Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Archives of Ontario

Naam archiefvormer Archives of Ontario
Periode van bestaan 1903-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1903 werd het Bureau of the Archives opgericht, onder verantwoordelijkheid van het Treasury Department. In 1935 werd de naam gewijzigd in Department of Public Records and Archives. Van 1935-1959 vielen de Archives onder verantwoordelijkheid van het Department of Education; van 1959-1972 onder dat van het Department of Travel en Publicity / Department of Tourism and Information. Het Department / de Archives bestond uit de Office of the Archivist of Ontario. Laatstgenoemde had de leiding over de Archives. Daarnaast bestonden er voor wat betreft de onderzoeksperiode een Office of the Assistant Archivist of Ontario; een Civil Service Commission; een Conservation Authorities Branch; een Historical Branch en een Record Services Branch.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Archives of Ontario zijn verantwoordelijk voor de acquisitie, conservering en toegankelijk maken voor het publiek van archivalia (papier, digitaal, beeld en geluidsmateriaal) van zowel de regering van Ontario als van privé-organisaties en personen.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Archives of Ontario. RG 17

De collectie bestaat uit ca 45 series. Hiervan is doorgenomen:

Archives of Ontario historical research files. RG 17-20

 

Periode archief

1903-1988

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; per dossier (of finding aid) bepaald volgens Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Omvang; inventarisnummers

1,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database (ADD) (online toegankelijk)

Kenmerk toegang

RG 17

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

RG 17-20 Archives of Ontario historical research files

Beschrijving algemeen*

- RG 17-20, box 5, 675 Netherlands immigration [1903-1988]*

- RG 17-20, box 1 Agricultural Societies*

- RG 17-20, box 5, 654 Agriculture-General*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbescrhrijving Archives of Ontario. RG 17
Inventaristekst

RG 17-20 Archives of Ontario historical research files

Omvang serie: 1,5 m., Aantal dossiers: 1057, Openbaarheid:

 

De serie bestaat uit dossiers inzake de lokale en provinciale geschiedenis van Ontario, maar bevat ook nationale Canadese geschiedenis. Ze is aangelegd door de staf van de Archives of Ontario bij de uitvoering van hun publieksfunctie (beantwoorden van vragen van onderzoekers).

 

RG 17-20, box 5, 675 Netherlands immigration [1903-1988]

Openbaar

Het dossier bestaat uit kopieën van een onderzoeksvraag uit 1983 inzake immigratie van Nederlanders t.b.v. een boek over de geschiedenis van de stad Blenheim en een minuut van het antwoord van de Archivist on Ontario (doorverwijzing naar de National Archives, Ottawa, aangezien immigratie een 'federale' aangelegenheid is), het dossier bevat geen relevante informatie t.a.v. emigratie.

 

RG 17-20, box 1 Agricultural Societies

Openbaar

Het dossier betreft onderzoeksvragen uit 1938 en 1973 en referenties naar gepubliceerd materiaal; geen relevante verwijzingen t.a.v. emigratie.

 

RG 17-20, box 5, 654 Agriculture - General

Openbaar

Het dossier betreft een onderzoeksvraag uit 1982 naar leningen voor agrarische bedrijven periode 1885-1920 en een minuut van het antwoord met verwijzingen naar RG 6 Agriculture; Land Registry Offices; Private Manuscripts in de General Manuscripts Index 'Agriculture' en RG 31 (voormalig) Department of Financial and Commercial Affairs, Registrar of the Loan and Trust Companies). Geen directe verwijzingen naar emigranten / emigratie.

Algemeen

Organisatie en inrichting

In 1903 werd het Bureau of the Archives opgericht, onder verantwoordelijkheid van het Treasury Department. In 1935 werd de naam gewijzigd in Department of Public Records and Archives. Van 1935-1959 vielen de Archives onder verantwoordelijkheid van het Department of Education; van 1959-1972 onder dat van het Department of Travel en Publicity / Department of Tourism and Information. Het Department / de Archives bestond uit de Office of the Archivist of Ontario. Laatstgenoemde had de leiding over de Archives. Daarnaast bestonden er voor wat betreft de onderzoeksperiode een Office of the Assistant Archivist of Ontario; een Civil Service Commission; een Conservation Authorities Branch; een Historical Branch en een Record Services Branch.

Taak, activiteiten

De Archives of Ontario zijn verantwoordelijk voor de acquisitie, conservering en toegankelijk maken voor het publiek van archivalia (papier, digitaal, beeld en geluidsmateriaal) van zowel de regering van Ontario als van privé-organisaties en personen.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Archives of Ontario. RG 17

De collectie bestaat uit ca 45 series. Hiervan is doorgenomen:

Archives of Ontario historical research files. RG 17-20

 

Periode archief

1903-1988

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; per dossier (of finding aid) bepaald volgens Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Omvang; inventarisnummers

1,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database (ADD) (online toegankelijk)

Kenmerk toegang

RG 17

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

RG 17-20 Archives of Ontario historical research files

Beschrijving algemeen*

- RG 17-20, box 5, 675 Netherlands immigration [1903-1988]*

- RG 17-20, box 1 Agricultural Societies*

- RG 17-20, box 5, 654 Agriculture-General*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archives of Ontario. RG 17

De collectie bestaat uit ca 45 series. Hiervan is doorgenomen:

Archives of Ontario historical research files. RG 17-20

 

Periode archief

1903-1988

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; per dossier (of finding aid) bepaald volgens Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Omvang; inventarisnummers

1,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database (ADD) (online toegankelijk)

Kenmerk toegang

RG 17

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

RG 17-20 Archives of Ontario historical research files

Beschrijving algemeen*

- RG 17-20, box 5, 675 Netherlands immigration [1903-1988]*

- RG 17-20, box 1 Agricultural Societies*

- RG 17-20, box 5, 654 Agriculture-General*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbescrhrijving Archives of Ontario. RG 17
Inventaristekst

RG 17-20 Archives of Ontario historical research files

Omvang serie: 1,5 m., Aantal dossiers: 1057, Openbaarheid:

 

De serie bestaat uit dossiers inzake de lokale en provinciale geschiedenis van Ontario, maar bevat ook nationale Canadese geschiedenis. Ze is aangelegd door de staf van de Archives of Ontario bij de uitvoering van hun publieksfunctie (beantwoorden van vragen van onderzoekers).

 

RG 17-20, box 5, 675 Netherlands immigration [1903-1988]

Openbaar

Het dossier bestaat uit kopieën van een onderzoeksvraag uit 1983 inzake immigratie van Nederlanders t.b.v. een boek over de geschiedenis van de stad Blenheim en een minuut van het antwoord van de Archivist on Ontario (doorverwijzing naar de National Archives, Ottawa, aangezien immigratie een 'federale' aangelegenheid is), het dossier bevat geen relevante informatie t.a.v. emigratie.

 

RG 17-20, box 1 Agricultural Societies

Openbaar

Het dossier betreft onderzoeksvragen uit 1938 en 1973 en referenties naar gepubliceerd materiaal; geen relevante verwijzingen t.a.v. emigratie.

 

RG 17-20, box 5, 654 Agriculture - General

Openbaar

Het dossier betreft een onderzoeksvraag uit 1982 naar leningen voor agrarische bedrijven periode 1885-1920 en een minuut van het antwoord met verwijzingen naar RG 6 Agriculture; Land Registry Offices; Private Manuscripts in de General Manuscripts Index 'Agriculture' en RG 31 (voormalig) Department of Financial and Commercial Affairs, Registrar of the Loan and Trust Companies). Geen directe verwijzingen naar emigranten / emigratie.