Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Office of the Provincial Secretary, Ontario

Naam archiefvormer Office of the Provincial Secretary, Ontario
Periode van bestaan 1867-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Ontario. Department of the Provincial Secretary. Office of the Minister; Ontario. Office of the Provincial Secretary and Minister of Citizenship

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Office of the Provincial Secretary werd in 1867 gevormd binnen het Department of the Provincial Secretary for Ontario. De Provincial Secretary was het gekozen lid van de uitvoerende raad die verantwoordelijk was voor de taken, toegewezen aan het Ontario Department of the Provincial Secretary. Vanaf 1961 was dit het Ontario Department of the Provincial Secretary and Citizenship. De Provincial Secretary werd ook wel de minister van het Department of the Provincial Secretary genoemd, of Minister of Provincial Secretary and Citizenship.

 

Het Department of the Provincial Secretary was verantwoordelijk voor een breed scala aan taken. Eén van de belangrijkste taken van de Provincial Secretary was zijn functie als Secretary van de Legislative Assembly of Ontario. Uit hoofde van deze functie verzorgde het Department of the Provincial Secretary de administratie en archivering van alle binnenkomende petities, rapportages, correspondentie en andere documenten die in de wetgevende vergadering behandeld werden of voortgebracht onder het grootzegel van de provincie.

 

Daarnaast was het department of the Provincial Secretary verantwoordelijk voor burgerschapzaken. De Citizenship Division werd in 1959 gecreëerd binnen het Department of the Provincial Secretary. Hoewel het een nieuwe afdeling was, nam het enkele taken over van de Community Programs Division van het Department of Education (m.n. verwerving van de Engelse taal voor immigranten). In 1961, met de hernoeming van het Department werd de afdeling eveneens hernoemd tot Citizenship Branch.

 

In 1972 werd de gehele provinciale regering ingrijpend gewijzigd. Met de opheffing van het Department of the Provincial Secretary and Citizenship in 1972 hield de Office of the Provincial Secretary op te bestaan. De taken van de Citizenship Branch werden geïncorporeerd in de Community Services Division en overgenomen door het Ministry of Community and Social Services. In 1975 verhuisde de Branch opnieuw, ditmaal naar het Ministry of Culture and Recreation. In 1978 zouden de taken van de Citizenship Branch worden overgenomen door de zogenaamde Newcomer Service Branch.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Administratie en archivering van besluiten, genomen onder het grootzegel van de provincie Ontario; verslaglegging van de werkzaamheden van de Legislative Assembly.

 

De Citizenship Branch was verantwoordelijk voor de maatschappelijke integratie op sociaal en economisch gebied van nieuwe Canadezen in Ontario. Hiertoe diende ze programma's op dit terrein van alle andere departementen te coördineren en te faciliteren. Daarnaast had de Branch een adviserende functie.

Voorloper

Province of Canada, Provincial Secretary's Office

Opvolger

Ministry of Government Services, Legislative Service Division (m.b.t. de functies t.a.v. de wetgevende vergadering)

Ministry of Community and Social Services (m.b.t. Citizenship)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Schindeler, F.F., Responsible Government in Ontario (Toronto z.d.).

Doorgenomen archieven / series

Office of the Provincial Secretary, Ontario. RG 8

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary 1904-1972

RG 8-30 Citizenship Branch Language Training Records 1961-1963

 

Ontario Department of the Provincial Secretary and Citizenship. RG 74

RG 74-10 Correspondence of the Citizenship Branch 1960-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 8 Provincial Secretary

RG 74 Citizenship Branch

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De archiefseries gevormd door de Citizenship Division / Citizenship Branch en voorgangers en opvolgers zijn bijeengehouden en ondergebracht in RG 74. (Voor de archivalia op hoger beleidsmatig niveau dan de Citizenship Branch dienen de series van de diverse departementen, verantwoordelijk voor de Citizenship Branch te worden doorgenomen. Voor de onderzoeksperiode is dat de Office of the Provincial Secretary / Office of the Provincial Secretary and Minister of Citizenship zoals hier beschreven.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 8-5 Immigration - Statistics on arrivals for 1966 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Statistics on arrivals for 1967 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Urban Ethnic Profile, Production of - Statistics re Immigrants 1966-1972

Inhoud overig

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens bevatten betreffende Nederlandse immigranten

 

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary

- RG 8-5 Dominion Government - Citizenship and Immigration 1960-1961

- RG 8-5 Provincial Secretary's Dept. - Booklets for Immigrants 1964-1965

- RG 8-5 Citizenship- Agreements Between Government of Canada and Ontario Government re: Federal Government Reimbursing Ontario for Language Textbooks in Language Programs for Adult Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Inter-Agency for Services to Immigrants and Migrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Language Classes for Immigrant Mothers and Nursery School Care for Pre-School Children 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Migrants and Immigrants, Welfare Canadian Welfare Council Committee Study 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Orientation Program and Reception of Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Post War Immigration Study 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Reception of Immigrants and Orientation Program 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Sponsored Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Television Program for Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Civil Service - Immigrant Applicants - Study 1966-1972

- RG 8-5 Civil Service Commission - Study on Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Conferences - COSTI Conference on "The Immigrant - Education and Employment" 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1967 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1968 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1969 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1970 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1971 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - General 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Illegal Residents in Canada 1966-1972

- RG 8-5 Immigration Department - Quebec 1966-1972

- RG 8-5 Inter-Faith Immigration Committee, National 1966-1972

- RG 8-5 Inter-Faith Immigration Council, Ontario 1966-1972

- RG 8-5 Manpower and Immigration (Federal Department) 1966-1972

- RG 8-5 News Releases - Manpower and Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Salvation Army - Neighbourhood Immigration Regulations 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Newspaper Items and Comments Re: Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Translation Service - Departmental and Re: Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Joint Committee on Immigration "White Paper" Report on Hearings in Toronto 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Sub-Committee on Citizenship and Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Special Services - Foreign Consulates, Emigration, Passports, Visas, Tourists, Immigration, etc. 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Organizations - Inter-Faith Immigration Committee 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1970 (1966-1972 )

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1971 (1966-1972)

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1972 (1966-1972)

 

RG 8-30 Citizenship Branch Language Training Records

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 8-30, box 1, Correspondence 1960-1963

- RG 8-30, box 1, Students reports

 

RG 74-10 Correspondence of the Citizenship Branch

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Naturalisatie viel vanaf 1947 onder de Canadian Citizenship Act. Voor de onderzoeksperiode zijn naturalisatiesdossiers voor Ontario ook (per county) te vinden in de archieven van de Clerks of the Peace, RG 22. Tijdens de onderzoeksperiode 2005 is niet onderzocht of deze series dossiers van Nederlanders bevatten.

Titel Dossierbeschrijving Office of the Provincial Secretary, Ontario. RG 8; RG 74
Inventaristekst

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary 1904-1972

Omvang serie: 66 m., Aantal dossiers: 8748. Openbaarheid: niet-openbaar

 

De correspondentieserie documenteert de dagelijkse bezigheden van de Provincial Secretary en het beleid van de provinciale regering van Ontario als geheel. De series bevatten inkomende en minuten van uitgaande correspondentie; interdepartementale en federale correspondentie en memoranda ten behoeve van leden van het kabinet. Daarnaast bevatten de series documentatie en achterliggende stukken, krantenknipsels etc.

 


RG 8-30 Citizenship Branch Language Training Records 1961-1963

Omvang serie: 0,15 m., Aantal dossiers: 6, Openbaarheid: volledig

 


RG 74-10 Correspondence of the Citizenship Branch 1960-1975

Omvang serie: 18 m., Openbaarheid: finding-aid niet openbaar; niet openbaar

 

Deze beschrijving is gebaseerd op de finding aid. De serie bevat de correspondentie van de Citizenship Branch (en voorgangers). Naast statistisch materiaal en cursusmateriaal voor de taaltrainingen bevat de serie beleidsstukken bestemd voor / gebruikt door het kabinet; citizenshipexamens en ceremonies; archivalia van begeleidingsprojecten en dossiers van de Commission on Bilingualism and Biculturalism en het Inter-Governmental Committee on Immigration.

