Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Raad van State

Naam archiefvormer Raad van State
Periode van bestaan 1814-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

RvS

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Raad van State is een van de oudste colleges met een algemene bestuurstaak. In de huidige vorm is de Raad ingesteld bij de Grondwet van 1814 als adviescollege van de vorst, vanaf 1848 van de Kroon (koning en ministers). Samenstelling en bevoegdheden werden vastgelegd in de wet op de Raad van State (1861).

 

Naast de Volle Raad waren er afdelingen (vanaf 1882 één per departement). Voor Sociale Zaken was dit afdeling 13 (1946-1958) en afdeling 12 (1959-1967). De afdelingen zonden hun advies naar de Volle Raad, waar het definitieve advies werd vastgesteld. Hierna werd het advies verzonden aan de Kroon.

 

Vice-presidenten:

1933-1956 F. Beelaerts van Blokland

1956-1959 A.A.L. Rutgers

1959-1972 L.J.M. Beel

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het adviseren van de regering over alle wetsvoorstellen, ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en sommige koninklijke besluiten. De regering was verplicht advies van de Raad van State in te winnen.

 

Na 1956 adviseert de Raad van State formeel ook over verdragen met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Spieksma, A.e.a., Driemaal 's Raads recht. Een drietal institutionele onderzoeken op taakgebieden van de Raad van State (Den Haag 1994). [Pivot-rapport 17]

 

Raad van State 450 jaar (Den Haag 1981-1983). (2 dln.)

Doorgenomen archieven / series

archief van de Raad van State, Afdeling Wetgeving

Periode archief

1914-1990

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

144,4 m., 4042 inv.nrs. (incl. nog niet overgedragen indices)

Informatiedrager
Vernietigd

er zijn geen stukken vernietigd

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Raad van State, Afdeling Wetgeving, 1914-1990 (Den Haag 2000)

Kenmerk toegang

2.02.29

Indices op toegang

Kaartsysteem en Zakenregister op de adviezen. (Deze berusten nog bij de Raad van State. Contact opnemen via de archivaris van de Raad van State.)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De adviezen van de Raad van State bevinden zich ook in het Kabinet van de Koningin

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1952 Besluit vertegenwoordiging organisaties in Raad voor de Emigratie, Stb.no. 424
 • 1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446
 • 1956 Besluit vergoeding erkende aanmeldingsorganen, Stb.no. 303
 • 1957 Besluit wijziging KB 21 juli 1952, Stb. 1952, no. 424, iz vertegenwoordiging van organisaties in de Raad voor de Emigratie, Stb. 1957, no. 194
 • 1964 Besluit regeling Rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties, Stb.no. 68
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
 • 1967 Besluit vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8. lid 3 van de Emigratiewet (Stb. 1967, no. 659), Stb. 1967, no. 660
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

emigratie: adviezen wetgeving Nederland:

1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279

- advies Raad van State: 10 juli 1951, no. 52 (inv.nr. 1128)

 

1952 Besluit vertegenwoordiging organisaties in Raad voor de Emigratie, Stb.no. 424

- advies Raad van State: 1 juli 1952, no. 42 (inv.nr. 1174)

 

1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446

- advies Raad van State: 19 juli 1955, no. 20 (inv.nr. 1329)

 

1956 Besluit vergoeding erkende aanmeldingsorganen, Stb.no. 303

- advies Raad van State: 28 augustus 1956, no. 30 (inv.nr. 1384)

 

1957 Besluit wijziging KB 21 juli 1952, Stb. 1952, no. 424, betreffende vertegenwoordiging van organisaties in de Raad voor de Emigratie, Stb. 1957, no. 194

- advies Raad van State: 7 mei 1957, no. 36 (inv.nr. 1415)

 

1964 Besluit regeling Rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties, Stb.no. 68

- advies Raad van State: 8 januari 1964, no. 56 (inv.nr. 1796)

 

1967 Emigratiewet, Stb.no. 78 (wettekst in Stb. 1967, no. 659)

- advies van de Raad van State 17 augustus 1966, no. 61 (inv.nr. 1949)

 

1967 Besluit vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8. lid 3 van de Emigratiewet (Stb. 1967, no. 659), Stb. 1967, no. 660

- advies van de Raad van State: 18 oktober 1967, no. 66 (inv.nr. 2013)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Wanneer datum en nummer van een advies niet bekend zijn, zijn de indices nodig. Deze bevinden zich voor de periode vanaf 1914 nog bij de Raad van State. Voor raadpleging van deze stukken dient vooraf contact op te worden genomen met de archivaris van de Raad van State.

Algemeen

Naam, varianten

RvS

Organisatie en inrichting

De Raad van State is een van de oudste colleges met een algemene bestuurstaak. In de huidige vorm is de Raad ingesteld bij de Grondwet van 1814 als adviescollege van de vorst, vanaf 1848 van de Kroon (koning en ministers). Samenstelling en bevoegdheden werden vastgelegd in de wet op de Raad van State (1861).

 

Naast de Volle Raad waren er afdelingen (vanaf 1882 één per departement). Voor Sociale Zaken was dit afdeling 13 (1946-1958) en afdeling 12 (1959-1967). De afdelingen zonden hun advies naar de Volle Raad, waar het definitieve advies werd vastgesteld. Hierna werd het advies verzonden aan de Kroon.

 

Vice-presidenten:

1933-1956 F. Beelaerts van Blokland

1956-1959 A.A.L. Rutgers

1959-1972 L.J.M. Beel

Taak, activiteiten

Het adviseren van de regering over alle wetsvoorstellen, ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en sommige koninklijke besluiten. De regering was verplicht advies van de Raad van State in te winnen.

 

Na 1956 adviseert de Raad van State formeel ook over verdragen met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Spieksma, A.e.a., Driemaal 's Raads recht. Een drietal institutionele onderzoeken op taakgebieden van de Raad van State (Den Haag 1994). [Pivot-rapport 17]

 

Raad van State 450 jaar (Den Haag 1981-1983). (2 dln.)

Doorgenomen archieven / series

archief van de Raad van State, Afdeling Wetgeving

Periode archief

1914-1990

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

144,4 m., 4042 inv.nrs. (incl. nog niet overgedragen indices)

Informatiedrager
Vernietigd

er zijn geen stukken vernietigd

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Raad van State, Afdeling Wetgeving, 1914-1990 (Den Haag 2000)

Kenmerk toegang

2.02.29

Indices op toegang

Kaartsysteem en Zakenregister op de adviezen. (Deze berusten nog bij de Raad van State. Contact opnemen via de archivaris van de Raad van State.)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De adviezen van de Raad van State bevinden zich ook in het Kabinet van de Koningin

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1952 Besluit vertegenwoordiging organisaties in Raad voor de Emigratie, Stb.no. 424
 • 1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446
 • 1956 Besluit vergoeding erkende aanmeldingsorganen, Stb.no. 303
 • 1957 Besluit wijziging KB 21 juli 1952, Stb. 1952, no. 424, iz vertegenwoordiging van organisaties in de Raad voor de Emigratie, Stb. 1957, no. 194
 • 1964 Besluit regeling Rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties, Stb.no. 68
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
 • 1967 Besluit vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8. lid 3 van de Emigratiewet (Stb. 1967, no. 659), Stb. 1967, no. 660
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

emigratie: adviezen wetgeving Nederland:

1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279

- advies Raad van State: 10 juli 1951, no. 52 (inv.nr. 1128)

 

1952 Besluit vertegenwoordiging organisaties in Raad voor de Emigratie, Stb.no. 424

- advies Raad van State: 1 juli 1952, no. 42 (inv.nr. 1174)

 

1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446

- advies Raad van State: 19 juli 1955, no. 20 (inv.nr. 1329)

 

1956 Besluit vergoeding erkende aanmeldingsorganen, Stb.no. 303

- advies Raad van State: 28 augustus 1956, no. 30 (inv.nr. 1384)

 

1957 Besluit wijziging KB 21 juli 1952, Stb. 1952, no. 424, betreffende vertegenwoordiging van organisaties in de Raad voor de Emigratie, Stb. 1957, no. 194

