Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gereformeerd protestantse kerkgenootschappen, overig

Naam archiefvormer Gereformeerd protestantse kerkgenootschappen, overig
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Deze beschrijving is bedoeld als verzamelbeschrijving ter signalering van archieven van enige kleinere gereformeerde protestantse kerkgenootschappen, die ook archiefbescheiden met betrekking tot het onderwerp naoorlogse emigratie uit Nederland over de periode 1945-1967 bevatten of kunnen bevatten.

 

Christelijk Gereformeerde Kerken (1892- )

In 1834 traden enige gemeenten uit de Hervormde Kerk en vormden de Christelijk Afgescheiden Kerk en de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (Afscheiding). Een deel van de afgescheidenen ging in 1869 de naam Christelijk Gereformeerde Kerk voeren. Bij de vereniging van 1892 ging het grootste deel van de Christelijk Gereformeerde Kerk samen met de Dolerende Kerk van Abraham Kuyper. Slechts een zeer klein aantal gemeenten bleef buiten de vereniging en behielden de naam Christelijk Gereformeerde Kerk. In 1947 werd deze veranderd in Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) om de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken te beklemtonen. De Christelijk Gereformeerde Kerken behoren tot de orthodox protestantse stroming, waarbinnen diverse modaliteiten te onderscheiden zijn.

 

De Christelijk Gereformeerde Kerken kennen vier vergaderingen: die van de kerkenraad, de classis, de particuliere synode en de generale synode. De synoden benoemen deputaten om de besluiten van de synoden uit te voeren.

 

In 1947 stelde de generale synode het Deputaatschap voor Emigratie in.

 

Gereformeerde Gemeenten (1907- )

Voorlopers van de Gereformeerde Gemeenten (GG) zijn de kruisgemeenten, afkomstig uit de Afscheiding van 1834, die niet zijn meegegaan in de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1869 en volgelingen van dominee L.G.C. Ledeboer (1808-1863), die een eigen gemeente stichtte in 1840. In 1907 verenigde dominee G.H. Kersten kruisgezinden en ledeboerianen tot de Gereformeerde Gemeenten. Qua omvang vormt het het derde protestantse kerkgenootschap (na de Protestantse Kerk in Nederland en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt). De Gereformeerde Gemeenten worden tot de meest strenge, bevindelijk gereformeerde stroming gerekend. In 1953 ontstond een scheuring binnen de Gereformeerde Gemeenten.

 

De Gereformeerde Gemeenten kennen vier vergaderingen: die van de kerkenraad, de classis, de particuliere synode en de generale synode. De synoden benoemen deputaten om de besluiten van de synoden uit te voeren.

 

In 1949 stelde de generale synode de Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada (SCEC) in.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Christelijk Gereformeerde Kerken (1892- )

Het Deputaatschap voor Emigratie had vooral een adviserende en administratieve taak. Voor aanmeldingsprocedures en dossiervorming werden Christelijk Gereformeerde emigranten meestal verwezen naar de Christelijke Emigratie Centrale.

 

Gereformeerde Gemeenten (1907- )

De Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada had vooral een taak op gebied van kerkelijke voorlichting aan aspirant-emigranten. Voor aanmeldingsprocedures en dossiervorming werden bevindelijk gereformeerde emigranten meestal verwezen naar de Christelijke Emigratie Centrale.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Christelijk Gereformeerde Kerken

Acta van de Synode der Christelijk Gereformeerde Kerken 1950 en 1953

(z.p. 1950, 1953).

 

De Wekker. Orgaan der Christelijk gereformeerde kerken in Nederland jrg. 1 (1891)- …

 

Richtlijnen voor toekomstige emigranten [1953], als geciteerd in Enne Koops.

 

Gereformeerde Gemeenten (1907- )

Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten 1907-1959 (Woerden 2007).

 

De Saambinder. Correspondentieblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika jrg. 1 (1920)- … [bevat rubriek 'Brieven uit Amerika']

 

Hegeman, C, W.C. Lamain en G.A. Zijderveld, Ik ga emigreren! (Utrecht 1954). [als geciteerd in Enne Koops]

 

literatuur

Boer, Betsy, 'Die Hollanders zijn gek!' Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerden in Canada (Amsterdam 2008).

 

Eijnatten, Joris van en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2006, 2e druk).

 

Hoekstra, E.G. en M.H. Ipenburg, Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties (Kampen 2000, 3e druk).