 

De in [statistische gegevens] en [inhoud overig] genoemde dossiers betreffen enkelvoudige omslagen. De containernummers kunnen online gevonden worden. De dossiers konden tijdens de onderzoeksperiode niet worden ingezien. Zij zijn opgenomen ter signalering, aangezien ze mogelijk ook gegevens over Nederlandse immigranten in Ontario bevatten.

Algemeen

Naam, varianten

Ontario. Department of the Provincial Secretary. Office of the Minister; Ontario. Office of the Provincial Secretary and Minister of Citizenship

Organisatie en inrichting

De Office of the Provincial Secretary werd in 1867 gevormd binnen het Department of the Provincial Secretary for Ontario. De Provincial Secretary was het gekozen lid van de uitvoerende raad die verantwoordelijk was voor de taken, toegewezen aan het Ontario Department of the Provincial Secretary. Vanaf 1961 was dit het Ontario Department of the Provincial Secretary and Citizenship. De Provincial Secretary werd ook wel de minister van het Department of the Provincial Secretary genoemd, of Minister of Provincial Secretary and Citizenship.

 

Het Department of the Provincial Secretary was verantwoordelijk voor een breed scala aan taken. Eén van de belangrijkste taken van de Provincial Secretary was zijn functie als Secretary van de Legislative Assembly of Ontario. Uit hoofde van deze functie verzorgde het Department of the Provincial Secretary de administratie en archivering van alle binnenkomende petities, rapportages, correspondentie en andere documenten die in de wetgevende vergadering behandeld werden of voortgebracht onder het grootzegel van de provincie.

 

Daarnaast was het department of the Provincial Secretary verantwoordelijk voor burgerschapzaken. De Citizenship Division werd in 1959 gecreëerd binnen het Department of the Provincial Secretary. Hoewel het een nieuwe afdeling was, nam het enkele taken over van de Community Programs Division van het Department of Education (m.n. verwerving van de Engelse taal voor immigranten). In 1961, met de hernoeming van het Department werd de afdeling eveneens hernoemd tot Citizenship Branch.

 

In 1972 werd de gehele provinciale regering ingrijpend gewijzigd. Met de opheffing van het Department of the Provincial Secretary and Citizenship in 1972 hield de Office of the Provincial Secretary op te bestaan. De taken van de Citizenship Branch werden geïncorporeerd in de Community Services Division en overgenomen door het Ministry of Community and Social Services. In 1975 verhuisde de Branch opnieuw, ditmaal naar het Ministry of Culture and Recreation. In 1978 zouden de taken van de Citizenship Branch worden overgenomen door de zogenaamde Newcomer Service Branch.

Taak, activiteiten

Administratie en archivering van besluiten, genomen onder het grootzegel van de provincie Ontario; verslaglegging van de werkzaamheden van de Legislative Assembly.

 

De Citizenship Branch was verantwoordelijk voor de maatschappelijke integratie op sociaal en economisch gebied van nieuwe Canadezen in Ontario. Hiertoe diende ze programma's op dit terrein van alle andere departementen te coördineren en te faciliteren. Daarnaast had de Branch een adviserende functie.

Voorloper

Province of Canada, Provincial Secretary's Office

Opvolger

Ministry of Government Services, Legislative Service Division (m.b.t. de functies t.a.v. de wetgevende vergadering)

Ministry of Community and Social Services (m.b.t. Citizenship)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Schindeler, F.F., Responsible Government in Ontario (Toronto z.d.).

Doorgenomen archieven / series

Office of the Provincial Secretary, Ontario. RG 8

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary 1904-1972

RG 8-30 Citizenship Branch Language Training Records 1961-1963

 

Ontario Department of the Provincial Secretary and Citizenship. RG 74

RG 74-10 Correspondence of the Citizenship Branch 1960-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 8 Provincial Secretary

RG 74 Citizenship Branch

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De archiefseries gevormd door de Citizenship Division / Citizenship Branch en voorgangers en opvolgers zijn bijeengehouden en ondergebracht in RG 74. (Voor de archivalia op hoger beleidsmatig niveau dan de Citizenship Branch dienen de series van de diverse departementen, verantwoordelijk voor de Citizenship Branch te worden doorgenomen. Voor de onderzoeksperiode is dat de Office of the Provincial Secretary / Office of the Provincial Secretary and Minister of Citizenship zoals hier beschreven.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 8-5 Immigration - Statistics on arrivals for 1966 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Statistics on arrivals for 1967 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Urban Ethnic Profile, Production of - Statistics re Immigrants 1966-1972

