Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4+5. Notitie Emergency Economic Council for Europe en Counseil Tripartite de Coopération Économique.

Achtergrond van deze initiatieven is de behoefte aan Europese coördinatie van de voedselinkoop en inkoop van poot- en zaaigoed voor de landbouw. Bedoeling is in de toekomst de coördinatie uit te breiden naar de terreinen van kolen-, olie-, ijzer- en staalproductie. De Raad is tegen de afbraak van het Duitse industriële potentieel, omdat dit voor Nederland nadelig zal uitpakken. Vos zal een nota laten maken inzake samenwerking bij im- en export en de mogelijke gevolgen van de afbraak van de Duitse industie voor de wederopbouw van West-Europa.

NOTITIE IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (4): 33
Zie ook