Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Reemst, C. van

Naam archiefvormer Reemst, C. van
Leefjaren (1929)-1990 (?)
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

geen

Functies

C. van Reemst was emigratievoorlichtingsambtenaar (E.V.A.) vanaf de jaren vijftig (tot vermoedelijk jaren tachtig). In 1956 was hij formeel werkzaam bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Middelburg en bestond zijn ambtsgebied uit alle gewesten in de provincie Zeeland. Tevens is hij werkzaam geweest bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Overijssel.

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

geen

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archivalia C. van Reemst

Periode archief

1949-1990

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,87 m., 218 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, inclusief bibliotheekmateriaal bedroeg het archief voor bewerking ca. 15 m.

Toegang(en)

plaatsingslijst Archivalia C. van Reemst

Kenmerk toegang

collectie 776

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's 1958-1975 (inv.nr. 203)*

 

Ter signalering:

- Agenda's en notulen van vergaderingen van de Algemene Emigratie Centrale (AEC), met bijlagen 1975-1979 (inv.nrs. 136-139, 35-36, 65)

 

- Jaarverslagen van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1982-1983, 1984-1987 (inv.nrs. 201, 193)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

oriëntatiereizen en landeninformatie

- Verslag van een studiereis in de Verenigde Staten van 1 april tot 24 mei door A.W. Biewenga e.a. met bijlagen (inv.nr. 140)

 

- Aantekeningen over diverse landen en instellingen (inv.nr. 115)

 

- Verslagen, verhandelingen en aantekeningen, gemaakt tijdens (oriëntatie- of studie)reizen i.v.m. emigratie naar Canada (1954-1957, z.j.); Nieuw-Zeeland (z.j.); Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika (z.j.) (inv.nrs. 1, 6, 8, 14, 206)

 

-Eindrapport met bijlagen van een studiereis van een voorlichter naar Canada 16 juni-10 juli 1954 (inv.nr. 41)

 

- Verslag van een oriëntatiereis van J.N. Bakker en J. Pelden naar Zuid-Afrika 1955 (inv.nr. 20)

 

- Stukken betreffende een reis naar Australië 1956 (inv.nr. 211-214, 217)

 

- Verslag van 'Een reis heen, deur en weerum van Canada' door Van R. z.j. (inv.nr. 107)

 

emigratiebemiddeling en aanmelding

- Aanvraagformulier voor emigratiebemiddeling z.j. (inv.nr. 63)

- Handleiding voor emigratie van agrariërs z.j. (inv.nr. 96)

- Handleiding voor emigratie z.j. (inv.nr. 97)

- Adressenlijst van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Hengelo z.j. (inv.nr. 54)

- Adressenlijst van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Overijssel z.j. (inv.nr. 202)

- Informatiefolder over emigratie z.j. (inv.nr. 150)

- Informatiebrochure 'Emigratierubriek' z.j. (inv.nr. 121)

- Gidsen voor emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nr. 125)

 

- Kaarten betreffende de aanmelding en samenstelling van dossiers en het vertrek van emigranten 1965-1975 (inv.nr. 204)*

 

- Lijsten van veel voorkomende vragen over het leven in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada z.j. (inv.nr. 163)

 

- Overzicht van te houden informatieavonden over emigratielanden, z.j. (inv.nr. 53)

 

- Verslagen van vergaderingen over emigratie 1952-1953 (inv.nr. 116)*

 

- Verslag van een bespreking inzake de emigratie uit herverkavelingsgebieden op 10 november 1954 (inv.nr. 32)

 

- Aantekeningen gemaakt op 13 juli tijdens een vergadering over emigratie 1955 (inv.nr. 3)

 

- Toespraak gehouden op een voorlichtingsvergadering over emigratie z.j. (inv.nr. 4)

 

- Aantekeningen, diverse 1953-1977 (inv.nr. 113)

 

- Verslagen van emigratiestudiedagen te Oosterbeek. Met bijlagen (inv.nr. 164)

 

- Verslag van de bijeenkomst ter introductie van de gemeenschappelijke Engelse taalcursussen te Oosterbeek op 30 januari 1965 (inv.nr. 33)

 

- Stukken betreffende de Netherlands Emigration Service (Nederlandse Emigratie Dienst) z.j. (inv.nr. 102)

 

Verhandelingen over emigratievoorlichting

- Verhandeling 'Aanknopingspunten voor de emigratievoorlichting' anoniem, z.j. (inv.nr. 143)

