Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of the Interior [I], Central Administration

Naam archiefvormer Department of the Interior [I], Central Administration
Periode van bestaan 1932-1939
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het departement werd in 1932 gevormd door samenvoeging van de hieronder genoemde voorgangers. In 1939 werden de taken overgenomen door het Department of the Interior II.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tot de taken van het Departement behoorden onder andere vreemdelingenregistratie; immigratie- en naturalisatiekwesties. In 1945 werden deze taken overgenomen door het nieuw gecreëerde Department of Immigration.

Voorloper

Department of Home Affairs [II], Department of Transport [I], Department of Work and Railways

Opvolger

Department of the Interior [II], Central Office

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Langfield, Michele, More people imperative. Immigration to Australia, 1901-39. National Archives of Australia Guide 7 (Canberra 1999) [onderzoeksgids betreffende immigratie. Bevat o.m. een nadere beschrijving van diverse relevante immigratieseries en dossiers voor de periode 1901-1931, 236 p.]

Doorgenomen archieven / series

Department of the Interior [I], Central Administration. CA 27

Het departement heeft 135 series gevormd. De voor migratieonderzoek relevante naoorlogse series staan vermeld onder de beschrijving van het Department of Immigration, CA 51.

 

- A1 Correspondence files, annual single number series 1890-1969

 

Department of the Interior [II], Central Office. CA 31

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving, on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [voor de naoorlogse periode]

 

Statistische gegevens

geen [voor de naoorlogse periode]

Inhoud overig

ter signalering:

A1 Correspondence files, annual single number series 1890-1969

Seriebeschrijving algemeen*

- 1938/8207 Salvation Army introduction from Holland of youths for farmwork and domestic workers 1937-1938*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of the Interior [I], Central Administration. CA 27
Inventaristekst

A1 Correspondence files, annual single number series 1890-1969

Omvang serie: 456,35 m., Aantal dossiers: 64433, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bevat zowel dossiers over diverse onderwerpen (onder andere immigratie en emigratie) als persoonsdossiers (meestal aanvragen voor naturalisatie). De persoonsdossiers zijn in de database opvraagbaar op achternaam.

 

1938/8207 Salvation Army introduction from Holland of youths for farmwork and domestic workers 1937-1938

Het dossier bevat een voorstel van de Salvation Army (Leger des Heils) New South Wales aan het Department of the Interior om actief jeugd in Nederland te werven voor emigratie naar Australië. De Salvation Army is bereid deze emigranten te sponsoren en werk op boerderijen te zoeken. Het dossier bevat enkele interne memoranda. Het dossier is fragmentarisch en betreft de periode 1938-1939.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het departement werd in 1932 gevormd door samenvoeging van de hieronder genoemde voorgangers. In 1939 werden de taken overgenomen door het Department of the Interior II.

Taak, activiteiten

Tot de taken van het Departement behoorden onder andere vreemdelingenregistratie; immigratie- en naturalisatiekwesties. In 1945 werden deze taken overgenomen door het nieuw gecreëerde Department of Immigration.

Voorloper

Department of Home Affairs [II], Department of Transport [I], Department of Work and Railways

Opvolger

Department of the Interior [II], Central Office

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Langfield, Michele, More people imperative. Immigration to Australia, 1901-39. National Archives of Australia Guide 7 (Canberra 1999) [onderzoeksgids betreffende immigratie. Bevat o.m. een nadere beschrijving van diverse relevante immigratieseries en dossiers voor de periode 1901-1931, 236 p.]

Doorgenomen archieven / series

Department of the Interior [I], Central Administration. CA 27

Het departement heeft 135 series gevormd. De voor migratieonderzoek relevante naoorlogse series staan vermeld onder de beschrijving van het Department of Immigration, CA 51.

 

- A1 Correspondence files, annual single number series 1890-1969

 

Department of the Interior [II], Central Office. CA 31

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving, on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [voor de naoorlogse periode]

 

Statistische gegevens

geen [voor de naoorlogse periode]

Inhoud overig

ter signalering:

A1 Correspondence files, annual single number series 1890-1969

Seriebeschrijving algemeen*

- 1938/8207 Salvation Army introduction from Holland of youths for farmwork and domestic workers 1937-1938*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Department of the Interior [I], Central Administration. CA 27

Het departement heeft 135 series gevormd. De voor migratieonderzoek relevante naoorlogse series staan vermeld onder de beschrijving van het Department of Immigration, CA 51.

 

- A1 Correspondence files, annual single number series 1890-1969

 

Department of the Interior [II], Central Office. CA 31

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving, on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [voor de naoorlogse periode]

 

Statistische gegevens

geen [voor de naoorlogse periode]

Inhoud overig

ter signalering:

A1 Correspondence files, annual single number series 1890-1969

Seriebeschrijving algemeen*

- 1938/8207 Salvation Army introduction from Holland of youths for farmwork and domestic workers 1937-1938*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of the Interior [I], Central Administration. CA 27
Inventaristekst

A1 Correspondence files, annual single number series 1890-1969

Omvang serie: 456,35 m., Aantal dossiers: 64433, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bevat zowel dossiers over diverse onderwerpen (onder andere immigratie en emigratie) als persoonsdossiers (meestal aanvragen voor naturalisatie). De persoonsdossiers zijn in de database opvraagbaar op achternaam.

 

1938/8207 Salvation Army introduction from Holland of youths for farmwork and domestic workers 1937-1938

Het dossier bevat een voorstel van de Salvation Army (Leger des Heils) New South Wales aan het Department of the Interior om actief jeugd in Nederland te werven voor emigratie naar Australië. De Salvation Army is bereid deze emigranten te sponsoren en werk op boerderijen te zoeken. Het dossier bevat enkele interne memoranda. Het dossier is fragmentarisch en betreft de periode 1938-1939.