Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Data Archiving and Networked Services

Naam archiefvormer Data Archiving and Networked Services
Periode van bestaan 2005-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

DANS

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

DANS is in 2005 opgericht als instituut van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, mede ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). DANS verzorgt elektronische opslag en toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen. Een deel van de datacollectie is afkomstig uit het vroegere sociaal-wetenschappelijke Steinmetzarchief en het voormalige Nederlands Historisch Data Archief. Ook individuele onderzoekers kunnen hun onderzoeksgegevens deponeren.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Belangrijkste taken zijn het opzetten, beheren en verder ontwikkelen van het archiveringssysteem EASY (Electronic Archiving System), dat bedoeld is om uit te groeien tot het elektronisch depot voor data uit sociale wetenschappen en humaniora.

Daarnaast voert DANS diverse projecten uit gericht op duurzame archivering of retro-archivering.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet van toepassing

Doorgenomen archieven / series

DANS EASY

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

dans.knaw.nl

Openbaarheid

volledig voor geregistreerde gebruikers, bij sommige datasets gelden beperkende bepalingen

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

korte en uitgebreide beschrijving per dataset [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

identifier per dataset

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

- P0010 De gaande man 1958: Studies over de Nederlandse Emigratie; creator Hofstede, B.P, Frijda, N.H., Bureau onderzoekingen v/h regeringscommissariaat voor de emigratie Den Haag (primary investigator); created 1956-01-01 to 1957-12-31; submitted 1964-01-01; (open)*

 

 

Ter signalering:

- P0629 Emigratie-motivatie 1980; creator Kruiter, H., Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie voor de Emigratie Den Haag, Instituut voor psychologisch markt- en motievenonderzoek (IPM) Rotterdam (primary investigator); NSS NV, v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek (datacollector); created 1980-06-23 to 1980-07-06 submitted 1982/2007 (open)

 

- P0776 Emigranten naar Amerika in de 19e eeuw (1830-1880) 1980. Dutch census, labour, land and emigration data 1980; creator Swierenga, R.P., Kent State University, Department of History Kent USA (primary investigator); created 1980; submitted 1985; 2007 (beperkt openbaar, voor raadpleging is toestemming van de bewaargever nodig)

 

- NHDA: R0138 Frisian migration to the United States of America (1880-1914); creator A.J.B.E. Galema; submitted 2007 (toegankelijkheid onbekend)

Statistische gegevens

zie [seriële bescheiden]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De dossierbeschrijving is gebaseerd op de uitgebreide digitale beschrijving.

Titel Dossierbeschrijving Data Archiving and Networked Services
Inventaristekst

- P0010 De gaande man 1958: Studies over de Nederlandse Emigratie; creator Hofstede, B.P, Frijda, N.H., Bureau onderzoekingen v/h regeringscommissariaat voor de emigratie Den Haag 1956-1957

Het betreft een databestand aangelegd ten behoeve van bovengenoemde rapportage door het Bureau Onderzoekingen van het Commissariaat voor de Emigratie. De originele steekproef bedroeg 1000 personen, waarvan 850 responsieformulieren bewaard zijn (stratified-random sample, 75 variabelen). Het onderzoek is verricht tussen 1-1-1956 en 31-12-1957 onder mannelijke emigranten tussen de 20 en 60 jaar die als hoofd van het huishouden naar Australië, Canada, Nieuw-Zeeland vertrokken (met uitsluiting van agrariërs en mensen, uitgezonden door hun werkgever).

Algemeen

Naam, varianten

DANS

Organisatie en inrichting

DANS is in 2005 opgericht als instituut van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, mede ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). DANS verzorgt elektronische opslag en toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen. Een deel van de datacollectie is afkomstig uit het vroegere sociaal-wetenschappelijke Steinmetzarchief en het voormalige Nederlands Historisch Data Archief. Ook individuele onderzoekers kunnen hun onderzoeksgegevens deponeren.

Taak, activiteiten

Belangrijkste taken zijn het opzetten, beheren en verder ontwikkelen van het archiveringssysteem EASY (Electronic Archiving System), dat bedoeld is om uit te groeien tot het elektronisch depot voor data uit sociale wetenschappen en humaniora.