Inhoud overig

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens bevatten betreffende Nederlandse immigranten

 

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary

- RG 8-5 Dominion Government - Citizenship and Immigration 1960-1961

- RG 8-5 Provincial Secretary's Dept. - Booklets for Immigrants 1964-1965

- RG 8-5 Citizenship- Agreements Between Government of Canada and Ontario Government re: Federal Government Reimbursing Ontario for Language Textbooks in Language Programs for Adult Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Inter-Agency for Services to Immigrants and Migrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Language Classes for Immigrant Mothers and Nursery School Care for Pre-School Children 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Migrants and Immigrants, Welfare Canadian Welfare Council Committee Study 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Orientation Program and Reception of Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Post War Immigration Study 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Reception of Immigrants and Orientation Program 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Sponsored Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Television Program for Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Civil Service - Immigrant Applicants - Study 1966-1972

- RG 8-5 Civil Service Commission - Study on Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Conferences - COSTI Conference on "The Immigrant - Education and Employment" 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1967 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1968 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1969 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1970 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1971 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - General 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Illegal Residents in Canada 1966-1972

- RG 8-5 Immigration Department - Quebec 1966-1972

- RG 8-5 Inter-Faith Immigration Committee, National 1966-1972

- RG 8-5 Inter-Faith Immigration Council, Ontario 1966-1972

- RG 8-5 Manpower and Immigration (Federal Department) 1966-1972

- RG 8-5 News Releases - Manpower and Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Salvation Army - Neighbourhood Immigration Regulations 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Newspaper Items and Comments Re: Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Translation Service - Departmental and Re: Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Joint Committee on Immigration "White Paper" Report on Hearings in Toronto 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Sub-Committee on Citizenship and Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Special Services - Foreign Consulates, Emigration, Passports, Visas, Tourists, Immigration, etc. 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Organizations - Inter-Faith Immigration Committee 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1970 (1966-1972 )

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1971 (1966-1972)

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1972 (1966-1972)

 

RG 8-30 Citizenship Branch Language Training Records

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 8-30, box 1, Correspondence 1960-1963

- RG 8-30, box 1, Students reports

 

RG 74-10 Correspondence of the Citizenship Branch

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Naturalisatie viel vanaf 1947 onder de Canadian Citizenship Act. Voor de onderzoeksperiode zijn naturalisatiesdossiers voor Ontario ook (per county) te vinden in de archieven van de Clerks of the Peace, RG 22. Tijdens de onderzoeksperiode 2005 is niet onderzocht of deze series dossiers van Nederlanders bevatten.


Doorgenomen archieven / series

Office of the Provincial Secretary, Ontario. RG 8

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary 1904-1972

RG 8-30 Citizenship Branch Language Training Records 1961-1963

 

Ontario Department of the Provincial Secretary and Citizenship. RG 74

RG 74-10 Correspondence of the Citizenship Branch 1960-1975

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 8 Provincial Secretary

RG 74 Citizenship Branch

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De archiefseries gevormd door de Citizenship Division / Citizenship Branch en voorgangers en opvolgers zijn bijeengehouden en ondergebracht in RG 74. (Voor de archivalia op hoger beleidsmatig niveau dan de Citizenship Branch dienen de series van de diverse departementen, verantwoordelijk voor de Citizenship Branch te worden doorgenomen. Voor de onderzoeksperiode is dat de Office of the Provincial Secretary / Office of the Provincial Secretary and Minister of Citizenship zoals hier beschreven.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 8-5 Immigration - Statistics on arrivals for 1966 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Statistics on arrivals for 1967 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Urban Ethnic Profile, Production of - Statistics re Immigrants 1966-1972

Inhoud overig

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens bevatten betreffende Nederlandse immigranten

 

