Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3, Tolunie met België. Vervolgbespreking.

Harinxma onderstreept het grote politieke belang van de tolunie met België. Sluit Nederland die niet, dan wordt België in de armen van de Fransen gedreven. Schermerhorn is het voorzichtig met hem eens. Het ligt in de lijn der ontwikkeling dat grotere eenheden worden gevormd in Europa. Toch is men onzeker over de gevolgen van de te nemen stap. Onduidelijk is hoe de Engelsen hierop zullen reageren. Schermerhorn meent echter dat Nederland nu het in 1944 aan de Belgen gegeven woord gestand moet doen. De overige kabinetsleden zijn het voorzichtig met hem eens. Harinxma zal de Belgische regering een nota overhandigen.
Zie ook