Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Tellegen, Marie Anne

Naam archiefvormer Tellegen, Marie Anne
Leefjaren 1893-1976
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Marianne Tellegen, Dr. Max (verzetsnaam)

Biografie

Biografisch Portaal

 

planet:Biografie M.A.Tellegen

 

[eerder gepubliceerd in Broeke, W. van den, Utrechtse biografieën (4). Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters (Utrecht 1997)]

Functies

- 1920-1921 adj. commies 2e klasse Provinciale Griffie Utrecht

- 1921-1942 gemeentesecretarie Utrecht, v.a. 1924 chef afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden en Statistiek

- 1945-1949 directeur Kabinet der Koningin

 

- 1934-1942 bestuursfuncties in diverse vrouwenorganisaties

- 1944-1967 medeoprichtster en (ere)presidente Nederlandse Vrouwen Comité

- 1946-1964 lid College van Curatoren Universiteit Utrecht

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Faassen, Marijke van, 'Vrouwen in den vreemde. Emigratievoorlichting door het Nederlandse Vrouwen Comité', in: Spiegel historiael 37 (2002) nr. 7-8, 325-329.

 

Vermeij, Roos, De 'Vrouwendingen' van mej. mr. M.A. Tellegen (doctoraalscriptie Geschiedenis RU Leiden 1992). [ongepubliceerd]

 

Vermeij, Roos en Remco Raben, 'De eigenwaarde van de vrouw. Mej. mr. Marie Anne Tellegen en het Nederlands Vrouwen Comité', in: Luykx, P. en P.I.M. Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum 1997).

 

zie tevens literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland etc.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van Marie Anne Tellegen e.a.

Periode archief

1869-1976

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

18 m., 379 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Baertl, M., Inventaris van het archief van Marie Anne Tellegen [levensjaren: 1893-1976], van haar ouders en van enkele anderen, over de jaren 1896-1976 (Den Haag 2005)

Kenmerk toegang

2.21.326

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

- collectie Utrechts Verzet, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 650,

- Archief Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), HUA, toegangsnr. 1157, inv.nr. 497 archief mr. M.A. Tellegen

 

bevatten archivalia van M.A. Tellegen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Inkomende correspondentie met enkele inliggende concepten, van H.M. de Koningin (inv.nr. 37)*

 

- Ingekomen brieven, chronologisch geordend met enkele bijlagen 1941-1954 (inv.nrs. 162-163)*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Aantekenboekjes en - blocnotes betreffende diverse onderwerpen (getafeld) nrs. 22-28 (1946-1954) (inv.nr. 168)*

 

- Directeur Kabinet van de Koningin: diverse aantekeningen met bijlagen 1948-1954 (inv.nr. 311)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Tellegen, Marie Anne
Inventaristekst

- inv.nr. 37 Inkomende correspondentie met enkele inliggende concepten, van H.M. de Koningin

Conform inventarisbeschrijving. De correspondentie bevat geen verwijzingen naar emigratie.

 

- inv.nrs. 162-163 Ingekomen brieven, chronologisch geordend met enkele bijlagen 1941-1954

Conform inventarisbeschrijving. De brieven bevatten geen verwijzingen naar emigratie.

 

- inv.nr. 168 Aantekenboekjes en blocnotes betreffende diverse onderwerpen (getafeld) nrs. 22-28 (1946-1954)

Conform inventarisbeschrijving. Aantekenboekje nr. 27 bevat een vermelding van 10 jaar NVC (1954). Tevens een korte notitie over een 'Commissie van Emigratie'. Het handschrift is zeer slecht leesbaar.

 

- inv.nr. 311 Directeur Kabinet van de Koningin: diverse aantekeningen met bijlagen 1948-1954

Conform inventarisbeschrijving. De aantekeningen bevatten geen verwijzingen naar emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

Marianne Tellegen, Dr. Max (verzetsnaam)

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Nederlandse Vrouwen Comité#

 

Literatuur

Faassen, Marijke van, 'Vrouwen in den vreemde. Emigratievoorlichting door het Nederlandse Vrouwen Comité', in: Spiegel historiael 37 (2002) nr. 7-8, 325-329.

 

Vermeij, Roos, De 'Vrouwendingen' van mej. mr. M.A. Tellegen (doctoraalscriptie Geschiedenis RU Leiden 1992). [ongepubliceerd]

 

Vermeij, Roos en Remco Raben, 'De eigenwaarde van de vrouw. Mej. mr. Marie Anne Tellegen en het Nederlands Vrouwen Comité', in: Luykx, P. en P.I.M. Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum 1997).

 

zie tevens literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland etc.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van Marie Anne Tellegen e.a.

Periode archief

1869-1976

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

18 m., 379 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Baertl, M., Inventaris van het archief van Marie Anne Tellegen [levensjaren: 1893-1976], van haar ouders en van enkele anderen, over de jaren 1896-1976 (Den Haag 2005)

Kenmerk toegang

2.21.326

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

- collectie Utrechts Verzet, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 650,

- Archief Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), HUA, toegangsnr. 1157, inv.nr. 497 archief mr. M.A. Tellegen

 

bevatten archivalia van M.A. Tellegen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Inkomende correspondentie met enkele inliggende concepten, van H.M. de Koningin (inv.nr. 37)*

 

- Ingekomen brieven, chronologisch geordend met enkele bijlagen 1941-1954 (inv.nrs. 162-163)*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Aantekenboekjes en - blocnotes betreffende diverse onderwerpen (getafeld) nrs. 22-28 (1946-1954) (inv.nr. 168)*

 

- Directeur Kabinet van de Koningin: diverse aantekeningen met bijlagen 1948-1954 (inv.nr. 311)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van Marie Anne Tellegen e.a.

