Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Social Services

Naam archiefvormer Department of Social Services
Periode van bestaan 1939-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het department of Social Services werd opgericht in 1939. Tot 1941 zou het niet als zelfstandige organisatie functioneren. Vanaf 1941 nam het echter een aantal taken over van de Treasury (CA 11) op het gebied van sociale zekerheid zoals pensioenvoorzieningen en nationale gezondheidszorg.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tijdens de oorlog had het departement een vertegenwoordiger in het Interdepartmental Committee on Migration.

Zie: Interdepartmental Committee on Migration

 

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het departement mede de verantwoordelijkheid voor de opvang en nazorg van evacuees en gerepatrieerde militairen en burgers.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Department of Social Security

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Social Services. CA 32

Het departement heeft 89 series gevormd. Op basis van trefwoordselectie zijn de volgende series doorgenomen.

 

- A884 Correspondence files, single number series with 'A' [Administration] prefix

- A1320 Correspondence files, 'E' [Evacuees] series 1942-1 948

- A3346 Organisation files, 'IRD O' [Immigration Reception Depots Organisation] series 1949-1954

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
  • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

A884 Correspondence files, single number series with 'A' [Administration] prefix

Seriebeschrijving algemeen*

- A1832 Assisted Migration Agreement - Commonwealth of Australia and Netherlands 1940-1976*

 

A1320 Correspondence files, 'E' [Evacuees] series 1942-1948

Seriebeschrijving algemeen*

ter signalering:

- E 147 Evacuees from New Guinea and Papua. List of Persons receiving sustenance 1942-1944*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of Social Services. CA 32
Inventaristekst

A884 Correspondence files, single number series with 'A' [Administration] prefix

Omvang serie: 10,98 m., Aantal dossiers: 481, Openbaarheid: beperkt

 

De serie behoorde oorspronkelijk tot een serie 'Algemeen', samengesteld door het ministerie sinds 1941. De dossiers in deze serie bevatten zowel beleidsdossiers (huisvesting, beroepen onder de Social Security Act) als dossiers over individuele gevallen (invaliditeits-; ouderdoms-; weduwenuitkeringen); Tuberculose- of zwangerschapsuitkeringen; werkloosheidsuitkeringen.

 

- A1832 Assisted Migration Agreement - Commonwealth of Australia and Netherlands 1940-1976

beperkt openbaar

Het dossier beslaat feitelijk de periode 1958-1968 en wijkt daarmee wezenlijk af van de opgegeven periode. Het bevat de beleidsoverwegingen van het Department of Social Services bij de onderhandelingen over de herziening van het Netherlands Australian Migration Agreement (1951) dat werd ondertekend in 1965. Het beleid richt zich met name op het Nederlandse verzoek om in de nieuwe overeenkomst een clausule over sociale zekerheid voor Nederlandse emigranten op te nemen. Het dossier bevat interne memoranda, correspondentie met het Department of Immigration, met de Australische ambassade in Den Haag en diverse geamendeerde conceptversies en tekstvoorstellen voor de betreffende artikelen van de overeenkomst. Het dossier bevat 10 folio's die bij declassificatie in 1996 nog in de gesloten periode vielen.

 


A1320 Correspondence files, 'E' [Evacuees] series 1942-1948

Omvang serie: 0,09 m., Aantal dossiers: 9, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit negen dossiers inzake evacuatie (beleidsdossiers en dossiers betreffende individuele zaken). De rest van de oorspronkelijk serie is in andere series ondergebracht of vernietigd.

 

- E 147 Evacuees from New Guinea and Papua. List of Persons receiving sustenance 1942-1944

Geen emigratie. De personen op de lijst van dossier E 147 lijken voornamelijk van Australische nationaliteit.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het department of Social Services werd opgericht in 1939. Tot 1941 zou het niet als zelfstandige organisatie functioneren. Vanaf 1941 nam het echter een aantal taken over van de Treasury (CA 11) op het gebied van sociale zekerheid zoals pensioenvoorzieningen en nationale gezondheidszorg.

Taak, activiteiten

Tijdens de oorlog had het departement een vertegenwoordiger in het Interdepartmental Committee on Migration.

