Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Winter, Pieter Jan van

Naam archiefvormer Winter, Pieter Jan van
Leefjaren 1895-1990
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1991, Pieter Jan van Winter

 

dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wint010: Familiearchief 1998, Jhr. P.J. van Winter (1895-1990)

Functies

- 1939-1965 hoogleraar geschiedenis te Groningen

- 1930-1939 secretaris Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging; lid hoofdbestuur NZAV; Erelid NZAV

- 1938 redacteur Zuid-Afrika: maandblad voor de culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Winter, P.J. van, Zuid-Afrika onder Nederlandsch bewind (Den Haag 1936). [Commissie voor de Geschiedkundige atlas van Nederland]

 

-, 'Dr. Willem Johannes Leyds en Zuid-Afrika', in: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden (Leiden 1942).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief P.J. van Winter

Periode archief

1930-1965

Vindplaats

Zuid-Afrika Huis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,15 m., 2 omslagen

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Jong, R.C. de, Overzicht van het archief van de Nederlands-Zuidafrikaanse vereniging (NZAV), dl. II. Diverse collecties

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

inleiding, zakenregister (dl 2); personenregister (dln 1-2)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Correspondentie 1930-1939; 1950-1965

- Verslag van een reis naar Zuid-Afrika 1947

- Diverse artikelen betreffende Zuid-Afrika

- Emigratieberichten Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging 1950

Bestemmingslanden

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Nederlands Zuid Afrikaanse Vereniging#

 

Literatuur

Winter, P.J. van, Zuid-Afrika onder Nederlandsch bewind (Den Haag 1936). [Commissie voor de Geschiedkundige atlas van Nederland]

 

-, 'Dr. Willem Johannes Leyds en Zuid-Afrika', in: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden (Leiden 1942).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief P.J. van Winter

Periode archief

1930-1965

Vindplaats

Zuid-Afrika Huis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,15 m., 2 omslagen

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Jong, R.C. de, Overzicht van het archief van de Nederlands-Zuidafrikaanse vereniging (NZAV), dl. II. Diverse collecties

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

inleiding, zakenregister (dl 2); personenregister (dln 1-2)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Correspondentie 1930-1939; 1950-1965

- Verslag van een reis naar Zuid-Afrika 1947

- Diverse artikelen betreffende Zuid-Afrika

- Emigratieberichten Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging 1950

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief P.J. van Winter

Periode archief

1930-1965

Vindplaats

Zuid-Afrika Huis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,15 m., 2 omslagen

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Jong, R.C. de, Overzicht van het archief van de Nederlands-Zuidafrikaanse vereniging (NZAV), dl. II. Diverse collecties

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

inleiding, zakenregister (dl 2); personenregister (dln 1-2)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Correspondentie 1930-1939; 1950-1965

- Verslag van een reis naar Zuid-Afrika 1947

- Diverse artikelen betreffende Zuid-Afrika

- Emigratieberichten Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging 1950

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Winter, Pieter Jan van

Bestand: 01Winter
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Winter, Pieter Jan van
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1895-1990
Biografie

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1991, Pieter Jan van Winter

 

dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wint010: Familiearchief 1998, Jhr. P.J. van Winter (1895-1990)

Biografie (link)
Functies

- 1939-1965 hoogleraar geschiedenis te Groningen

- 1930-1939 secretaris Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging; lid hoofdbestuur NZAV; Erelid NZAV

- 1938 redacteur Zuid-Afrika: maandblad voor de culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika

Functies (link)
Literatuur

Winter, P.J. van, Zuid-Afrika onder Nederlandsch bewind (Den Haag 1936). [Commissie voor de Geschiedkundige atlas van Nederland]

 

-, 'Dr. Willem Johannes Leyds en Zuid-Afrika', in: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden (Leiden 1942).

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderwetenschappelijk onderzoeker
Kerkelijke denominatie / zuil onbekend
Doelgroepen (aspirant-) emigranten (algemeen)wetenschappers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Nederlands Zuid Afrikaanse Vereniging#

 

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

Winter, P.J. van, Zuid-Afrika onder Nederlandsch bewind (Den Haag 1936). [Commissie voor de Geschiedkundige atlas van Nederland]

 

-, 'Dr. Willem Johannes Leyds en Zuid-Afrika', in: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden (Leiden 1942).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief P.J. van Winter

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1930-1965

Periode archief (link)
Vindplaats

Zuid-Afrika Huis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

0,15 m., 2 omslagen

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

niet

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Jong, R.C. de, Overzicht van het archief van de Nederlands-Zuidafrikaanse vereniging (NZAV), dl. II. Diverse collecties

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

geen

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

inleiding, zakenregister (dl 2); personenregister (dln 1-2)

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Correspondentie 1930-1939; 1950-1965

- Verslag van een reis naar Zuid-Afrika 1947

- Diverse artikelen betreffende Zuid-Afrika

- Emigratieberichten Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging 1950

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden Zuid-Afrika
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal