Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

P.J. Meertens-Instituut

Naam archiefvormer P.J. Meertens-Instituut
Periode van bestaan 1930-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde; Meertens Instituut, Onderzoek en Documentatie van Nederlandse taal en cultuur

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Na advies van de in 1926 ingestelde Commissie van preadvies omtrent centralisatie van Nederlands Dialectenonderzoek stelde de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) in 1930 een Dialectenbureau in. Secretaris P.J. Meertens kreeg hiervan de dagelijkse leiding.

In 1934 volgde instelling van een Volkskundecommissie dat in 1938 een bureau ter beschikking kreeg. In 1948 volgde instelling van een Naamkundecommissie, eveneens met een eigen bureau.

Eind 1949 volgde samenvoeging van de drie bureaus en begeleidingscommissies tot één Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, onder een nieuw bestuur. Meertens werd directeur.

Het Instituut bestond uit bovengenoemde afdelingen, elk met een eigen afdelingshoofd. Voor Dialectologie was dit van 1965-1975 Jo Daan.

 

In 1998 volgde naamswijziging tot Meertens Instituut.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Wetenschappelijk onderzoek

 

Voor de afdeling Dialectologie is veldonderzoek gedaan onder Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten

Voorloper

Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde

Opvolger

Meertens Instituut, Onderzoek en Documentatie van Nederlandse taal en cultuur

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarverslag / P.J. Meertens Instituut

 

Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (onder red. van D.P. Blok et. al.) 1980-1997.

 

Daan, Jo, Ik was te bissie...: Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten (Zutphen 1987). [Verslag van een onderzoek naar het taalgebruik van verschillende groepen van Nederlandse immigranten in de Verenigde Staten]

 

literatuur

Galema, Annemieke, Suzanne Sinke, 'Paradijs der vrouwen. Overzeese migratie naar de Verenigde Staten van Friese vrouwen rond de eeuwwisseling', in: Dassen, Annelies, Christine van Eerd, Karin Oppelland (red.), Vrouwen in den vreemde. Lotgevallen van emigrantes en immigrantes (Zutphen 1993). [voor dit artikel is de onderzoekscollectie van de afdeling Dialectologie gebruikt]

 

Henkes, Barbara, Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 (Amsterdam 2005). [o.m. m.b.t. P.J. Meertens)

 

Henkes, Barbara, De eenheid van 'het volk' als basis voor wetenschap en politiek. P.J. Meertens en de Westforschung', in: Henkes, Barbara, en Ad Knotter (red.), Tijdschrift voor geschiedenis, jrg. 118 (2005) nr.2 Themanummer De Westforschung en Nederland.

 

Margry, Peter Jan, L.S.G.B. Brouwer, P.J. Meertens van het Meertens Instituut (Amsterdam 2002).

Doorgenomen archieven / series

Archieven en collecties Meertens-Instituut

Periode archief

1930-1997

Vindplaats

Meertens Instituut, Amsterdam

Openbaarheid

volledig (m.b.t. onderzoekscollecties)

Omvang; inventarisnummers

31 m.

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930-1997 (2000), Amsterdam 2004 [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

39

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief beheert ook onderzoekscollecties van of geschonken door medewerkers, of overige personen en instellingen.

opmerkingen structuur archief

instituutsarchief geen; sommige onderzoekscollecties zijn raadpleegbaar gemaakt via databanken

Seriële bescheiden

2. Dialectologie, interne archieven en collecties

nr. 62 Collectie transcripties van geluidsbanden

- Typoscripten van transcripties van bandteksten in het Amerikaans z.j. 1 doos (inv.nr. 62:30)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De dossierbeschrijving is gebaseerd op literatuurgegevens en gegevens uit de digitale inventaris

Titel Dossierbeschrijving P.J. Meertens-Instituut
Inventaristekst

2. Dialectologie, interne archieven en collecties

nr. 62 Collectie transcripties van geluidsbanden

- inv.nr. 62:30 Typoscripten van transcripties van bandteksten in het Amerikaans z.j. 1 doos

 

De afdelingen Dialectologie en Volkskunde hebben ca. 5000 opnamen gemaakt van o.m. dialectsprekers en verhalenvertellers. Van de ingesproken teksten zijn transcripties gemaakt. De collectie bestaat uit typoschripten en manuscripten van transcripties van geluidsbanden van Nederlandse en Belgische opnamen (inv.nr. 62:22) en van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten. Alle dialectgeluidsbanden zijn gedigitaliseerd en opgeslagen in de DialectDatabase. Deze zal t.z.t. op de website van het Meertens Instituut worden gepubliceerd.

Algemeen

Naam, varianten

Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde; Meertens Instituut, Onderzoek en Documentatie van Nederlandse taal en cultuur

Organisatie en inrichting

Na advies van de in 1926 ingestelde Commissie van preadvies omtrent centralisatie van Nederlands Dialectenonderzoek stelde de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) in 1930 een Dialectenbureau in. Secretaris P.J. Meertens kreeg hiervan de dagelijkse leiding.