- Rede van (anoniem) over een wetenschappelijk onderzoek naar de hedendaagse emigratie z.j. (inv.nr. 144)

- Rede 'Brazilië als emigratieland voor Nederlandse landbouwers' door D. Vermeulen, met bijlagen. z.j. (inv.nr. 196)

- Verhandeling 'Emigratie en de zorg voor de emigrant in Nederland' door C. ter Rahé 1965 (inv.nr. 417, NB. inv.nr. bestaat niet)

- Verhandeling 'Emigratie vanuit Nederland in de periode 1946-1976 en verder' (anoniem) 1977 (inv.nr. 117)

 

bestemmingslanden

- Stukken betreffende emigratie naar Frankrijk 1949, 1958 (inv.nr. 120)

- Stukken betreffende emigratie naar Nieuw-Zeeland 1967 (inv.nr. 123)

 

emigranten

Brief van de familie Beenen uit Ontario, Canada, over de emigratie van E. Hutten uit Hardenberg. Met bijlagen 1963 (inv.nr. 12)*

 

 

Ter signalering:

- Herziening statuten Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1979 (inv.nr. 64)

- overige stukken Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1973, 1983, 1987, z.j. (inv.nrs. 108, 142, 189, 197)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De KDC-omschrijving luidt: C. van Reemst, 'actief in emigratieorganisaties'. Op basis van inv.nrs. 12 en 203-204 valt af te leiden dat Van Reemst Emigratie Voorlichtings Ambtenaar (E.V.A.) in Overijssel was. Op basis van stukken uit IISG, collectie Marius Levenbach, inv.nr. 51 blijkt dat Van Reemst in 1956 werkzaam was bij het GAB Middelburg.

 

Het zwaartepunt van de archivalia ligt in de jaren zeventig en tachtig. Deze stukken geven inzicht in de opbouw van de emigratieorganisatie in die jaren op landelijk en regionaal niveau. Zij zijn hier niet verder beschreven. De stukken afkomstig van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) zijn opgenomen, aangezien het AEC-archief zelf zeer onvolledig is.

Titel Dossierbeschrijving Archivalia C.J. van Reemst
Inventaristekst

seriële bescheiden

- inv.nr. 203 Agenda's 1958-1975

De agenda's bevatten een nauwkeurige registratie op welke dagdelen en in welke Gewestelijke Arbeidsbureaus Van Reemst zitting had als Emigratie Voorlichtings Ambtenaar en illustreren daarmee het 'reizende' bestaan van de Emigratie Voorlichtings Ambtenaar.

 

 

inhoud overig

- inv.nr. 12 Brief van de familie Beenen uit Ontario, Canada, over de emigratie van E. Hutten uit Hardenberg. Met bijlagen 1963

Conform inventarisbeschrijving. Tevens inliggend: conceptantwoord en handgeschreven aantekening Gewestelijk Arbeidsbureau en enige documentatie (folders reisbureau; reclame briefkaart KLM).

 

- inv.nr. 116 Verslagen van vergaderingen over emigratie 1952-1953

Bevat handgeschreven aantekeningen, gemaakt tijdens vergaderingen die o.m. werden geleid door N. Kwint van het Rijksarbeidsbureau en B. W. Haveman, Commissaris voor de Emigratie. De aantekeningen bevatten de ter vergadering verstrekte beleidsvoornemens; informatie over bestemmingslanden, vragen gesteld door de aanwezigen (emigratievoorlichtingsambtenaren). Vergaderdata: 24-10-1952 (Utrecht); 01-12-1952 (Utrecht) (tevens aanwezig vertegenwoordigers van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie); 25-02-1953 (Den Bosch); 08-06-1953 (Den Bosch); 13-10-1953 (Den Bosch).

 

- inv.nr. 204 Kaarten betreffende de aanmelding en samenstelling van dossiers en het vertrek van emigranten 1965-1975

Het inv.nr. bestaat uit een fichersysteem (2 dozen ficherkaarten). Het betreft aanvragen voor emigratie op naam van de aspirant-emigrant, waarop vermeld staan: naam, adres, woonplaats, beroep, categorie, dossiernummers en status van de aanvraag (vertrokken, ingetrokken, afgewezen, diversen en lopende aanvragen). Afhankelijk van de ficherkaart zijn soms ook gezinssamenstelling en godsdienst vermeld. Grotendeels geordend op 'status'; bij de 'lopende aanvragen' ten dele op plaats van vestiging van het betreffende Gewestelijke Arbeidsbureau waar de aanmelding had plaatsgehad.

