Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Brooks, Harland Gordon

Naam archiefvormer Brooks, Harland Gordon
Leefjaren 1920 -1985
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Biografie

Harland Gordon Brooks werd op 28 augustus 1908 geboren te Unley (South Australia). Hij was officier bij de Royal Australian Airforce (RAAF) voordat hij in dienst kwam bij het Department of Immigration, waar hij diverse seniorfuncties vervulde. In 1969 kreeg hij een fellowship van de Australian National University (ANU) om onderzoek te doen naar de Australische naoorlogse immigratieprogramma's, in het bijzonder in relatie tot de niet-Britse gesubsidieerde immigratie.

Functies

- 1950-1969 (1978) ambtenaar het Australische Department of Immigration

- A.N.U. Fellowship 1969 t.b.v. onderzoek naar de Australische immigration planning programs voor non-Britisch European Assisted Migration

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Harland Gordon Brooks Papers, 1933-1977.

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks.

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

National Library Australia, Manuscript Section, Canberra ACT, Australië

 

nla.gov.au/ms/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

database NLA: www.nla.gov.au/ms;

nla.gov.au/ms/

papieren plaatsingslijst

Kenmerk toegang

MS 8128 Papers of H.G. Brooks

MS 5443 Brooks, H.G., Report on Australian Immigration

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Harland Gordon Brooks Papers, 1933-1977. MS 8128

 

- Series 1. Unpublished writings relating tot immigration, including Emigration to Australia 1933-1960*

- Series 2. Immigration Planning Council: mostly working papers and reports 1966-1975

- Serie 3. Numbered files: working papers.

- Series 4. Immigration files: reports, press releases, circulars and printed material 1954-1977

- Series 5. Scrapbooks*

- Series 6. Personal 1940-1941

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks. MS 5443

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De National Archives zijn in het bezit van een personeelsdossier van Brooks uit zijn dienstperiode: NAA, serie B883 (Second Australian Imperial Forces, Personnel Dossiers 1939-1947)

Titel Dossierbeschrijving Harland Gordon Brooks
Inventaristekst

Papers, 1933-1977. MS 8128

Omvang archief: 11,2 m., Aantal dozen: 50, Openbaarheid: beperkt, series 2 en 4 gesloten

 

Series 1 Unpublished writings relating tot immigration, including Emigration to Australia 1933-1960

doos 2

Bevat o.m. een klapper met typscript getiteld: 'Netherlands. Emigration to Australia. To 1960.' Het typscript is ca. 3 cm. dik en heeft tabs met een korte inhoudsopgave. Brooks behandelt de periode 1647 tot 1921 in 1 pagina en beschrijft vervolgens de census 1901-1947 (inclusief de overeenkomst van 1939 via de Stichting Landverhuizing Nederland) in ca. 40 p. De rest van de klapper behandelt de periode 1947-1960 en vormt een afspiegeling van de documenten en rapportages vanuit de Australische ambassade in Den Haag aan het Department of Immigration (zoals te vinden in de National Archives, CA 51, A446). Het typscript is erg feitelijk, en bevat lange citaten.

 

Series 5 Scrapbooks

doos 47

Bevat o.m. een achttal klappers (A5-formaat) waarvan er twee met opschrift 'Neth.' Ze bevatten kopieën van literatuur over Nederlandse emigratie (W.P. Petersen; B.P. Hofstede; Appleyard etc.); kopieën uit Statesman's Yearbook etc. met algemene gegevens over Nederland; krantenknipsels; economische en statistische gegevens tot circa 1972.

 

 

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks. MS 5443

Omvang: 0,01m, Aantal dossiers: 1; Openbaarheid: volledig

 

De omslag bevat een typscript met een samenvatting van de studie naar Australische immigratie in twee delen. Part 1: Federation to World War II (12 p.); Part 2: Post World War II (39 p. en 15 tabellen).

 

 

Algemeen

Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Harland Gordon Brooks Papers, 1933-1977.

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks.

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

National Library Australia, Manuscript Section, Canberra ACT, Australië

 

nla.gov.au/ms/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

database NLA: www.nla.gov.au/ms;

nla.gov.au/ms/

papieren plaatsingslijst

Kenmerk toegang

MS 8128 Papers of H.G. Brooks

MS 5443 Brooks, H.G., Report on Australian Immigration

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Harland Gordon Brooks Papers, 1933-1977. MS 8128

 

- Series 1. Unpublished writings relating tot immigration, including Emigration to Australia 1933-1960*

- Series 2. Immigration Planning Council: mostly working papers and reports 1966-1975

- Serie 3. Numbered files: working papers.

- Series 4. Immigration files: reports, press releases, circulars and printed material 1954-1977

- Series 5. Scrapbooks*

- Series 6. Personal 1940-1941

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks. MS 5443

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De National Archives zijn in het bezit van een personeelsdossier van Brooks uit zijn dienstperiode: NAA, serie B883 (Second Australian Imperial Forces, Personnel Dossiers 1939-1947)


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Harland Gordon Brooks Papers, 1933-1977.

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks.

