Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Repatriation Department [I]

Naam archiefvormer Repatriation Department [I]
Periode van bestaan 1917-1974
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Repatriation Departement was tot 1970 gevestigd in Melbourne. De feitelijke administratieve taken werden tussen 1920 en 1947 uitgevoerd door een binnen het departement gevormde 'Repatriation Commission' (bestaande uit drie betaalde leden). In de hoofdstad van elke deelstaat bevond zich een districtsafdeling, waaraan een zogenaamde State Board was verbonden (eveneens bestaande uit drie betaalde leden). Aan deze State Boards was een netwerk van lokale commissies van vrijwilligers verbonden, die zorgden voor de uitvoering van de diverse taken.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tot de belangrijkste taken behoorde de verantwoordelijkheid voor de terugkeer van gerepatriëerde militairen in het arbeidsproces en de maatschappij, zorg voor ondersteuning en opleiding van verwanten van gesneuvelden of van degenen die hiervoor niet meer zelf konden zorgdragen, medische verzorging van gerepatrieerde militairen en oorlogspensioenen.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Repatriation Commission een vertegenwoordiger in het Interdepartmental Committee on Migration.

Zie: Interdepartmental Committee on Migration

Voorloper

Australian Soldiers Repatriation Fund (Prime Minister's Department)

Opvolger

Department of Repatriation and Compensation.

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Repatriation Department. CA 16.

Het departement heeft 115 series gevormd. Daarvan bestaan de meeste uit series persoonsdossiers. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

A2421 Correspondence files, 'G' multiple number series 1918-1974

A2422 Correspondence files, 'G' multiple number series 1945-1977

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A2422 Correspondence files, 'G' multiple number series 1945-1977

Beschrijving algemeen*

- G44/1/2 Forces - General Assistance to Dependents of Netherlands Ex Servicemen (1953-1960)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Repatriation Department [I]. CA 16
Inventaristekst

A2422 Correspondence files, 'G' multiple number series 1945-1977

Omvang serie: 207,63 m., Aantal dossiers: 333, Openbaarheid: beperkt

 

Deze serie bevat de belangrijkste beleids- en implementatiedossiers van het departement inzake repatriëring, werkgelegenheid, huisvesting, pensioenen en medische voorzieningen van leden van de strijdkrachten.

 

NB: De omvang van de serie, het aantal dossiers, de openbaarheidsbepalingen en het aantal hits op trefwoorden betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Repatriation Departement was tot 1970 gevestigd in Melbourne. De feitelijke administratieve taken werden tussen 1920 en 1947 uitgevoerd door een binnen het departement gevormde 'Repatriation Commission' (bestaande uit drie betaalde leden). In de hoofdstad van elke deelstaat bevond zich een districtsafdeling, waaraan een zogenaamde State Board was verbonden (eveneens bestaande uit drie betaalde leden). Aan deze State Boards was een netwerk van lokale commissies van vrijwilligers verbonden, die zorgden voor de uitvoering van de diverse taken.

Taak, activiteiten

Tot de belangrijkste taken behoorde de verantwoordelijkheid voor de terugkeer van gerepatriëerde militairen in het arbeidsproces en de maatschappij, zorg voor ondersteuning en opleiding van verwanten van gesneuvelden of van degenen die hiervoor niet meer zelf konden zorgdragen, medische verzorging van gerepatrieerde militairen en oorlogspensioenen.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Repatriation Commission een vertegenwoordiger in het Interdepartmental Committee on Migration.

Zie: Interdepartmental Committee on Migration

Voorloper

Australian Soldiers Repatriation Fund (Prime Minister's Department)

Opvolger

Department of Repatriation and Compensation.

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Repatriation Department. CA 16.

Het departement heeft 115 series gevormd. Daarvan bestaan de meeste uit series persoonsdossiers. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

A2421 Correspondence files, 'G' multiple number series 1918-1974

A2422 Correspondence files, 'G' multiple number series 1945-1977

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A2422 Correspondence files, 'G' multiple number series 1945-1977

Beschrijving algemeen*

- G44/1/2 Forces - General Assistance to Dependents of Netherlands Ex Servicemen (1953-1960)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Repatriation Department. CA 16.

Het departement heeft 115 series gevormd. Daarvan bestaan de meeste uit series persoonsdossiers. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

A2421 Correspondence files, 'G' multiple number series 1918-1974

A2422 Correspondence files, 'G' multiple number series 1945-1977

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A2422 Correspondence files, 'G' multiple number series 1945-1977

Beschrijving algemeen*

- G44/1/2 Forces - General Assistance to Dependents of Netherlands Ex Servicemen (1953-1960)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Repatriation Department [I]. CA 16
Inventaristekst

A2422 Correspondence files, 'G' multiple number series 1945-1977

Omvang serie: 207,63 m., Aantal dossiers: 333, Openbaarheid: beperkt

 

Deze serie bevat de belangrijkste beleids- en implementatiedossiers van het departement inzake repatriëring, werkgelegenheid, huisvesting, pensioenen en medische voorzieningen van leden van de strijdkrachten.

 

NB: De omvang van de serie, het aantal dossiers, de openbaarheidsbepalingen en het aantal hits op trefwoorden betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.