Daarnaast voert DANS diverse projecten uit gericht op duurzame archivering of retro-archivering.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet van toepassing

Doorgenomen archieven / series

DANS EASY

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

dans.knaw.nl

Openbaarheid

volledig voor geregistreerde gebruikers, bij sommige datasets gelden beperkende bepalingen

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

korte en uitgebreide beschrijving per dataset [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

identifier per dataset

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

- P0010 De gaande man 1958: Studies over de Nederlandse Emigratie; creator Hofstede, B.P, Frijda, N.H., Bureau onderzoekingen v/h regeringscommissariaat voor de emigratie Den Haag (primary investigator); created 1956-01-01 to 1957-12-31; submitted 1964-01-01; (open)*

 

 

Ter signalering:

- P0629 Emigratie-motivatie 1980; creator Kruiter, H., Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie voor de Emigratie Den Haag, Instituut voor psychologisch markt- en motievenonderzoek (IPM) Rotterdam (primary investigator); NSS NV, v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek (datacollector); created 1980-06-23 to 1980-07-06 submitted 1982/2007 (open)

 

- P0776 Emigranten naar Amerika in de 19e eeuw (1830-1880) 1980. Dutch census, labour, land and emigration data 1980; creator Swierenga, R.P., Kent State University, Department of History Kent USA (primary investigator); created 1980; submitted 1985; 2007 (beperkt openbaar, voor raadpleging is toestemming van de bewaargever nodig)

 

- NHDA: R0138 Frisian migration to the United States of America (1880-1914); creator A.J.B.E. Galema; submitted 2007 (toegankelijkheid onbekend)

Statistische gegevens

zie [seriële bescheiden]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De dossierbeschrijving is gebaseerd op de uitgebreide digitale beschrijving.


Doorgenomen archieven / series

DANS EASY

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

dans.knaw.nl

Openbaarheid

volledig voor geregistreerde gebruikers, bij sommige datasets gelden beperkende bepalingen

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

korte en uitgebreide beschrijving per dataset [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

identifier per dataset

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

- P0010 De gaande man 1958: Studies over de Nederlandse Emigratie; creator Hofstede, B.P, Frijda, N.H., Bureau onderzoekingen v/h regeringscommissariaat voor de emigratie Den Haag (primary investigator); created 1956-01-01 to 1957-12-31; submitted 1964-01-01; (open)*

 

 

Ter signalering:

- P0629 Emigratie-motivatie 1980; creator Kruiter, H., Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie voor de Emigratie Den Haag, Instituut voor psychologisch markt- en motievenonderzoek (IPM) Rotterdam (primary investigator); NSS NV, v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek (datacollector); created 1980-06-23 to 1980-07-06 submitted 1982/2007 (open)

 

- P0776 Emigranten naar Amerika in de 19e eeuw (1830-1880) 1980. Dutch census, labour, land and emigration data 1980; creator Swierenga, R.P., Kent State University, Department of History Kent USA (primary investigator); created 1980; submitted 1985; 2007 (beperkt openbaar, voor raadpleging is toestemming van de bewaargever nodig)

 

- NHDA: R0138 Frisian migration to the United States of America (1880-1914); creator A.J.B.E. Galema; submitted 2007 (toegankelijkheid onbekend)

Statistische gegevens

zie [seriële bescheiden]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De dossierbeschrijving is gebaseerd op de uitgebreide digitale beschrijving.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Data Archiving and Networked Services
Inventaristekst

- P0010 De gaande man 1958: Studies over de Nederlandse Emigratie; creator Hofstede, B.P, Frijda, N.H., Bureau onderzoekingen v/h regeringscommissariaat voor de emigratie Den Haag 1956-1957

Het betreft een databestand aangelegd ten behoeve van bovengenoemde rapportage door het Bureau Onderzoekingen van het Commissariaat voor de Emigratie. De originele steekproef bedroeg 1000 personen, waarvan 850 responsieformulieren bewaard zijn (stratified-random sample, 75 variabelen). Het onderzoek is verricht tussen 1-1-1956 en 31-12-1957 onder mannelijke emigranten tussen de 20 en 60 jaar die als hoofd van het huishouden naar Australië, Canada, Nieuw-Zeeland vertrokken (met uitsluiting van agrariërs en mensen, uitgezonden door hun werkgever).