Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Rooms-katholieke media

Naam archiefvormer Rooms-katholieke media
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Deze verzamelbeschrijving is bedoeld ter signalering van archieven van landelijke katholieke organisaties en besturen op gebied van media- en lectuur, berustend bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, die relevante archiefbescheiden voor emigratieonderzoek 1945-1967 bevatten, maar niet direct betrokken waren bij de beleidsbepaling of uitvoering. De beschrijving is uitsluitend gebaseerd op digitale raadpleging en pretendeert geen volledigheid.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

berichtgeving

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Duffhues, Ton, Albert Felling, Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 (Baarn 1985).

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 872 Archief Katholieke Radio Omroep 1925-1974

 

b) collectie 261 Archief Katholiek Nederlands Persbureau 1946-1972

 

c) collectie 216 Archief De Tijd (redactiearchief) 1846-1990

 

d) collectie 227 Archief Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers 1956-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a) beperkt. Toestemming kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

b-d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 602,75 m.

b) 4,75 m.

c) 34,62 m.

d) 1,87 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

inventarissen, digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholieke Radio Omroep

- Voorzitter, geordend op onderwerp: Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1946-1947, 1963, 1962-1968 (inv.nr. 915)

 

- Correspondentie Van der Made met J.F. Van Campen, KCES; KCES 1963 (inv.nr. 19289)

 

- Werkgroep 'landen in ontwikkeling', KCES (nr. 2.73)

 

- KCES 1966-1968 (nr. 2.407)

 

Archief Katholiek Nederlands Persbureau

- Persbericht betreffende het probleem van de immigratie en emigratie door de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel op de Zitting der CIME (ICEM) 1956 (inv.nr. 217)

 

- Persberichten betreffende de emigratie uit Nederland in de periode 1946-1953. Met bijlagen 1946-1954 (inv.nr. 419)

 

- Persberichten betreffende de sociografische aspecten van de emigratie door prof. Zeegers en Oldendorff z.j. (inv.nr. 421)

 

- Persbericht betreffende taak en functie van katholieke organisaties op het gebied van emigratie door prof. Zeegers 1957 (inv.nr. 422)

 

- Persbericht nr. 7623 betreffende een Apostolische Constitutie Exsul Familia in verband met emigranten en vluchtelingenproblemen. Met bijlagen 1952 (inv.nr. 329)

 

- Persbericht betreffende resoluties aan het Derde Internationaal Katholieke Emigratiecongres te Assisië van 22 tot en met 28 september 1957 (ICMC) (inv.nr. 423)

 

- Persbericht betreffende een artikel betreffende de Nederlandse emigratie naar Canada 1960 (inv.nr. 532)

 

Archief De Tijd

- Stukken betreffende een waarschuwing voor emigranten op het gebied van aantrekkelijke aanbiedingen 1951 (inv.nr. 1101)

 

Archief Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers

- Stukken betreffende het boek en de emigrant 1961 (inv.nr. 64)

Bestemmingslanden

Algemeen

Organisatie en inrichting

Deze verzamelbeschrijving is bedoeld ter signalering van archieven van landelijke katholieke organisaties en besturen op gebied van media- en lectuur, berustend bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, die relevante archiefbescheiden voor emigratieonderzoek 1945-1967 bevatten, maar niet direct betrokken waren bij de beleidsbepaling of uitvoering. De beschrijving is uitsluitend gebaseerd op digitale raadpleging en pretendeert geen volledigheid.

Taak, activiteiten

berichtgeving

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Duffhues, Ton, Albert Felling, Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 (Baarn 1985).

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 872 Archief Katholieke Radio Omroep 1925-1974

 

b) collectie 261 Archief Katholiek Nederlands Persbureau 1946-1972

 

c) collectie 216 Archief De Tijd (redactiearchief) 1846-1990

 

d) collectie 227 Archief Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers 1956-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a) beperkt. Toestemming kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

b-d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 602,75 m.

b) 4,75 m.

c) 34,62 m.

d) 1,87 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

inventarissen, digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholieke Radio Omroep

- Voorzitter, geordend op onderwerp: Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1946-1947, 1963, 1962-1968 (inv.nr. 915)

 

- Correspondentie Van der Made met J.F. Van Campen, KCES; KCES 1963 (inv.nr. 19289)

 

- Werkgroep 'landen in ontwikkeling', KCES (nr. 2.73)

 

- KCES 1966-1968 (nr. 2.407)

 

Archief Katholiek Nederlands Persbureau

- Persbericht betreffende het probleem van de immigratie en emigratie door de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel op de Zitting der CIME (ICEM) 1956 (inv.nr. 217)

 

- Persberichten betreffende de emigratie uit Nederland in de periode 1946-1953. Met bijlagen 1946-1954 (inv.nr. 419)

 

- Persberichten betreffende de sociografische aspecten van de emigratie door prof. Zeegers en Oldendorff z.j. (inv.nr. 421)

 

- Persbericht betreffende taak en functie van katholieke organisaties op het gebied van emigratie door prof. Zeegers 1957 (inv.nr. 422)

 

- Persbericht nr. 7623 betreffende een Apostolische Constitutie Exsul Familia in verband met emigranten en vluchtelingenproblemen. Met bijlagen 1952 (inv.nr. 329)

 

- Persbericht betreffende resoluties aan het Derde Internationaal Katholieke Emigratiecongres te Assisië van 22 tot en met 28 september 1957 (ICMC) (inv.nr. 423)

 

- Persbericht betreffende een artikel betreffende de Nederlandse emigratie naar Canada 1960 (inv.nr. 532)

 

Archief De Tijd

- Stukken betreffende een waarschuwing voor emigranten op het gebied van aantrekkelijke aanbiedingen 1951 (inv.nr. 1101)

 

Archief Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers

- Stukken betreffende het boek en de emigrant 1961 (inv.nr. 64)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 872 Archief Katholieke Radio Omroep 1925-1974

 

b) collectie 261 Archief Katholiek Nederlands Persbureau 1946-1972

 

c) collectie 216 Archief De Tijd (redactiearchief) 1846-1990

 

d) collectie 227 Archief Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers 1956-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a) beperkt. Toestemming kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

b-d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 602,75 m.

b) 4,75 m.

c) 34,62 m.

d) 1,87 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

inventarissen, digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholieke Radio Omroep

- Voorzitter, geordend op onderwerp: Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1946-1947, 1963, 1962-1968 (inv.nr. 915)

 

- Correspondentie Van der Made met J.F. Van Campen, KCES; KCES 1963 (inv.nr. 19289)

 

- Werkgroep 'landen in ontwikkeling', KCES (nr. 2.73)

 

- KCES 1966-1968 (nr. 2.407)

 

Archief Katholiek Nederlands Persbureau

- Persbericht betreffende het probleem van de immigratie en emigratie door de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel op de Zitting der CIME (ICEM) 1956 (inv.nr. 217)

 

- Persberichten betreffende de emigratie uit Nederland in de periode 1946-1953. Met bijlagen 1946-1954 (inv.nr. 419)

 

- Persberichten betreffende de sociografische aspecten van de emigratie door prof. Zeegers en Oldendorff z.j. (inv.nr. 421)

 

- Persbericht betreffende taak en functie van katholieke organisaties op het gebied van emigratie door prof. Zeegers 1957 (inv.nr. 422)

 

- Persbericht nr. 7623 betreffende een Apostolische Constitutie Exsul Familia in verband met emigranten en vluchtelingenproblemen. Met bijlagen 1952 (inv.nr. 329)

 

- Persbericht betreffende resoluties aan het Derde Internationaal Katholieke Emigratiecongres te Assisië van 22 tot en met 28 september 1957 (ICMC) (inv.nr. 423)

 

- Persbericht betreffende een artikel betreffende de Nederlandse emigratie naar Canada 1960 (inv.nr. 532)

 

Archief De Tijd

- Stukken betreffende een waarschuwing voor emigranten op het gebied van aantrekkelijke aanbiedingen 1951 (inv.nr. 1101)

 

Archief Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers

- Stukken betreffende het boek en de emigrant 1961 (inv.nr. 64)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia