Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nijman, Dirk Jan (en anderen)

Naam archiefvormer Nijman, Dirk Jan (en anderen)
Leefjaren 1904-?
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Nyman, Dirk Jan

Biografie

Dirk Jan Nijman is geboren op 5 september 1904 in Bussum en vertrok in 1924 uit Nederland.

Functies

- 1946 Postmaster in Upsala, Ontario Canada

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Greta Stiletto Papers, 1924-1964

Periode archief

[1921] 1924-1964

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,02 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-035 Greta Stiletto Papers

indices_toegang_link

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van Dirk Jan Nijman staan bekend onder de naam van de schenkster Greta Stiletto Papers (relatie met Nijman onbekend). Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MU 9404.5 Papers, diaries*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Greta Stiletto Papers, 1924-1964 (Nijman, Dirk Jan (en anderen))
Inventaristekst

MU 9404.5 Papers, diaries

De omslag bevat kopieën van getuigschriften 1921; kopieën van een Nederlands paspoort bestemd voor vijf werelddelen 1924 ten name van D.J. Nijman; kopieën van een uittreksel van de burgerlijke stand Bussum 1964; kopie aanstelling D.J. Nijman tot Postmaster Upsala, ON; kopie brief uit 1924;

 

Kopieën van dagboekbladen 1937-1962 (Engels). De omslag begint met een ongedateerde autobiografische aantekening: 'Born in Bussum 1904 sept 5 Holland. The town was about 30.000 when I left the old country. I had mine regular education in Bussum also 5 years of nite classes. When I was 19 years old I ask my father for 400 dollars, he ask me where I wanting the money for and I said I wanted to go to Canada.'

 

Het dagboek is genoteerd op 'perpetual diary bladen' (Engelstalig; geschreven door meerdere personen (drie handschriften)). Het perpetual karakter is letterlijk gebruikt: soms bevat één blad (dat wil zeggen: 1 datum-entry) notities uit meerdere jaren. De eerste notities zijn uit 1937; de meeste notities zijn gemaakt in 1939, in latere jaren (tot 1962) werden er in het algemeen niet meer dan één of twee dagen per jaar gevuld. De aantekeningen zijn gemiddeld twee zinnen lang en betreffen vooral de weersomstandigheden. Soms wordt melding gemaakt van persoonlijke hoogtijdagen ('Greta's birthday'; 'Wives birthday') of wereldgebeurtenissen ('V.E. day. Very Cold. Warbounds sale up to $ 5450.00').

Algemeen

Naam, varianten

Nyman, Dirk Jan

Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Greta Stiletto Papers, 1924-1964

Periode archief

[1921] 1924-1964

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,02 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-035 Greta Stiletto Papers

indices_toegang_link

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van Dirk Jan Nijman staan bekend onder de naam van de schenkster Greta Stiletto Papers (relatie met Nijman onbekend). Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MU 9404.5 Papers, diaries*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Greta Stiletto Papers, 1924-1964

Periode archief

[1921] 1924-1964

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,02 m.; 1 inv.nr.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-035 Greta Stiletto Papers

indices_toegang_link

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van Dirk Jan Nijman staan bekend onder de naam van de schenkster Greta Stiletto Papers (relatie met Nijman onbekend). Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

MU 9404.5 Papers, diaries*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Greta Stiletto Papers, 1924-1964 (Nijman, Dirk Jan (en anderen))
Inventaristekst

MU 9404.5 Papers, diaries

De omslag bevat kopieën van getuigschriften 1921; kopieën van een Nederlands paspoort bestemd voor vijf werelddelen 1924 ten name van D.J. Nijman; kopieën van een uittreksel van de burgerlijke stand Bussum 1964; kopie aanstelling D.J. Nijman tot Postmaster Upsala, ON; kopie brief uit 1924;

 

Kopieën van dagboekbladen 1937-1962 (Engels). De omslag begint met een ongedateerde autobiografische aantekening: 'Born in Bussum 1904 sept 5 Holland. The town was about 30.000 when I left the old country. I had mine regular education in Bussum also 5 years of nite classes. When I was 19 years old I ask my father for 400 dollars, he ask me where I wanting the money for and I said I wanted to go to Canada.'

 

Het dagboek is genoteerd op 'perpetual diary bladen' (Engelstalig; geschreven door meerdere personen (drie handschriften)). Het perpetual karakter is letterlijk gebruikt: soms bevat één blad (dat wil zeggen: 1 datum-entry) notities uit meerdere jaren. De eerste notities zijn uit 1937; de meeste notities zijn gemaakt in 1939, in latere jaren (tot 1962) werden er in het algemeen niet meer dan één of twee dagen per jaar gevuld. De aantekeningen zijn gemiddeld twee zinnen lang en betreffen vooral de weersomstandigheden. Soms wordt melding gemaakt van persoonlijke hoogtijdagen ('Greta's birthday'; 'Wives birthday') of wereldgebeurtenissen ('V.E. day. Very Cold. Warbounds sale up to $ 5450.00').


Tijdelijk

Nijman, Dirk Jan (en anderen)

Bestand: 01Nijman
##autopsie Bestande Gevonden: 11Nijman
Naam archiefvormer Nijman, Dirk Jan (en anderen)
Naam, varianten

Nyman, Dirk Jan

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer CanadaNederland
Leefjaren 1904-?
Biografie

Dirk Jan Nijman is geboren op 5 september 1904 in Bussum en vertrok in 1924 uit Nederland.

Biografie (link)
Functies

- 1946 Postmaster in Upsala, Ontario Canada

Functies (link)
Literatuur

niet onderzocht

Literatuur (link):
Typering persoon emigrant
Kerkelijke denominatie / zuil onbekend
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:
Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
Literatuur

niet onderzocht

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Greta Stiletto Papers, 1924-1964

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

[1921] 1924-1964

Periode archief (link)
Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

0,02 m.; 1 inv.nr.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

F 1405, 58-035 Greta Stiletto Papers

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

De archivalia van Dirk Jan Nijman staan bekend onder de naam van de schenkster Greta Stiletto Papers (relatie met Nijman onbekend). Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: ##01MHSO# Multicultural History Society of Ontario##

opmerkingen structuur archief (link)
1 
Link
Seriële bescheiden

geen

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

MU 9404.5 Papers, diaries*

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden Canada
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal