheid in oorlogstijd. Een onderdeel hiervan vormde het controleren van paspoort- en visumuitgifte; de controle van passagiers en bemanning van schepen en vliegtuigen die Australië binnenkwamen en vreemdelingenregistratie.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Security Section van de Commonwealth Investigation Branch

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Attorney-General's Department, Security Service, Central Office. CA 660

De veiligheidsdienst heeft 11 series gevormd. Hiervan is de onderstaande serie op basis van trefwoordselectie doorgenomen.

 

- A373 Correspondence files, single number series 1923-1956

Periode archief

1923-1956

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,38 m., 539 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen[ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A373 Correspondence files, single number series 1923-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 9971 Dutch and other evacuees from Netherlands East Indies 1943-1946*

- 11740 [Departure of Dutch evacuees from Australia; lifting of bans on Dutch ships by the ACTU] 1946

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Attorney-General's Department, Security Service, Central Office. CA 660
Inventaristekst

A373 Correspondence files, single number series 1923-1956

Omvang serie: 7,38 m., Aantal dossiers: 539, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers over een grote diversiteit van onderwerpen, waaronder onderzoek naar immigranten van diverse landsaard, illegale binnenkomsten in Australië, vreemdelingenregistratie en naturalisatiekwesties.

 

Inv.nr. 9971 is in digitale kopie beschikbaar in de database.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Zie: Attorney's-General's Department, General Office

 

De Security Service viel onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie, maar werd grotendeels bemand door militairen. Aanvankelijk behoorden uitsluitend onderzoek en rapportage tot de bevoegdheden van de dienst, vanaf 1942 kreeg de directeur-generaal van de veiligheidsdienst ook uitvoerende bevoegdheden. Van de Security Service maakten o.a. vertegenwoordigers van het Britse MI-5, de Amerikaanse FBI en Amerikaanse militaire strijdkrachten in Australië deel uit. In 1945 bestond de dienst uit diverse secties, w.o. de zogenaamde Aliens Control Section (vreemdelingenregistratie) en de Seaport and Airport Control Section (controle van inkomende en uitgaande personen). Na opheffing van de dienst werd een deel van de taken overgedragen aan de Security Section van de in 1919 opgerichte Commonwealth Investigation Branch (CA 747). De vreemdelingenregistratie ging over naar het Department of Immigration.

Taak, activiteiten

Tot de taken van de dienst behoorden het waarborgen van de nationale veiligheid in oorlogstijd. Een onderdeel hiervan vormde het controleren van paspoort- en visumuitgifte; de controle van passagiers en bemanning van schepen en vliegtuigen die Australië binnenkwamen en vreemdelingenregistratie.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Security Section van de Commonwealth Investigation Branch

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Attorney-General's Department, Security Service, Central Office. CA 660

De veiligheidsdienst heeft 11 series gevormd. Hiervan is de onderstaande serie op basis van trefwoordselectie doorgenomen.

 

- A373 Correspondence files, single number series 1923-1956

Periode archief

1923-1956

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,38 m., 539 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen[ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A373 Correspondence files, single number series 1923-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 9971 Dutch and other evacuees from Netherlands East Indies 1943-1946*

- 11740 [Departure of Dutch evacuees from Australia; lifting of bans on Dutch ships by the ACTU] 1946

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Attorney-General's Department, Security Service, Central Office. CA 660

De veiligheidsdienst heeft 11 series gevormd. Hiervan is de onderstaande serie op basis van trefwoordselectie doorgenomen.

 

- A373 Correspondence files, single number series 1923-1956

Periode archief

1923-1956

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,38 m., 539 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen[ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A373 Correspondence files, single number series 1923-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 9971 Dutch and other evacuees from Netherlands East Indies 1943-1946*

- 11740 [Departure of Dutch evacuees from Australia; lifting of bans on Dutch ships by the ACTU] 1946

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Attorney-General's Department, Security Service, Central Office. CA 660
Inventaristekst

A373 Correspondence files, single number series 1923-1956

Omvang serie: 7,38 m., Aantal dossiers: 539, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers over een grote diversiteit van onderwerpen, waaronder onderzoek naar immigranten van diverse landsaard, illegale binnenkomsten in Australië, vreemdelingenregistratie en naturalisatiekwesties.

 

Inv.nr. 9971 is in digitale kopie beschikbaar in de database.