Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of External Affairs [II], Australian Consulate-General, New York [United States]

Naam archiefvormer Department of External Affairs [II], Australian Consulate-General, New York [United States]
Periode van bestaan 1945-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Zie: Department of External Affairs

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Australische Consulaat-Generaal te New York vertegenwoordigt namens de Australische regering de belangen van de Australische onderdanen in de Verenigde Staten (New York). Vanaf de opening is een Australian Migration Office aan het Consulaat-Generaal verbonden.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Australian Consulate-General, New York [United States of America]. CA 1110

 

Het Australische Consulaat-Generaal te New York heeft 10 series gevormd, waarvan de onderstaande series materiaal over migratie bevatten, die binnen de onderzoeksperiode vallen.

 

- A10396 Correspondence files, multiple number series (New York) 1948

- A12513 Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47 1948-1968

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

geen [mb.t. emigratie]

Inhoud overig

A12513 Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47 1948-1968

Seriebeschijving en dossierbeschrijving algemeen. Bevat Nederlandse aanvraagformulieren.*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of External Affairs, Australian Consulate-General, New York [United States]
Inventaristekst

A12513 Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47 1948-1968

Omvang serie: 13,7 m., Aantal dossiers: 3699, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit aanvragenformulieren van individuele personen of families om Australië binnen te mogen komen (formulier M47), die zijn ingediend bij het Consulaat-Generaal te New York. De nationaliteit van de aanvragers varieerde voor de betreffende periode van Amerikanen, Turken, Duitsers, Zweden, Grieken, Italianen, Russen, Iraniërs, Libanezen tot Nederlanders. De informatie op het formulier betreft nationaliteit, geboorteplaats en -datum, soms het emigratieschema waaronder werd gereisd en soms een foto. De formulieren hebben mogelijk deel uitgemaakt van een uitgebreider (emigratie)aanvraagdossier, wellicht afkomstig uit serie A10396. Deze serie is echter niet op dossierniveau ontsloten.

 

De serie A12513 bevat tenminste 30 dossiers/formulieren van aanvragers van Nederlandse afkomst (onderzoeksperiode 2003). De dossiers zijn opvraagbaar op achternaam/nationaliteit. Het Australische Consulaat-Generaal San Francisco (CA 1321) bevat een soortgelijke serie 'Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47' (Serie A12551). Deze bevat 9 formulieren van personen met de Nederlandse nationaliteit. Ook het Australian Migration Office te Berlijn/Keulen (CA 1390) bevat een dergelijke serie (Serie A12514). Deze bevat 6 formulieren van personen van Nederlandse nationaliteit.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Zie: Department of External Affairs

Taak, activiteiten

Het Australische Consulaat-Generaal te New York vertegenwoordigt namens de Australische regering de belangen van de Australische onderdanen in de Verenigde Staten (New York). Vanaf de opening is een Australian Migration Office aan het Consulaat-Generaal verbonden.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Australian Consulate-General, New York [United States of America]. CA 1110

 

Het Australische Consulaat-Generaal te New York heeft 10 series gevormd, waarvan de onderstaande series materiaal over migratie bevatten, die binnen de onderzoeksperiode vallen.

 

- A10396 Correspondence files, multiple number series (New York) 1948

- A12513 Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47 1948-1968

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

geen [mb.t. emigratie]

Inhoud overig

A12513 Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47 1948-1968

Seriebeschijving en dossierbeschrijving algemeen. Bevat Nederlandse aanvraagformulieren.*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Australian Consulate-General, New York [United States of America]. CA 1110

 

Het Australische Consulaat-Generaal te New York heeft 10 series gevormd, waarvan de onderstaande series materiaal over migratie bevatten, die binnen de onderzoeksperiode vallen.

 

- A10396 Correspondence files, multiple number series (New York) 1948

- A12513 Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47 1948-1968

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

geen [mb.t. emigratie]

Inhoud overig

A12513 Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47 1948-1968

Seriebeschijving en dossierbeschrijving algemeen. Bevat Nederlandse aanvraagformulieren.*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of External Affairs, Australian Consulate-General, New York [United States]
Inventaristekst

A12513 Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47 1948-1968

Omvang serie: 13,7 m., Aantal dossiers: 3699, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit aanvragenformulieren van individuele personen of families om Australië binnen te mogen komen (formulier M47), die zijn ingediend bij het Consulaat-Generaal te New York. De nationaliteit van de aanvragers varieerde voor de betreffende periode van Amerikanen, Turken, Duitsers, Zweden, Grieken, Italianen, Russen, Iraniërs, Libanezen tot Nederlanders. De informatie op het formulier betreft nationaliteit, geboorteplaats en -datum, soms het emigratieschema waaronder werd gereisd en soms een foto. De formulieren hebben mogelijk deel uitgemaakt van een uitgebreider (emigratie)aanvraagdossier, wellicht afkomstig uit serie A10396. Deze serie is echter niet op dossierniveau ontsloten.

 

De serie A12513 bevat tenminste 30 dossiers/formulieren van aanvragers van Nederlandse afkomst (onderzoeksperiode 2003). De dossiers zijn opvraagbaar op achternaam/nationaliteit. Het Australische Consulaat-Generaal San Francisco (CA 1321) bevat een soortgelijke serie 'Migrant applications for permission to enter Australia - Form M47' (Serie A12551). Deze bevat 9 formulieren van personen met de Nederlandse nationaliteit. Ook het Australian Migration Office te Berlijn/Keulen (CA 1390) bevat een dergelijke serie (Serie A12514). Deze bevat 6 formulieren van personen van Nederlandse nationaliteit.