 

Koops, Enne, De dynamiek van een emigratiecultuur. De emigratie van

gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika

(1947-1963) in vergelijkend perspectief (Kampen 2009). [werktitel proefschrift]

Doorgenomen archieven / series

a) Archief Deputaatschap voor Emigratie niet getraceerd

[informatie uit Acta van de Synode der Christelijk Gereformeerde Kerken 1950 en 1953, als geciteerd in Enne Koops]

 

b) Archief van de Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada

Periode archief

a) niet van toepassing

b) onbekend

Vindplaats

a) landelijke synodale archieven van de CGK voor 1980 bevinden zich in Het Utrechts Archief. Contact via Kerkelijk Bureau te Veenendaal.

 

b) Kerkelijk Bureau der Gereformeerde Gemeenten, Woerden.

Openbaarheid

a) niet van toepassing

 

b) beperkt. Voor toestemming tot raadpleging dient contact te worden opgenomen met genoemd bureau.

Omvang; inventarisnummers

a) niet van toepassing

b) 2 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) niet van toepassing

b) onbekend

Kenmerk toegang

a) niet van toepassing

b) onbekend

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) niet van toepassing

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

de archieven zijn niet ingezien

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

onbekend

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De gegevens zijn verkregen op basis van de hierboven vermelde literatuur (en contacten met de auteurs Betsy Boer en Enne Koops). De archieven zijn niet getraceerd / niet geraadpleegd.

 

Ten aanzien van het archief van het Deputaatschap voor Emigratie zijn mogelijk aanwijzingen te vinden in Het Utrechts Archief, toegangsnr. 457 Particuliere synode van het oosten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1919-1992, omvang 1,24 m.; openbaar, geen inventaris.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Deze beschrijving is bedoeld als verzamelbeschrijving ter signalering van archieven van enige kleinere gereformeerde protestantse kerkgenootschappen, die ook archiefbescheiden met betrekking tot het onderwerp naoorlogse emigratie uit Nederland over de periode 1945-1967 bevatten of kunnen bevatten.

 

Christelijk Gereformeerde Kerken (1892- )

In 1834 traden enige gemeenten uit de Hervormde Kerk en vormden de Christelijk Afgescheiden Kerk en de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (Afscheiding). Een deel van de afgescheidenen ging in 1869 de naam Christelijk Gereformeerde Kerk voeren. Bij de vereniging van 1892 ging het grootste deel van de Christelijk Gereformeerde Kerk samen met de Dolerende Kerk van Abraham Kuyper. Slechts een zeer klein aantal gemeenten bleef buiten de vereniging en behielden de naam Christelijk Gereformeerde Kerk. In 1947 werd deze veranderd in Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) om de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken te beklemtonen. De Christelijk Gereformeerde Kerken behoren tot de orthodox protestantse stroming, waarbinnen diverse modaliteiten te onderscheiden zijn.

 

De Christelijk Gereformeerde Kerken kennen vier vergaderingen: die van de kerkenraad, de classis, de particuliere synode en de generale synode. De synoden benoemen deputaten om de besluiten van de synoden uit te voeren.

 

In 1947 stelde de generale synode het Deputaatschap voor Emigratie in.

 

Gereformeerde Gemeenten (1907- )

Voorlopers van de Gereformeerde Gemeenten (GG) zijn de kruisgemeenten, afkomstig uit de Afscheiding van 1834, die niet zijn meegegaan in de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1869 en volgelingen van dominee L.G.C. Ledeboer (1808-1863), die een eigen gemeente stichtte in 1840. In 1907 verenigde dominee G.H. Kersten kruisgezinden en ledeboerianen tot de Gereformeerde Gemeenten. Qua omvang vormt het het derde protestantse kerkgenootschap (na de Protestantse Kerk in Nederland en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt). De Gereformeerde Gemeenten worden tot de meest strenge, bevindelijk gereformeerde stroming gerekend. In 1953 ontstond een scheuring binnen de Gereformeerde Gemeenten.

 

De Gereformeerde Gemeenten kennen vier vergaderingen: die van de kerkenraad, de classis, de particuliere synode en de generale synode. De synoden benoemen deputaten om de besluiten van de synoden uit te voeren.

 

In 1949 stelde de generale synode de Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada (SCEC) in.

Taak, activiteiten

Christelijk Gereformeerde Kerken (1892- )

Het Deputaatschap voor Emigratie had vooral een adviserende en administratieve taak. Voor aanmeldingsprocedures en dossiervorming werden Christelijk Gereformeerde emigranten meestal verwezen naar de Christelijke Emigratie Centrale.