NB: anders dan in de inventarisomschrijving staat vermeld, gaat het fichersysteem (in elk geval) terug tot 1957.

Algemeen

Doelgroepen
Literatuur

geen

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archivalia C. van Reemst

Periode archief

1949-1990

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,87 m., 218 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, inclusief bibliotheekmateriaal bedroeg het archief voor bewerking ca. 15 m.

Toegang(en)

plaatsingslijst Archivalia C. van Reemst

Kenmerk toegang

collectie 776

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's 1958-1975 (inv.nr. 203)*

 

Ter signalering:

- Agenda's en notulen van vergaderingen van de Algemene Emigratie Centrale (AEC), met bijlagen 1975-1979 (inv.nrs. 136-139, 35-36, 65)

 

- Jaarverslagen van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1982-1983, 1984-1987 (inv.nrs. 201, 193)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

oriëntatiereizen en landeninformatie

- Verslag van een studiereis in de Verenigde Staten van 1 april tot 24 mei door A.W. Biewenga e.a. met bijlagen (inv.nr. 140)

 

- Aantekeningen over diverse landen en instellingen (inv.nr. 115)

 

- Verslagen, verhandelingen en aantekeningen, gemaakt tijdens (oriëntatie- of studie)reizen i.v.m. emigratie naar Canada (1954-1957, z.j.); Nieuw-Zeeland (z.j.); Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika (z.j.) (inv.nrs. 1, 6, 8, 14, 206)

 

-Eindrapport met bijlagen van een studiereis van een voorlichter naar Canada 16 juni-10 juli 1954 (inv.nr. 41)

 

- Verslag van een oriëntatiereis van J.N. Bakker en J. Pelden naar Zuid-Afrika 1955 (inv.nr. 20)

 

- Stukken betreffende een reis naar Australië 1956 (inv.nr. 211-214, 217)

 

- Verslag van 'Een reis heen, deur en weerum van Canada' door Van R. z.j. (inv.nr. 107)

 

emigratiebemiddeling en aanmelding

- Aanvraagformulier voor emigratiebemiddeling z.j. (inv.nr. 63)

- Handleiding voor emigratie van agrariërs z.j. (inv.nr. 96)

- Handleiding voor emigratie z.j. (inv.nr. 97)

- Adressenlijst van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Hengelo z.j. (inv.nr. 54)

- Adressenlijst van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Overijssel z.j. (inv.nr. 202)

- Informatiefolder over emigratie z.j. (inv.nr. 150)

- Informatiebrochure 'Emigratierubriek' z.j. (inv.nr. 121)

- Gidsen voor emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nr. 125)

 

- Kaarten betreffende de aanmelding en samenstelling van dossiers en het vertrek van emigranten 1965-1975 (inv.nr. 204)*

 

- Lijsten van veel voorkomende vragen over het leven in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada z.j. (inv.nr. 163)

 

- Overzicht van te houden informatieavonden over emigratielanden, z.j. (inv.nr. 53)

 

- Verslagen van vergaderingen over emigratie 1952-1953 (inv.nr. 116)*

 

- Verslag van een bespreking inzake de emigratie uit herverkavelingsgebieden op 10 november 1954 (inv.nr. 32)

 

- Aantekeningen gemaakt op 13 juli tijdens een vergadering over emigratie 1955 (inv.nr. 3)

 

- Toespraak gehouden op een voorlichtingsvergadering over emigratie z.j. (inv.nr. 4)

 

- Aantekeningen, diverse 1953-1977 (inv.nr. 113)

 

- Verslagen van emigratiestudiedagen te Oosterbeek. Met bijlagen (inv.nr. 164)

 

- Verslag van de bijeenkomst ter introductie van de gemeenschappelijke Engelse taalcursussen te Oosterbeek op 30 januari 1965 (inv.nr. 33)

 

- Stukken betreffende de Netherlands Emigration Service (Nederlandse Emigratie Dienst) z.j. (inv.nr. 102)

 

Verhandelingen over emigratievoorlichting

- Verhandeling 'Aanknopingspunten voor de emigratievoorlichting' anoniem, z.j. (inv.nr. 143)

- Rede van (anoniem) over een wetenschappelijk onderzoek naar de hedendaagse emigratie z.j. (inv.nr. 144)

