Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Good Neighbour Movement / Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory

Naam archiefvormer Good Neighbour Movement / Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory
Periode van bestaan 1950-1980
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1949 ontvouwde de toenmalige minister van Immigratie A.A. Calwell het idee om een Good Neighbour Movement in het leven te roepen. Ter voorbereiding op een in 1950 in Canberra te houden Citizen Convention, waarin het plan bekend gemaakt zou worden, stelde het Department of Immigration een Commonwealth Co-ordinator of Voluntary Assimilation Activities aan (later Co-ordinator of Good Neighbour Councils). Deze functie zou vanaf 1964 een permanente worden. De Good Neighbour Councils waren bedoeld als zelfstandige organisaties, gefinancierd door de federale regering. Ze hadden een ondersteunende taak in het verwelkomen van immigranten en in het verzorgen van hun welzijn en assimilatie in de Australische maatschappij. Hiertoe zouden vrijwilligers (soms zelf met een migrantenachtergrond) geworven moeten worden door de Councils, die nieuw aangekomen migranten in hun district zouden moeten bezoeken en waar nodig begeleiden bij zaken als huisvesting; het vinden van werk; scholing; financiële en juridische problemen e.d. Na afloop van de eerste Citizenship Convention in 1950 werden in alle deelstaten en Northern Territory en Australian Capital Territory Good Neighbour Councils (de zogenaamde State Councils) opgericht, die vervolgens regionale afdelingen creëerden. In 1973 hadden de acht State Councils ca. 74 personen in dienst (betaald door het Department of Immigration of via Commonwealth Grants) en waren er ca. 600 regionale afdelingen. Vanaf ca. 1974 werd de Good Neighbour Movement steeds kritischer bekeken en in 1978 besloot de federale regering de Councils niet langer te subsidiëren.

 

De Good Neighbour Council of the ACT werd opgericht op 22 maart 1950 als een van de acht State Councils. Vanaf januari 1954 had de Council een betaalde (full-time) Secretaris (later Secretary/Field Officer/Director). Voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en leden van de Council waren over het algemeen afgevaardigden van kerkgenootschappen; etnische groeperingen; ACT Politie; vrouwengroepen en banken en bedrijven; het Rode Kruis en de ACT Trades and Labour Council. Het regeringsbesluit van 1978 om de subsidiëring van de Good Neighbour Councils in de twee komende jaren te beëindigen, betekende het einde van de Council in de Australian Capital Territory.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Good Neighbour Council ACT had als doelstelling om in samenwerking met de federale regering de integratie van (m.n. niet-Britse) immigranten te bevorderen en werkte hiertoe samen met nationale, regionale en lokale instanties en vrijwilligersorganisaties die bij de nazorg van immigranten waren betrokken. Tot de activiteiten van de Council behoorde o.a. het bezoeken van nieuwkomers; het organiseren van sociale bijeenkomsten; het verzorgen van vertaalservices en cursussen Engels en het bieden van ondersteuning bij juridische problemen of het vinden van werk.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

C.I. Fleming, A History of the Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory 1950-1975.

 

Price, C.A. The Good Neighbour Movement (s.l. 1963).

Doorgenomen archieven / series

Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory. CA 2980

De Good Neighbour Council ACT heeft 4 series gevormd. De beschrijving is opgenomen om een indruk te geven van de archivalia van deze Councils.

 

- AA1980/253 Annual reports, 1950-1979

- AA1980/254 Minutes, agenda's, reports and accompanying papers of meetings and conferences; attendance books (1950-1979)

- AA1980/255 Correspondence files, alphabetical series (1950-1980)

- AA1980/256 Miscellaneous records and publications (1950-1980)

Periode archief

1950-1980

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

AA1980/253 Annual reports, 1950-1979

Seriebeschrijving algemeen*

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

AA1980/254 Minutes, agenda's, reports and accompanying papers of meetings and conferences; attendance books (1950-1979)

Seriebeschrijving algemeen*

 

AA1980/255 Correspondence files, alphabetical series (1950-1980)

Seriebeschrijving algemeen*

- BOX 1 correspondentie met Canberra Dutch Club 1974-1978

- BOX 2 correspondentie met Catholic Church 1960-1974; Catholic Women's League, diverse branches 1954-1978 en met City Uniting Church 1953-1979

- BOX 7 correspondentie met de Presbyterian Church 1953-1964

 

 

AA1980/256 Miscellaneous records and publications (1950-1980)

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Onder CA 3491 en CA 7268 zijn de archivalia van de Good Neighbour Councils van respectievelijk Victoria en Western Australia te vinden. Deze zijn niet nader beschreven in de gids.