- advies Raad van State: 7 mei 1957, no. 36 (inv.nr. 1415)

 

1964 Besluit regeling Rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties, Stb.no. 68

- advies Raad van State: 8 januari 1964, no. 56 (inv.nr. 1796)

 

1967 Emigratiewet, Stb.no. 78 (wettekst in Stb. 1967, no. 659)

- advies van de Raad van State 17 augustus 1966, no. 61 (inv.nr. 1949)

 

1967 Besluit vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8. lid 3 van de Emigratiewet (Stb. 1967, no. 659), Stb. 1967, no. 660

- advies van de Raad van State: 18 oktober 1967, no. 66 (inv.nr. 2013)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Wanneer datum en nummer van een advies niet bekend zijn, zijn de indices nodig. Deze bevinden zich voor de periode vanaf 1914 nog bij de Raad van State. Voor raadpleging van deze stukken dient vooraf contact op te worden genomen met de archivaris van de Raad van State.


Doorgenomen archieven / series

archief van de Raad van State, Afdeling Wetgeving

Periode archief

1914-1990

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

144,4 m., 4042 inv.nrs. (incl. nog niet overgedragen indices)

Informatiedrager
Vernietigd

er zijn geen stukken vernietigd

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Raad van State, Afdeling Wetgeving, 1914-1990 (Den Haag 2000)

Kenmerk toegang

2.02.29

Indices op toegang

Kaartsysteem en Zakenregister op de adviezen. (Deze berusten nog bij de Raad van State. Contact opnemen via de archivaris van de Raad van State.)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De adviezen van de Raad van State bevinden zich ook in het Kabinet van de Koningin

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1952 Besluit vertegenwoordiging organisaties in Raad voor de Emigratie, Stb.no. 424
 • 1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446
 • 1956 Besluit vergoeding erkende aanmeldingsorganen, Stb.no. 303
 • 1957 Besluit wijziging KB 21 juli 1952, Stb. 1952, no. 424, iz vertegenwoordiging van organisaties in de Raad voor de Emigratie, Stb. 1957, no. 194
 • 1964 Besluit regeling Rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties, Stb.no. 68
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
 • 1967 Besluit vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8. lid 3 van de Emigratiewet (Stb. 1967, no. 659), Stb. 1967, no. 660
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

emigratie: adviezen wetgeving Nederland:

1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279

- advies Raad van State: 10 juli 1951, no. 52 (inv.nr. 1128)

 

1952 Besluit vertegenwoordiging organisaties in Raad voor de Emigratie, Stb.no. 424

- advies Raad van State: 1 juli 1952, no. 42 (inv.nr. 1174)

 

1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446

- advies Raad van State: 19 juli 1955, no. 20 (inv.nr. 1329)

 

1956 Besluit vergoeding erkende aanmeldingsorganen, Stb.no. 303

- advies Raad van State: 28 augustus 1956, no. 30 (inv.nr. 1384)

 

1957 Besluit wijziging KB 21 juli 1952, Stb. 1952, no. 424, betreffende vertegenwoordiging van organisaties in de Raad voor de Emigratie, Stb. 1957, no. 194

- advies Raad van State: 7 mei 1957, no. 36 (inv.nr. 1415)

 

1964 Besluit regeling Rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties, Stb.no. 68

- advies Raad van State: 8 januari 1964, no. 56 (inv.nr. 1796)

 

1967 Emigratiewet, Stb.no. 78 (wettekst in Stb. 1967, no. 659)

- advies van de Raad van State 17 augustus 1966, no. 61 (inv.nr. 1949)

 

1967 Besluit vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8. lid 3 van de Emigratiewet (Stb. 1967, no. 659), Stb. 1967, no. 660

- advies van de Raad van State: 18 oktober 1967, no. 66 (inv.nr. 2013)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Wanneer datum en nummer van een advies niet bekend zijn, zijn de indices nodig. Deze bevinden zich voor de periode vanaf 1914 nog bij de Raad van State. Voor raadpleging van deze stukken dient vooraf contact op te worden genomen met de archivaris van de Raad van State.


Analyse archivalia