Zie: Interdepartmental Committee on Migration

 

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het departement mede de verantwoordelijkheid voor de opvang en nazorg van evacuees en gerepatrieerde militairen en burgers.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Department of Social Security

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Social Services. CA 32

Het departement heeft 89 series gevormd. Op basis van trefwoordselectie zijn de volgende series doorgenomen.

 

- A884 Correspondence files, single number series with 'A' [Administration] prefix

- A1320 Correspondence files, 'E' [Evacuees] series 1942-1 948

- A3346 Organisation files, 'IRD O' [Immigration Reception Depots Organisation] series 1949-1954

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
  • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

A884 Correspondence files, single number series with 'A' [Administration] prefix

Seriebeschrijving algemeen*

- A1832 Assisted Migration Agreement - Commonwealth of Australia and Netherlands 1940-1976*

 

A1320 Correspondence files, 'E' [Evacuees] series 1942-1948

Seriebeschrijving algemeen*

ter signalering:

- E 147 Evacuees from New Guinea and Papua. List of Persons receiving sustenance 1942-1944*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Department of Social Services. CA 32

Het departement heeft 89 series gevormd. Op basis van trefwoordselectie zijn de volgende series doorgenomen.

 

- A884 Correspondence files, single number series with 'A' [Administration] prefix

- A1320 Correspondence files, 'E' [Evacuees] series 1942-1 948

- A3346 Organisation files, 'IRD O' [Immigration Reception Depots Organisation] series 1949-1954

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
  • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

A884 Correspondence files, single number series with 'A' [Administration] prefix

Seriebeschrijving algemeen*

- A1832 Assisted Migration Agreement - Commonwealth of Australia and Netherlands 1940-1976*

 

A1320 Correspondence files, 'E' [Evacuees] series 1942-1948

Seriebeschrijving algemeen*

ter signalering:

- E 147 Evacuees from New Guinea and Papua. List of Persons receiving sustenance 1942-1944*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Social Services. CA 32
Inventaristekst

A884 Correspondence files, single number series with 'A' [Administration] prefix

Omvang serie: 10,98 m., Aantal dossiers: 481, Openbaarheid: beperkt

 

De serie behoorde oorspronkelijk tot een serie 'Algemeen', samengesteld door het ministerie sinds 1941. De dossiers in deze serie bevatten zowel beleidsdossiers (huisvesting, beroepen onder de Social Security Act) als dossiers over individuele gevallen (invaliditeits-; ouderdoms-; weduwenuitkeringen); Tuberculose- of zwangerschapsuitkeringen; werkloosheidsuitkeringen.

 

- A1832 Assisted Migration Agreement - Commonwealth of Australia and Netherlands 1940-1976

beperkt openbaar

Het dossier beslaat feitelijk de periode 1958-1968 en wijkt daarmee wezenlijk af van de opgegeven periode. Het bevat de beleidsoverwegingen van het Department of Social Services bij de onderhandelingen over de herziening van het Netherlands Australian Migration Agreement (1951) dat werd ondertekend in 1965. Het beleid richt zich met name op het Nederlandse verzoek om in de nieuwe overeenkomst een clausule over sociale zekerheid voor Nederlandse emigranten op te nemen. Het dossier bevat interne memoranda, correspondentie met het Department of Immigration, met de Australische ambassade in Den Haag en diverse geamendeerde conceptversies en tekstvoorstellen voor de betreffende artikelen van de overeenkomst. Het dossier bevat 10 folio's die bij declassificatie in 1996 nog in de gesloten periode vielen.

 


A1320 Correspondence files, 'E' [Evacuees] series 1942-1948

Omvang serie: 0,09 m., Aantal dossiers: 9, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit negen dossiers inzake evacuatie (beleidsdossiers en dossiers betreffende individuele zaken). De rest van de oorspronkelijk serie is in andere series ondergebracht of vernietigd.

 

- E 147 Evacuees from New Guinea and Papua. List of Persons receiving sustenance 1942-1944

Geen emigratie. De personen op de lijst van dossier E 147 lijken voornamelijk van Australische nationaliteit.