Titel Dossierbeschrijving Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory. CA 2980
Inventaristekst

AA1980/253 Annual reports, 1950-1979

Omvang serie: 0,36 m., Aantal dozen: 2, Openbaarheid: volledig

 

De dozen bevatten kopieën van de jaarverslagen (29 stuks).

 

 

AA1980/254 Minutes, agenda's, reports and accompanying papers of meetings and conferences; attendance books (1950-1979)

Omvang serie: 1,26 m., Aantal dossiers: 14, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat 14 dossiers en gebonden notulenboeken van de algemene (jaar)vergaderingen; van vergaderingen van (uitvoerende) commissies; verslagen van conferenties van voorzitters en secretarissen van de Good Neighbour Councils en aanwezigheidslijsten.

 

 

AA1980/255 Correspondence files, alphabetical series (1950-1980)

Omvang serie: 1,62 m., Aantal dozen: 9, Openbaarheid: beperkt; gedeeltelijk 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit 9 archiefdozen met voornamelijk administratieve en financiële archivalia als lijsten van ethnische organisaties in Canberra en Queanbeyan; kasboekjes, chequeboekjes, bankafschriften, reisvergoedingen en dergelijke. De publicaties betreffen onder andere C.A. Price, The Good Neighbour Movement, 1963; C.I. Fleming, A History of the Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory 1950-1975.

NB: De serie is in de database niet ontsloten op itemniveau. De gegevens over de inhoud zijn afkomstig van de papieren plaatsingslijst (1995). Het materiaal na 1972 bevindt zich nog in de gesloten (30 jaar) periode.

 


AA1980/256 Miscellaneous records and publications (1950-1980)

Omvang serie: 1,44 m., Aantal dozen: 8, Openbaarheid: beperkt; gedeeltelijk 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit 8 archiefdozen met correspondentie tussen de Good Neighbour Council en een grote verscheidenheid aan migrantenorganisaties (diverse migrantenorganisaties per nationaliteit, diverse organisaties van migrantenvrouwen, diverse joodse migrantenorganisaties, diverse katholieke, presbyteriaanse (vrouwen)migrantenorganisaties etc.) en tussen de Good Neighbour Council en maatschappelijke en overheidsorganisaties uit de Australian Capital Territory (ACT), die zich bezighouden met migrantenproblematiek (Rode Kruis; kerkelijke organisaties; Bureau of Statistics; Boy Scouts Association; Bussiness and Professional Women's Club; Trades and Labour Council; banken). Daarnaast is er algemene correspondentie en correspondentie tussen de diverse Good Neighbour Councils in de andere staten.

De serie is in de database niet ontsloten op itemniveau. De gegevens over de inhoud zijn afkomstig van de papieren plaatsingslijst (1995). Het materiaal na 1972 bevindt zich nog in de gesloten (30 jaar) periode.