In 1934 volgde instelling van een Volkskundecommissie dat in 1938 een bureau ter beschikking kreeg. In 1948 volgde instelling van een Naamkundecommissie, eveneens met een eigen bureau.

Eind 1949 volgde samenvoeging van de drie bureaus en begeleidingscommissies tot één Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, onder een nieuw bestuur. Meertens werd directeur.

Het Instituut bestond uit bovengenoemde afdelingen, elk met een eigen afdelingshoofd. Voor Dialectologie was dit van 1965-1975 Jo Daan.

 

In 1998 volgde naamswijziging tot Meertens Instituut.

Taak, activiteiten

Wetenschappelijk onderzoek

 

Voor de afdeling Dialectologie is veldonderzoek gedaan onder Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten

Voorloper

Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde

Opvolger

Meertens Instituut, Onderzoek en Documentatie van Nederlandse taal en cultuur

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken

Jaarverslag / P.J. Meertens Instituut

 

Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (onder red. van D.P. Blok et. al.) 1980-1997.

 

Daan, Jo, Ik was te bissie...: Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten (Zutphen 1987). [Verslag van een onderzoek naar het taalgebruik van verschillende groepen van Nederlandse immigranten in de Verenigde Staten]

 

literatuur

Galema, Annemieke, Suzanne Sinke, 'Paradijs der vrouwen. Overzeese migratie naar de Verenigde Staten van Friese vrouwen rond de eeuwwisseling', in: Dassen, Annelies, Christine van Eerd, Karin Oppelland (red.), Vrouwen in den vreemde. Lotgevallen van emigrantes en immigrantes (Zutphen 1993). [voor dit artikel is de onderzoekscollectie van de afdeling Dialectologie gebruikt]

 

Henkes, Barbara, Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 (Amsterdam 2005). [o.m. m.b.t. P.J. Meertens)

 

Henkes, Barbara, De eenheid van 'het volk' als basis voor wetenschap en politiek. P.J. Meertens en de Westforschung', in: Henkes, Barbara, en Ad Knotter (red.), Tijdschrift voor geschiedenis, jrg. 118 (2005) nr.2 Themanummer De Westforschung en Nederland.

 

Margry, Peter Jan, L.S.G.B. Brouwer, P.J. Meertens van het Meertens Instituut (Amsterdam 2002).

Doorgenomen archieven / series

Archieven en collecties Meertens-Instituut

Periode archief

1930-1997

Vindplaats

Meertens Instituut, Amsterdam

Openbaarheid

volledig (m.b.t. onderzoekscollecties)

Omvang; inventarisnummers

31 m.

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930-1997 (2000), Amsterdam 2004 [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

39

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief beheert ook onderzoekscollecties van of geschonken door medewerkers, of overige personen en instellingen.

opmerkingen structuur archief

instituutsarchief geen; sommige onderzoekscollecties zijn raadpleegbaar gemaakt via databanken

Seriële bescheiden

2. Dialectologie, interne archieven en collecties

nr. 62 Collectie transcripties van geluidsbanden

- Typoscripten van transcripties van bandteksten in het Amerikaans z.j. 1 doos (inv.nr. 62:30)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De dossierbeschrijving is gebaseerd op literatuurgegevens en gegevens uit de digitale inventaris


Doorgenomen archieven / series

Archieven en collecties Meertens-Instituut

Periode archief

1930-1997

Vindplaats

Meertens Instituut, Amsterdam

Openbaarheid

volledig (m.b.t. onderzoekscollecties)

Omvang; inventarisnummers

31 m.

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930-1997 (2000), Amsterdam 2004 [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

39

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief beheert ook onderzoekscollecties van of geschonken door medewerkers, of overige personen en instellingen.

opmerkingen structuur archief

instituutsarchief geen; sommige onderzoekscollecties zijn raadpleegbaar gemaakt via databanken

Seriële bescheiden

2. Dialectologie, interne archieven en collecties

nr. 62 Collectie transcripties van geluidsbanden

- Typoscripten van transcripties van bandteksten in het Amerikaans z.j. 1 doos (inv.nr. 62:30)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De dossierbeschrijving is gebaseerd op literatuurgegevens en gegevens uit de digitale inventaris


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving P.J. Meertens-Instituut
Inventaristekst

2. Dialectologie, interne archieven en collecties

nr. 62 Collectie transcripties van geluidsbanden

- inv.nr. 62:30 Typoscripten van transcripties van bandteksten in het Amerikaans z.j. 1 doos

 

De afdelingen Dialectologie en Volkskunde hebben ca. 5000 opnamen gemaakt van o.m. dialectsprekers en verhalenvertellers. Van de ingesproken teksten zijn transcripties gemaakt. De collectie bestaat uit typoschripten en manuscripten van transcripties van geluidsbanden van Nederlandse en Belgische opnamen (inv.nr. 62:22) en van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten. Alle dialectgeluidsbanden zijn gedigitaliseerd en opgeslagen in de DialectDatabase. Deze zal t.z.t. op de website van het Meertens Instituut worden gepubliceerd.