Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gemeentebestuur, Groningen (stad)

Naam archiefvormer Gemeentebestuur, Groningen (stad)
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Compendium voor politiek en samenleving in Nederland ; A900 lokaal bestuur: gemeenten, Derksen, W, K. Kas, 'Lokale politiek' A900-1-122.

Doorgenomen archieven / series

Secretarie-Archief van de gemeente Groningen

Periode archief

1916-1965

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

zie [opmerkingen structuur archief]

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het Secretarie-Archief van de gemeente Groningen 1916-1965 voor de codes 07. - 4.07.77 (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

nr. 1841

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De plaatsingslijst voor bovengenoemde codes bevat 8 dossierinventarissen. Inv.nr. 568 maakt deel uit van dossierinventaris III. Deze bevat 149 inv.nrs. die elk weer uit een aantal dossiers kunnen bestaan. De plaatsingslijst beschrijft op dossierniveau. Dossierinventaris III bevat onder andere dossiers betreffende arbeidsbemiddeling en werkgelegenheid.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Verlenen van steun voor emigratie (inv.nr. 568)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor de provincie Groningen zijn niet meer resultaten gevonden via onderzoek in digitale inventarissen (gezocht bij aangesloten gemeenten van www.groningerarchiefnet.nl ) (onderzoek verricht eind 2008)

Titel Dossierbeschrijving Gemeentebestuur, Groningen (stad)
Inventaristekst

- inv.nr. 568 Verlenen van steun voor emigratie

Het dossier beslaat de periode 1924-1957 en heeft een omvang van ca. 0,03 m.

Het gedeelte tot en met maart 1941 bevat inkomende circulaires en correspondentie bij burgemeester en wethouders van Groningen en minuten van de uitgaande antwoorden. Correspondenten zijn (veelal naar aanleiding van verzoeken om advies door Burgemeester en Wethouders) de directeur van de Arbeidsbeurs, de Raadscommissie van de openbare arbeidszorg, de Nederlandse Vereniging 'Landverhuizing', de Emigratie Centrale Holland, de Stichting Landverhuizing Nederland, het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid en (direct of indirect via de gemeentesecretaris) particulieren, die verzoeken indienen om financiële ondersteuning bij hun voorgenomen emigratie. Deze particuliere verzoeken bevatten persoonsgegevens als leeftijd, beroep, gezinssamenstelling e.d.

 

Het naoorlogse gedeelte beslaat de periode 1950-1957. Het bevat inkomende circulaires en correspondentie van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken, van de Nederlandse Emigratiedienst, van het Bureau Sociale Zaken te Groningen en minuten van uitgaande antwoorden. De circulaires betreffen bemiddeling bij emigratie of vestiging in Suriname; onderhoud van achtergebleven gezinnen van emigranten naar Australië; regeling van de bijdrage van Rijk en gemeente in de aanloopkosten. De inhoud van de correspondentie betreft procedurele kwesties (paspoortverstrekking) en de financiële verevening van de aanloopkosten tussen Rijk en gemeente van specifieke emigranten uit Groningen.

Algemeen

Organisatie en inrichting

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Compendium voor politiek en samenleving in Nederland ; A900 lokaal bestuur: gemeenten, Derksen, W, K. Kas, 'Lokale politiek' A900-1-122.

Doorgenomen archieven / series

Secretarie-Archief van de gemeente Groningen

Periode archief

1916-1965

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

zie [opmerkingen structuur archief]

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het Secretarie-Archief van de gemeente Groningen 1916-1965 voor de codes 07. - 4.07.77 (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

nr. 1841

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De plaatsingslijst voor bovengenoemde codes bevat 8 dossierinventarissen. Inv.nr. 568 maakt deel uit van dossierinventaris III. Deze bevat 149 inv.nrs. die elk weer uit een aantal dossiers kunnen bestaan. De plaatsingslijst beschrijft op dossierniveau. Dossierinventaris III bevat onder andere dossiers betreffende arbeidsbemiddeling en werkgelegenheid.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Verlenen van steun voor emigratie (inv.nr. 568)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor de provincie Groningen zijn niet meer resultaten gevonden via onderzoek in digitale inventarissen (gezocht bij aangesloten gemeenten van www.groningerarchiefnet.nl ) (onderzoek verricht eind 2008)


Doorgenomen archieven / series

Secretarie-Archief van de gemeente Groningen

Periode archief

1916-1965

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

zie [opmerkingen structuur archief]

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het Secretarie-Archief van de gemeente Groningen 1916-1965 voor de codes 07. - 4.07.77 (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

nr. 1841

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De plaatsingslijst voor bovengenoemde codes bevat 8 dossierinventarissen. Inv.nr. 568 maakt deel uit van dossierinventaris III. Deze bevat 149 inv.nrs. die elk weer uit een aantal dossiers kunnen bestaan. De plaatsingslijst beschrijft op dossierniveau. Dossierinventaris III bevat onder andere dossiers betreffende arbeidsbemiddeling en werkgelegenheid.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Verlenen van steun voor emigratie (inv.nr. 568)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Voor de provincie Groningen zijn niet meer resultaten gevonden via onderzoek in digitale inventarissen (gezocht bij aangesloten gemeenten van www.groningerarchiefnet.nl ) (onderzoek verricht eind 2008)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Gemeentebestuur, Groningen (stad)
Inventaristekst

- inv.nr. 568 Verlenen van steun voor emigratie

Het dossier beslaat de periode 1924-1957 en heeft een omvang van ca. 0,03 m.

Het gedeelte tot en met maart 1941 bevat inkomende circulaires en correspondentie bij burgemeester en wethouders van Groningen en minuten van de uitgaande antwoorden. Correspondenten zijn (veelal naar aanleiding van verzoeken om advies door Burgemeester en Wethouders) de directeur van de Arbeidsbeurs, de Raadscommissie van de openbare arbeidszorg, de Nederlandse Vereniging 'Landverhuizing', de Emigratie Centrale Holland, de Stichting Landverhuizing Nederland, het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid en (direct of indirect via de gemeentesecretaris) particulieren, die verzoeken indienen om financiële ondersteuning bij hun voorgenomen emigratie. Deze particuliere verzoeken bevatten persoonsgegevens als leeftijd, beroep, gezinssamenstelling e.d.

 

Het naoorlogse gedeelte beslaat de periode 1950-1957. Het bevat inkomende circulaires en correspondentie van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken, van de Nederlandse Emigratiedienst, van het Bureau Sociale Zaken te Groningen en minuten van uitgaande antwoorden. De circulaires betreffen bemiddeling bij emigratie of vestiging in Suriname; onderhoud van achtergebleven gezinnen van emigranten naar Australië; regeling van de bijdrage van Rijk en gemeente in de aanloopkosten. De inhoud van de correspondentie betreft procedurele kwesties (paspoortverstrekking) en de financiële verevening van de aanloopkosten tussen Rijk en gemeente van specifieke emigranten uit Groningen.