Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Health, Central Office

Naam archiefvormer Department of Health, Central Office
Periode van bestaan 1921-1987
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Central Office van het departement bestond uit zes divisies, twaalf afdelingen en een aantal onder het departement ressorterende laboratoria.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De belangrijkste taak bestond uit het coördineren van het beleid ten aanzien van de volksgezondheid. Het departement was verantwoordelijk voor de 'Quarantine Act'.

 

Tevens vielen de medici, die deel uitmaakten van de overzeese selectieteams voor immigratie, onder verantwoordelijkheid van het Department of Health.

Voorloper

Federal Quarantine Service (Department of Trade and Customs)

Opvolger

Ministry of Community Services and Health

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Health, Central Office. CA 17

Het departement heeft 156 series gevormd. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A1658 Correspondence files, multiple number system (second series) 1949-1962

- A1851 Correspondence files, annual single number series 1945-

- A1928 Correspondence files, multiple number series (first series)

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A1658 Correspondence files, multiple number system (second series) 1949-1962

Seriebeschrijving algemeen*

- 556/1/5 PART 1 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1950-1956*

- 556/1/5 PART 2 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1956-1957

- 556/1/5 PART 3 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1958-1963

- 661/9/10 National fitness. Overseas. Netherlands 1947-1952

 

A1851 Correspondence files, annual single number series 1945-

Seriebeschrijving algemeen*

- 63/151 Instructions to Chief Medical Officers overseas regarding medical procedure and standards for migrants 1961-1968*

- 64/468 Medical standards for selection of Migrants 1962-1969*

 

A1928 Correspondence files, multiple number series (first series)

- 520/37 Immigration and immigrants - Immigration Reception and Training Centre - Bonegilla (1948)

- 520/1 PART 1 Immigration and Immigrants. General Section 1 1930-1947

- 520/1 PART 2 Immigration and Immigrants. General Section 1 1947-1948

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of Health, Central Office. CA 17
Inventaristekst

Algemeen:

De omvang van de serie, het aantal dossiers en de openbaarheidsbepalingen betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

 

 

A1658 Correspondence files, multiple number system (second series) 1949-1962

Omvang serie: 212,04 m., Aantal dossiers: 617, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers over diverse onderwerpen, waaronder de gezondheidstoestand van immigranten, diverse dossiers over Tuberculosis (TBC) (waaronder drie inzake een Control Campaign Tuberculosis Control. Repatriation Commission (1947-1954)).

 

- 556/1/5 PART 1 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1950-1956

Het dossier bevat overzichten (naamlijsten) van immigranten, die een opname hebben gehad in een ziekenhuis als gevolg van geestelijke gezondheidsproblemen. De naamlijst bevat Nederlandse namen.

 


A1851 Correspondence files, annual single number series 1945-

Omvang serie: 852,12 m., Aantal dossiers: 95, Openbaarheid: beperkt

 

De serie bevat de belangrijkste beleidsdossiers van het Department of Health, waaronder dossiers betreffende wetgeving op het gebied van tuberculose en geestelijke gezondheid. Beperkt openbaar. Bij de declassificatie in 1995 viel het gedeelte na 1965 nog onder de 30-jaar regel.

 

- 63/151 Instructions to Chief Medical Officers overseas regarding medical procedure and standards for migrants 1961-1968

beperkt openbaar

Het dossier is fragmentarisch en bevat commentaar op instructies (zelf niet in het dossier aanwezig) aan de Chief Medical Officers. Bij de tests wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragers voor een gesubsidieerde overtocht en de zogenaamde full fare passengers. Tevens (b)lijken er per regio van herkomst andere eisen te gelden voor aspirant immigranten: Zuid-Europese landen worden anders getest dan Noord-Europese landen. Uit het dossier valt gedeeltelijk op te maken op grond van welke handicaps en aandoeningen toelating tot Australië was uitgesloten.

 

- 64/468 Medical standards for selection of Migrants 1962-1969

beperkt openbaar

Het dossier is bijzonder fragmentarisch. Het bevat enige pagina's van 'medical standards for other than British migrants for the United Kingdom' (betreffende gezichtsvermogen en oogcondities; seksueel overdraagbare aandoeningen).

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Central Office van het departement bestond uit zes divisies, twaalf afdelingen en een aantal onder het departement ressorterende laboratoria.

Taak, activiteiten

De belangrijkste taak bestond uit het coördineren van het beleid ten aanzien van de volksgezondheid. Het departement was verantwoordelijk voor de 'Quarantine Act'.

 

Tevens vielen de medici, die deel uitmaakten van de overzeese selectieteams voor immigratie, onder verantwoordelijkheid van het Department of Health.

Voorloper

Federal Quarantine Service (Department of Trade and Customs)

Opvolger

Ministry of Community Services and Health

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Health, Central Office. CA 17

Het departement heeft 156 series gevormd. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A1658 Correspondence files, multiple number system (second series) 1949-1962

- A1851 Correspondence files, annual single number series 1945-

- A1928 Correspondence files, multiple number series (first series)

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A1658 Correspondence files, multiple number system (second series) 1949-1962

Seriebeschrijving algemeen*

- 556/1/5 PART 1 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1950-1956*

- 556/1/5 PART 2 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1956-1957

- 556/1/5 PART 3 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1958-1963

- 661/9/10 National fitness. Overseas. Netherlands 1947-1952

 

A1851 Correspondence files, annual single number series 1945-

Seriebeschrijving algemeen*

- 63/151 Instructions to Chief Medical Officers overseas regarding medical procedure and standards for migrants 1961-1968*

- 64/468 Medical standards for selection of Migrants 1962-1969*

 

A1928 Correspondence files, multiple number series (first series)

- 520/37 Immigration and immigrants - Immigration Reception and Training Centre - Bonegilla (1948)

- 520/1 PART 1 Immigration and Immigrants. General Section 1 1930-1947

- 520/1 PART 2 Immigration and Immigrants. General Section 1 1947-1948

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Department of Health, Central Office. CA 17

Het departement heeft 156 series gevormd. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A1658 Correspondence files, multiple number system (second series) 1949-1962

- A1851 Correspondence files, annual single number series 1945-

- A1928 Correspondence files, multiple number series (first series)

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A1658 Correspondence files, multiple number system (second series) 1949-1962

Seriebeschrijving algemeen*

- 556/1/5 PART 1 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1950-1956*

- 556/1/5 PART 2 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1956-1957

- 556/1/5 PART 3 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1958-1963

- 661/9/10 National fitness. Overseas. Netherlands 1947-1952

 

A1851 Correspondence files, annual single number series 1945-

Seriebeschrijving algemeen*

- 63/151 Instructions to Chief Medical Officers overseas regarding medical procedure and standards for migrants 1961-1968*

- 64/468 Medical standards for selection of Migrants 1962-1969*

 

A1928 Correspondence files, multiple number series (first series)

- 520/37 Immigration and immigrants - Immigration Reception and Training Centre - Bonegilla (1948)

- 520/1 PART 1 Immigration and Immigrants. General Section 1 1930-1947

- 520/1 PART 2 Immigration and Immigrants. General Section 1 1947-1948

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Health, Central Office. CA 17
Inventaristekst

Algemeen:

De omvang van de serie, het aantal dossiers en de openbaarheidsbepalingen betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

 

 

A1658 Correspondence files, multiple number system (second series) 1949-1962

Omvang serie: 212,04 m., Aantal dossiers: 617, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers over diverse onderwerpen, waaronder de gezondheidstoestand van immigranten, diverse dossiers over Tuberculosis (TBC) (waaronder drie inzake een Control Campaign Tuberculosis Control. Repatriation Commission (1947-1954)).

 

- 556/1/5 PART 1 Immigration: migrants, general: incidence of mental cases in migrants 1950-1956

Het dossier bevat overzichten (naamlijsten) van immigranten, die een opname hebben gehad in een ziekenhuis als gevolg van geestelijke gezondheidsproblemen. De naamlijst bevat Nederlandse namen.

 


A1851 Correspondence files, annual single number series 1945-

Omvang serie: 852,12 m., Aantal dossiers: 95, Openbaarheid: beperkt

 

De serie bevat de belangrijkste beleidsdossiers van het Department of Health, waaronder dossiers betreffende wetgeving op het gebied van tuberculose en geestelijke gezondheid. Beperkt openbaar. Bij de declassificatie in 1995 viel het gedeelte na 1965 nog onder de 30-jaar regel.

 

- 63/151 Instructions to Chief Medical Officers overseas regarding medical procedure and standards for migrants 1961-1968

beperkt openbaar

Het dossier is fragmentarisch en bevat commentaar op instructies (zelf niet in het dossier aanwezig) aan de Chief Medical Officers. Bij de tests wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragers voor een gesubsidieerde overtocht en de zogenaamde full fare passengers. Tevens (b)lijken er per regio van herkomst andere eisen te gelden voor aspirant immigranten: Zuid-Europese landen worden anders getest dan Noord-Europese landen. Uit het dossier valt gedeeltelijk op te maken op grond van welke handicaps en aandoeningen toelating tot Australië was uitgesloten.

 

- 64/468 Medical standards for selection of Migrants 1962-1969

beperkt openbaar

Het dossier is bijzonder fragmentarisch. Het bevat enige pagina's van 'medical standards for other than British migrants for the United Kingdom' (betreffende gezichtsvermogen en oogcondities; seksueel overdraagbare aandoeningen).