Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gemeentebestuur, Utrecht (stad)

Naam archiefvormer Gemeentebestuur, Utrecht (stad)
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hoekstra, T.J., A. Pietersma en R.E. de Bruin, Aan het hoofd der gemeente staat een raad: achthonderd jaar Gemeenteraad van Utrecht 1196-1996 (Utrecht 1996).

 

zie verder digitale inventaris

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Gemeentebestuur van Utrecht

Periode archief

1813-1969

Vindplaats

Het Utrechts Archief, Utrecht

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage van niet-openbare stukken kan verkregen worden via Het Utrechts Archief.

Omvang; inventarisnummers

31.277 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Gemeentebestuur van Utrecht. Deel 3: stukken op afzonderlijke onderwerpen met classificatienummers [met historische en archivistische inleiding, diverse bijlagen, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

1007-3

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend volgens de VNG-archiefcode. Deel 3 bevat ondermeer de rubrieken economie, arbeid (werkgelegenheid), buitenlandse aangelegenheden en internationale verhouding.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

rubriek emigratie .

- Stukken betreffende het onderzoek naar de emigratie van leden van de Christelijk Afgescheiden Gemeente naar Michigan, 1947 (inv.nr. 31241)*

 

rubriek arbeid

- Stukken betreffende arbeidsbemiddeling 1928-1962 (inv.nr. 25563)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Gemeentebestuur, Utrecht (stad)
Inventaristekst

- inv.nr. 31241 Stukken betreffende het onderzoek naar de emigratie van leden van de Christelijk Afgescheiden Gemeente naar Michigan, 1947

Het dossier bevat correspondentie van de gemeente Utrecht met de Commissaris der Koningin Utrecht naar aanleiding van het 'Eeuwfeest Holland-Michigan, maart-mei 1947'. Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verleenden de Commissarissen der Koningin van de provincies Friesland, Overijssel, Zeeland, Gelderland en Utrecht hun medewerking aan de herdenking hiervan. De Commissaris der Koning Utrecht verzocht de burgemeesters om gegevens over geëmigreerde Afgescheidenen. Specifieke gegevens over 60 emigranten 1847 onder leiding van H.P. Scholte niet inliggend.

 

- inv.nr. 25563 Stukken betreffende arbeidsbemiddeling 1928-1962

Het dossier betreft grotendeels de vooroorlogse periode; er zijn geen specifieke verwijzingen naar emigratie.

Algemeen

Organisatie en inrichting

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hoekstra, T.J., A. Pietersma en R.E. de Bruin, Aan het hoofd der gemeente staat een raad: achthonderd jaar Gemeenteraad van Utrecht 1196-1996 (Utrecht 1996).

 

zie verder digitale inventaris

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Gemeentebestuur van Utrecht

Periode archief

1813-1969

Vindplaats

Het Utrechts Archief, Utrecht

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage van niet-openbare stukken kan verkregen worden via Het Utrechts Archief.

Omvang; inventarisnummers

31.277 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Gemeentebestuur van Utrecht. Deel 3: stukken op afzonderlijke onderwerpen met classificatienummers [met historische en archivistische inleiding, diverse bijlagen, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

1007-3

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend volgens de VNG-archiefcode. Deel 3 bevat ondermeer de rubrieken economie, arbeid (werkgelegenheid), buitenlandse aangelegenheden en internationale verhouding.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

rubriek emigratie .

- Stukken betreffende het onderzoek naar de emigratie van leden van de Christelijk Afgescheiden Gemeente naar Michigan, 1947 (inv.nr. 31241)*

 

rubriek arbeid

- Stukken betreffende arbeidsbemiddeling 1928-1962 (inv.nr. 25563)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Gemeentebestuur van Utrecht

Periode archief

1813-1969

Vindplaats

Het Utrechts Archief, Utrecht

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage van niet-openbare stukken kan verkregen worden via Het Utrechts Archief.

Omvang; inventarisnummers

31.277 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Gemeentebestuur van Utrecht. Deel 3: stukken op afzonderlijke onderwerpen met classificatienummers [met historische en archivistische inleiding, diverse bijlagen, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

1007-3

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend volgens de VNG-archiefcode. Deel 3 bevat ondermeer de rubrieken economie, arbeid (werkgelegenheid), buitenlandse aangelegenheden en internationale verhouding.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

rubriek emigratie .

- Stukken betreffende het onderzoek naar de emigratie van leden van de Christelijk Afgescheiden Gemeente naar Michigan, 1947 (inv.nr. 31241)*

 

rubriek arbeid

- Stukken betreffende arbeidsbemiddeling 1928-1962 (inv.nr. 25563)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Gemeentebestuur, Utrecht (stad)
Inventaristekst

- inv.nr. 31241 Stukken betreffende het onderzoek naar de emigratie van leden van de Christelijk Afgescheiden Gemeente naar Michigan, 1947

Het dossier bevat correspondentie van de gemeente Utrecht met de Commissaris der Koningin Utrecht naar aanleiding van het 'Eeuwfeest Holland-Michigan, maart-mei 1947'. Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verleenden de Commissarissen der Koningin van de provincies Friesland, Overijssel, Zeeland, Gelderland en Utrecht hun medewerking aan de herdenking hiervan. De Commissaris der Koning Utrecht verzocht de burgemeesters om gegevens over geëmigreerde Afgescheidenen. Specifieke gegevens over 60 emigranten 1847 onder leiding van H.P. Scholte niet inliggend.

 

- inv.nr. 25563 Stukken betreffende arbeidsbemiddeling 1928-1962

Het dossier betreft grotendeels de vooroorlogse periode; er zijn geen specifieke verwijzingen naar emigratie.