Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Technical and Further Education New South Wales; New Castle Technical College

Naam archiefvormer Department of Technical and Further Education New South Wales; New Castle Technical College
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

TAFE

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1949 werd het Department of Technical Education NSW opgericht. Het departement werd geleid door een directeur onder verantwoordelijkheid van de Minister for Education. Een Technical Education Advisory Council, bestaande uit vertegenwoordigers uit de industrie, handel, vakbonden en vakonderwijs adviseerde de minister over het technisch onderwijs in de staat NSW en de wijze waarop dit door het departement zou moeten worden gecoördineerd en uitgevoerd. Hiervoor werden diverse opleidingscentra gebruikt, waarvan New Castle Technical College (opgericht 1896) er één was. In 1974 werd het departement vervangen door het Department of Technical and Further Education (TAFE) en werd tegelijkertijd een Council of Technical and Further Education ingesteld, ter vervanging van, maar met een vergelijkbare taak als bovengenoemde Advisory Council.

 

Zie verder:

- Administrative history note Agency number 1201 (Department of Technical Education)

- Administrative history note Agency number 4085 (Newcastle Technical College)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Beleidsbepaling, beleidsadvisering en implementatie van het beleid ten aanzien het technisch onderwijs in NSW.

 

Via New Castle Technical College werden o.a. immigranten getest op hun vakbekwaamheid.

Voorloper

Department of Technical Education

Opvolger

Technical and Further Education Commission

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Newcastle Technical College

Het archief bestaat uit 4 series. Hiervan zijn de inventarisbeschrijvingen doorgenomen van:

 

- Seriesnr. 14031 Registered correspondence files 1942-1966

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 4085

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Seriesnr. 14031 Registered correspondence files 1942-1966

Seriebeschrijving algemeen*

- item 12/14253.1 file 12973 Trade Testing of Immigrant Tradesmen 1952-1956*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of Technical and Further Education New South Wales; New Castle Technical College
Inventaristekst

Seriesnr. 14031 Registered correspondence files 1942-1966

Omvang: 25 dozen

De serie bevat naast de algemene correspondentie o.a. dossiers betreffende het naoorlogse Commonwealth Reconstruction Training Scheme; en training van overzeese studenten in het Colomboplan.

 

item 12/14253.1 file 12973 Trade Testing of Immigrant Tradesmen 1952-1956

Het dossier bevat correspondentie betreffende het afleggen van testen in vakkennis en vaardigheden van immigrant-ambachtslieden, m.n timmerlieden, metselaars, loodgieters en dergelijke, alsmede formulieren met examenresultaten en een waardering door de examinator. Het formulier geeft persoonlijke gegevens; verblijfplaats; of de examenkandidaat werk heeft of niet; een overzicht van de afgelegde tests (materiaal- en gereedschapskennis) met de waardering per onderdeel en een - op grond van een mondeling gedeelte - overzicht van opleiding en werkervaring en van kennis van de Engelse taal. Het dossier is ca. 5 cm dik en bevat vele testresultaatformulieren van ambachtslieden van Nederlandse afkomst (naast ambachtslieden van Duitse, Oost-Europese en Italiaanse afkomst).

Algemeen

Naam, varianten

TAFE

Organisatie en inrichting

In 1949 werd het Department of Technical Education NSW opgericht. Het departement werd geleid door een directeur onder verantwoordelijkheid van de Minister for Education. Een Technical Education Advisory Council, bestaande uit vertegenwoordigers uit de industrie, handel, vakbonden en vakonderwijs adviseerde de minister over het technisch onderwijs in de staat NSW en de wijze waarop dit door het departement zou moeten worden gecoördineerd en uitgevoerd. Hiervoor werden diverse opleidingscentra gebruikt, waarvan New Castle Technical College (opgericht 1896) er één was. In 1974 werd het departement vervangen door het Department of Technical and Further Education (TAFE) en werd tegelijkertijd een Council of Technical and Further Education ingesteld, ter vervanging van, maar met een vergelijkbare taak als bovengenoemde Advisory Council.

 

Zie verder:

- Administrative history note Agency number 1201 (Department of Technical Education)

- Administrative history note Agency number 4085 (Newcastle Technical College)

Taak, activiteiten

Beleidsbepaling, beleidsadvisering en implementatie van het beleid ten aanzien het technisch onderwijs in NSW.

 

Via New Castle Technical College werden o.a. immigranten getest op hun vakbekwaamheid.

Voorloper

Department of Technical Education

Opvolger

Technical and Further Education Commission

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Newcastle Technical College

Het archief bestaat uit 4 series. Hiervan zijn de inventarisbeschrijvingen doorgenomen van:

 

- Seriesnr. 14031 Registered correspondence files 1942-1966

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 4085

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Seriesnr. 14031 Registered correspondence files 1942-1966

Seriebeschrijving algemeen*

- item 12/14253.1 file 12973 Trade Testing of Immigrant Tradesmen 1952-1956*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Newcastle Technical College

Het archief bestaat uit 4 series. Hiervan zijn de inventarisbeschrijvingen doorgenomen van:

 

- Seriesnr. 14031 Registered correspondence files 1942-1966

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 4085

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Seriesnr. 14031 Registered correspondence files 1942-1966

Seriebeschrijving algemeen*

- item 12/14253.1 file 12973 Trade Testing of Immigrant Tradesmen 1952-1956*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Technical and Further Education New South Wales; New Castle Technical College
Inventaristekst

Seriesnr. 14031 Registered correspondence files 1942-1966

Omvang: 25 dozen

De serie bevat naast de algemene correspondentie o.a. dossiers betreffende het naoorlogse Commonwealth Reconstruction Training Scheme; en training van overzeese studenten in het Colomboplan.

 

item 12/14253.1 file 12973 Trade Testing of Immigrant Tradesmen 1952-1956

Het dossier bevat correspondentie betreffende het afleggen van testen in vakkennis en vaardigheden van immigrant-ambachtslieden, m.n timmerlieden, metselaars, loodgieters en dergelijke, alsmede formulieren met examenresultaten en een waardering door de examinator. Het formulier geeft persoonlijke gegevens; verblijfplaats; of de examenkandidaat werk heeft of niet; een overzicht van de afgelegde tests (materiaal- en gereedschapskennis) met de waardering per onderdeel en een - op grond van een mondeling gedeelte - overzicht van opleiding en werkervaring en van kennis van de Engelse taal. Het dossier is ca. 5 cm dik en bevat vele testresultaatformulieren van ambachtslieden van Nederlandse afkomst (naast ambachtslieden van Duitse, Oost-Europese en Italiaanse afkomst).