 

Gereformeerde Gemeenten (1907- )

De Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada had vooral een taak op gebied van kerkelijke voorlichting aan aspirant-emigranten. Voor aanmeldingsprocedures en dossiervorming werden bevindelijk gereformeerde emigranten meestal verwezen naar de Christelijke Emigratie Centrale.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Christelijk Gereformeerde Kerken

Acta van de Synode der Christelijk Gereformeerde Kerken 1950 en 1953

(z.p. 1950, 1953).

 

De Wekker. Orgaan der Christelijk gereformeerde kerken in Nederland jrg. 1 (1891)- …

 

Richtlijnen voor toekomstige emigranten [1953], als geciteerd in Enne Koops.

 

Gereformeerde Gemeenten (1907- )

Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten 1907-1959 (Woerden 2007).

 

De Saambinder. Correspondentieblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika jrg. 1 (1920)- … [bevat rubriek 'Brieven uit Amerika']

 

Hegeman, C, W.C. Lamain en G.A. Zijderveld, Ik ga emigreren! (Utrecht 1954). [als geciteerd in Enne Koops]

 

literatuur

Boer, Betsy, 'Die Hollanders zijn gek!' Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerden in Canada (Amsterdam 2008).

 

Eijnatten, Joris van en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2006, 2e druk).

 

Hoekstra, E.G. en M.H. Ipenburg, Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties (Kampen 2000, 3e druk).

 

Koops, Enne, De dynamiek van een emigratiecultuur. De emigratie van

gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika

(1947-1963) in vergelijkend perspectief (Kampen 2009). [werktitel proefschrift]

Doorgenomen archieven / series

a) Archief Deputaatschap voor Emigratie niet getraceerd

[informatie uit Acta van de Synode der Christelijk Gereformeerde Kerken 1950 en 1953, als geciteerd in Enne Koops]

 

b) Archief van de Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada

Periode archief

a) niet van toepassing

b) onbekend

Vindplaats

a) landelijke synodale archieven van de CGK voor 1980 bevinden zich in Het Utrechts Archief. Contact via Kerkelijk Bureau te Veenendaal.

 

b) Kerkelijk Bureau der Gereformeerde Gemeenten, Woerden.

Openbaarheid

a) niet van toepassing

 

b) beperkt. Voor toestemming tot raadpleging dient contact te worden opgenomen met genoemd bureau.

Omvang; inventarisnummers

a) niet van toepassing

b) 2 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) niet van toepassing

b) onbekend

Kenmerk toegang

a) niet van toepassing

b) onbekend

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) niet van toepassing

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

de archieven zijn niet ingezien

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

onbekend

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De gegevens zijn verkregen op basis van de hierboven vermelde literatuur (en contacten met de auteurs Betsy Boer en Enne Koops). De archieven zijn niet getraceerd / niet geraadpleegd.

 

Ten aanzien van het archief van het Deputaatschap voor Emigratie zijn mogelijk aanwijzingen te vinden in Het Utrechts Archief, toegangsnr. 457 Particuliere synode van het oosten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1919-1992, omvang 1,24 m.; openbaar, geen inventaris.


Doorgenomen archieven / series

a) Archief Deputaatschap voor Emigratie niet getraceerd

[informatie uit Acta van de Synode der Christelijk Gereformeerde Kerken 1950 en 1953, als geciteerd in Enne Koops]

 

b) Archief van de Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada

Periode archief

a) niet van toepassing

b) onbekend

Vindplaats

a) landelijke synodale archieven van de CGK voor 1980 bevinden zich in Het Utrechts Archief. Contact via Kerkelijk Bureau te Veenendaal.

 

b) Kerkelijk Bureau der Gereformeerde Gemeenten, Woerden.

Openbaarheid

a) niet van toepassing

 

b) beperkt. Voor toestemming tot raadpleging dient contact te worden opgenomen met genoemd bureau.

Omvang; inventarisnummers

a) niet van toepassing

b) 2 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) niet van toepassing

b) onbekend

Kenmerk toegang

a) niet van toepassing

b) onbekend

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) niet van toepassing

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

de archieven zijn niet ingezien

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

onbekend

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De gegevens zijn verkregen op basis van de hierboven vermelde literatuur (en contacten met de auteurs Betsy Boer en Enne Koops). De archieven zijn niet getraceerd / niet geraadpleegd.

 

Ten aanzien van het archief van het Deputaatschap voor Emigratie zijn mogelijk aanwijzingen te vinden in Het Utrechts Archief, toegangsnr. 457 Particuliere synode van het oosten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1919-1992, omvang 1,24 m.; openbaar, geen inventaris.


Analyse archivalia