Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Immigration and Ethnic Affairs

Naam archiefvormer Department of Immigration and Ethnic Affairs
Periode van bestaan 1975-1987
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het departement ontstond in 1975 na opheffing van het Department of Labor and Immigration en het scheiden van de taken op het gebied van werkgelegenheid en industrie en taken op het gebied van de immigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tot de belangrijkste taken van het departement behoorden het Australische immigratiebeleid (waartoe ook de voorbereiding en de informatievoorziening van de aspirant-immigrant behoorde), vreemdelingenbeleid en naturalisatie kwesties.

Voorloper

Department of Labor and Immigration

Opvolger

Department of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration and Ethnic Affairs [I], Central Office. CA 1955

 

Het departement heeft 54 series gevormd. De hieronder opgesomde series, die mogelijk Neerlandica bevatten, zijn niet in nader detail beschreven: in principe spreken de titels voor zich en zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld series A1225 en A1226 van de taakvoorganger CA 51, Department of Immigration. Veel van de series van Immigration and Ethnic Affairs zijn (nog) niet op dossier / itemniveau ontsloten in de database en de bulk van het het materiaal is niet overgedragen aan NAA. Volgens de papieren inventarissen bevindt zich nog een onbekend aantal meters op het departement. Het valt op grond van deze omschrijvingen niet uit te maken hoeveel documenten Nederlanders betreffen.

 

- A1227 Inwards Passenger Manifests - Ships (Form M308) 1965-

- A1228 Outwards Passenger Manifests - Ships (Form 310) 1965-

- A1231 Inwards Passenger Manifests - Aircraft 1951-

- A1232 Outwards Passenger Manifests - Aircraft 1948-

- A1881 Unsollicited applications for employment, single number series with 'E' prefix 1950-

- A4722 Citizenshipindex on microfiche, single number series with 'CIT'prefix 1903-

Periode archief

n.v.t

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serieniveau

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- A1227 Inwards Passenger Manifests - Ships (Form M308) 1965-

- A1228 Outwards Passenger Manifests - Ships (Form 310) 1965-

- A1231 Inwards Passenger Manifests - Aircraft 1951-

- A1232 Outwards Passenger Manifests - Aircraft 1948-

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Een aantal van de series, zoals beschreven onder het Department of Immigration. CA 51 zijn mede gevormd of bewaard door Department of Immigration and Etnic Affairs. CA 1955. Dit wordt vermeld in de dossierbeschrijving behorend bij Department of Immigration. CA 51.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het departement ontstond in 1975 na opheffing van het Department of Labor and Immigration en het scheiden van de taken op het gebied van werkgelegenheid en industrie en taken op het gebied van de immigratie.

Taak, activiteiten

Tot de belangrijkste taken van het departement behoorden het Australische immigratiebeleid (waartoe ook de voorbereiding en de informatievoorziening van de aspirant-immigrant behoorde), vreemdelingenbeleid en naturalisatie kwesties.

Voorloper

Department of Labor and Immigration

Opvolger

Department of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration and Ethnic Affairs [I], Central Office. CA 1955

 

Het departement heeft 54 series gevormd. De hieronder opgesomde series, die mogelijk Neerlandica bevatten, zijn niet in nader detail beschreven: in principe spreken de titels voor zich en zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld series A1225 en A1226 van de taakvoorganger CA 51, Department of Immigration. Veel van de series van Immigration and Ethnic Affairs zijn (nog) niet op dossier / itemniveau ontsloten in de database en de bulk van het het materiaal is niet overgedragen aan NAA. Volgens de papieren inventarissen bevindt zich nog een onbekend aantal meters op het departement. Het valt op grond van deze omschrijvingen niet uit te maken hoeveel documenten Nederlanders betreffen.

 

- A1227 Inwards Passenger Manifests - Ships (Form M308) 1965-

- A1228 Outwards Passenger Manifests - Ships (Form 310) 1965-

- A1231 Inwards Passenger Manifests - Aircraft 1951-

- A1232 Outwards Passenger Manifests - Aircraft 1948-

- A1881 Unsollicited applications for employment, single number series with 'E' prefix 1950-

- A4722 Citizenshipindex on microfiche, single number series with 'CIT'prefix 1903-

Periode archief

n.v.t

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serieniveau

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- A1227 Inwards Passenger Manifests - Ships (Form M308) 1965-

- A1228 Outwards Passenger Manifests - Ships (Form 310) 1965-

- A1231 Inwards Passenger Manifests - Aircraft 1951-

- A1232 Outwards Passenger Manifests - Aircraft 1948-

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Een aantal van de series, zoals beschreven onder het Department of Immigration. CA 51 zijn mede gevormd of bewaard door Department of Immigration and Etnic Affairs. CA 1955. Dit wordt vermeld in de dossierbeschrijving behorend bij Department of Immigration. CA 51.


Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration and Ethnic Affairs [I], Central Office. CA 1955

 

Het departement heeft 54 series gevormd. De hieronder opgesomde series, die mogelijk Neerlandica bevatten, zijn niet in nader detail beschreven: in principe spreken de titels voor zich en zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld series A1225 en A1226 van de taakvoorganger CA 51, Department of Immigration. Veel van de series van Immigration and Ethnic Affairs zijn (nog) niet op dossier / itemniveau ontsloten in de database en de bulk van het het materiaal is niet overgedragen aan NAA. Volgens de papieren inventarissen bevindt zich nog een onbekend aantal meters op het departement. Het valt op grond van deze omschrijvingen niet uit te maken hoeveel documenten Nederlanders betreffen.

 

- A1227 Inwards Passenger Manifests - Ships (Form M308) 1965-

- A1228 Outwards Passenger Manifests - Ships (Form 310) 1965-

- A1231 Inwards Passenger Manifests - Aircraft 1951-

- A1232 Outwards Passenger Manifests - Aircraft 1948-

- A1881 Unsollicited applications for employment, single number series with 'E' prefix 1950-

- A4722 Citizenshipindex on microfiche, single number series with 'CIT'prefix 1903-

Periode archief

n.v.t

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serieniveau

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- A1227 Inwards Passenger Manifests - Ships (Form M308) 1965-

- A1228 Outwards Passenger Manifests - Ships (Form 310) 1965-

- A1231 Inwards Passenger Manifests - Aircraft 1951-

- A1232 Outwards Passenger Manifests - Aircraft 1948-

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Een aantal van de series, zoals beschreven onder het Department of Immigration. CA 51 zijn mede gevormd of bewaard door Department of Immigration and Etnic Affairs. CA 1955. Dit wordt vermeld in de dossierbeschrijving behorend bij Department of Immigration. CA 51.


Analyse archivalia