Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Labour and National Service, Central Secretariat (v.a. 1947 Central Office)

Naam archiefvormer Department of Labour and National Service, Central Secretariat (v.a. 1947 Central Office)
Periode van bestaan 1940-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het departement bestond in 1940 naast het Central Secretariat uit zes afdelingen: Industrial Relations; Technical (later Industrial) Training; Industrial Welfare; Employment; Reconstruction; Record and Analysis. De afdeling Reconstruction zou de basis vormen voor het in 1942 opgerichte Ministry of Post-War Reconstruction en werd na dat jaar opgeheven. De Employment Division [II] (CA 2043), in 1946 in het leven geroepen, kreeg de verantwoordelijkheid voor de herplaatsing in het arbeidsproces van ex-militairen en burgerpersoneel dat in de oorlogsindustrie was ingezet. Tevens kreeg het de supervisie over de Commonwealth Employment Service (CES), een dienst die vanaf 1945 o.a. immigranten bemiddelde op de arbeidsmarkt. In (1948?)1950 werd een nieuwe afdeling gecreëerd, de Migrant Workers' Accommodation Division (CA 2047). Het departement was gevestigd te Melbourne.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De oorspronkelijke taken van het departement waren aanvankelijk oorlogsgerelateerd: het verzorgen van voldoende arbeidskrachten voor de oorlogsindustrie en het plannen van naoorlogse wederopbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werden de taken van het departement uitgebreid, en mede toegesneden op de door immigratie toenemende (beroeps)bevolking. Het departement werd, in samenwerking met het Department of Immigration, verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van migranten.

Voorloper

Department of Industry

Opvolger

Department of Labour

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hughes, Colin A. and Graham, B.A., A Handbook of Australian Government and Politics, 1890-1964 (Canberra 1968).

Doorgenomen archieven / series

Department of Labour and National Service, Central Office. CA 40

Het departement heeft 557 series gevormd, waarvan een aantal over migratie. Hieronder staan ter signalering een aantal van dit soort series vermeld. Op B146 na zijn deze series echter niet op itemniveau ontsloten en bevinden ze zich in Melbourne. Er zijn geen papieren plaatsingslijsten in Canberra aanwezig, zodat de series niet nader beschreven konden worden.

 

- A6150 Correspondence files, annual single number series with 'CM' [Canberra Manpower] prefixes 1970-

- B125 Name index cards to files re enquiries about employment in Australia from prospective graduate/professional migrants, alphabetical series 1967-1974

- B126 Name index cards to files re enquiries about employment in Australia from non-graduate/non-professional migrants, alphabetical series 1967-1974

- B127 Occupational index cards to files re prospective graduate migrants seeking employment in Australia, alphabetical series 1971-1974

- B146 Correspondence files, annual single number series, with occasional 'H' prefix 1940-

- MP1414 Correspondence files

- MP1467/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1479/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1531/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1535/1 Migrant intake occupational cards, chronological series

- MP1678/1 Card record of occupation categories of migrant intakes - arranged by occupation code (1959-1965 accumulatiedatum)

- MP1721/7 Occupational dissection of permanent migration in 1949, 1949

- MP1721/10 Monthly statement of permanent net immigration for Australia and statements of Displaced Persons under contract 1949

- MP1721/11 Montly statement of permanent migration to Australia (1949)

- MP1728/1 Agenda and Minutes of the Immigration Planning Council and Associated Committees 1937-1960

- MP1826/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1852/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MT1943/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MT2020/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Melbourne (Victoria); Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet onderzocht

 

Statistische gegevens

niet onderzocht

Inhoud overig

B146 Correspondence files, annual single number series, with occasional 'H' prefix 1940-

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De Employment Division [II] en de Commonwealth Employment Service zijn in deze gids verder niet afzonderlijk behandeld. Het archief van de Employment Divison [II] bevindt zich in de Melbourne readingroom en bevat 39 series, waarvan er een aantal het werkgelegenheidsbeleid t.ov. immigranten tot onderwerp hebben. Op grond van de titels van de series valt niet uit te maken of er materiaal over Nederlandse immigranten inzit, alhoewel dat wel te verwachten is.

Van het Central-Office-archief van de in 1945 opgerichte Commonwealth Employment Service (dat officieel bestond uit een Central Office, een dependance in elke deelstaat en zone-offices en zogenaamde Job Centres), is geen verblijfplaats bekend. Het archief van Department of Labour and National Service, Central Office bevat echter 40 series die o.a. archivalia betreffende de Commonwealth Employment Service bevatten. Ook hier valt niet uit te maken of de series specifieke Neerlandica betreffen. Daarnaast bezitten de National Archives vele archieven van CES-Jobcentres, die echter vaak buiten de onderzoeksperiode van de gids vallen.