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

National Library Australia, Manuscript Section, Canberra ACT, Australië

 

nla.gov.au/ms/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

database NLA: www.nla.gov.au/ms;

nla.gov.au/ms/

papieren plaatsingslijst

Kenmerk toegang

MS 8128 Papers of H.G. Brooks

MS 5443 Brooks, H.G., Report on Australian Immigration

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Harland Gordon Brooks Papers, 1933-1977. MS 8128

 

- Series 1. Unpublished writings relating tot immigration, including Emigration to Australia 1933-1960*

- Series 2. Immigration Planning Council: mostly working papers and reports 1966-1975

- Serie 3. Numbered files: working papers.

- Series 4. Immigration files: reports, press releases, circulars and printed material 1954-1977

- Series 5. Scrapbooks*

- Series 6. Personal 1940-1941

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks. MS 5443

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De National Archives zijn in het bezit van een personeelsdossier van Brooks uit zijn dienstperiode: NAA, serie B883 (Second Australian Imperial Forces, Personnel Dossiers 1939-1947)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Harland Gordon Brooks
Inventaristekst

Papers, 1933-1977. MS 8128

Omvang archief: 11,2 m., Aantal dozen: 50, Openbaarheid: beperkt, series 2 en 4 gesloten

 

Series 1 Unpublished writings relating tot immigration, including Emigration to Australia 1933-1960

doos 2

Bevat o.m. een klapper met typscript getiteld: 'Netherlands. Emigration to Australia. To 1960.' Het typscript is ca. 3 cm. dik en heeft tabs met een korte inhoudsopgave. Brooks behandelt de periode 1647 tot 1921 in 1 pagina en beschrijft vervolgens de census 1901-1947 (inclusief de overeenkomst van 1939 via de Stichting Landverhuizing Nederland) in ca. 40 p. De rest van de klapper behandelt de periode 1947-1960 en vormt een afspiegeling van de documenten en rapportages vanuit de Australische ambassade in Den Haag aan het Department of Immigration (zoals te vinden in de National Archives, CA 51, A446). Het typscript is erg feitelijk, en bevat lange citaten.

 

Series 5 Scrapbooks

doos 47

Bevat o.m. een achttal klappers (A5-formaat) waarvan er twee met opschrift 'Neth.' Ze bevatten kopieën van literatuur over Nederlandse emigratie (W.P. Petersen; B.P. Hofstede; Appleyard etc.); kopieën uit Statesman's Yearbook etc. met algemene gegevens over Nederland; krantenknipsels; economische en statistische gegevens tot circa 1972.

 

 

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks. MS 5443

Omvang: 0,01m, Aantal dossiers: 1; Openbaarheid: volledig

 

De omslag bevat een typscript met een samenvatting van de studie naar Australische immigratie in twee delen. Part 1: Federation to World War II (12 p.); Part 2: Post World War II (39 p. en 15 tabellen).

 

 


Tijdelijk

Brooks, Harland Gordon

Bestand: 01Brooks
##autopsie Bestande Gevonden: 11Brooks
Naam archiefvormer Brooks, Harland Gordon
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Australie
Leefjaren 1920 -1985
Biografie

Harland Gordon Brooks werd op 28 augustus 1908 geboren te Unley (South Australia). Hij was officier bij de Royal Australian Airforce (RAAF) voordat hij in dienst kwam bij het Department of Immigration, waar hij diverse seniorfuncties vervulde. In 1969 kreeg hij een fellowship van de Australian National University (ANU) om onderzoek te doen naar de Australische naoorlogse immigratieprogramma's, in het bijzonder in relatie tot de niet-Britse gesubsidieerde immigratie.

Biografie (link)
Functies

- 1950-1969 (1978) ambtenaar het Australische Department of Immigration

- A.N.U. Fellowship 1969 t.b.v. onderzoek naar de Australische immigration planning programs voor non-Britisch European Assisted Migration

Functies (link)
Literatuur

niet onderzocht

Literatuur (link):
Typering persoon beleidsambtenaarwetenschappelijk onderzoeker
Kerkelijke denominatie / zuil onbekend
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) immigranten (algemeen)displaced personswetenschappers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:
Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
Literatuur

niet onderzocht

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Harland Gordon Brooks Papers, 1933-1977.

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks.

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Periode archief (link)
Vindplaats

National Library Australia, Manuscript Section, Canberra ACT, Australië

 

nla.gov.au/ms/

Openbaarheid

beperkt

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeld
Vernietigd

nee

Vernietigd (link):
Toegang(en)

database NLA: www.nla.gov.au/ms;

nla.gov.au/ms/

papieren plaatsingslijst

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

MS 8128 Papers of H.G. Brooks

MS 5443 Brooks, H.G., Report on Australian Immigration

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen

 

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

Harland Gordon Brooks Papers, 1933-1977. MS 8128

 

- Series 1. Unpublished writings relating tot immigration, including Emigration to Australia 1933-1960*

- Series 2. Immigration Planning Council: mostly working papers and reports 1966-1975

- Serie 3. Numbered files: working papers.

- Series 4. Immigration files: reports, press releases, circulars and printed material 1954-1977

- Series 5. Scrapbooks*

- Series 6. Personal 1940-1941

 

Report on Australian Immigration 1969. H.G. Brooks. MS 5443

Seriebeschrijving algemeen*

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden Australië
Opmerkingen

De National Archives zijn in het bezit van een personeelsdossier van Brooks uit zijn dienstperiode: NAA, serie B883 (Second Australian Imperial Forces, Personnel Dossiers 1939-1947)

Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal