Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Commonwealth Immigration Advisory Council

Naam archiefvormer Commonwealth Immigration Advisory Council
Periode van bestaan 1947-1974
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

IAC

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In de beginjaren was de IAC onderverdeeld in twee werkgroepen: de Encouraged Migration Advisory Committee en de Restricted Immigration Advisory Committee. In de jaren vijftig is deze tweedeling (vermoedelijk) vervangen door een structuur van ad hoc werkgroepen, die voor specifieke onderwerpen in het leven werden geroepen (sociale zekerheidskwesties; veiligheidsaspecten e.d.). Het aantal leden van de Council varieerde van 12 leden in 1951 tot 23 leden in 1958 en 27 leden in 1974. In de Council waren, naast afgevaardigden van beide Houses of Parliament, o.m. vertegenwoordigd (per 1956):

 

- Australian Council of Employers' Federations

- National Farmers' Union

- Associated Chambers of Commerce of Australia

- Associated Chambers of Manufacturers of Australia

- Australian Council of Trade Unions

- Australian Workers' Union

- New South Wales Trades and Labour Council

- Returned Sailors, Soldiers and Airmen's

- Imperial League of Australia

- Australian Region of Ex-Servicemen

- Air Force Association

- Young Women's Christian Association

- National Council of Women of Australia

- Australian Council of Local Government Associations

 

In de loop van de jaren hebben o.m. de volgende werkgroepen rapporten uitgebracht (over het algemeen gepubliceerd in de Commonwealth Parliamentary Papers):

- Committee on Citizenship Committee on Interpreter Needs

- Committee on Social Patterns

- Committee on Migrant Women

- Committee on Migrant Education

- Committee on the Incidence of Mental Illness among Migrants

- Committee on Community Relations

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Council had als taak het adviseren van de minister van Immigration over onderwerpen als immigratie van personen van Europese afkomst; immigratie van personen van niet-Europese afkomst; naturalisatie; assimilatie en immigratiepubliciteit.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

vermoedelijk de Australian Population and Immigration Council

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Jordens, Ann-Mari, Alien to citizen. Settling migrants in Australia, 1945-75 (Australia 1997).[Published in association with the Australian National Archives]

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Immigration Advisory Council. CA 510

De IAC heeft 2 series gevormd.

 

- A2169 Council Meetings - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1947-1958

- A2170 Council and Committee Meetings - Volumes of Agenda, Notes, Information Items and Minutes 1959-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A2169 Council Meetings - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1947-1958

Seriebeschrijving algemeen*

- Commonwealth Immigration Advisory Council - Agenda, Notes and Minutes of 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th meetings held during 1947*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Commonwealth Immigration Advisory Council. CA 510
Inventaristekst

A2169 Council Meetings - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1947-1958

Omvang serie: 0,9 m., Aantal dossiers: 14, Openbaarheid: volledig

 

- Commonwealth Immigration Advisory Council - Agenda, Notes and Minutes of 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th meetings held during 1947

Neerlandica zijn o.a. in de index te vinden onder 'D' "Dutch Migration"; onder de 'h': "the Hague", over de "the migration office act the Hague" etc. De eerste bijeenkomst behandelde o.a. het 'Dutch Migration Agreement'; in de vierde bijeenkomst werd de aanstelling van de Nederlandse emigratieattaché besproken en de opvang en plaatsing van Nederlandse emigranten.

 

De notulenboeken van 1947 (211 p.) en 1957 (446 p.) zijn in digitale kopie beschikbaar.

Algemeen

Naam, varianten

IAC

Organisatie en inrichting

In de beginjaren was de IAC onderverdeeld in twee werkgroepen: de Encouraged Migration Advisory Committee en de Restricted Immigration Advisory Committee. In de jaren vijftig is deze tweedeling (vermoedelijk) vervangen door een structuur van ad hoc werkgroepen, die voor specifieke onderwerpen in het leven werden geroepen (sociale zekerheidskwesties; veiligheidsaspecten e.d.). Het aantal leden van de Council varieerde van 12 leden in 1951 tot 23 leden in 1958 en 27 leden in 1974. In de Council waren, naast afgevaardigden van beide Houses of Parliament, o.m. vertegenwoordigd (per 1956):

 

- Australian Council of Employers' Federations

- National Farmers' Union

- Associated Chambers of Commerce of Australia

- Associated Chambers of Manufacturers of Australia

- Australian Council of Trade Unions

- Australian Workers' Union

- New South Wales Trades and Labour Council

- Returned Sailors, Soldiers and Airmen's

- Imperial League of Australia

- Australian Region of Ex-Servicemen

- Air Force Association

- Young Women's Christian Association

- National Council of Women of Australia

- Australian Council of Local Government Associations

 

In de loop van de jaren hebben o.m. de volgende werkgroepen rapporten uitgebracht (over het algemeen gepubliceerd in de Commonwealth Parliamentary Papers):

- Committee on Citizenship Committee on Interpreter Needs

- Committee on Social Patterns

- Committee on Migrant Women

- Committee on Migrant Education

- Committee on the Incidence of Mental Illness among Migrants

- Committee on Community Relations

Taak, activiteiten

De Council had als taak het adviseren van de minister van Immigration over onderwerpen als immigratie van personen van Europese afkomst; immigratie van personen van niet-Europese afkomst; naturalisatie; assimilatie en immigratiepubliciteit.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

vermoedelijk de Australian Population and Immigration Council

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Jordens, Ann-Mari, Alien to citizen. Settling migrants in Australia, 1945-75 (Australia 1997).[Published in association with the Australian National Archives]

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Immigration Advisory Council. CA 510

De IAC heeft 2 series gevormd.

 

- A2169 Council Meetings - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1947-1958

- A2170 Council and Committee Meetings - Volumes of Agenda, Notes, Information Items and Minutes 1959-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A2169 Council Meetings - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1947-1958

Seriebeschrijving algemeen*

- Commonwealth Immigration Advisory Council - Agenda, Notes and Minutes of 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th meetings held during 1947*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Immigration Advisory Council. CA 510

De IAC heeft 2 series gevormd.

 

- A2169 Council Meetings - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1947-1958

- A2170 Council and Committee Meetings - Volumes of Agenda, Notes, Information Items and Minutes 1959-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A2169 Council Meetings - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1947-1958

Seriebeschrijving algemeen*

- Commonwealth Immigration Advisory Council - Agenda, Notes and Minutes of 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th meetings held during 1947*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Commonwealth Immigration Advisory Council. CA 510
Inventaristekst

A2169 Council Meetings - Volumes of Agenda, Notes and Minutes 1947-1958

Omvang serie: 0,9 m., Aantal dossiers: 14, Openbaarheid: volledig

 

- Commonwealth Immigration Advisory Council - Agenda, Notes and Minutes of 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th meetings held during 1947

Neerlandica zijn o.a. in de index te vinden onder 'D' "Dutch Migration"; onder de 'h': "the Hague", over de "the migration office act the Hague" etc. De eerste bijeenkomst behandelde o.a. het 'Dutch Migration Agreement'; in de vierde bijeenkomst werd de aanstelling van de Nederlandse emigratieattaché besproken en de opvang en plaatsing van Nederlandse emigranten.

 

De notulenboeken van 1947 (211 p.) en 1957 (446 p.) zijn in digitale kopie beschikbaar.