Titel Dossierbeschrijving Department of Labour and National Service, Central Secretariat (v.a. 1947 Central Office). CA 40
Inventaristekst

B146 Correspondence files, annual single number series, with occasional 'H'prefix 1940-

Omvang serie: 11,88 m., Aantal dossiers: 68, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit een groot aantal beleidsdossiers over de activiteiten die het departement ontplooide. Een aantal dossiers betreft immigratiebeleid (discriminatie ten aanzien van immigranten; migrantenaccommodatie en de problematiek van het lang gescheiden houden van gezinnen). Het grootste gedeelte van het materiaal bevindt zich in de Melbourne reading room (279 m.).

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het departement bestond in 1940 naast het Central Secretariat uit zes afdelingen: Industrial Relations; Technical (later Industrial) Training; Industrial Welfare; Employment; Reconstruction; Record and Analysis. De afdeling Reconstruction zou de basis vormen voor het in 1942 opgerichte Ministry of Post-War Reconstruction en werd na dat jaar opgeheven. De Employment Division [II] (CA 2043), in 1946 in het leven geroepen, kreeg de verantwoordelijkheid voor de herplaatsing in het arbeidsproces van ex-militairen en burgerpersoneel dat in de oorlogsindustrie was ingezet. Tevens kreeg het de supervisie over de Commonwealth Employment Service (CES), een dienst die vanaf 1945 o.a. immigranten bemiddelde op de arbeidsmarkt. In (1948?)1950 werd een nieuwe afdeling gecreëerd, de Migrant Workers' Accommodation Division (CA 2047). Het departement was gevestigd te Melbourne.

Taak, activiteiten

De oorspronkelijke taken van het departement waren aanvankelijk oorlogsgerelateerd: het verzorgen van voldoende arbeidskrachten voor de oorlogsindustrie en het plannen van naoorlogse wederopbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werden de taken van het departement uitgebreid, en mede toegesneden op de door immigratie toenemende (beroeps)bevolking. Het departement werd, in samenwerking met het Department of Immigration, verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van migranten.

Voorloper

Department of Industry

Opvolger

Department of Labour

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hughes, Colin A. and Graham, B.A., A Handbook of Australian Government and Politics, 1890-1964 (Canberra 1968).

Doorgenomen archieven / series

Department of Labour and National Service, Central Office. CA 40

Het departement heeft 557 series gevormd, waarvan een aantal over migratie. Hieronder staan ter signalering een aantal van dit soort series vermeld. Op B146 na zijn deze series echter niet op itemniveau ontsloten en bevinden ze zich in Melbourne. Er zijn geen papieren plaatsingslijsten in Canberra aanwezig, zodat de series niet nader beschreven konden worden.

 

- A6150 Correspondence files, annual single number series with 'CM' [Canberra Manpower] prefixes 1970-

- B125 Name index cards to files re enquiries about employment in Australia from prospective graduate/professional migrants, alphabetical series 1967-1974

- B126 Name index cards to files re enquiries about employment in Australia from non-graduate/non-professional migrants, alphabetical series 1967-1974

- B127 Occupational index cards to files re prospective graduate migrants seeking employment in Australia, alphabetical series 1971-1974

- B146 Correspondence files, annual single number series, with occasional 'H' prefix 1940-

- MP1414 Correspondence files

- MP1467/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1479/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1531/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1535/1 Migrant intake occupational cards, chronological series

- MP1678/1 Card record of occupation categories of migrant intakes - arranged by occupation code (1959-1965 accumulatiedatum)

- MP1721/7 Occupational dissection of permanent migration in 1949, 1949

- MP1721/10 Monthly statement of permanent net immigration for Australia and statements of Displaced Persons under contract 1949

- MP1721/11 Montly statement of permanent migration to Australia (1949)

- MP1728/1 Agenda and Minutes of the Immigration Planning Council and Associated Committees 1937-1960

- MP1826/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1852/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MT1943/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MT2020/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Melbourne (Victoria); Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet onderzocht

 

Statistische gegevens

niet onderzocht

Inhoud overig

B146 Correspondence files, annual single number series, with occasional 'H' prefix 1940-

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De Employment Division [II] en de Commonwealth Employment Service zijn in deze gids verder niet afzonderlijk behandeld. Het archief van de Employment Divison [II] bevindt zich in de Melbourne readingroom en bevat 39 series, waarvan er een aantal het werkgelegenheidsbeleid t.ov. immigranten tot onderwerp hebben. Op grond van de titels van de series valt niet uit te maken of er materiaal over Nederlandse immigranten inzit, alhoewel dat wel te verwachten is.