- Rede 'Brazilië als emigratieland voor Nederlandse landbouwers' door D. Vermeulen, met bijlagen. z.j. (inv.nr. 196)

- Verhandeling 'Emigratie en de zorg voor de emigrant in Nederland' door C. ter Rahé 1965 (inv.nr. 417, NB. inv.nr. bestaat niet)

- Verhandeling 'Emigratie vanuit Nederland in de periode 1946-1976 en verder' (anoniem) 1977 (inv.nr. 117)

 

bestemmingslanden

- Stukken betreffende emigratie naar Frankrijk 1949, 1958 (inv.nr. 120)

- Stukken betreffende emigratie naar Nieuw-Zeeland 1967 (inv.nr. 123)

 

emigranten

Brief van de familie Beenen uit Ontario, Canada, over de emigratie van E. Hutten uit Hardenberg. Met bijlagen 1963 (inv.nr. 12)*

 

 

Ter signalering:

- Herziening statuten Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1979 (inv.nr. 64)

- overige stukken Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1973, 1983, 1987, z.j. (inv.nrs. 108, 142, 189, 197)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De KDC-omschrijving luidt: C. van Reemst, 'actief in emigratieorganisaties'. Op basis van inv.nrs. 12 en 203-204 valt af te leiden dat Van Reemst Emigratie Voorlichtings Ambtenaar (E.V.A.) in Overijssel was. Op basis van stukken uit IISG, collectie Marius Levenbach, inv.nr. 51 blijkt dat Van Reemst in 1956 werkzaam was bij het GAB Middelburg.

 

Het zwaartepunt van de archivalia ligt in de jaren zeventig en tachtig. Deze stukken geven inzicht in de opbouw van de emigratieorganisatie in die jaren op landelijk en regionaal niveau. Zij zijn hier niet verder beschreven. De stukken afkomstig van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) zijn opgenomen, aangezien het AEC-archief zelf zeer onvolledig is.


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archivalia C. van Reemst

Periode archief

1949-1990

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,87 m., 218 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, inclusief bibliotheekmateriaal bedroeg het archief voor bewerking ca. 15 m.

Toegang(en)

plaatsingslijst Archivalia C. van Reemst

Kenmerk toegang

collectie 776

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's 1958-1975 (inv.nr. 203)*

 

Ter signalering:

- Agenda's en notulen van vergaderingen van de Algemene Emigratie Centrale (AEC), met bijlagen 1975-1979 (inv.nrs. 136-139, 35-36, 65)

 

- Jaarverslagen van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1982-1983, 1984-1987 (inv.nrs. 201, 193)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

oriëntatiereizen en landeninformatie

- Verslag van een studiereis in de Verenigde Staten van 1 april tot 24 mei door A.W. Biewenga e.a. met bijlagen (inv.nr. 140)

 

- Aantekeningen over diverse landen en instellingen (inv.nr. 115)

 

- Verslagen, verhandelingen en aantekeningen, gemaakt tijdens (oriëntatie- of studie)reizen i.v.m. emigratie naar Canada (1954-1957, z.j.); Nieuw-Zeeland (z.j.); Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika (z.j.) (inv.nrs. 1, 6, 8, 14, 206)

 

-Eindrapport met bijlagen van een studiereis van een voorlichter naar Canada 16 juni-10 juli 1954 (inv.nr. 41)

 

- Verslag van een oriëntatiereis van J.N. Bakker en J. Pelden naar Zuid-Afrika 1955 (inv.nr. 20)

 

- Stukken betreffende een reis naar Australië 1956 (inv.nr. 211-214, 217)

 

- Verslag van 'Een reis heen, deur en weerum van Canada' door Van R. z.j. (inv.nr. 107)

 

emigratiebemiddeling en aanmelding

- Aanvraagformulier voor emigratiebemiddeling z.j. (inv.nr. 63)

- Handleiding voor emigratie van agrariërs z.j. (inv.nr. 96)

- Handleiding voor emigratie z.j. (inv.nr. 97)

- Adressenlijst van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Hengelo z.j. (inv.nr. 54)

- Adressenlijst van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Overijssel z.j. (inv.nr. 202)

- Informatiefolder over emigratie z.j. (inv.nr. 150)

- Informatiebrochure 'Emigratierubriek' z.j. (inv.nr. 121)

- Gidsen voor emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nr. 125)

 

