Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden

Naam archiefvormer Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden
Periode van bestaan 195x-
Land van herkomst archiefvormer

Naam, varianten

Katholieke Vereniging van Ouders (en familieleden) van Emigranten; KVOE

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De KVOE is mede op initiatief van de secretaris, tevens directeur van het bureau van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting J.F. van Campen opgericht in de jaren vijftig. Van Campen verrichtte ook enige jaren het secretariaat (Den Haag). Als vereniging voor 'achterblijvers' onderhield de KVOE eveneens nauwe contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en deed suggesties voor dit deel van de 'nazorg'. De Vereniging had plaatselijke afdelingen. De vereniging bestaat nog steeds en zetelt in Zoetermeer.

 

De KVOE is nooit direct betrokken geweest bij de vorming van het nationale emigratiebeleid, maar was voor de gedachtevorming binnen de KCES belangrijk (mede door de personele unie op secretariaatsniveau).

 

Deze beschrijving is opgenomen ter signalering van publicaties van de vereniging en enkele stukken uit de collectie Losse Archivalia in beheer bij het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Aanvankelijk reisbegeleiding bij bezoeken aan geëmigreerde familieleden; later vooral het faciliteren van persoonlijke contacten tussen 'lotgenoten' in Nederland en aandacht voor sociaal-pastorale problemen waarmee geëmigreerden te maken krijgen.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven van de vereniging

 

De Vereniging. Orgaan van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1967-. [KDC, signatuur Tb560]

 

Elferink, Jan-Willem ed., Toen wij uit Nederland vertrokken: ervaringen van Nederlandse emigranten in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Brazilië, Zuidafrika, Frankrijk (Bedum 1994). [Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden]

 

Klein Gunnewiek, Henk, Herinneringen van een emigrant. Holambra, Brazilië (Bedum 1991). [Uitgave kwam tot stand o.m. in samenwerking met de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden]

 

Meel, Theo van der en J.W.P. Elferink ed., Geschreven portretten van Nederlandse emigrantenpriesters in Australië (Zoetermeer 1994). [Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden]

 

Schouw-Zaat, N. Thuis in de Wereld. Ervaringen van Nederlandse Emigranten (Bedum 2006). [Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden]

 

 

literatuur

Elich, J.H. en P.W. Blauw, Emigreren (Utrecht/Antwerpen 1983).

Doorgenomen archieven / series

Het archief bevindt zich waarschijnlijk nog bij het secretariaat van de vereniging. Hieronder vormt een opsomming van de stukken uit de verzameling Losse Archivalia.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst Losse Archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Stukken betreffende de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1961, 1964, 1975-1984, 1986-1988, z.j. (LARC 317)

 

- Document met zegel, behorende bij een relikwie van het Heilig Kruis 1879 (Kath. Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden) (LARC 652)

 

- Verslagboek van de Katholieke Arbeiders Jeugd afdeling Sint Geerte 1946-1954, (Kath. Vereniging van Ouders en Familieleden van Geemigreerden) (LARC 599)

 

- Circulaires van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1982-1996 (LARC 1210, 1792, 1925, 4785)

 

- Brief van de Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1997 (LARC 6754)

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

Katholieke Vereniging van Ouders (en familieleden) van Emigranten; KVOE

Organisatie en inrichting

De KVOE is mede op initiatief van de secretaris, tevens directeur van het bureau van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting J.F. van Campen opgericht in de jaren vijftig. Van Campen verrichtte ook enige jaren het secretariaat (Den Haag). Als vereniging voor 'achterblijvers' onderhield de KVOE eveneens nauwe contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en deed suggesties voor dit deel van de 'nazorg'. De Vereniging had plaatselijke afdelingen. De vereniging bestaat nog steeds en zetelt in Zoetermeer.

 

De KVOE is nooit direct betrokken geweest bij de vorming van het nationale emigratiebeleid, maar was voor de gedachtevorming binnen de KCES belangrijk (mede door de personele unie op secretariaatsniveau).

 

Deze beschrijving is opgenomen ter signalering van publicaties van de vereniging en enkele stukken uit de collectie Losse Archivalia in beheer bij het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen.

Taak, activiteiten

Aanvankelijk reisbegeleiding bij bezoeken aan geëmigreerde familieleden; later vooral het faciliteren van persoonlijke contacten tussen 'lotgenoten' in Nederland en aandacht voor sociaal-pastorale problemen waarmee geëmigreerden te maken krijgen.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken en uitgaven van de vereniging

 

De Vereniging. Orgaan van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1967-. [KDC, signatuur Tb560]

 

Elferink, Jan-Willem ed., Toen wij uit Nederland vertrokken: ervaringen van Nederlandse emigranten in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Brazilië, Zuidafrika, Frankrijk (Bedum 1994). [Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden]

 

Klein Gunnewiek, Henk, Herinneringen van een emigrant. Holambra, Brazilië (Bedum 1991). [Uitgave kwam tot stand o.m. in samenwerking met de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden]

 

Meel, Theo van der en J.W.P. Elferink ed., Geschreven portretten van Nederlandse emigrantenpriesters in Australië (Zoetermeer 1994). [Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden]

 

Schouw-Zaat, N. Thuis in de Wereld. Ervaringen van Nederlandse Emigranten (Bedum 2006). [Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden]

 

 

literatuur

Elich, J.H. en P.W. Blauw, Emigreren (Utrecht/Antwerpen 1983).

Doorgenomen archieven / series

Het archief bevindt zich waarschijnlijk nog bij het secretariaat van de vereniging. Hieronder vormt een opsomming van de stukken uit de verzameling Losse Archivalia.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst Losse Archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Stukken betreffende de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1961, 1964, 1975-1984, 1986-1988, z.j. (LARC 317)

 

- Document met zegel, behorende bij een relikwie van het Heilig Kruis 1879 (Kath. Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden) (LARC 652)

 

- Verslagboek van de Katholieke Arbeiders Jeugd afdeling Sint Geerte 1946-1954, (Kath. Vereniging van Ouders en Familieleden van Geemigreerden) (LARC 599)

 

- Circulaires van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1982-1996 (LARC 1210, 1792, 1925, 4785)

 

- Brief van de Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1997 (LARC 6754)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Het archief bevindt zich waarschijnlijk nog bij het secretariaat van de vereniging. Hieronder vormt een opsomming van de stukken uit de verzameling Losse Archivalia.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst Losse Archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Stukken betreffende de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1961, 1964, 1975-1984, 1986-1988, z.j. (LARC 317)

 

- Document met zegel, behorende bij een relikwie van het Heilig Kruis 1879 (Kath. Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden) (LARC 652)

 

- Verslagboek van de Katholieke Arbeiders Jeugd afdeling Sint Geerte 1946-1954, (Kath. Vereniging van Ouders en Familieleden van Geemigreerden) (LARC 599)

 

- Circulaires van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1982-1996 (LARC 1210, 1792, 1925, 4785)

 

- Brief van de Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1997 (LARC 6754)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia