Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Immigration, Migrant Reception and Training Centre Bonegilla (Victoria)

Naam archiefvormer Department of Immigration, Migrant Reception and Training Centre Bonegilla (Victoria)
Periode van bestaan 1947-1971
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

Commonwealth Immigration Centre Bonegilla

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het migrantenopvangscentrum Bonegilla werd op 8 december 1947 geopend en stond onder leiding van een directeur. Het centrum werd tussen 1947-1963 gehuurd van het Department of the Army, in april 1963 werd het overgenomen door het Department of Immigration.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het centrum bood de eerste accommodatie voor gesteunde immigranten, displaced persons en bepaalde groepen immigranten die zelf hun overtocht betaalden (bijv. Armeniërs uit Egypte).

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Eijsbertse, Dirk and Marijke, Where waters meet. Bonegilla. The Dutch Migrant Experience (Melbourne 1997).

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, Migrant Reception and Train ing Centre Bonegilla (Victoria). CA 1452

 

Het Migrantenopvangcentrum Bonegilla heeft 20 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande 8 series onderzocht op archivalia betreffende de Nederlandse migratie.

 

- A2478 Non-British European migrant selection documents 1951-1965

- A2559 Non-British European migrant selection documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

- A2560 General Assisted Passage Scheme, migrant selection documents, alphabetical series 1964-1965

- A2561 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements Selection, annual single number series 1966-1967

- A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection Documents, annual single number series 1968-1973

- A2565 Name Index and Registration Cards for incoming, selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS), Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA), 1966-1973

- A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- AA1971/666 Various migrant documents and other records 1949-1971

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

n.v.t

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A2478, A2559, A2560, A2561, A2562

 

Statistische gegevens

A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- 1956/43 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch scheme (1956-1967)

- 1962/52 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch return (1961-1964)*

 

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
  • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
  • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

A2478 Non-British European migrant selection documents 1951-1965

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2559 Non-British European migrant selection documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2560 General Assisted Passage Scheme, migrant selection documents, alphabetical series 1964-1965

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2561 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements Selection, annual single number series 1966-1967

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection Documents, annual single number series 1968-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming, selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS), Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- 1956/80 [Bonegilla migrant reception and training centre] - Roman Catholic [chaplains and priests at Commonwealth migrant centres] - 1957-1971

- 1956/82 [Bonegilla migrant reception and training centre] - Presbyterian church in Australia 1955-1961

- 1960/96B [Bonegilla migrant reception and training centre] - Federal Catholic Immigration Committee - Sponsorship 1960-1966

- 1962/52 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch return (1961-1964)*

 

AA1971/666 Various migrant documents and other records 1949-1971

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of Immigration, Migrant Reception and Training Centre Bonegilla (Victoria). CA 1452
Inventaristekst

A2478 Non-British European migrant selection documents 1951-1965

Omvang serie: 824,4 m., Aantal dossiers: 173124 , Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'.

 

De dossiers bevatten over het algemeen een ingevuld medisch rapport, soms aangevuld met correspondentie; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden tot immigratie; antecedenten (een verklaring omtrent het gedrag en politieke betrouwbaarheid); een vragenlijst over arbeidsverleden en diploma's en een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit / scheepsnaam of vliegmaatschappij en geeft geboortedatum en datum van aankomst en soms de overeenkomst waaronder gereisd werd. Sommige dossiers zijn in digitale kopie beschikbaar.

Trefwoord 'Dutch': 20162 hits.

 


A2559 Non-British European migrant selection documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Omvang serie: 742,5 m., Aantal dossiers: 68751, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De ingevulde selectiedocumenten bevatten: een medisch rapport; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden voor immigratie; een vragenlijst over voormalig arbeidsverleden en diploma's; een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht een een aantekening m.b.t. vertrekdatum per schip of vliegtuig.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit / scheepsnaam of vliegmaatschappij en geeft geboortedatum; eventueel namen/geboortedata van reisgezelschap; scheepsnaam / vliegmaatschappij vertrekdatum en haven van vertrek; vertrekdatum en overeenkomst waaronder gereisd werd. Sommige dossiers zijn als digitale kopie beschikbaar.

Trefwoord 'Dutch': 2828 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 2435 hits.

Trefwoord 'Holland': 56 hits.

 

 

A2560 General Assisted Passage Scheme, migrant selection documents, alphabetical series 1964-1965

Omvang serie: 15,12 m., Aantal dossiers: 3295, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De ingevulde selectiedocumenten bevatten: een medisch rapport; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden voor immigratie; een vragenlijst over voormalig arbeidsverleden en diploma's; een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht een een aantekening m.b.t. vertrekdatum per schip of vliegtuig.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit en geeft informatie over geboortedatum, eventueel namen en geboortedata overige reisgezelschap, soms scheepsnaam/vliegmaatschappij en overeenkomst waaronder gereisd werd.