Algemeen

Organisatie en inrichting

In 1949 ontvouwde de toenmalige minister van Immigratie A.A. Calwell het idee om een Good Neighbour Movement in het leven te roepen. Ter voorbereiding op een in 1950 in Canberra te houden Citizen Convention, waarin het plan bekend gemaakt zou worden, stelde het Department of Immigration een Commonwealth Co-ordinator of Voluntary Assimilation Activities aan (later Co-ordinator of Good Neighbour Councils). Deze functie zou vanaf 1964 een permanente worden. De Good Neighbour Councils waren bedoeld als zelfstandige organisaties, gefinancierd door de federale regering. Ze hadden een ondersteunende taak in het verwelkomen van immigranten en in het verzorgen van hun welzijn en assimilatie in de Australische maatschappij. Hiertoe zouden vrijwilligers (soms zelf met een migrantenachtergrond) geworven moeten worden door de Councils, die nieuw aangekomen migranten in hun district zouden moeten bezoeken en waar nodig begeleiden bij zaken als huisvesting; het vinden van werk; scholing; financiële en juridische problemen e.d. Na afloop van de eerste Citizenship Convention in 1950 werden in alle deelstaten en Northern Territory en Australian Capital Territory Good Neighbour Councils (de zogenaamde State Councils) opgericht, die vervolgens regionale afdelingen creëerden. In 1973 hadden de acht State Councils ca. 74 personen in dienst (betaald door het Department of Immigration of via Commonwealth Grants) en waren er ca. 600 regionale afdelingen. Vanaf ca. 1974 werd de Good Neighbour Movement steeds kritischer bekeken en in 1978 besloot de federale regering de Councils niet langer te subsidiëren.

 

De Good Neighbour Council of the ACT werd opgericht op 22 maart 1950 als een van de acht State Councils. Vanaf januari 1954 had de Council een betaalde (full-time) Secretaris (later Secretary/Field Officer/Director). Voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en leden van de Council waren over het algemeen afgevaardigden van kerkgenootschappen; etnische groeperingen; ACT Politie; vrouwengroepen en banken en bedrijven; het Rode Kruis en de ACT Trades and Labour Council. Het regeringsbesluit van 1978 om de subsidiëring van de Good Neighbour Councils in de twee komende jaren te beëindigen, betekende het einde van de Council in de Australian Capital Territory.

Taak, activiteiten

De Good Neighbour Council ACT had als doelstelling om in samenwerking met de federale regering de integratie van (m.n. niet-Britse) immigranten te bevorderen en werkte hiertoe samen met nationale, regionale en lokale instanties en vrijwilligersorganisaties die bij de nazorg van immigranten waren betrokken. Tot de activiteiten van de Council behoorde o.a. het bezoeken van nieuwkomers; het organiseren van sociale bijeenkomsten; het verzorgen van vertaalservices en cursussen Engels en het bieden van ondersteuning bij juridische problemen of het vinden van werk.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

C.I. Fleming, A History of the Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory 1950-1975.

 

Price, C.A. The Good Neighbour Movement (s.l. 1963).

Doorgenomen archieven / series

Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory. CA 2980

De Good Neighbour Council ACT heeft 4 series gevormd. De beschrijving is opgenomen om een indruk te geven van de archivalia van deze Councils.

 

- AA1980/253 Annual reports, 1950-1979

- AA1980/254 Minutes, agenda's, reports and accompanying papers of meetings and conferences; attendance books (1950-1979)

- AA1980/255 Correspondence files, alphabetical series (1950-1980)

- AA1980/256 Miscellaneous records and publications (1950-1980)

Periode archief

1950-1980

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

AA1980/253 Annual reports, 1950-1979

Seriebeschrijving algemeen*

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

AA1980/254 Minutes, agenda's, reports and accompanying papers of meetings and conferences; attendance books (1950-1979)

Seriebeschrijving algemeen*

 

AA1980/255 Correspondence files, alphabetical series (1950-1980)

Seriebeschrijving algemeen*

- BOX 1 correspondentie met Canberra Dutch Club 1974-1978

- BOX 2 correspondentie met Catholic Church 1960-1974; Catholic Women's League, diverse branches 1954-1978 en met City Uniting Church 1953-1979

- BOX 7 correspondentie met de Presbyterian Church 1953-1964

 

 

AA1980/256 Miscellaneous records and publications (1950-1980)

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Onder CA 3491 en CA 7268 zijn de archivalia van de Good Neighbour Councils van respectievelijk Victoria en Western Australia te vinden. Deze zijn niet nader beschreven in de gids.


Doorgenomen archieven / series

Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory. CA 2980

De Good Neighbour Council ACT heeft 4 series gevormd. De beschrijving is opgenomen om een indruk te geven van de archivalia van deze Councils.