Van het Central-Office-archief van de in 1945 opgerichte Commonwealth Employment Service (dat officieel bestond uit een Central Office, een dependance in elke deelstaat en zone-offices en zogenaamde Job Centres), is geen verblijfplaats bekend. Het archief van Department of Labour and National Service, Central Office bevat echter 40 series die o.a. archivalia betreffende de Commonwealth Employment Service bevatten. Ook hier valt niet uit te maken of de series specifieke Neerlandica betreffen. Daarnaast bezitten de National Archives vele archieven van CES-Jobcentres, die echter vaak buiten de onderzoeksperiode van de gids vallen.


Doorgenomen archieven / series

Department of Labour and National Service, Central Office. CA 40

Het departement heeft 557 series gevormd, waarvan een aantal over migratie. Hieronder staan ter signalering een aantal van dit soort series vermeld. Op B146 na zijn deze series echter niet op itemniveau ontsloten en bevinden ze zich in Melbourne. Er zijn geen papieren plaatsingslijsten in Canberra aanwezig, zodat de series niet nader beschreven konden worden.

 

- A6150 Correspondence files, annual single number series with 'CM' [Canberra Manpower] prefixes 1970-

- B125 Name index cards to files re enquiries about employment in Australia from prospective graduate/professional migrants, alphabetical series 1967-1974

- B126 Name index cards to files re enquiries about employment in Australia from non-graduate/non-professional migrants, alphabetical series 1967-1974

- B127 Occupational index cards to files re prospective graduate migrants seeking employment in Australia, alphabetical series 1971-1974

- B146 Correspondence files, annual single number series, with occasional 'H' prefix 1940-

- MP1414 Correspondence files

- MP1467/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1479/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1531/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1535/1 Migrant intake occupational cards, chronological series

- MP1678/1 Card record of occupation categories of migrant intakes - arranged by occupation code (1959-1965 accumulatiedatum)

- MP1721/7 Occupational dissection of permanent migration in 1949, 1949

- MP1721/10 Monthly statement of permanent net immigration for Australia and statements of Displaced Persons under contract 1949

- MP1721/11 Montly statement of permanent migration to Australia (1949)

- MP1728/1 Agenda and Minutes of the Immigration Planning Council and Associated Committees 1937-1960

- MP1826/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MP1852/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MT1943/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

- MT2020/1 Correspondence files, annual single number series 1953-

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Melbourne (Victoria); Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet onderzocht

 

Statistische gegevens

niet onderzocht

Inhoud overig

B146 Correspondence files, annual single number series, with occasional 'H' prefix 1940-

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De Employment Division [II] en de Commonwealth Employment Service zijn in deze gids verder niet afzonderlijk behandeld. Het archief van de Employment Divison [II] bevindt zich in de Melbourne readingroom en bevat 39 series, waarvan er een aantal het werkgelegenheidsbeleid t.ov. immigranten tot onderwerp hebben. Op grond van de titels van de series valt niet uit te maken of er materiaal over Nederlandse immigranten inzit, alhoewel dat wel te verwachten is.

Van het Central-Office-archief van de in 1945 opgerichte Commonwealth Employment Service (dat officieel bestond uit een Central Office, een dependance in elke deelstaat en zone-offices en zogenaamde Job Centres), is geen verblijfplaats bekend. Het archief van Department of Labour and National Service, Central Office bevat echter 40 series die o.a. archivalia betreffende de Commonwealth Employment Service bevatten. Ook hier valt niet uit te maken of de series specifieke Neerlandica betreffen. Daarnaast bezitten de National Archives vele archieven van CES-Jobcentres, die echter vaak buiten de onderzoeksperiode van de gids vallen.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Labour and National Service, Central Secretariat (v.a. 1947 Central Office). CA 40
Inventaristekst

B146 Correspondence files, annual single number series, with occasional 'H'prefix 1940-

Omvang serie: 11,88 m., Aantal dossiers: 68, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit een groot aantal beleidsdossiers over de activiteiten die het departement ontplooide. Een aantal dossiers betreft immigratiebeleid (discriminatie ten aanzien van immigranten; migrantenaccommodatie en de problematiek van het lang gescheiden houden van gezinnen). Het grootste gedeelte van het materiaal bevindt zich in de Melbourne reading room (279 m.).