Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Information, Central Office

Naam archiefvormer Department of Information, Central Office
Periode van bestaan 1939-1950
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Department of Information werd in 1939 primair opgericht om de publiciteit / informatie te verzorgen, die nodig was om de Australische oorlogsinspanningen te ondersteunen. Het Central Office werd in Melbourne gevestigd en zou uiteindelijk drie hoofdafdelingen en diverse onderafdelingen tellen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Censuur (pers en post); Informatie (nieuwsvoorziening door middel van film, fotografie, artikelen, radiouitzendingen; operationele rapportages); Administratie. In 1942 en 1943 werden delen van het Central Office in Canberra gevestigd, terwijl er ook grote delen van de taken van het departement in de deelstaten werden uitgevoerd. In 1945 werd onder auspiciën van het departement de Australian National Film Board in het leven geroepen, onder andere om het handels- en toeristenverkeer te stimuleren, evenals immigratie naar Australië. In 1950 werd het departement opgeheven.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Hoewel de primaire taken van het departement lagen op het terrein van de oorlogsgelieerde publiciteits- en informatievoorziening, bepaalde de toenmalige minister van Information A.A. Calwell (die vanaf 1945 ook Immigration in zijn portefeuille had) in 1944 reeds een vredesbestemming voor het departement. Zijn primaire doel was het stimuleren van migratie naar Australië. In een speech voor het Parliament verwoordde hij dit iets breder als de noodzaak van overzeese publiciteit op het gebied van de buitenlandse betrekkingen; defensie, handel, tourisme en immigratie. De immigratiepubliciteit zou in samenwerking met het Department of Immigration tot stand moeten komen.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

Australian News and Information Bureau, Department of the Interior

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Information, Central Office. CA 34

Het departement heeft 89 series gevormd. De onderstaande series zijn op basis van trefwoordselectie doorgenomen.

 

- A1500 Photografic Colour transparencies (positive), 'K' series, 1947-

- A6136 Registration books for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives, CR

- A 6140 Subject index cards for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

- A1811 Photographic negatives and print 'CU'series, general, c.1946-1956

- CP815/1 General correspondence files, two number series 1938-1951

 

National Film Board of Australia. CA 160

Australian News and Information Bureau. CA 219

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Over de staat van de archieven van het departement zijn de berichten weinig optimistisch. Een citaat uit de algemene beschrijving van het NAA: 'It was by far the untidiest and administratively the most incompetent Department in the Public Service if the state of its files can be taken as evidence.'

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

A1500 Photogr afic Colour transparencies (positive), 'K' series, 1947-

Seriebeschrijving algemeen*

ter signalering:

- K7884 Immigration- Bonegilla Camp*

 

A6136 Registration books for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

Seriebeschrijving algemeen*

 

A 6140 Subject index cards for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

Seriebeschrijving algemeen*

 

CP815/1 General correspondence files, two number series 1938-1951

Seriebeschrijving algemeen*

- 021.76 Immigration - Dutch Migration 1947-1949

- 021.183 Immigration -publicity for European assisted migrants (other than Displaced Persons (local) [empty file cover] 1949

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of Information, Central Office. CA 34
Inventaristekst

A1500 Photografic Colour transparencies (positive), 'K' series, 1947-

A6136 Registration books for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives, CR

A 6140 Subject index cards for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

 

De serie A1500 bevat 20991 kleurenfoto's, onder andere betreffende (zee)transport, havens, migranten (m.n pre-school opvang in migrantenhostels en -kampen).

 

De serie A6136 bevat de beschrijving van serie A1500 op 7 onderdelen, waaronder de vermelding van de fotograaf.

De serie A6140 bevat een systeem van onderwerpsontsluiting van serie A1500 via indexkaarten.

 

- K7884 Immigration- Bonegilla Camp

In digitale kopie beschikbaar via de database

 

 

CP815/1 General correspondence files, two number series 1938-1951

Omvang serie: 8,64 m., Aantal dossiers: 434, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat de algemene dossiers van het Department of Information. Het merendeel van de dossiers is na 1945 samengesteld en heeft betrekking op publiciteit en informatieverstrekking ten behoeve van (aspirant-) immigranten. Ze bevatten o.a. posters, boekjes gericht om bepaalde nationale groepen te stimuleren naar Australië te emigreren en boekjes gericht op assimilatie. Daarnaast zijn de dossiers gericht op filmproductie en overzeese kortegolf uitzendingen.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Department of Information werd in 1939 primair opgericht om de publiciteit / informatie te verzorgen, die nodig was om de Australische oorlogsinspanningen te ondersteunen. Het Central Office werd in Melbourne gevestigd en zou uiteindelijk drie hoofdafdelingen en diverse onderafdelingen tellen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Censuur (pers en post); Informatie (nieuwsvoorziening door middel van film, fotografie, artikelen, radiouitzendingen; operationele rapportages); Administratie. In 1942 en 1943 werden delen van het Central Office in Canberra gevestigd, terwijl er ook grote delen van de taken van het departement in de deelstaten werden uitgevoerd. In 1945 werd onder auspiciën van het departement de Australian National Film Board in het leven geroepen, onder andere om het handels- en toeristenverkeer te stimuleren, evenals immigratie naar Australië. In 1950 werd het departement opgeheven.

Taak, activiteiten

Hoewel de primaire taken van het departement lagen op het terrein van de oorlogsgelieerde publiciteits- en informatievoorziening, bepaalde de toenmalige minister van Information A.A. Calwell (die vanaf 1945 ook Immigration in zijn portefeuille had) in 1944 reeds een vredesbestemming voor het departement. Zijn primaire doel was het stimuleren van migratie naar Australië. In een speech voor het Parliament verwoordde hij dit iets breder als de noodzaak van overzeese publiciteit op het gebied van de buitenlandse betrekkingen; defensie, handel, tourisme en immigratie. De immigratiepubliciteit zou in samenwerking met het Department of Immigration tot stand moeten komen.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

Australian News and Information Bureau, Department of the Interior

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Information, Central Office. CA 34

Het departement heeft 89 series gevormd. De onderstaande series zijn op basis van trefwoordselectie doorgenomen.

 

- A1500 Photografic Colour transparencies (positive), 'K' series, 1947-

- A6136 Registration books for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives, CR

- A 6140 Subject index cards for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

- A1811 Photographic negatives and print 'CU'series, general, c.1946-1956

- CP815/1 General correspondence files, two number series 1938-1951

 

National Film Board of Australia. CA 160

Australian News and Information Bureau. CA 219

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Over de staat van de archieven van het departement zijn de berichten weinig optimistisch. Een citaat uit de algemene beschrijving van het NAA: 'It was by far the untidiest and administratively the most incompetent Department in the Public Service if the state of its files can be taken as evidence.'

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

A1500 Photogr afic Colour transparencies (positive), 'K' series, 1947-

Seriebeschrijving algemeen*

ter signalering:

- K7884 Immigration- Bonegilla Camp*

 

A6136 Registration books for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

Seriebeschrijving algemeen*

 

A 6140 Subject index cards for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

Seriebeschrijving algemeen*

 

CP815/1 General correspondence files, two number series 1938-1951

Seriebeschrijving algemeen*

- 021.76 Immigration - Dutch Migration 1947-1949

- 021.183 Immigration -publicity for European assisted migrants (other than Displaced Persons (local) [empty file cover] 1949

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Department of Information, Central Office. CA 34

Het departement heeft 89 series gevormd. De onderstaande series zijn op basis van trefwoordselectie doorgenomen.

 

- A1500 Photografic Colour transparencies (positive), 'K' series, 1947-

- A6136 Registration books for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives, CR

- A 6140 Subject index cards for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

- A1811 Photographic negatives and print 'CU'series, general, c.1946-1956

- CP815/1 General correspondence files, two number series 1938-1951

 

National Film Board of Australia. CA 160

Australian News and Information Bureau. CA 219

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Over de staat van de archieven van het departement zijn de berichten weinig optimistisch. Een citaat uit de algemene beschrijving van het NAA: 'It was by far the untidiest and administratively the most incompetent Department in the Public Service if the state of its files can be taken as evidence.'

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

A1500 Photogr afic Colour transparencies (positive), 'K' series, 1947-

Seriebeschrijving algemeen*

ter signalering:

- K7884 Immigration- Bonegilla Camp*

 

A6136 Registration books for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

Seriebeschrijving algemeen*

 

A 6140 Subject index cards for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

Seriebeschrijving algemeen*

 

CP815/1 General correspondence files, two number series 1938-1951

Seriebeschrijving algemeen*

- 021.76 Immigration - Dutch Migration 1947-1949

- 021.183 Immigration -publicity for European assisted migrants (other than Displaced Persons (local) [empty file cover] 1949

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Information, Central Office. CA 34
Inventaristekst

A1500 Photografic Colour transparencies (positive), 'K' series, 1947-

A6136 Registration books for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives, CR

A 6140 Subject index cards for CRS A1500 and A6135, Photographic colour transparencies positives

 

De serie A1500 bevat 20991 kleurenfoto's, onder andere betreffende (zee)transport, havens, migranten (m.n pre-school opvang in migrantenhostels en -kampen).

 

De serie A6136 bevat de beschrijving van serie A1500 op 7 onderdelen, waaronder de vermelding van de fotograaf.

De serie A6140 bevat een systeem van onderwerpsontsluiting van serie A1500 via indexkaarten.

 

- K7884 Immigration- Bonegilla Camp

In digitale kopie beschikbaar via de database

 

 

CP815/1 General correspondence files, two number series 1938-1951

Omvang serie: 8,64 m., Aantal dossiers: 434, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat de algemene dossiers van het Department of Information. Het merendeel van de dossiers is na 1945 samengesteld en heeft betrekking op publiciteit en informatieverstrekking ten behoeve van (aspirant-) immigranten. Ze bevatten o.a. posters, boekjes gericht om bepaalde nationale groepen te stimuleren naar Australië te emigreren en boekjes gericht op assimilatie. Daarnaast zijn de dossiers gericht op filmproductie en overzeese kortegolf uitzendingen.