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary

- RG 8-5 Dominion Government - Citizenship and Immigration 1960-1961

- RG 8-5 Provincial Secretary's Dept. - Booklets for Immigrants 1964-1965

- RG 8-5 Citizenship- Agreements Between Government of Canada and Ontario Government re: Federal Government Reimbursing Ontario for Language Textbooks in Language Programs for Adult Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Inter-Agency for Services to Immigrants and Migrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Language Classes for Immigrant Mothers and Nursery School Care for Pre-School Children 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Migrants and Immigrants, Welfare Canadian Welfare Council Committee Study 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Orientation Program and Reception of Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Post War Immigration Study 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Reception of Immigrants and Orientation Program 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Sponsored Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Television Program for Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Civil Service - Immigrant Applicants - Study 1966-1972

- RG 8-5 Civil Service Commission - Study on Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Conferences - COSTI Conference on "The Immigrant - Education and Employment" 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1967 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1968 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1969 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1970 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Federal - 1971 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - General 1966-1972

- RG 8-5 Immigration - Illegal Residents in Canada 1966-1972

- RG 8-5 Immigration Department - Quebec 1966-1972

- RG 8-5 Inter-Faith Immigration Committee, National 1966-1972

- RG 8-5 Inter-Faith Immigration Council, Ontario 1966-1972

- RG 8-5 Manpower and Immigration (Federal Department) 1966-1972

- RG 8-5 News Releases - Manpower and Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Salvation Army - Neighbourhood Immigration Regulations 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Newspaper Items and Comments Re: Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Translation Service - Departmental and Re: Immigrants 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Joint Committee on Immigration "White Paper" Report on Hearings in Toronto 1966-1972

- RG 8-5 Citizenship - Sub-Committee on Citizenship and Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Special Services - Foreign Consulates, Emigration, Passports, Visas, Tourists, Immigration, etc. 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Immigration 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Organizations - Inter-Faith Immigration Committee 1966-1972

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1970 (1966-1972 )

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1971 (1966-1972)

- RG 8-5 Community Services - Citizenship - Programs - Reception of Immigrants and Orientation Program 1972 (1966-1972)

 

RG 8-30 Citizenship Branch Language Training Records

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 8-30, box 1, Correspondence 1960-1963

- RG 8-30, box 1, Students reports

 

RG 74-10 Correspondence of the Citizenship Branch

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Naturalisatie viel vanaf 1947 onder de Canadian Citizenship Act. Voor de onderzoeksperiode zijn naturalisatiesdossiers voor Ontario ook (per county) te vinden in de archieven van de Clerks of the Peace, RG 22. Tijdens de onderzoeksperiode 2005 is niet onderzocht of deze series dossiers van Nederlanders bevatten.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Office of the Provincial Secretary, Ontario. RG 8; RG 74
Inventaristekst

RG 8-5 Correspondence of the Provincial Secretary 1904-1972

Omvang serie: 66 m., Aantal dossiers: 8748. Openbaarheid: niet-openbaar

 

De correspondentieserie documenteert de dagelijkse bezigheden van de Provincial Secretary en het beleid van de provinciale regering van Ontario als geheel. De series bevatten inkomende en minuten van uitgaande correspondentie; interdepartementale en federale correspondentie en memoranda ten behoeve van leden van het kabinet. Daarnaast bevatten de series documentatie en achterliggende stukken, krantenknipsels etc.

 


RG 8-30 Citizenship Branch Language Training Records 1961-1963

Omvang serie: 0,15 m., Aantal dossiers: 6, Openbaarheid: volledig

 


RG 74-10 Correspondence of the Citizenship Branch 1960-1975

Omvang serie: 18 m., Openbaarheid: finding-aid niet openbaar; niet openbaar

 

Deze beschrijving is gebaseerd op de finding aid. De serie bevat de correspondentie van de Citizenship Branch (en voorgangers). Naast statistisch materiaal en cursusmateriaal voor de taaltrainingen bevat de serie beleidsstukken bestemd voor / gebruikt door het kabinet; citizenshipexamens en ceremonies; archivalia van begeleidingsprojecten en dossiers van de Commission on Bilingualism and Biculturalism en het Inter-Governmental Committee on Immigration.

 

De in [statistische gegevens] en [inhoud overig] genoemde dossiers betreffen enkelvoudige omslagen. De containernummers kunnen online gevonden worden. De dossiers konden tijdens de onderzoeksperiode niet worden ingezien. Zij zijn opgenomen ter signalering, aangezien ze mogelijk ook gegevens over Nederlandse immigranten in Ontario bevatten.