Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie betreffende de economische samenwerking met Frankrijk, België en Luxemburg.
Bijlage: Het verslag van de derde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking op 18 en 19 september 1945 van A.Th. Lamping.
Volgens Vos is de vraag of het Franse streven naar ontmanteling van de Duitse industrie kan worden ondersteund afhankelijk van de vraag in hoeverre Frankrijk en België bereid zijn compensatie te verlenen voor een gedeeltelijk verlies van het achterland. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de Nederlandse industrie in hoge mate afhankelijk is van de productie van de Duitse zware industrie. Als alternatief komt naar voren in hoeverre Nederland invloed kan uitoefenen op de Angelsaksische politiek t.a.v. de Duitse industrie.