 

- AA1980/253 Annual reports, 1950-1979

- AA1980/254 Minutes, agenda's, reports and accompanying papers of meetings and conferences; attendance books (1950-1979)

- AA1980/255 Correspondence files, alphabetical series (1950-1980)

- AA1980/256 Miscellaneous records and publications (1950-1980)

Periode archief

1950-1980

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

AA1980/253 Annual reports, 1950-1979

Seriebeschrijving algemeen*

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

AA1980/254 Minutes, agenda's, reports and accompanying papers of meetings and conferences; attendance books (1950-1979)

Seriebeschrijving algemeen*

 

AA1980/255 Correspondence files, alphabetical series (1950-1980)

Seriebeschrijving algemeen*

- BOX 1 correspondentie met Canberra Dutch Club 1974-1978

- BOX 2 correspondentie met Catholic Church 1960-1974; Catholic Women's League, diverse branches 1954-1978 en met City Uniting Church 1953-1979

- BOX 7 correspondentie met de Presbyterian Church 1953-1964

 

 

AA1980/256 Miscellaneous records and publications (1950-1980)

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Onder CA 3491 en CA 7268 zijn de archivalia van de Good Neighbour Councils van respectievelijk Victoria en Western Australia te vinden. Deze zijn niet nader beschreven in de gids.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory. CA 2980
Inventaristekst

AA1980/253 Annual reports, 1950-1979

Omvang serie: 0,36 m., Aantal dozen: 2, Openbaarheid: volledig

 

De dozen bevatten kopieën van de jaarverslagen (29 stuks).

 

 

AA1980/254 Minutes, agenda's, reports and accompanying papers of meetings and conferences; attendance books (1950-1979)

Omvang serie: 1,26 m., Aantal dossiers: 14, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat 14 dossiers en gebonden notulenboeken van de algemene (jaar)vergaderingen; van vergaderingen van (uitvoerende) commissies; verslagen van conferenties van voorzitters en secretarissen van de Good Neighbour Councils en aanwezigheidslijsten.

 

 

AA1980/255 Correspondence files, alphabetical series (1950-1980)

Omvang serie: 1,62 m., Aantal dozen: 9, Openbaarheid: beperkt; gedeeltelijk 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit 9 archiefdozen met voornamelijk administratieve en financiële archivalia als lijsten van ethnische organisaties in Canberra en Queanbeyan; kasboekjes, chequeboekjes, bankafschriften, reisvergoedingen en dergelijke. De publicaties betreffen onder andere C.A. Price, The Good Neighbour Movement, 1963; C.I. Fleming, A History of the Good Neighbour Council of the Australian Capital Territory 1950-1975.

NB: De serie is in de database niet ontsloten op itemniveau. De gegevens over de inhoud zijn afkomstig van de papieren plaatsingslijst (1995). Het materiaal na 1972 bevindt zich nog in de gesloten (30 jaar) periode.

 


AA1980/256 Miscellaneous records and publications (1950-1980)

Omvang serie: 1,44 m., Aantal dozen: 8, Openbaarheid: beperkt; gedeeltelijk 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit 8 archiefdozen met correspondentie tussen de Good Neighbour Council en een grote verscheidenheid aan migrantenorganisaties (diverse migrantenorganisaties per nationaliteit, diverse organisaties van migrantenvrouwen, diverse joodse migrantenorganisaties, diverse katholieke, presbyteriaanse (vrouwen)migrantenorganisaties etc.) en tussen de Good Neighbour Council en maatschappelijke en overheidsorganisaties uit de Australian Capital Territory (ACT), die zich bezighouden met migrantenproblematiek (Rode Kruis; kerkelijke organisaties; Bureau of Statistics; Boy Scouts Association; Bussiness and Professional Women's Club; Trades and Labour Council; banken). Daarnaast is er algemene correspondentie en correspondentie tussen de diverse Good Neighbour Councils in de andere staten.

De serie is in de database niet ontsloten op itemniveau. De gegevens over de inhoud zijn afkomstig van de papieren plaatsingslijst (1995). Het materiaal na 1972 bevindt zich nog in de gesloten (30 jaar) periode.