Trefwoord 'Dutch': 26 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 0 hits.

Trefwoord 'Holland'': 3 (betreft geen Nederlanders).

 

 

A2561 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements Selection, annual single number series 1966-1967

Omvang serie: 64,98 m., Aantal dossiers: 7319, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De ingevulde selectiedocumenten bevatten: een medisch rapport; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden voor immigratie; een vragenlijst over voormalig arbeidsverleden en diploma's; een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit en geeft geboortedatum en soms namen en geboortedata van reisgezelschap; scheepsnaam of vliegmaatschap; haven van vertrek.

Trefwoord 'Dutch': 46 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 187 hits (hieronder bevinden zich veel migranten van niet-Nederlandse nationaliteit die vanuit een Nederlandse haven reisden).

 

 

A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection Documents, annual single number series 1968-1973

Omvang serie: 302 m., Aantal dossiers: 55800 , Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De ingevulde selectiedocumenten bevatten: een medisch rapport; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden voor immigratie; een vragenlijst over voormalig arbeidsverleden en diploma's; een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit en geeft geboortedatum; eventueel namen en geboortedata van reisgezelschap; scheepsnaam of vliegmaatschappij; datum van vertrek.

Trefwoord 'Dutch': 2656 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 278 hits.

Trefwoord 'Holland': 9 hits.

 

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming, selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS), Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966- 1973

Omvang serie: n.v.t., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: n.v.t.

 

De index kaarten bevatten de gegevens: naam immigrant; nationaliteit; scheepsnaam / vliegmaatschappij; vanaf 1968 dossiernummer selectiedocumenten.

 

Vanaf 1973 is een nieuw kaartsysteem ingevoerd: A2918. Gegevens van A2565 zijn voor een deel overgebracht in dit systeem, de resterende kaarten uit A2565 zijn ingevoegd in A2918. Daarmee bestaat deze serie feitelijk niet meer.

 

 

A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

Omvang serie: 5,58 m., Aantal dossiers: 455, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit dossiers betreffende administratieve aangelegenheden van opvangcentrum Bonegilla, medische aangelegenheden, religieuze aangelegenheden, bagage, transport, accommodatie, publicaties, scheepslijsten e.d.

In 1971 - in voorbereiding op de sluiting van Bonegilla - is ca 7 m. van deze serie vernietigd. Een lijst met de onderwerpen van de oorspronkelijke (en vernietigde dossiers) is te vinden in de database (serie notes).

 

- 1962/52 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch return (1961-1964)

Openbaar

Het dossier bevat doorslagen van de wekelijkse overzichten van Nederlandse immigranten die in Bonegilla aankwamen en vertrokken. Deze werden door de directie naar de Migration Officer en het Department of Immigration verstuurd. De overzichten geven inzicht in het totaal aantal Nederlandse immigranten inwonend in Bonegilla, onderverdeeld in 'werkzoekenden' en 'verwanten'. Daarnaast zijn er periodieke overzichten van Nederlandse immigranten die lang zonder werk zitten.AA1971/666 Various migrant documents and other records 1949-1971

Omvang serie: 39,8 m., Aantal dossiers: 4, Openbaarheid: volledig

 

In de database zijn slecht 4 dossiers beschreven; 2 fotoalbums van Bonegilla (digitale kopie) en 2 plattegronden van Bonegilla (1 in digitale kopie). Volgens de papieren inventaris bestaat het andere materiaal uit passagierslijsten; bagageverzoeken; bibliotheekboeken; selectiedocumenten (Madrileense immigranten), diversen.

Algemeen

Naam, varianten

Commonwealth Immigration Centre Bonegilla

Organisatie en inrichting

Het migrantenopvangscentrum Bonegilla werd op 8 december 1947 geopend en stond onder leiding van een directeur. Het centrum werd tussen 1947-1963 gehuurd van het Department of the Army, in april 1963 werd het overgenomen door het Department of Immigration.

Taak, activiteiten

Het centrum bood de eerste accommodatie voor gesteunde immigranten, displaced persons en bepaalde groepen immigranten die zelf hun overtocht betaalden (bijv. Armeniërs uit Egypte).

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Eijsbertse, Dirk and Marijke, Where waters meet. Bonegilla. The Dutch Migrant Experience (Melbourne 1997).

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, Migrant Reception and Train ing Centre Bonegilla (Victoria). CA 1452

 

Het Migrantenopvangcentrum Bonegilla heeft 20 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande 8 series onderzocht op archivalia betreffende de Nederlandse migratie.