Periode archief

1869-1976

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

18 m., 379 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Baertl, M., Inventaris van het archief van Marie Anne Tellegen [levensjaren: 1893-1976], van haar ouders en van enkele anderen, over de jaren 1896-1976 (Den Haag 2005)

Kenmerk toegang

2.21.326

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

- collectie Utrechts Verzet, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 650,

- Archief Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), HUA, toegangsnr. 1157, inv.nr. 497 archief mr. M.A. Tellegen

 

bevatten archivalia van M.A. Tellegen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Inkomende correspondentie met enkele inliggende concepten, van H.M. de Koningin (inv.nr. 37)*

 

- Ingekomen brieven, chronologisch geordend met enkele bijlagen 1941-1954 (inv.nrs. 162-163)*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Aantekenboekjes en - blocnotes betreffende diverse onderwerpen (getafeld) nrs. 22-28 (1946-1954) (inv.nr. 168)*

 

- Directeur Kabinet van de Koningin: diverse aantekeningen met bijlagen 1948-1954 (inv.nr. 311)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Tellegen, Marie Anne
Inventaristekst

- inv.nr. 37 Inkomende correspondentie met enkele inliggende concepten, van H.M. de Koningin

Conform inventarisbeschrijving. De correspondentie bevat geen verwijzingen naar emigratie.

 

- inv.nrs. 162-163 Ingekomen brieven, chronologisch geordend met enkele bijlagen 1941-1954

Conform inventarisbeschrijving. De brieven bevatten geen verwijzingen naar emigratie.

 

- inv.nr. 168 Aantekenboekjes en blocnotes betreffende diverse onderwerpen (getafeld) nrs. 22-28 (1946-1954)

Conform inventarisbeschrijving. Aantekenboekje nr. 27 bevat een vermelding van 10 jaar NVC (1954). Tevens een korte notitie over een 'Commissie van Emigratie'. Het handschrift is zeer slecht leesbaar.

 

- inv.nr. 311 Directeur Kabinet van de Koningin: diverse aantekeningen met bijlagen 1948-1954

Conform inventarisbeschrijving. De aantekeningen bevatten geen verwijzingen naar emigratie.


Tijdelijk

Tellegen, Marie Anne

Bestand: 01Tellegen
##autopsie Bestande Gevonden: 11Tellegen
Naam archiefvormer Tellegen, Marie Anne
Naam, varianten

Marianne Tellegen, Dr. Max (verzetsnaam)

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1893-1976
Biografie

Biografisch Portaal

 

planet:Biografie M.A.Tellegen

 

[eerder gepubliceerd in Broeke, W. van den, Utrechtse biografieën (4). Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters (Utrecht 1997)]

Biografie (link)
Functies

- 1920-1921 adj. commies 2e klasse Provinciale Griffie Utrecht

- 1921-1942 gemeentesecretarie Utrecht, v.a. 1924 chef afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden en Statistiek

- 1945-1949 directeur Kabinet der Koningin

 

- 1934-1942 bestuursfuncties in diverse vrouwenorganisaties

- 1944-1967 medeoprichtster en (ere)presidente Nederlandse Vrouwen Comité

- 1946-1964 lid College van Curatoren Universiteit Utrecht

Functies (link)
Literatuur

Faassen, Marijke van, 'Vrouwen in den vreemde. Emigratievoorlichting door het Nederlandse Vrouwen Comité', in: Spiegel historiael 37 (2002) nr. 7-8, 325-329.

 

Vermeij, Roos, De 'Vrouwendingen' van mej. mr. M.A. Tellegen (doctoraalscriptie Geschiedenis RU Leiden 1992). [ongepubliceerd]

 

Vermeij, Roos en Remco Raben, 'De eigenwaarde van de vrouw. Mej. mr. Marie Anne Tellegen en het Nederlands Vrouwen Comité', in: Luykx, P. en P.I.M. Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum 1997).

 

zie tevens literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland etc.

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurder
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen vrouwen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Nederlandse Vrouwen Comité#

 

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

Faassen, Marijke van, 'Vrouwen in den vreemde. Emigratievoorlichting door het Nederlandse Vrouwen Comité', in: Spiegel historiael 37 (2002) nr. 7-8, 325-329.

 

Vermeij, Roos, De 'Vrouwendingen' van mej. mr. M.A. Tellegen (doctoraalscriptie Geschiedenis RU Leiden 1992). [ongepubliceerd]

 

Vermeij, Roos en Remco Raben, 'De eigenwaarde van de vrouw. Mej. mr. Marie Anne Tellegen en het Nederlands Vrouwen Comité', in: Luykx, P. en P.I.M. Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum 1997).

 

zie tevens literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland etc.

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van Marie Anne Tellegen e.a.

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1869-1976

Periode archief (link)
Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

18 m., 379 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Baertl, M., Inventaris van het archief van Marie Anne Tellegen [levensjaren: 1893-1976], van haar ouders en van enkele anderen, over de jaren 1896-1976 (Den Haag 2005)

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

2.21.326

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

- collectie Utrechts Verzet, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 650,

- Archief Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), HUA, toegangsnr. 1157, inv.nr. 497 archief mr. M.A. Tellegen

 

bevatten archivalia van M.A. Tellegen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

- Inkomende correspondentie met enkele inliggende concepten, van H.M. de Koningin (inv.nr. 37)*

 

- Ingekomen brieven, chronologisch geordend met enkele bijlagen 1941-1954 (inv.nrs. 162-163)*

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Aantekenboekjes en - blocnotes betreffende diverse onderwerpen (getafeld) nrs. 22-28 (1946-1954) (inv.nr. 168)*

 

- Directeur Kabinet van de Koningin: diverse aantekeningen met bijlagen 1948-1954 (inv.nr. 311)*

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal