Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Tolunie met België.
De REA betoont zich huiverig voor de consequenties van het sluiten van een tolunie met België. Dit vormt een inperking van de soevereiniteit. België voert bovendien een meer liberale economische politiek dan Nederland, dat in de richting van een geleide economie koerst. De vraag is tot hoever de afspraken inzake een tolunie zich moeten/kunnen uitstrekken. Waar de Nederlandse belangen bij het aangaan van een tolunie zich concentreren op de agrarische sector, liggen de Belgische belangen vooral op het terrein van de industrie. Speekenbrink ontpopt zich ter vergadering als de grote pleitbezorger van de tolunie. Van Royen is een stuk terughoudender. Beiden zijn het er met Schermerhorn over eens dat gewaakt moet worden voor mogelijke Franse aandrang de tolunie uit te breiden tot Frankrijk.

NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 337
Zie ook