Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Vrouwenvereniging "Samenbinding", Fort William Canada

Naam archiefvormer Vrouwenvereniging "Samenbinding", Fort William Canada
Periode van bestaan 1953-?
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Vrouwenvereniging Samenbinding werd op 21 april 1953 opgericht op grondslag van de drie formulieren van enigheid van de Christian Reformed Church. De vereniging had als doelstelling door studie en bespreking van bijbelse en historische onderwerpen 'de kennis en inzicht in de werken Gods te vermeerderen en daarnaast om practisch werk te doen.' Vrouwen, die instemden met de grondslag konden lid worden. Voor ongehuwde vrouwen werd een leeftijdsdrempel gehanteerd (30 jaar e.o.). Elk lid mocht twee gasten ter vergadering uitnodigen. Het bestuur van de vereniging bestond uit 4 leden (presidente, secretaresse, penningmeester en algemeen adjuncte). Jaarlijks traden twee leden af. Het bestuur vergaderde maandelijks, eenmaal per jaar werd een jaarvergadering gehouden. Het bestuur kon uit haar midden commissies benoemen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Om het gestelde doel te bereiken hield de vereniging bijeenkomsten waar bovengenoemde onderwerpen en onderwerpen met een sociaal en opvoedkundig karakter werden besproken; ze onderhield een bibliotheek, waaruit de leden boeken, nodig ter bestudering van de bovengenoemde onderwerpen, konden lenen.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Joanna Bakker Papers

 

Periode archief

1953-1956

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405 Series 58, Dutch Canadian Papers, door Jan Liebaers 1990 (historische en archivistische inleiding)

Kenmerk toegang

F 1405, 58-106 Joanna Bakker Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Vrouwenvereniging Samenbinding zijn te vinden in de Joanna Bakker Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MU 9417.8 Minutes & Papers*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Hoewel er een mw. T. Bakker lid was van de vereniging, is zij voorzover valt vast te stellen geen secretaresse of voorzitster van deze vereniging geweest. Daarmee valt de naam van de collectie niet direct te koppelen aan de inhoud.

Titel Dossierbeschrijving Vrouwenvereniging "Samenbinding", Fort William Canada, Joanna Bakker Papers
Inventaristekst

MU 9417.8 Minutes & Papers

De omslag bevat kopieën van de het reglement van de vereniging; een verjaardagslijst van de leden (57 namen) en kopieën van de handgeschreven Nederlandstalige notulen van de bijeenkomsten van 21-april 1953 t/m 29 juni 1956 (oorspronkelijk genoteerd in een A-4 ringband). Daarnaast bevat het een kopie van de jaarvergadering 1956 ('ter ere van het 3 jarig bestaan'). De notulen geven inzicht in de besproken onderwerpen; de ontplooide activiteiten (ziekenbezoek; kraambezoek; het ontvangen van meisjesverenigingen; verjaardagen vieren).

Algemeen

Organisatie en inrichting

De Vrouwenvereniging Samenbinding werd op 21 april 1953 opgericht op grondslag van de drie formulieren van enigheid van de Christian Reformed Church. De vereniging had als doelstelling door studie en bespreking van bijbelse en historische onderwerpen 'de kennis en inzicht in de werken Gods te vermeerderen en daarnaast om practisch werk te doen.' Vrouwen, die instemden met de grondslag konden lid worden. Voor ongehuwde vrouwen werd een leeftijdsdrempel gehanteerd (30 jaar e.o.). Elk lid mocht twee gasten ter vergadering uitnodigen. Het bestuur van de vereniging bestond uit 4 leden (presidente, secretaresse, penningmeester en algemeen adjuncte). Jaarlijks traden twee leden af. Het bestuur vergaderde maandelijks, eenmaal per jaar werd een jaarvergadering gehouden. Het bestuur kon uit haar midden commissies benoemen.

Taak, activiteiten

Om het gestelde doel te bereiken hield de vereniging bijeenkomsten waar bovengenoemde onderwerpen en onderwerpen met een sociaal en opvoedkundig karakter werden besproken; ze onderhield een bibliotheek, waaruit de leden boeken, nodig ter bestudering van de bovengenoemde onderwerpen, konden lenen.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Joanna Bakker Papers

 

Periode archief

1953-1956

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405 Series 58, Dutch Canadian Papers, door Jan Liebaers 1990 (historische en archivistische inleiding)

Kenmerk toegang

F 1405, 58-106 Joanna Bakker Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Vrouwenvereniging Samenbinding zijn te vinden in de Joanna Bakker Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MU 9417.8 Minutes & Papers*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Hoewel er een mw. T. Bakker lid was van de vereniging, is zij voorzover valt vast te stellen geen secretaresse of voorzitster van deze vereniging geweest. Daarmee valt de naam van de collectie niet direct te koppelen aan de inhoud.


Doorgenomen archieven / series

Joanna Bakker Papers

 

Periode archief

1953-1956

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,01 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405 Series 58, Dutch Canadian Papers, door Jan Liebaers 1990 (historische en archivistische inleiding)

Kenmerk toegang

F 1405, 58-106 Joanna Bakker Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Vrouwenvereniging Samenbinding zijn te vinden in de Joanna Bakker Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MU 9417.8 Minutes & Papers*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Hoewel er een mw. T. Bakker lid was van de vereniging, is zij voorzover valt vast te stellen geen secretaresse of voorzitster van deze vereniging geweest. Daarmee valt de naam van de collectie niet direct te koppelen aan de inhoud.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Vrouwenvereniging "Samenbinding", Fort William Canada, Joanna Bakker Papers
Inventaristekst

MU 9417.8 Minutes & Papers

De omslag bevat kopieën van de het reglement van de vereniging; een verjaardagslijst van de leden (57 namen) en kopieën van de handgeschreven Nederlandstalige notulen van de bijeenkomsten van 21-april 1953 t/m 29 juni 1956 (oorspronkelijk genoteerd in een A-4 ringband). Daarnaast bevat het een kopie van de jaarvergadering 1956 ('ter ere van het 3 jarig bestaan'). De notulen geven inzicht in de besproken onderwerpen; de ontplooide activiteiten (ziekenbezoek; kraambezoek; het ontvangen van meisjesverenigingen; verjaardagen vieren).