Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00042
18-02-1966
Samenvatting
5 a. Nota inzake de benoeming van de Comissie der Europese Gemeenschappen (Nota van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 7 februari 1966, nr. F/1541/66, rondgedeeld in de ministerraad van 11 februari 1966)
De Block wil een termijn van vier jaar voor het voorzitterschap van de Europese Commissie voorstellen. In de overgangsperiode van de fusie van de drie gemeenschappen zou deze termijn dan drie jaar kunnen bedragen. Samkalden en Cals stellen voor toch de termijn van vier jaar te handhaven. De Nederlandse delegatie zal de voorstelling van prof. Hallstein als voorzitter steunen en dr. Mansholt zal worden voorgesteld als vice-president. Mr. Sassen zal kandidaat worden gesteld als commissielid.