 

- A2478 Non-British European migrant selection documents 1951-1965

- A2559 Non-British European migrant selection documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

- A2560 General Assisted Passage Scheme, migrant selection documents, alphabetical series 1964-1965

- A2561 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements Selection, annual single number series 1966-1967

- A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection Documents, annual single number series 1968-1973

- A2565 Name Index and Registration Cards for incoming, selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS), Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA), 1966-1973

- A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- AA1971/666 Various migrant documents and other records 1949-1971

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

n.v.t

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A2478, A2559, A2560, A2561, A2562

 

Statistische gegevens

A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- 1956/43 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch scheme (1956-1967)

- 1962/52 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch return (1961-1964)*

 

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
  • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
  • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

A2478 Non-British European migrant selection documents 1951-1965

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2559 Non-British European migrant selection documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2560 General Assisted Passage Scheme, migrant selection documents, alphabetical series 1964-1965

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2561 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements Selection, annual single number series 1966-1967

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection Documents, annual single number series 1968-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming, selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS), Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- 1956/80 [Bonegilla migrant reception and training centre] - Roman Catholic [chaplains and priests at Commonwealth migrant centres] - 1957-1971

- 1956/82 [Bonegilla migrant reception and training centre] - Presbyterian church in Australia 1955-1961

- 1960/96B [Bonegilla migrant reception and training centre] - Federal Catholic Immigration Committee - Sponsorship 1960-1966

- 1962/52 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch return (1961-1964)*

 

AA1971/666 Various migrant documents and other records 1949-1971

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, Migrant Reception and Train ing Centre Bonegilla (Victoria). CA 1452

 

Het Migrantenopvangcentrum Bonegilla heeft 20 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande 8 series onderzocht op archivalia betreffende de Nederlandse migratie.

 

- A2478 Non-British European migrant selection documents 1951-1965

- A2559 Non-British European migrant selection documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

- A2560 General Assisted Passage Scheme, migrant selection documents, alphabetical series 1964-1965

- A2561 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements Selection, annual single number series 1966-1967

- A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection Documents, annual single number series 1968-1973

- A2565 Name Index and Registration Cards for incoming, selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS), Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA), 1966-1973

- A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- AA1971/666 Various migrant documents and other records 1949-1971

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

n.v.t

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A2478, A2559, A2560, A2561, A2562

 

Statistische gegevens

A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- 1956/43 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch scheme (1956-1967)

- 1962/52 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch return (1961-1964)*

 

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
  • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
  • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

A2478 Non-British European migrant selection documents 1951-1965

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2559 Non-British European migrant selection documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2560 General Assisted Passage Scheme, migrant selection documents, alphabetical series 1964-1965

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2561 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements Selection, annual single number series 1966-1967

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection Documents, annual single number series 1968-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming, selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS), Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

- 1956/80 [Bonegilla migrant reception and training centre] - Roman Catholic [chaplains and priests at Commonwealth migrant centres] - 1957-1971

- 1956/82 [Bonegilla migrant reception and training centre] - Presbyterian church in Australia 1955-1961

- 1960/96B [Bonegilla migrant reception and training centre] - Federal Catholic Immigration Committee - Sponsorship 1960-1966

- 1962/52 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch return (1961-1964)*

 

AA1971/666 Various migrant documents and other records 1949-1971

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Immigration, Migrant Reception and Training Centre Bonegilla (Victoria). CA 1452
Inventaristekst

A2478 Non-British European migrant selection documents 1951-1965

Omvang serie: 824,4 m., Aantal dossiers: 173124 , Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'.

 

De dossiers bevatten over het algemeen een ingevuld medisch rapport, soms aangevuld met correspondentie; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden tot immigratie; antecedenten (een verklaring omtrent het gedrag en politieke betrouwbaarheid); een vragenlijst over arbeidsverleden en diploma's en een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit / scheepsnaam of vliegmaatschappij en geeft geboortedatum en datum van aankomst en soms de overeenkomst waaronder gereisd werd. Sommige dossiers zijn in digitale kopie beschikbaar.

Trefwoord 'Dutch': 20162 hits.

 


A2559 Non-British European migrant selection documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Omvang serie: 742,5 m., Aantal dossiers: 68751, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De ingevulde selectiedocumenten bevatten: een medisch rapport; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden voor immigratie; een vragenlijst over voormalig arbeidsverleden en diploma's; een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht een een aantekening m.b.t. vertrekdatum per schip of vliegtuig.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit / scheepsnaam of vliegmaatschappij en geeft geboortedatum; eventueel namen/geboortedata van reisgezelschap; scheepsnaam / vliegmaatschappij vertrekdatum en haven van vertrek; vertrekdatum en overeenkomst waaronder gereisd werd. Sommige dossiers zijn als digitale kopie beschikbaar.

Trefwoord 'Dutch': 2828 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 2435 hits.

Trefwoord 'Holland': 56 hits.

 

 

A2560 General Assisted Passage Scheme, migrant selection documents, alphabetical series 1964-1965

Omvang serie: 15,12 m., Aantal dossiers: 3295, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De ingevulde selectiedocumenten bevatten: een medisch rapport; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden voor immigratie; een vragenlijst over voormalig arbeidsverleden en diploma's; een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht een een aantekening m.b.t. vertrekdatum per schip of vliegtuig.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit en geeft informatie over geboortedatum, eventueel namen en geboortedata overige reisgezelschap, soms scheepsnaam/vliegmaatschappij en overeenkomst waaronder gereisd werd.

Trefwoord 'Dutch': 26 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 0 hits.

Trefwoord 'Holland'': 3 (betreft geen Nederlanders).

 

 

A2561 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements Selection, annual single number series 1966-1967

Omvang serie: 64,98 m., Aantal dossiers: 7319, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De ingevulde selectiedocumenten bevatten: een medisch rapport; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden voor immigratie; een vragenlijst over voormalig arbeidsverleden en diploma's; een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit en geeft geboortedatum en soms namen en geboortedata van reisgezelschap; scheepsnaam of vliegmaatschap; haven van vertrek.

Trefwoord 'Dutch': 46 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 187 hits (hieronder bevinden zich veel migranten van niet-Nederlandse nationaliteit die vanuit een Nederlandse haven reisden).

 

 

A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection Documents, annual single number series 1968-1973

Omvang serie: 302 m., Aantal dossiers: 55800 , Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De ingevulde selectiedocumenten bevatten: een medisch rapport; een ondertekende overeenkomst tussen de immigrant en de Commonwealth regering betreffende de voorwaarden voor immigratie; een vragenlijst over voormalig arbeidsverleden en diploma's; een aanvraag voor een gesubsidieerde overtocht.

De database is doorzoekbaar op achternaam / nationaliteit en geeft geboortedatum; eventueel namen en geboortedata van reisgezelschap; scheepsnaam of vliegmaatschappij; datum van vertrek.

Trefwoord 'Dutch': 2656 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 278 hits.

Trefwoord 'Holland': 9 hits.

 

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming, selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS), Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966- 1973

Omvang serie: n.v.t., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: n.v.t.

 

De index kaarten bevatten de gegevens: naam immigrant; nationaliteit; scheepsnaam / vliegmaatschappij; vanaf 1968 dossiernummer selectiedocumenten.

 

Vanaf 1973 is een nieuw kaartsysteem ingevoerd: A2918. Gegevens van A2565 zijn voor een deel overgebracht in dit systeem, de resterende kaarten uit A2565 zijn ingevoegd in A2918. Daarmee bestaat deze serie feitelijk niet meer.

 

 

A2567 Correspondence files, single (subject) number system with year prefix 1950-1971

Omvang serie: 5,58 m., Aantal dossiers: 455, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit dossiers betreffende administratieve aangelegenheden van opvangcentrum Bonegilla, medische aangelegenheden, religieuze aangelegenheden, bagage, transport, accommodatie, publicaties, scheepslijsten e.d.

In 1971 - in voorbereiding op de sluiting van Bonegilla - is ca 7 m. van deze serie vernietigd. Een lijst met de onderwerpen van de oorspronkelijke (en vernietigde dossiers) is te vinden in de database (serie notes).

 

- 1962/52 [Bonegilla migrant reception and training centre] Dutch return (1961-1964)

Openbaar

Het dossier bevat doorslagen van de wekelijkse overzichten van Nederlandse immigranten die in Bonegilla aankwamen en vertrokken. Deze werden door de directie naar de Migration Officer en het Department of Immigration verstuurd. De overzichten geven inzicht in het totaal aantal Nederlandse immigranten inwonend in Bonegilla, onderverdeeld in 'werkzoekenden' en 'verwanten'. Daarnaast zijn er periodieke overzichten van Nederlandse immigranten die lang zonder werk zitten.AA1971/666 Various migrant documents and other records 1949-1971

Omvang serie: 39,8 m., Aantal dossiers: 4, Openbaarheid: volledig

 

In de database zijn slecht 4 dossiers beschreven; 2 fotoalbums van Bonegilla (digitale kopie) en 2 plattegronden van Bonegilla (1 in digitale kopie). Volgens de papieren inventaris bestaat het andere materiaal uit passagierslijsten; bagageverzoeken; bibliotheekboeken; selectiedocumenten (Madrileense immigranten), diversen.