Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02518
07-02-1966
Actoren
Memorandum
Samenvatting
135. Benoeming van de Commissie der Europese Gemeenschappen.
Door DIE werd een nota opgesteld over deze zaak. Volgens Hartogh moeten er vóór de eerstkomende Raadsvergadering drie kwesties in de Ministerraad worden behandeld: 1) Wie zijn de beide Nederlandse kandidaten (Mansholt en Sassen)? 2) Wie steunen wij als voorzitter en Nederlands vice-voorzitter (Hallstein en Mansholt)? 3) Welke rotatie staan wij voor het voorzitterschap voor?
In de nota wordt gesteld dat de eerste keer de voorzitter voor 3 jaar wordt benoemd.