- Kaarten betreffende de aanmelding en samenstelling van dossiers en het vertrek van emigranten 1965-1975 (inv.nr. 204)*

 

- Lijsten van veel voorkomende vragen over het leven in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada z.j. (inv.nr. 163)

 

- Overzicht van te houden informatieavonden over emigratielanden, z.j. (inv.nr. 53)

 

- Verslagen van vergaderingen over emigratie 1952-1953 (inv.nr. 116)*

 

- Verslag van een bespreking inzake de emigratie uit herverkavelingsgebieden op 10 november 1954 (inv.nr. 32)

 

- Aantekeningen gemaakt op 13 juli tijdens een vergadering over emigratie 1955 (inv.nr. 3)

 

- Toespraak gehouden op een voorlichtingsvergadering over emigratie z.j. (inv.nr. 4)

 

- Aantekeningen, diverse 1953-1977 (inv.nr. 113)

 

- Verslagen van emigratiestudiedagen te Oosterbeek. Met bijlagen (inv.nr. 164)

 

- Verslag van de bijeenkomst ter introductie van de gemeenschappelijke Engelse taalcursussen te Oosterbeek op 30 januari 1965 (inv.nr. 33)

 

- Stukken betreffende de Netherlands Emigration Service (Nederlandse Emigratie Dienst) z.j. (inv.nr. 102)

 

Verhandelingen over emigratievoorlichting

- Verhandeling 'Aanknopingspunten voor de emigratievoorlichting' anoniem, z.j. (inv.nr. 143)

- Rede van (anoniem) over een wetenschappelijk onderzoek naar de hedendaagse emigratie z.j. (inv.nr. 144)

- Rede 'Brazilië als emigratieland voor Nederlandse landbouwers' door D. Vermeulen, met bijlagen. z.j. (inv.nr. 196)

- Verhandeling 'Emigratie en de zorg voor de emigrant in Nederland' door C. ter Rahé 1965 (inv.nr. 417, NB. inv.nr. bestaat niet)

- Verhandeling 'Emigratie vanuit Nederland in de periode 1946-1976 en verder' (anoniem) 1977 (inv.nr. 117)

 

bestemmingslanden

- Stukken betreffende emigratie naar Frankrijk 1949, 1958 (inv.nr. 120)

- Stukken betreffende emigratie naar Nieuw-Zeeland 1967 (inv.nr. 123)

 

emigranten

Brief van de familie Beenen uit Ontario, Canada, over de emigratie van E. Hutten uit Hardenberg. Met bijlagen 1963 (inv.nr. 12)*

 

 

Ter signalering:

- Herziening statuten Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1979 (inv.nr. 64)

- overige stukken Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1973, 1983, 1987, z.j. (inv.nrs. 108, 142, 189, 197)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De KDC-omschrijving luidt: C. van Reemst, 'actief in emigratieorganisaties'. Op basis van inv.nrs. 12 en 203-204 valt af te leiden dat Van Reemst Emigratie Voorlichtings Ambtenaar (E.V.A.) in Overijssel was. Op basis van stukken uit IISG, collectie Marius Levenbach, inv.nr. 51 blijkt dat Van Reemst in 1956 werkzaam was bij het GAB Middelburg.

 

Het zwaartepunt van de archivalia ligt in de jaren zeventig en tachtig. Deze stukken geven inzicht in de opbouw van de emigratieorganisatie in die jaren op landelijk en regionaal niveau. Zij zijn hier niet verder beschreven. De stukken afkomstig van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) zijn opgenomen, aangezien het AEC-archief zelf zeer onvolledig is.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Archivalia C.J. van Reemst
Inventaristekst

seriële bescheiden

- inv.nr. 203 Agenda's 1958-1975

De agenda's bevatten een nauwkeurige registratie op welke dagdelen en in welke Gewestelijke Arbeidsbureaus Van Reemst zitting had als Emigratie Voorlichtings Ambtenaar en illustreren daarmee het 'reizende' bestaan van de Emigratie Voorlichtings Ambtenaar.

 

 

inhoud overig

- inv.nr. 12 Brief van de familie Beenen uit Ontario, Canada, over de emigratie van E. Hutten uit Hardenberg. Met bijlagen 1963

Conform inventarisbeschrijving. Tevens inliggend: conceptantwoord en handgeschreven aantekening Gewestelijk Arbeidsbureau en enige documentatie (folders reisbureau; reclame briefkaart KLM).

 

- inv.nr. 116 Verslagen van vergaderingen over emigratie 1952-1953

Bevat handgeschreven aantekeningen, gemaakt tijdens vergaderingen die o.m. werden geleid door N. Kwint van het Rijksarbeidsbureau en B. W. Haveman, Commissaris voor de Emigratie. De aantekeningen bevatten de ter vergadering verstrekte beleidsvoornemens; informatie over bestemmingslanden, vragen gesteld door de aanwezigen (emigratievoorlichtingsambtenaren). Vergaderdata: 24-10-1952 (Utrecht); 01-12-1952 (Utrecht) (tevens aanwezig vertegenwoordigers van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie); 25-02-1953 (Den Bosch); 08-06-1953 (Den Bosch); 13-10-1953 (Den Bosch).

 

- inv.nr. 204 Kaarten betreffende de aanmelding en samenstelling van dossiers en het vertrek van emigranten 1965-1975

Het inv.nr. bestaat uit een fichersysteem (2 dozen ficherkaarten). Het betreft aanvragen voor emigratie op naam van de aspirant-emigrant, waarop vermeld staan: naam, adres, woonplaats, beroep, categorie, dossiernummers en status van de aanvraag (vertrokken, ingetrokken, afgewezen, diversen en lopende aanvragen). Afhankelijk van de ficherkaart zijn soms ook gezinssamenstelling en godsdienst vermeld. Grotendeels geordend op 'status'; bij de 'lopende aanvragen' ten dele op plaats van vestiging van het betreffende Gewestelijke Arbeidsbureau waar de aanmelding had plaatsgehad.

NB: anders dan in de inventarisomschrijving staat vermeld, gaat het fichersysteem (in elk geval) terug tot 1957.


Tijdelijk

Reemst, C. van

Bestand: 01Reemst
##autopsie Bestande Gevonden: 11Reemst
Naam archiefvormer Reemst, C. van
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren (1929)-1990 (?)
Biografie

geen

Biografie (link)
Functies

C. van Reemst was emigratievoorlichtingsambtenaar (E.V.A.) vanaf de jaren vijftig (tot vermoedelijk jaren tachtig). In 1956 was hij formeel werkzaam bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Middelburg en bestond zijn ambtsgebied uit alle gewesten in de provincie Zeeland. Tevens is hij werkzaam geweest bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Overijssel.

Functies (link)
Literatuur

geen

Literatuur (link):
Typering persoon emigratieconsulent
Kerkelijke denominatie / zuil onbekend
Doelgroepen achterblijvende familieleden(aspirant-) emigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:
Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
Literatuur

geen

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archivalia C. van Reemst

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1949-1990

Periode archief (link)
Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

1,87 m., 218 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeld
Vernietigd

ja, inclusief bibliotheekmateriaal bedroeg het archief voor bewerking ca. 15 m.

Vernietigd (link):
Toegang(en)

plaatsingslijst Archivalia C. van Reemst

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

collectie 776

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

- Agenda's 1958-1975 (inv.nr. 203)*

 

Ter signalering:

- Agenda's en notulen van vergaderingen van de Algemene Emigratie Centrale (AEC), met bijlagen 1975-1979 (inv.nrs. 136-139, 35-36, 65)

 

- Jaarverslagen van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1982-1983, 1984-1987 (inv.nrs. 201, 193)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

oriëntatiereizen en landeninformatie

- Verslag van een studiereis in de Verenigde Staten van 1 april tot 24 mei door A.W. Biewenga e.a. met bijlagen (inv.nr. 140)

 

- Aantekeningen over diverse landen en instellingen (inv.nr. 115)

 

- Verslagen, verhandelingen en aantekeningen, gemaakt tijdens (oriëntatie- of studie)reizen i.v.m. emigratie naar Canada (1954-1957, z.j.); Nieuw-Zeeland (z.j.); Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika (z.j.) (inv.nrs. 1, 6, 8, 14, 206)

 

-Eindrapport met bijlagen van een studiereis van een voorlichter naar Canada 16 juni-10 juli 1954 (inv.nr. 41)

 

- Verslag van een oriëntatiereis van J.N. Bakker en J. Pelden naar Zuid-Afrika 1955 (inv.nr. 20)

 

- Stukken betreffende een reis naar Australië 1956 (inv.nr. 211-214, 217)

 

- Verslag van 'Een reis heen, deur en weerum van Canada' door Van R. z.j. (inv.nr. 107)

 

emigratiebemiddeling en aanmelding

- Aanvraagformulier voor emigratiebemiddeling z.j. (inv.nr. 63)

- Handleiding voor emigratie van agrariërs z.j. (inv.nr. 96)

- Handleiding voor emigratie z.j. (inv.nr. 97)

- Adressenlijst van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Hengelo z.j. (inv.nr. 54)

- Adressenlijst van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Overijssel z.j. (inv.nr. 202)

- Informatiefolder over emigratie z.j. (inv.nr. 150)

- Informatiebrochure 'Emigratierubriek' z.j. (inv.nr. 121)

- Gidsen voor emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nr. 125)

 

- Kaarten betreffende de aanmelding en samenstelling van dossiers en het vertrek van emigranten 1965-1975 (inv.nr. 204)*

 

- Lijsten van veel voorkomende vragen over het leven in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada z.j. (inv.nr. 163)

 

- Overzicht van te houden informatieavonden over emigratielanden, z.j. (inv.nr. 53)

 

- Verslagen van vergaderingen over emigratie 1952-1953 (inv.nr. 116)*

 

- Verslag van een bespreking inzake de emigratie uit herverkavelingsgebieden op 10 november 1954 (inv.nr. 32)

 

- Aantekeningen gemaakt op 13 juli tijdens een vergadering over emigratie 1955 (inv.nr. 3)

 

- Toespraak gehouden op een voorlichtingsvergadering over emigratie z.j. (inv.nr. 4)

 

- Aantekeningen, diverse 1953-1977 (inv.nr. 113)

 

- Verslagen van emigratiestudiedagen te Oosterbeek. Met bijlagen (inv.nr. 164)

 

- Verslag van de bijeenkomst ter introductie van de gemeenschappelijke Engelse taalcursussen te Oosterbeek op 30 januari 1965 (inv.nr. 33)

 

- Stukken betreffende de Netherlands Emigration Service (Nederlandse Emigratie Dienst) z.j. (inv.nr. 102)

 

Verhandelingen over emigratievoorlichting

- Verhandeling 'Aanknopingspunten voor de emigratievoorlichting' anoniem, z.j. (inv.nr. 143)

- Rede van (anoniem) over een wetenschappelijk onderzoek naar de hedendaagse emigratie z.j. (inv.nr. 144)

- Rede 'Brazilië als emigratieland voor Nederlandse landbouwers' door D. Vermeulen, met bijlagen. z.j. (inv.nr. 196)

- Verhandeling 'Emigratie en de zorg voor de emigrant in Nederland' door C. ter Rahé 1965 (inv.nr. 417, NB. inv.nr. bestaat niet)

- Verhandeling 'Emigratie vanuit Nederland in de periode 1946-1976 en verder' (anoniem) 1977 (inv.nr. 117)

 

bestemmingslanden

- Stukken betreffende emigratie naar Frankrijk 1949, 1958 (inv.nr. 120)

- Stukken betreffende emigratie naar Nieuw-Zeeland 1967 (inv.nr. 123)

 

emigranten

Brief van de familie Beenen uit Ontario, Canada, over de emigratie van E. Hutten uit Hardenberg. Met bijlagen 1963 (inv.nr. 12)*

 

 

Ter signalering:

- Herziening statuten Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1979 (inv.nr. 64)

- overige stukken Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1973, 1983, 1987, z.j. (inv.nrs. 108, 142, 189, 197)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden AustraliëBraziliëCanadaFrankrijkNieuw-ZeelandVerenigde StatenZuid-Afrika
Opmerkingen

De KDC-omschrijving luidt: C. van Reemst, 'actief in emigratieorganisaties'. Op basis van inv.nrs. 12 en 203-204 valt af te leiden dat Van Reemst Emigratie Voorlichtings Ambtenaar (E.V.A.) in Overijssel was. Op basis van stukken uit IISG, collectie Marius Levenbach, inv.nr. 51 blijkt dat Van Reemst in 1956 werkzaam was bij het GAB Middelburg.

 

Het zwaartepunt van de archivalia ligt in de jaren zeventig en tachtig. Deze stukken geven inzicht in de opbouw van de emigratieorganisatie in die jaren op landelijk en regionaal niveau. Zij zijn hier niet verder beschreven. De stukken afkomstig van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) zijn opgenomen, aangezien het AEC-archief zelf zeer onvolledig is.

Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal