Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Dental Board of New South Wales

Naam archiefvormer Dental Board of New South Wales
Periode van bestaan 1900-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Dental Board werd ingesteld bij wet (Act no. 27, 1909) en staat onder controle van de staat New South Wales.

Oorspronkelijk bestond de Dental Board uit 2 medici en 4 tandartsen en kon de Governor voor een periode van drie jaar twee personen daar aan toevoegen die niet tot de medische stand behoorden. In de loop der jaren varieerde de samenstelling van de Dental Board als gevolg van wetswijzigingen. Vanaf 1934 kon de Board inspecteurs aanstellen. Sinds 1989 dient de Dental Board uit 9 leden te bestaan.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Dental Board is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de kwalificaties van personen die hiertoe een verzoek indienen, voor het toekennen van het recht om praktijk uit te oefenen en van de registratie hiervan.

Voorloper

Dental Board of NSW [I]

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Dental Board of New South Wales [II].

Het archief van de Dental Board bestaat uit 14 series. Van de volgende series zijn de inventarisbeschrijvingen doorgenomen:

 

- Series nr. 3713 Fair minute books 1910-1974

- Series nr. 3725 Applications for Registration 1948-1973

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

 

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 73

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Series nr. 3713 Fair minute books 1910-1974

- 3713, 6/4622-23 Jun 1937-Sep. 1974 (8 vols.)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Series nr. 3725 Applications for Registration 1948-1973

Seriebeschrijving algemeen*

- 3725, 19/7570 - 19/7572 (3 boxes)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Dental Board, New South Wales
Inventaristekst

Seriesnr. 3725 Applications for Registration 1948-1973

Omvang: 3 dozen, nrs. 3725 19/7570 - 19/7572; Openbaarheid: volledig

 

De dozen bevatten alfabetisch gerangschikte persoonsdossiers met aanvragen voor registratie, grotendeels van immigranten met overzeese kwalificaties, ten behoeve van vestiging als tandarts in Australië. De dossiers bevatten correspondentie met de Dental Board; diploma's, examens en bevindingen van de Dental Board en de uiteindelijke beslissing van de Dental Board. De omvang van de dossiers verschilt erg.

 

doos 19/7572 Applications for Registration

Deze doos bevat een dossier met correspondentie uit 1950 van een tandarts van Nederlandse nationaliteit, woonachtig in Djakarta. Hij informeerde naar de duur van de studie van een tandarts met Nederlandse (en Duitse) diploma's en naar het vestigingsbeleid van New South Wales. In tegenstelling tot de andere dossiers bevat dit dossier slechts 2 brieven: de vraag om informatie en het antwoord.

Algemeen

Organisatie en inrichting

De Dental Board werd ingesteld bij wet (Act no. 27, 1909) en staat onder controle van de staat New South Wales.

Oorspronkelijk bestond de Dental Board uit 2 medici en 4 tandartsen en kon de Governor voor een periode van drie jaar twee personen daar aan toevoegen die niet tot de medische stand behoorden. In de loop der jaren varieerde de samenstelling van de Dental Board als gevolg van wetswijzigingen. Vanaf 1934 kon de Board inspecteurs aanstellen. Sinds 1989 dient de Dental Board uit 9 leden te bestaan.

Taak, activiteiten

De Dental Board is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de kwalificaties van personen die hiertoe een verzoek indienen, voor het toekennen van het recht om praktijk uit te oefenen en van de registratie hiervan.

Voorloper

Dental Board of NSW [I]

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Dental Board of New South Wales [II].

Het archief van de Dental Board bestaat uit 14 series. Van de volgende series zijn de inventarisbeschrijvingen doorgenomen:

 

- Series nr. 3713 Fair minute books 1910-1974

- Series nr. 3725 Applications for Registration 1948-1973

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

 

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 73

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Series nr. 3713 Fair minute books 1910-1974

- 3713, 6/4622-23 Jun 1937-Sep. 1974 (8 vols.)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Series nr. 3725 Applications for Registration 1948-1973

Seriebeschrijving algemeen*

- 3725, 19/7570 - 19/7572 (3 boxes)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Dental Board of New South Wales [II].

Het archief van de Dental Board bestaat uit 14 series. Van de volgende series zijn de inventarisbeschrijvingen doorgenomen:

 

- Series nr. 3713 Fair minute books 1910-1974

- Series nr. 3725 Applications for Registration 1948-1973

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

 

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 73

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Series nr. 3713 Fair minute books 1910-1974

- 3713, 6/4622-23 Jun 1937-Sep. 1974 (8 vols.)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Series nr. 3725 Applications for Registration 1948-1973

Seriebeschrijving algemeen*

- 3725, 19/7570 - 19/7572 (3 boxes)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Dental Board, New South Wales
Inventaristekst

Seriesnr. 3725 Applications for Registration 1948-1973

Omvang: 3 dozen, nrs. 3725 19/7570 - 19/7572; Openbaarheid: volledig

 

De dozen bevatten alfabetisch gerangschikte persoonsdossiers met aanvragen voor registratie, grotendeels van immigranten met overzeese kwalificaties, ten behoeve van vestiging als tandarts in Australië. De dossiers bevatten correspondentie met de Dental Board; diploma's, examens en bevindingen van de Dental Board en de uiteindelijke beslissing van de Dental Board. De omvang van de dossiers verschilt erg.

 

doos 19/7572 Applications for Registration

Deze doos bevat een dossier met correspondentie uit 1950 van een tandarts van Nederlandse nationaliteit, woonachtig in Djakarta. Hij informeerde naar de duur van de studie van een tandarts met Nederlandse (en Duitse) diploma's en naar het vestigingsbeleid van New South Wales. In tegenstelling tot de andere dossiers bevat dit dossier slechts 2 brieven: de vraag om informatie en het antwoord.